Byla 2-3765-800/2013
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, dalyvaujant pareiškėjai R. Š., jos atstovei advokatei Kristinai Mikolaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos R. Š. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ „Regitra“ dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja pareiškimu teismo prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad ji įgyjamosios senaties pagrindu įgijo lengvojo automobilio priekabą MA? - 8114 „Zubrionok“. Pareiškime nurodo, kad 1988-01-12 jos tėvai J. D. ir D. D. nusipirko lengvojo automobilio priekabą ??? - 8114 „????????“. ( - ) mirė tėvas. Pirktos priekabos valdymas po tėvo mirties atiteko pareiškėjos mamai. Mama priekabą valdė nuo 1997-09-28 d. t.y. iki savo mirties. Po mamos mirties kreipėsi į notaro biurą, pateikdama pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Dėl priekabos įregistravimo kreipėsi į VĮ „Regitra“ tačiau darbuotojai atsisakė įregistruoti priekabą jos vardu, nes nebuvo pateikti priekabos pirkimo dokumentai – kvitas. Ji negalėjo pateikti pirkimą liudijančio dokumento, nes priekaba buvo pirkta beveik prieš 25 metus. Papildomai teismo posėdžio metu paaiškino, kad po tėvo mirties nuo 1997 m. ši priekaba priklausė mamai, kuri mirė. Kadangi šeima turėjo dvi priekabas, todėl ši nebuvo registruota. Mirus motinai iškilo būtinybė šia priekaba naudotis, todėl kreipėsi į VĮ „Regitra“, kurie prašė pateikti pirkimą patvirtinančius dokumentus, kadangi priekaba įgyta daugiau kaip prieš 20 metų pirkimo dokumentai nebuvo išsaugoti liko tik priekabos techninis pasas. VĮ „Regitra“ atsisakė registruoti ir nurodė kreiptis į teismą.

3Suinteresuoto asmens VĮ „Regitra“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Pateiktame teismui atsiliepime nurodo, kad VĮ „Regitra“ neginčija pareiškėjos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto. Nurodo, kad Valstybinės įmonė „Regitra“ registruoja transporto priemones vadovaudamasi Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėmis. Identifikuojant pateiktą registravimui transporto priemonę yra sutikrinama ar gamintojo sertifikate arba ankstesnės registracijos liudijime nurodyti transporto priemonės techniniai duomenys atitinka pateikiamos registracijai transporto priemonės faktinius duomenis. VĮ „Regitra“ pat nurodo, kad jeigu apžiūrint priekabą ??? - 8114 „????????“ bus nustatyta, kad jos dalys ir kiti agregatai yra originalūs (gamykliniai) ir atitinka gamintojo sertifikate nurodytus duomenis, t.y. kai ji bus identifikuota tada galės būti registruojama ( b.l. 23-24).

4Pareiškimas tenkintinas.

5Iš byloje pateiktos krovininės priekabos prie lengvojo automobilio ??? - 8114 „????????“ naudojimosi instrukcijos (b.l. 6-12) nustatyta, kad ji pagaminta 1987-12-24. Šiame dokumente nurodyta pardavimo data 1988-01-12.

6Liudytojas pareiškėjos brolis A. D. teismui paaiškino, kad tėvai prieš dvidešimt metų nusipirko priekabą, kurios visą šį laiką neregistravo. Mirus tėvams kartu su seserimi nuvažiavo šią priekabą registruoti. Priekaba nebuvo registruota, nes negalėjo pateikti pirkimą patvirtinančių dokumentų. Prieš registruojant buvo sutikrinti visi šios priekabos techniniai parametrai ir darbuotojai sakė, kad viskas gerai.

7CK 4.68 str. numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą.

8Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu LR CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu; 2) yra visos LR CK 4.68 - 4.71 straipsniuose nustatytos sąlygos: a) daiktas pradėtas valdyti sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas viešame registre kito asmens vardu; c) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėja elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; e) daiktas buvo valdomas LR CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

9Iš pareiškėjos paaiškinimų, liudytojo paaiškinimų, byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad pareiškėja kilnojamąjį daiktą – priekabą įgijo sąžiningai, teisėtai, atvirai ne mažiau kaip trejus metus kaip savą valdė, todėl ji įgijo nuosavybės teisę į tą daiktą. Kadangi iki teismo posėdžio dienos nėra ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas, todėl esant tokioms aplinkybėms pareiškėjos pareiškimas tenkintinas.

10Iš pareiškėjos nepriteistinos pašto išlaidos valstybei, nes pareiškėja yra teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. (CPK 96 str. 4 d. ).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270, 533 str. teismas,

Nutarė

12pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamą senatį faktą, kad R. Š., a.k ( - ) įgijo nuosavybės teisę į kilnojamąjį daiktą - lengvojo automobilio priekabą - ??? - 8114 „????????“(Novinka), gamybos metai 1987-12-24, gamyklinis Nr. ( - ).

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai