Byla e2-2168-752/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė, ir priėmė sprendimą už akių

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ ieškinį atsakovei D. N. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė, ir priėmė sprendimą už akių.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 715,45 Eur skolą, 25,16 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovė tiekia šilumą butui, esančiam Kaune, ( - ). Butas nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Su atsakove Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta. Už patiektą šilumą atsakovė turėjo atsiskaityti pagal sutartį, tačiau dėl nežinomų priežasčių už suvartotą šilumą neatsiskaitė su ieškove. Už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. susidarė pirmiau nurodytas įsiskolinimas. (e. b. l. 1-3).

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka – procesinius dokumentus pristatančiam asmeniui pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palikus adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir laikant, kad procesinis dokumentas įteiktas praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, 2018 m. gruodžio 13 d.

6Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnis). Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

7Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Teismas

konstatuoja:

10Ieškinys tenkinamas visiškai.

11Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (e. b. l. 13-14), Gyventojų registro tarnybos išrašo (e. b. l. 15), Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties ir jos priedų (e. b. l. 16-21), prašymo dėl sutarties sudarymo (e. b. l. 22), savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (e. b. l. 23), savivaldybės gyvenamųjų patalpų perdavimo ir priėmimo akto (e. b l. 24), buto apyvartos žiniaraščio (e. b. l. 25-26), priskaičiuotų delspinigių skaičiuotės (e. b. l. 27) tyrimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę ieškovei ji yra įvykdžiusi, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

12Nustatyta, kad ieškovė tiekia šilumą butui, esančiam Kaune, ( - ). Butas pagal VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Butas išnuomotas atsakovei.

13Teismas konstatuoja, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai dėl šilumos energijos tiekimo į patalpas, ( - ), Kaune. Tarp šalių buvo sudaryta sutartis dėl šilumos tiekimo, ieškovė teikė paslaugas, o atsakovė jomis naudojosi, tačiau neatsiskaitė už teikiamas paslaugas laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis (CK 6.388 straipsnio 1 dalis). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Delspinigių dydis ir jų skaičiavimo tvarka yra nustatyta 1995 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos” (redakcija 1996 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1161), kuris detalizuoja Lietuvos Respublikos 1995 m. sausio 26 d. įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ (redakcija 1996 m. rugpjūčio 13 d. įstatymu Nr. I-1493, naujausi pakeitimai 2013 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. XII-550) nuostatų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovės pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove neįvykdė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 715,45 Eur skola už tiektą šilumos energiją už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. bei 25,16 Eur delspinigiai už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.189 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 straipsnis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (740,61 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.123 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 17 Eur žyminis mokestis, 36,30 Eur už teisinę pagalbą, 1,71 Eur už duomenų iš registrų gavimą, iš viso 55,01 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

17Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“, į. k. 235014830, iš atsakovės D. N., asmens kodas ( - ) 715,45 Eur (septynių šimtų penkiolikos eurų 45 ct) skolą už patiektą šilumos energiją, 25,16 Eur (dvidešimt penkių eurų 16 ct) delspinigius, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (740,61 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 55,01 Eur (penkiasdešimt penkių eurų 01 ct) bylinėjimosi išlaidas.

21Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 6. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į... 7. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Teismas... 10. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 11. Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: VĮ Registrų... 12. Nustatyta, kad ieškovė tiekia šilumą butui, esančiam Kaune, ( - ). Butas... 13. Teismas konstatuoja, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo susiklostę... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato,... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo... 16. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi... 17. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 153... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“, į. k. 235014830,... 21. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 22. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...