Byla 2-107-825/2012
Dėl 5323,07 EUR įsiskolinimo ir 15,20 EUR delspinigių priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovei S. M. dėl 5323,07 EUR įsiskolinimo ir 15,20 EUR delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškiniu (b.l. 2-4) prašo priteisti iš atsakovės S. M. 5323,07 EUR įsiskolinimą, 15,20 EUR delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Atsakovei be pateisinamos priežasties nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo ir ieškinio nuorašas kartu su priedais atsakovei įteikti asmeniškai darbovietėje 2011-09-08, per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Nustatyta, kad 2008-03-26 atsakovė S. M. su AB DNB banku sudarė būsto kreditavimo sutartį Nr. K-2500-2008-114, pagal kurią bankas atsakovei suteikė 55027,80 EUR sumos būsto kreditą (b.l. 5-7). Šio kredito grąžinimą bankui atsakovė apdraudė - 2008-03-26 tarp ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir atsakovės buvo sudaryta būsto kredito draudimo sutartis, ką patvirtina byloje esantis ieškovės prašymas sudaryti draudimo sutartį, draudimo liudijimas Nr. BPD 041273 (b.l. 8-13). 2009-11-02 atsakovė pateikė ieškovui prašymą laikinai vykdyti jos būsto kreditavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus bankui (b.l. 14-15). 2009-11-02 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas mokėjimų draudimo susitarimas Nr. BPD 041273-1/1078 prie 2008-03-26 draudimo sutarties (toliau - Susitarimas), pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką AB DNB bankui vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi Nr. K-2500-2008-114 atsakovės prisiimtus įsipareigojimus bankui grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, bei padengti susitarimo sudarymo dienai susidariusią skolą bankui, išskyrus netesybas, o atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovui visas jo išmokėtas draudimo išmokas susitarime nustatytais terminais, dydžiais (b.l. 16-18). 2010-11-12 ieškovas, vadovaudamasis Susitarimo 14 punktu, sudarė išmokų grąžinimo grafiką, pagal kurį 5193,24 EUR ieškovo bankui išmokėtą draudimo išmoką ir 129,83 EUR susitarimo 16.2 punkte nustatytą draudimo įmokos dalį, iš viso 5323,07 EUR atsakovė privalėjo grąžinti ieškovui kas mėnesį nuo 2010-11-30 ir 2020-10-30 mokėdamas ieškovui nustatyto dydžio įmokas (b.l. 19-20). Atsakovei nevykdant Susitarimu prisiimto įsipareigojimo grąžinti ieškovui sumokėtą draudimo išmoką grafike nustatytais terminais ir dalimis, ieškovas siuntė atsakovei raginimus vykdyti įsipareigojimus ir informavo, kad nesumokėjus susidariusio įsiskolinimo, Susitarimas bus vienašališkai nutrauktas (b.l. 21). Kaip matyti iš 2011-11-24 pažymos Nr. FT-183 atsakovė savo įsipareigojimų ieškovui nevykdė, per laikotarpį nuo 2010-11-30 iki 2011-11-24 nesumokėjo ieškovui nei vienos įmokos (b.l. 29), todėl ieškovas Susitarimą vienašališkai nutraukė nuo 2011-11-24.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.38 str., 6.59 str.). Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad tarp šalių susiklosčius prievoliniams santykiams, atsakovė S. M. savo prievolių tinkamai nevykdė – grafike nustatytais terminais nemokėjo nustatyto dydžio įmokų, todėl ieškovui nutraukus Susitarimą, atsakovei S. M. atsirado pareiga grąžinti ieškovui visą ieškovo bankui išmokėtą draudimo išmoką bei nesumokėtą draudimo įmokos dalį, t. y. 5323,07 EUR. Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 str. 1 d.). Pagal šalių sudaryto Susitarimo 20.8. p. nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ir draudimo įmokų mokėjimo draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų ar sutartimi nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.). Nurodytų aplinkybių ir išdėstytų motyvų pagrindu pripažintina, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5323,07 EUR įsiskolinimą, 15,20 EUR delspinigius ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

7Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovės priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos - 553,00 Lt žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d. b.l. 37).

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str., 285-287 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovės S. M., a. k. (duomenys neskelbtini) 5323,07 EUR (penkių tūkstančių trijų šimtų dvidešimt trijų eurų 7 ct) įsiskolinimą, 15,20 EUR (penkiolikos eurų 20 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 553,00 Lt (penkių šimtų penkiasdešimt trijų litų) žyminį mokestį ieškovui UAB „Būsto paskolų draudimas“, įmonės kodas 110076079.

11Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nepateikus prieštaravimo nurodytu terminu, teismo sprendimas įsiteisėja.

12Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai