Byla e2-2940-653/2019
Dėl preliminariųjų sutarčių pripažinimo neteisėtomis ir negaliojančiomis, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „EMSI“ ir UAB „Alauša“ ieškinius atsakovei viešajai įstaigai CPO LT, tretieji asmenys UAB „Andopas“, UAB „Apsaga“, UAB „Paltic Petroleum“, „Circle K Lietuva“, UAB, UAB „Fleet Union“, UAB „Gelvybė“, UAB „Kvistija“, UAB „Lietuviškų degalų tinklas“, UAB „Mobilus spektras“, UAB „Neste Lietuva“, UAB „Rotada“, UAB „Timėjas“, UAB „Tomega“, UAB „Viada LT“, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (ankstesnis pavadinimas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija), dėl preliminariųjų sutarčių pripažinimo neteisėtomis ir negaliojančiomis, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.

4Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje 2019-03-07 sprendimu (e. b. 5 t., b. l. 142–177) panaikino Vilniaus apygardos teismo 2018-12-07 sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškovių UAB „EMSI“ ir UAB „Alauša“ ieškinius tenkino:

51)

6pripažino neteisėtomis viešojo pirkimo „Degalų degalinėse užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“, pirkimo Nr. 391283 (toliau – ir Pirkimas), sąlygas: Pirkimo dokumentų C dalies „Preliminariosios sutarties sąlygų“ 1.1.9, 3.1.13, 8.3 ir 8.4.1 p., Pirkimo dokumentų C dalies „Preliminariosios sutarties“ 1 priedo „Elektroninio katalogo aprašymo“ 3.3.2 ir 3.3.12 p., Pirkimo dokumentų C dalies „Preliminariosios sutarties“ 2 priedo „Pagrindinės sutarties forma“ 1.1.3, 3.1.4, 3.5.2 – 3.5.4 ir 6.3.1 p.;

72)

8bylos dalį dėl reikalavimo pripažinti neteisėtu viešosios įstaigos CPO LT 2018-08-03 rašte Nr. 1S-764 išdėstytą sprendimą atmesti UAB „Alauša“ 2018-07-26 pretenziją, nutraukė.

93)

10bylos dalį dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

112.

12Ieškovė UAB „Emsi“ patikslintu ieškiniu (e. b. 7 t., b. l. 7–9) prašė teismo:

131)

14pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis atsakovės VšĮ CPO LT ir UAB „Alauša“, UAB „Andopas“, UAB „Apsaga“, UAB „Paltic Petroleum“, „Circle K Lietuva“, UAB „EMSI“, UAB, UAB „Fleet Union“, UAB „Gelvybė“, UAB „Kvistija“, UAB „Lietuviškų degalų tinklas“,, UAB „Neste Lietuva“, UAB „Rotada“, UAB „Timėjas“, UAB „Tomega“, UAB „Viada LT“ viešajame pirkime Nr. 391283 sudarytas preliminariasias sutartis, taip pat VšĮ CPO LT ir UAB „Mobilus spektras“ viešajame pirkime Nr. 391283 sudarytą preliminariąją sutartį, jeigu bus nustatyta, kad tokia sutartis buvo sudaryta;

152)

16taikyti atsakovei VšĮ CPO LT alternatyvią sankciją – baudą;

173)

18priteisti iš atsakovių ieškovės UAB „EMSI“ naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas šioje civilinėje byloje visų instancijų teismuose.

193.

20Nurodo, kad atsakovė VšĮ CPO LT su 16 tiekėjų yra sudariusi preliminarias sutartis, kurios sudarytos dėl benzino A95 ir dyzelinio kuro už 782 000 000 Eur ir automobilinių dujų už 3 000 000 Eur, iš viso už 785 000 000 Eur be PVM, pirkimo. Preliminariosios sutartys sudarytos 6 mėnesiams, t. y. iki 2019-08-18, jei nebus pratęsiamos pagal neteisėta pripažintą taisyklę, kuri pakartota Preliminariųjų sutarčių 8.3 p. Iš atsakovės VšĮ CPO LT 2019-03-27 pareiškimo 3 punkte esančios lentelės galima manyti, kad atsakovė, naudodamasi pažangiu elektroniniu parašu sudarė 13 Preliminariųjų sutarčių, dokumentais apsikeisdama per CVP IS. Mano, kad tas pasirašytas sutartis atsakovė VšĮ CPO LT ir turėjo pateikti, nes iš pridėtų 12 nepasirašytų sutarčių kopijų be parašų rekvizitų negalima nustatyti sutarčių sudarymo datų. Sutarties su UAB „Mobilusis spektras“ VšĮ CPO LT 2019-03-27 pareiškimo prieduose ieškovė apskritai nerado. Tikėtina, pavyzdžiui, kad UAB „Alauša“ sutartį sudarė 2019-01-04, tačiau VšĮ CPO LT parašo nerado nė prie vienos Preliminariosios sutarties. Preliminariosios sutartys laikomos sudarytomis, kai pasirašo abi šalys, o įsigalioja 2019-02-18. Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-07 sprendimo 180 p. nurodoma, kad Preliminariosios sutartys buvo sudarytos 2018-12-31. Šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų byloje ieškovė nerado.

214.

22Ieškovės nuomone, Pirkimas dėl preliminariųjų sutarčių sudarymo baigiasi, kai išsprendžiami visų Preliminariųjų sutarčių sudarymo klausimai. Jeigu sudarytos ne visos Preliminariosios sutartys, tai šioje byloje spręstina ir dėl nepasibaigusio Pirkimo nutraukimo, ir dėl sudarytų Preliminariųjų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Daro išvadą, kad atsakovė, kuri teigia sudariusi sutartis, kuri dėl to privalo turėti visas Preliminariąsias sutartis su visais rekvizitais ir parašais, VšĮ CPO LT Vilniaus apygardos teismo 2019-03-18 nutarties be pagrindo tinkamai neįvykdė. Ši aplinkybė reikšminga sprendžiant dėl alternatyviųjų sankcijų dydžio.

235.

24Nurodo, kad Pirkimo procedūros dėl pagrindinių sutarčių sudarymo nesustabdytos. Atsakovė apie atnaujintus varžymusis neskelbia. Pasiruošimai po Preliminariųjų sutarčių įsigaliojimo nenumatyti nei atsakovei VšĮ CPO LT, nei tiekėjams, todėl atsakovė VšĮ CPO LT neveikimas kvalifikuotinas netinkamu Preliminariųjų sutarčių vykdymu. Iš netinkamo vykdymo Preliminariųjų sutarčių atsakovė VšĮ CPO LT negali turėti naudos ar išvengti atsakomybės ir alternatyviųjų sankcijų taikymo, nes ex in iuria non oritur ius (liet. iš ne teisės teisė nekyla).

256.

26Pažymėjo, kad Preliminarios sutartys yra vientisos, sudarytos ir aiškinamos atsižvelgiant į Pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos buvo pripažintos neteisėtomis ir pažymi, kad Preliminariosios sutarties sąlygos gali būti keičiamos sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – ir VPĮ) nustatyta tvarka. Taigi, Preliminariosios sutartys yra ne tik neteisėtos, bet ir neaiškios, nes dalis jų taisyklių nebeatitinka iš dalies neteisėtomis pripažintų Pirkimo sąlygų, o dalies Preliminariosios sutarčių taisyklių aiškinimas kinta. Kai Pirkimo sąlygos pripažįstamos neteisėtomis, nė vienam iš Pirkime dalyvavusių subjektų negali būti pripažįstami teisėti interesai į pirkimo sutarties sudarymą, nes ji bet kokiu atveju būtų sudaryta Pirkimo dalyvių ir visų kitų potencialių tiekėjų sąžiningos konkurencijos iškraipymo sąlygomis.

277.

28Teigia, kad šioje byloje ginčas iš esmės išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-07 sprendimu, todėl spręstina dėl alternatyvių sankcijų taikymo, t. y. dėl neteisėtai sudarytų Preliminariųjų sutarčių galiojimo ir/arba baudos atsakovei skyrimo. Atsakovė VšĮ CPO LT prašo išsaugoti Preliminariąsias sutartis iki bus įvykdytas pakartotinis pirkimas, tačiau nenurodo, kad apie naują pirkimą paskelbė ar kad tai ketina daryti anksčiau negu Preliminariosios sutartys pasibaigs suėjus 6 mėnesių galiojimo terminui. Preliminariosios sutartys galioja, jų vykdymas šalių susitarimu nesustabdytas. Jeigu pirkimo sutarties terminas sutrumpinamas, tai turi būti skiriama ir bauda.

298.

30Teigia, kad byloje nėra viešojo intereso, kuris būtų pagrindu ne nutraukti Preliminariąsias sutartis, bet sutrumpinti pirkimo sutarčių trukmę. Viešųjų pirkimų sutartinių santykių apsauga viešojo intereso užtikrinimo pagrindu yra daugiau išimtinio pobūdžio, o nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių neįrodyta. Atsakovių ekonominiai interesai neturi jokios reikšmės ir negali pateisinti pirkimo sutarčių nepripažinimo negaliojančiomis. Preliminariosios sutartys nuo 2019-02-18 yra galiojančios ir jų pripažinimas negaliojančiomis nuo sudarymo, ypač kai sudarymo data tik numanoma, tikėtina, sukeltų tam tikrų neigiamų pasekmių, todėl ieškovė neprašo grąžinti Preliminariųjų sutarčių šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Sudarytos Preliminariosios sutartys pripažintinos neteisėtomis ir nutrauktinas jų vykdymas nuo sprendimo įsiteisėjimo, nes tik tokiu būdu bus kiek įmanoma atkurta iki pažeidimo buvusi padėtis ir užtikrintas viešasis interesas dėl viešųjų pirkimų teisėtumo ir skaidrumo užtikrinimo. Jeigu sudarytos sutartys liktų galioti, pažeidimo padarinių mastas toliau tik didėtų.

319.

32Ieškovė UAB „Alauša“ rašytiniuose paaiškinimuose (e. b. 7 t., b. l. 23–25) nurodė, kad VšĮ CPO LT sudarytos preliminariosios sutartys turėtų būti pripažintos neteisėtomis ir negaliojančiomis ab initio (lot. iš pradžių).

3310.

34Teigia, kad VšĮ CPO LT sudarytos preliminariosios sutartys nėra sutartys dėl kuro pirkimo, preliminariosios sutartys yra tik prielaida tam, jog ateityje būtų sudarytos konkrečios sutartys dėl kuro pirkimo. VšĮ CPO LT patvirtino, kad preliminariosios sutartys šiuo metu nėra vykdomos, tai reiškia, kad pagal jas nėra sudaryta pirkimo sutarčių dėl konkrečių pirkimų, kurių pagrindu perkančiosios organizacijos įsigytų kuro. Kadangi šalys pagal nevykdomas preliminariąsias sutartis negali būti gavę viena iš kitos jokio įvykdymo, nėra pagrindo taikyti restituciją ir nėra kliūčių preliminariąsias sutartis pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis ab initio. Esant nevykdomoms preliminariosioms sutartims, atsakovė negali turėti intereso išsaugoti jų pasekmes, todėl alternatyvi sankcija – preliminariosios sutarties trukmės sutrumpinimas, neturėtų būti taikoma. Esant nevykdomoms preliminariosioms sutartims, perkančiosios organizacijos degalus įsigyja ne VšĮ CPO LT sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu, o kitais viešųjų pirkimų būdais, todėl pripažinus VšĮ CPO LT sudarytas preliminariąsias sutartis neteisėtomis ir negaliojančiomis ab initio, nebus pažeistas nei viešasis interesas, nei VPĮ numatytas viešųjų pirkimų tikslas racionaliai naudoti lėšas.

3511.

36Atsakovė VšĮ CPO LT rašytiniuose paaiškinimuose (e. b. 6 t., b. l. 1–3; 7 t., b. l. 115–118) nurodė, kad preliminariąsias sutartis sudarė su 16 tiekėjų. Sutartys nėra vykdomos. Atsakovė yra suinteresuota teisėtu ir tinkamu viešųjų pirkimų vykdymu bei teisėtų sutarčių sudarymu. Ieškinių tenkinimo atveju, atsakovės nuomone, galėtų būti svarstoma alternatyvi sankcija – preliminariųjų sutarčių galiojimo sutrumpinimas (VPĮ 106 str. 3 d. 1 p.) iki būtų įvykdytas pakartotinis viešasis pirkimas atsižvelgiant į teismų sprendimais teisėtomis / neteisėtomis pripažintas sąlygas.

3712.

38Atsakovė, atsižvelgusi į Viešųjų pirkimų išvadą, pažymėjo, kad ginčo atveju preliminarioji sutartis yra tik atskira procedūra / procedūrinis instrumentas, o ne viešojo pirkimo sutartis ar pirkimo būdas. Preliminariosios sutarties tikslas yra sudaryti prielaidas ateityje sudaryti viešojo pirkimo sutartis, sumažinant perkančiųjų organizacijų administracinę (laiko ir finansinius kaštus) naštą. Kitaip tariant, Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje akivaizdžiai atskleidė, jog preliminariųjų sutarčių atveju egzistuoja viešasis interesas.

3913.

40Dėl alternatyvių sankcijų skyrimui / taikymui aktualių aplinkybių nurodė, kad jei teismas spręstų dėl preliminariųjų sutarčių išsaugojimo ir alternatyvių sankcijų skyrimo, šiuo atveju neegzistuoja prielaidų ir galimybių taikyti VPĮ 106 str. 3 d. 2 p., kadangi ginčo pirkimo sudarytos preliminariosios sutartis neturi fiksuotos vertės (nei preliminariosiose sutartyse, nei jų prieduose nėra nurodyta sutarties vertė), nuo kurios galėtų būti taikoma procentinės išraiškos bauda. Pažymėjo, kad nagrinėjamam ginčui yra aktualus Lietuvos Aukščiausiojo Teiso 2017-12-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-476-378/2017 pateiktas išaiškinimas, kadangi šiuo atveju atsakovė vykdė viešojo pirkimo procedūras, ne siekdama įsigyti prekių sau, o siekdama sudaryti galimybes kitoms perkančiosioms organizacijoms sudaryti viešojo pirkimo sutartis. Esminis skirtumas tik tas, kad ginčo pirkimo atveju subjektų būsimų perkančiųjų organizacijų ratas yra neapibrėžtas ir neribotas. Šios aplinkybės ir nurodyta kasacinio teismo praktika patvirtina, kad ginčo situacijoje alternatyvios (baudos) skyrimo prielaidų nėra, o jos taikymas prieštarautų viešųjų pirkimų ir alternatyvių sankcijų skyrimo tikslams (VPĮ 17 str., 106 str.).

4114.

42Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-07 turinio nurodė, kad šioje byloje teismas pasisakė dėl atskirų ginčo pirkimo sąlygų teisėtumo ir dėl bylos baigties (procesinės) nesprendė. Teismas nevertino byloje aplinkybių, jog ginčo pirkime numatoma sudaryti preliminariąsias sutartis, o ne viešojo pirkimo sutartį. Apeliacinis teismas sprendė ginčą grynai ieškinių ir atskirų pirkimo sąlygų rėmuose, nors patys tariami pažeidimai ar sąlygų neaiškumai jau buvo pašalinti ir de facto (lot. faktiškai) neturėjo jokios įtakos nei dalyvių galimybėms dalyvauti Pirkime, nei tolimesniam sutarties vykdymui. Teismas nevertino aplinkybių, atsiradusių po ieškinio pateikimo. Teismas sprendė, kad pagrindinės sutarties 3.1.4 ir 3.5.2 p. neteisėti, tačiau jie dar iki pateikiant ieškinį byloje 2018-07-31 buvo pakeisti ir atsisakyta šių reikalavimų.

4315.

44Pažymėjo, jog teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo / paskirstymo, privalo atsižvelgti į Lietuvos apeliacinis teismo 2019-03-07 sprendime atmestų ir tenkintų reikalavimų santykį.

4516.

46Ieškovė UAB „Alauša“ atsiliepime į UAB „Emsi“ ieškinį (e. b. 7 t., b. l. 101–102) sutiko su UAB „Emsi“ ieškiniu ir jame išdėstytais argumentais. Teigia, jog pati atsakovė patvirtino, kad preliminariosios sutartys nėra vykdomos, o tai reiškia, kad pagal jas nėra sudaryta pirkimo sutarčių dėl konkrečių pirkimų, kurių pagrindu perkančiosios organizacijos įsigytų kuro. Esant nevykdomoms preliminariosioms sutartims, atsakovė negali turėti itereso išsaugoti jų pasekmes, todėl alternatyvi sankcija – prelimiariosios sutarties trukmės sutrumpinimas neturėtų būti taikomas. Tenkinus ieškovių reikalavimus, nebus pažeistas nei viešasis interesas, nei VPĮ numatytas viešųjų pirkimų tikslas racionaliai naudoti lėšas.

4717.

48Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija atsiliepime į ieškinius (e. b. 7 t., b. l. 75–78) prašė atmesti ieškinio reikalavimą taikyti atsakovei alternatyvią sankciją – baudą. Dėl kitų reikalavimų prašė spręsti teismo nuožiūra.

4918.

50Nurodė, kad Preliminarios sutartys galėtų būti pripažintos galiojančiomis, tačiau būtų taikoma alternatyvi sankcija – šių sutarčių galiojimo laiko sutrumpinimas. Teigia, jog siekia, kad Lietuvos viešųjų pirkimų sistema funkcionuotų skaidriai ir efektyviai, kad viešųjų pirkimų sutartys būtų ilgalaikės, teisėtos ir nenuginčijamos, jog jas vykdant būtų išvengta teisinių konfliktų. Ministerija neturi pakankamai duomenų, kad įvertintų, ar viešasis interesas saugoti Preliminariųjų sutarčių padarinius šiuo metu nusveria visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi sudaryti viešąsias pirkimų sutartis.

5119.

52Teigia, jog ieškiniu nepagrįstai prašoma skirti atsakovei alternatyvią sankciją, kadangi ieškovės UAB „Emsi“ reikalavimai prieštarauja vieni kitiems. Nagrinėjamu atveju UAB „Emsi“ neprašo teismo palikti galioti sudarytų preliminarių sutarčių. Nei įstatymas, nei teismų praktika nenustato, kad alternatyvi sankcija – bauda, būtų skiriama nutraukus sutartis ar jas pripažinus negaliojančiomis. Visos ieškovės ieškinyje cituojamos teismų nutartys buvo priimtos bylose, kuriose nuspręsta išsaugoti viešųjų pirkimų sutartis.

5320.

54Nurodo, kad ieškovė UAB „Emsi“ klaidingai nurodo, jog jeigu pirkimo sutarties terminas sutrumpinamas, tai turi būti skiriama ir bauda. Pritaikius prašomą alternatyvią sankciją – viešojo pirkimo sutarties termino sutrumpinimą, ieškovės UAB „Emsi“ prašymas skirti baudą neturėtų būti tenkinamas.

5521.

56Tretieji asmenys UAB „Fleet union“ ir UAB „Viada LT“ atsiliepime į ieškinius (e. b. 7 t., b. l. 98–99) prašė ieškovų reikalavimą dėl Preliminarių sutarčių pripažinimo negaliojančiomis tenkinti, reikalavimą dėl alternatyvios sankcijos – baudos atsakovei taikymo, spręsti teismo nuožiūra. Taip prašė atmesti ieškovės reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiga atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas tenka atsakovei.

5722.

58Trečiasis asmuo „Circle K“, UAB atsiliepime į ieškovės UAB „Emsi“ ieškinį (e. b. 7 t., b. l. 83–92) prašė ieškovės ieškinį dėl reikalavimų pripažinti negaliojančiomis Preliminariąsias sutartis ir skirti baudą atmesti. Trečiasis asmuo prašė atsakovei skirti alternatyviąją sankciją – Preliminarių sutarčių termino sutrumpinimą.

5923.

60Nurodo, kad preliminariąsias sutartis pripažinus negaliojančiomis ab initio arba nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo momento būtų pažeistas viešasis interesas. Klausimas dėl sutarčių negaliojimo momento nebuvo išspręstas apeliacinio teismo sprendimu. Mano, jog preliminariosios sutartys turėtų būti paliktos galioti laikotarpiui, kuris sudarytų atsakovei realias galimybes atlikti pirkimo procedūras ir sudaryti naujas sutartis iki pasibaigiant Preliminariųjų sutarčių galiojimui. Ieškovė tik selektyviai cituoja teismų suformutoą praktiką, nurodydama jai palankius argumentus. Teismui palikus galioti Preliminariąsias sutartis iki naujų preliminarių sutarčių sudarymo momento, dėl egzistuojančios konkurencijos perkančiosios organizacijos praktiškai neturi galimybės permokėti už tiekiamas prekes. Užkirtus kelią perkančiosioms organizacijoms įgyvendinti VPĮ 82 str. nuostatas ir su asakovės pagalba vykdyti automobilinių degalų viešuosius pirkimus, būtų pažeisti efektyvumo ir ekonomiškumo principai, kadangi perkančiosioms organizacijoms tektų pačioms organizuoti viešuosius pirkimus. Tokiu būdu būtų neracionaliai panaudotos valstybės lėšos ir valstybė patirtų nuostolių. Preliminarių sutarčių išsaugojimas ir alternatyvių sankcijų (sutarties galiojimo sutrumpinimo) skyrimas atitiktų Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu nustatytą viešųjų pirkimų reglamentavimą ir teismų praktiką. Mano, jog ieškovė UAB „Emsi“ nepagrstai reikalauja atsakovei skirti alternatyvią sankciją – baudą.

6124.

62Tretieji asmenys UAB „Tomega“, UAB „Timėjas“, UAB „Rotada“, UAB „Neste Lietuva“, UAB „Mobilus spektras“, UAB „Lietuviškų degalinių tinklas“, UAB „Kvistija“, UAB „Gelvybė“, UAB „Baltic petroleum“, UAB „Apsaga“, UAB „Andopas“ atsiliepimo į ieškinius nepateikė.

6325.

64Išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje (e. b. 7 t., b. l. 111–113) nurodė, kad tiek vykdant viešojo pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo, tiek vėliau organizuojant viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procesą, privalu užtikrinti, kad nebūtų pažeisti VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtinti viešųjų pirkimų principai ir kitos šio įstatymo nuostatos. Sudarant preliminariąsias sutartis atliekamos tokios pačios procedūros, kaip ir sudarant kitas viešųjų pirkimų sutartis. Preliminariojoje sutartyje aptariamos visos esminės viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos. Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos draudžia iš esmės keisti preliminariojoje sutartyje nustatytas pagrindines sutarties sąlygas. Viešųjų pirkimų tarnyba, pasisakydama dėl preliminariosios sutarties viešuosiuose pirkimuose prigimties ir paskirties, vadovavosi kasacinio teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika. Atkreipė dėmesį į tai, jog VPĮ 106 str. nustatyta, kokias alternatyvias sankcijas gali taikyti teismas, pripažinus pažeidimus pabrėžiamas sankcijų veiksmingumas, proporcingumas ir atgrasumas. Viešųjų pirkimų tarnyba, įvertinusi, kad atsakovė yra Centrinė perkančioji organizacija, į pirkimo specifiškumą, siūlo teismui svarstyti dėl preliminarių sutarčių galiojimo termino sutrumpinimo iki perkančioji organizacija atliks naują viešąjį pirkimą.

65Ieškinys tenkinamas

6626.

67Byloje kilo ginčas dėl atsakovo šioje byloje pripažintais neteisėtais veiksmų padarinių. Lietuvos apeliacinis teismas 2019-03-07 sprendime konstatavo, kad Preliminariosios sutarties 8.3 punktas reglamentuoja tik nesutikimo dėl sutarties pratęsimo tvarką, bet ne pagrindus. Nesant numatytiems tokiems pagrindams tiek tiekėjai, tiek ir atsakovė kiekvieną kartą, prieš baigiantis 6 mėnesių terminui nuo paskutinio preliminarios sutarties pratęsimo, atsidurtų visiškai neapibrėžtoje padėtyje, kai nebūtų aišku ar sutartis bus toliau tęsiama, o priešingos sutarties šalies nesutikimas pratęsti sutartį iš esmės galėtų būti net ir tinkamai nemotyvuojamas. Nemotyvuotas bei nepagrįstas sutarties termino nepratęsimas sukeltų didelę žalą ne tik tiekėjui, bet ir perkančiajai organizacijai, todėl laisvai interpretuoti bei vienašališkai nepratęsti sutarties, nesant numatytų konkrečių atvejų, yra neteisinga visų sutarties šalių atžvilgiu, neatitinka viešųjų pirkimų skaidrumo principo. Atsižvelgus į aptartus argumentus, Preliminariosios sutarties 8.3 punktas pripažintinas neteisėtu. Taip pat, be kitų pirkimo sąlygų, teismas pripažino Preliminariosios sutarties 3.1.13 ir 8.4.1 punktus neteisėtais, kaip prieštaraujančius VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtintiems reikalavimams.

6827.

69Perduodamas bylos dalį nagrinėti iš naujo, teismas nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas pats negali spręsti dėl preliminariųjų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ar jų išsaugojimo ir alternatyvių sankcijų skyrimo; pirmosios instancijos teismas turėtų nuspręsti, kokius neteisėtai sudarytų sandorių padarinius joms taikyti – sutarčių pripažinimą niekinėmis ir negaliojančiomis ar jų išsaugojimą bei alternatyvių sankcijų skyrimą.

7028.

71Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad VPĮ viešojo pirkimo sutarties išsaugojimas ir alternatyviųjų priemonių taikymas įtvirtintas kaip išimtinė priemonė, jos taikymas susietas su viešuoju interesu, nesusijusiu su ekonominėmis priežastimis, nepatogumais renkantis naują kontrahentą ir pan. (VPĮ 106 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 37 punktas).

7229.

73Šioje byloje atsakovas nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių susidariusią situaciją vertinti kaip objektyviai išimtinę. Prašydamas taikyti alternatyvią sankciją – sudarytų preliminarių sutarčių trukmės sutrumpinimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 106 str. 3 d. 1 p.), atsakovai nurodė deklaratyvius teiginius, kad priešingu atveju būtų pažeistas viešasis interesas. Teismas sutinka su išvadomis, jog ginčo pirkimas, kaip ir bet koks viešasis pirkimas, yra susiję su viešuoju interesu. Tačiau vien tai nesudaro pagrindo automatiškai taikyti alternatyvias sankcijas. Šioje byloje svarbu tai, kad atsakovas pripažino, jog sudarytos preliminarios sutartys nėra vykdomos, nepateikė duomenų ir nenurodė aplinkybių, jog vykdant preliminarias sutartis buvo sudarytos pagrindinės viešojo pirkimo sutartys, kad perkančioji organizacija atliko tam tikrus su viešuoju pirkimu susijusius veiksmus, dėl kurių restitucija būtų negalima arba žalinga, ekonomiškai nenaudinga ar pan. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, jog šiuo konkrečiu atveju sudarytos preliminarios sutartys turi būti išsaugotos, nors pirkimo sąlygos buvo pripažintos neteisėtomis. Atsakovas nenurodė, kad paskelbė naują pirkimą arba kad planuoja paskelbti naują pirkimą. Byloje nėra duomenų, kurie leistų spręsti, jog kitos perkančiosios organizacijos, esant nevykdomoms preliminarioms sutartims, neturi galimybių įsigyti degalų arba kad tos galimybės būtų esmingai apsunkintos arba akivaizdžiai ekonomiškai neracionalios iki CPO paskelbtų naują pirkimą. Svarbu ir tai, kad preliminarios sutartys galioja iki 2019-08-18 (preliminarių sutarčių 8.1 p., 8.2 p.), tuo tarpu Preliminarios sutarties 8.3 p., kaip buvo minėta, teismo sprendimu pripažintas neteisėtu, dėl ko preliminarių sutarčių galiojimo termino sutrumpinimas turėtų būti aiškiai apibrėžtas ir neviršytų preliminarių sutarčių galiojimo termino (t.y. iki 2019-08-18). Tuo tarpu atsakovo prašymas sutrumpinti terminą iki būtų įvykdytas naujas viešasis pirkimas ne tik yra neapibrėžtas, bet ir neatitiktų sankcijų esmės - nesutrumpintų preliminarių sutarčių trukmės, o ją pailgintų bei prieštarautų šioje byloje priimto sprendimo esmei dėl preliminarios sutarties 8.3 p. numatytos sąlygos neteisėtumo.

7430.

75Dėl minėtų motyvų teismas, įvertindamas byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad pripažinus atsakovo veiksmus neteisėtais bei prieštaraujančiais VPĮ normoms, jų pagrindu viešajame pirkime „Degalų degalinėse užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“, pirkimo Nr. 391283, sudarytos tarp VšĮ CPO LT ir UAB „Alauša“; UAB „Andopas“; UAB „Apsaga“; UAB „Paltic Petroleum“; „Circle K Lietuva“; UAB „EMSI“; ūkio subjektų grupės UAB „Fleet Union“ ir UAB „Viada LT“; ūkio subjektų grupės UAB „Lietuviškų degalų tinklas“ „Timėjas“, UAB „Tomega; UAB „Gelvybė“, UAB „Kvistija“, UAB „Neste Lietuva“, UAB „Rotada“, UAB, ir UAB „Mobilus spektras“ preliminarios sutartys pripažintinos neteisėtomis nuo jų sudarymo momento (CK 1.80 str., VPĮ 105 str.). Ieškovas išreiškė abejones ar buvo sudaryta preliminari sutartis tarp VšĮ CPO LT ir UAB „Mobilus spektras“, bet, kaip matyti iš viešų duomenų (http://cvpp.lt/download.php?dok_id=2004024552&file_id=2004024554) tokia sutartis buvo sudaryta. Teismas neturi pagrindo abejoti atsakovo nurodytais duomenimis apie sudarytas preliminarias sutartis viešajame pirkime, to neginčijo ir tretieji asmenys, todėl ieškovo UAB „EMSI“ prašymas dėl visų sutarčių išreikalavimo iš atsakovo atmestinas.

7631.

77Kiti šalių argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų nepasisako. Papildomai pažymėtina, kad teismas nesiremia Viešųjų pirkimų tarnybos išvada taikyti alternatyvias sankcijas dėl aukščiu nurodytų motyvų.

7832.

79Kadangi ieškiniai dėl atsakovo sprendimų, priimtų viešajame pirkime, ginčijimo ir apeliaciniai skundai iš esmės buvo patenkinti (žyminio mokesčio dydis nepriklauso nuo prašomų pripažinti neteisėtomis pirkimo sąlygų skaičiaus), ieškovų sumokėtas žyminis mokestis už ieškinius su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teisme (po 2288 Eur sumokėjo kiekvienas iš ieškovų) ir žyminis mokestis už apeliacinius skundus (po 2250 Eur) priteistinas iš atsakovo VšĮ CPO LT ieškovų naudai – iš viso priteistina po 4538 Eur suma kiekvienam ieškovui. Ieškovas UAB „Alauša“ taip pat prašė priteisti jo patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti – 1401 Eur pirmosios instancijos teisme ir 981 Eur apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgus į tai, kad ne visos ieškovų nurodytos pirkimo sąlygos buvo pripažintos neteisėtomis, todėl, atsižvelgus į advokatų darbo ir laiko sąnaudas rengiant procesinius dokumentus bei vadovaujantis CPK 98 str. 2 d., 93 str. 4 d. šios bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 700 Eur bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ir 490 Eur - apeliacinės instancijos teisme. Taip pat ieškovas UAB „EMSI“ pateikė įrodymus apie jo patirtas 1275 Eur išlaidų advokato pagalbai už pareikšimo dėl ieškinio patikslinimo surašymą bei 3143 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Dėl analogiškų motyvų išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme mažintinos iki 1573 Eur. Atsižvelgus į tai, kad ieškinys buvo patikslintas tik dalyje reikalavimų, kurie savo esme yra šalutiniai, šios prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 600 Eur. Iš viso ieškovo UAB „EMSI“ naudai priteistina 2173 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

80Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais,

Nutarė

81ieškovės UAB „EMSI“ ir UAB „Alauša“ ieškinius tenkinti.

82Viešajame pirkime „Degalų degalinėse užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“, pirkimo Nr. 391283, sudarytas tarp VšĮ CPO LT ir UAB „Alauša“; UAB „Andopas“; UAB „Apsaga“; UAB „Paltic Petroleum“; „Circle K Lietuva“; UAB „EMSI“; ūkio subjektų grupės UAB „Fleet Union“ ir UAB „Viada LT“; ūkio subjektų grupės UAB „Lietuviškų degalų tinklas“ „Timėjas“, UAB „Tomega; UAB „Gelvybė“, UAB „Kvistija“, UAB „Neste Lietuva“,

83UAB „Rotada“, UAB, ir UAB „Mobilus spektras“ preliminarias sutartis pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento.

84Priteisti iš atsakovo VšĮ CPO LT ieškovų UAB „EMSI“ ir UAB „Alauša“ naudai po

854538 Eur žyminio mokesčio; priteisti iš atsakovo VšĮ CPO LT ieškovo UAB „Alauša“ naudai

861190 Eur, ieškovo UAB „EMSI“ –2173 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

87Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1.... 4. Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje 2019-03-07 sprendimu (e. b. 5 t., b.... 5. 1)... 6. pripažino neteisėtomis viešojo pirkimo „Degalų degalinėse užsakymai per... 7. 2)... 8. bylos dalį dėl reikalavimo pripažinti neteisėtu viešosios įstaigos CPO LT... 9. 3)... 10. bylos dalį dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių... 11. 2.... 12. Ieškovė UAB „Emsi“ patikslintu ieškiniu (e. b. 7 t., b. l. 7–9)... 13. 1)... 14. pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis atsakovės VšĮ CPO LT ir UAB... 15. 2)... 16. taikyti atsakovei VšĮ CPO LT alternatyvią sankciją – baudą;... 17. 3)... 18. priteisti iš atsakovių ieškovės UAB „EMSI“ naudai visas patirtas... 19. 3.... 20. Nurodo, kad atsakovė VšĮ CPO LT su 16 tiekėjų yra sudariusi preliminarias... 21. 4.... 22. Ieškovės nuomone, Pirkimas dėl preliminariųjų sutarčių sudarymo... 23. 5.... 24. Nurodo, kad Pirkimo procedūros dėl pagrindinių sutarčių sudarymo... 25. 6.... 26. Pažymėjo, kad Preliminarios sutartys yra vientisos, sudarytos ir aiškinamos... 27. 7.... 28. Teigia, kad šioje byloje ginčas iš esmės išspręstas Lietuvos apeliacinio... 29. 8.... 30. Teigia, kad byloje nėra viešojo intereso, kuris būtų pagrindu ne nutraukti... 31. 9.... 32. Ieškovė UAB „Alauša“ rašytiniuose paaiškinimuose (e. b. 7 t., b. l.... 33. 10.... 34. Teigia, kad VšĮ CPO LT sudarytos preliminariosios sutartys nėra sutartys... 35. 11.... 36. Atsakovė VšĮ CPO LT rašytiniuose paaiškinimuose (e. b. 6 t., b. l. 1–3;... 37. 12.... 38. Atsakovė, atsižvelgusi į Viešųjų pirkimų išvadą, pažymėjo, kad... 39. 13.... 40. Dėl alternatyvių sankcijų skyrimui / taikymui aktualių aplinkybių nurodė,... 41. 14.... 42. Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019-03-07 turinio nurodė, kad šioje byloje... 43. 15.... 44. Pažymėjo, jog teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo /... 45. 16.... 46. Ieškovė UAB „Alauša“ atsiliepime į UAB „Emsi“ ieškinį (e. b. 7... 47. 17.... 48. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija... 49. 18.... 50. Nurodė, kad Preliminarios sutartys galėtų būti pripažintos... 51. 19.... 52. Teigia, jog ieškiniu nepagrįstai prašoma skirti atsakovei alternatyvią... 53. 20.... 54. Nurodo, kad ieškovė UAB „Emsi“ klaidingai nurodo, jog jeigu pirkimo... 55. 21.... 56. Tretieji asmenys UAB „Fleet union“ ir UAB „Viada LT“ atsiliepime į... 57. 22.... 58. Trečiasis asmuo „Circle K“, UAB atsiliepime į ieškovės UAB „Emsi“... 59. 23.... 60. Nurodo, kad preliminariąsias sutartis pripažinus negaliojančiomis ab initio... 61. 24.... 62. Tretieji asmenys UAB „Tomega“, UAB „Timėjas“, UAB „Rotada“, UAB... 63. 25.... 64. Išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje (e. b. 7... 65. Ieškinys tenkinamas... 66. 26.... 67. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo šioje byloje pripažintais neteisėtais... 68. 27.... 69. Perduodamas bylos dalį nagrinėti iš naujo, teismas nurodė, kad apeliacinės... 70. 28.... 71. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad VPĮ viešojo... 72. 29.... 73. Šioje byloje atsakovas nepateikė jokių įrodymų, leidžiančių... 74. 30.... 75. Dėl minėtų motyvų teismas, įvertindamas byloje esančius įrodymus,... 76. 31.... 77. Kiti šalių argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų... 78. 32.... 79. Kadangi ieškiniai dėl atsakovo sprendimų, priimtų viešajame pirkime,... 80. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 81. ieškovės UAB „EMSI“ ir UAB „Alauša“ ieškinius tenkinti.... 82. Viešajame pirkime „Degalų degalinėse užsakymai per CPO LT elektroninį... 83. UAB „Rotada“, UAB, ir UAB „Mobilus spektras“ preliminarias sutartis... 84. Priteisti iš atsakovo VšĮ CPO LT ieškovų UAB „EMSI“ ir UAB... 85. 4538 Eur žyminio mokesčio; priteisti iš atsakovo VšĮ CPO LT ieškovo UAB... 86. 1190 Eur, ieškovo UAB „EMSI“ –2173 Eur išlaidų advokato pagalbai... 87. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...