Byla 2S-545-102/2009
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramunės Čeknienės ir Birutės Valiulienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo V. Š. atstovės advokatės Kristinos Pugačienės atskirąjį skundą dėl Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-1004-434/2009 pagal pareiškėjo V. Š. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Panevėžio apskrities VMI dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas V. Š. tikslu paveldėti mirusio brolio A. Š. palikimą kreipėsi į Biržų rajono apylinkės teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo brolis A. Š. po savo sutuoktinės L. Š., mirusios 2005 m. sausio 15 d., priėmė jos palikimą, pradėjęs paveldimą turtą valdyti. Nurodo, kad L. Š. iki savo mirties nuosavybės teise valdė 4,3 ha ploto žemės sklypą Smaliečių k., Biržų raj., unikalus Nr. 3665-0001-0017. Mirusioji nei pirmos, nei antros eilės įpėdinių neturėjo, testamento nebuvo sudariusi. Pagal CK 5.13 str. sutuoktinis A. Š. galėjo paveldėti visą jos palikimą, tačiau į notarą įstatymo nustatytu terminu nesikreipė. A. Š. palikimą priėmė, pradėdamas paveldimą turtą valdyti, jį prižiūrėjo, dirbo žemę, taip pat leido ją dirbti tretiesiems asmenims. Palikimo priėmimo faktas teismine tvarka nebuvo nustatytas, paveldėjimo teisės liudijimas į paveldėtą turtą nebuvo išduotas. A. Š. mirė 2008 m. balandžio 7 d. Pareiškėjas yra A. Š. ketvirtosios eilės įpėdinis ir galėtų paveldėti jo palikimą.

3Biržų rajono apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi pareiškėjo V. Š. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme ( CPK 137 str. 2 d. 1 p. ). Teismas konstatavo, kad pagal CK 2.2 str. 1 d. fizinio asmens civilinis teisnumas atsiranda asmens gimimo momentu ir išnyksta, jam mirus. Pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Š., miręs 2008 m. balandžio 7 d., po L. Š. mirties priėmė jos palikimą, pradėjęs paveldimą turtą valdyti. CPK 444 str. 1 d. nustatyta, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Prašomas nustatyti faktas mirusiajam A. Š. nebesukurs jokių teisinių padarinių. Todėl pareiškimą atsisakytina priimti. Be to, pareiškimas A. Š. vardu paduotas neįgalioto vesti bylą asmens (CPK 137 str. 2 d. 8 p.).

4Atskiruoju skundu pareiškėjo V. Š. atstovė advokatė Kristina Pugačienė prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį ir pareiškėjo V. Š. pareiškimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškimą. Juridinę reikšmę turintis palikimo priėmimo faktas, kurį pareiškėjas prašo nustatyti, sukurs teisinius padarinius ne mirusiajam A. Š., kaip nurodoma nutartyje, o pareiškėjui V. Š., kuris yra vienintelis A. Š. ketvirtos eilės įpėdinis ir gali paveldėti savo mirusio brolio turtą, tame tarpe ir faktiškai jo valdytą ir paveldėtą mirusios sutuoktinės L. Š. turtą. A. Š. priėmė mirusios sutuoktinės L. Š. palikimą, pradėdamas jį valdyti ir įgijo nuosavybės teisę į paveldimą turtą (CK 4.47 str. 1 d. 2 p. ir 4.49 str. 1 d.). Kadangi šį juridinę reikšmę turintį faktą patvirtinančių dokumentų nėra, šis faktas turi būti nustatytas teismine tvarka (CPK 445 str.). Taip pat nepagrįstas skundžiamos nutarties argumentas, kad pareiškimą A. Š. vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. Pareiškimas paduotas pareiškėjo V. Š. vardu, nes būtent jam prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis palikimo priėmimo faktas sukels teisinius padarinius.

5Atskirasis skundas tenkinamas.

6Pagal CPK 444 str. 1 d. teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Jeigu pareiškėjo prašomas nustatyti faktas nesukurs teisinių padarinių (asmeninių ar turtinių teisių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo), tai teismas atsisako priimti tokį pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), o jeigu jis priimtas - bylą nutraukia.

7Byloje nustatyta, kad pareiškėjas V. Š., siekdamas paveldėti savo brolio, A. Š., mirusio 2005 m. sausio 15 d., palikimą, kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog A. Š. po savo sutuoktinės L. Š., mirusios 2005 m. sausio 15 d., priėmė jos palikimą, pradėjęs jai priklausiusį paveldimą turtą valdyti. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti ( CK 5.50 str. 1 d. ). CK 5.50 str. 2 d. nustatyta, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Įpėdinis, priėmęs palikimą, įgyją nuosavybės teises į palikimą nuo jo atsiradimo momento ( CK 4.47 str. 2 p., 5.3 str. ). Pareiškėjas nurodo, kad jo brolis A. Š. po savo sutuoktinės mirties jos palikimą priėmė faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti, tačiau dėl paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo išdavimo nustatyta tvarka į notarą nesikreipė. Tai reiškia, kad iki pat A. Š. mirties ( 2008 m. balandžio 7 d. ) faktas, kad jis buvo priėmęs savo sutuoktinės palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti, įstatymo nustatyta tvarka nebuvo įformintas. Mirus A. Š. atsirado jo palikimas, kurį, tame tarpe ir jo anksčiau mirusios sutuoktinės priimtą ir faktiškai pradėtą valdyti palikimą, turi teisę paveldėti A. Š. brolis V. Š. kaip ketvirtos eilės įpėdinis pagal įstatymą ( CK 5.11 str. 1 d. 4 p., 2 d. ). Todėl pareiškėjas V. Š. yra suinteresuotas asmuo, turintis teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas ir teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal tokio asmens ( arba jo atstovo ), kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymo saugomas interesas, pareiškimą ( CPK 5 str. 1 ir 3 dalys ). Kadangi jo miręs brolis A. Š., kaip nurodo pareiškėjas, buvo priėmęs anksčiau mirusios sutuoktinės palikimą, pradėdamas jį valdyti, tačiau įstatymo nustatyta tvarka šio fakto neįregistravo ir nustatyta tvarka išduoti paveldėjimo teisės liudijimą neprašė ( CK 5.50 str. 1 ir 2 dalys, 5.66 str. 1 d. ), todėl į mirusio brolio palikimą ( tame tarpe ir į priimtą jo sutuoktinės palikimą ) pretenduojantis pareiškėjas turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į į teismą, kad būtų nustatytas pareiškėjui juridinę reikšmę turintis faktas, jog A. Š. po savo sutuoktinės L. Š. mirties priėmė jos palikimą, pradėjęs paveldimą turtą valdyti

8( CPK 444 str. 8 p. ). Nuo prašomo fakto nustatymo ar atsisakymo jį nustatyti priklausys po A. Š. mirties likusio jo paveldimo turto apimtis.

9Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties argumentu, jog prašomas nustatyti faktas mirusiajam A. Š. nesukurs teisinių pasekmių. Tačiau pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo klausimą, nevertino, kad prašomas nustatyti faktas teisines pasekmes sukurs pareiškėjui V. Š.. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo nutarties argumentas, kad mirusio A. Š. vardu pareiškimą teismui padavė neįgaliotas asmuo pareiškėjas V. Š., kadangi pareiškėjas yra pats V. Š., atstovaujamas advokatės K. Pugačienės pagal atstovavimo sutartį ( CPK 5 str. 3 d. ).

10Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas V. Š. pareiškimo priėmimo klausimą, neteisingai išaiškino ir pritaikė procesinės teisės normas, nesirėmė paveldėjimo teisinius santykius reguliuojančiomis materialinės teisės normomis, todėl pareiškimo priėmimo klausimą išsprendė neteisingai. Todėl skundžiama nutartis panaikinama ir pareiškimo priėmimo klausimas perduodamas Biržų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str., 338 str. ).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p.,

Nutarė

12Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo V. Š. pareiškimo priėmimo klausimą Biržų rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai