Byla 2-2006-962/2015
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Indrė Petrokienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „New Cut LT“ ieškinį atsakovei UAB „Techno wood“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo jos naudai iš atsakovės priteisti 2290,35 Eur įsiskolinimo, šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė UAB „New Cut LT“ atsakovei UAB „Techno wood“ suteikė paslaugas ir pardavė prekes, kurių pirkimas – pardavimas įformintas PVM sąskaitomis-faktūromis:

32015 m. rugsėjo 9 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. NEW 00501, bendra sąskaitos suma 1403,08 Eur, apmokėjimo terminas iki 2015 m. spalio 9 d.;

42015 m. rugsėjo 10 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. NEW 00506, bendra sąskaitos suma 249,26 Eur, apmokėjimo terminas iki 2015 m. spalio 10 d.;

52015 m. rugsėjo 15 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. NEW 00510, bendra sąskaitos suma 638,01 Eur, apmokėjimo terminas iki 2015 m. spalio 15 d.

6Iš viso ieškovė UAB „New Cut LT“ atsakovei UAB „Techno wood“ suteikė paslaugų ir pardavė prekių už 2290,35 Eur sumą. Rašytinė sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta, pagal nusistovėjusią verslo praktiką ir vadovaujantis sąžiningumo kriterijais, įforminant prekių bei paslaugų pirkimą – pardavimą ir suteiktų paslaugų bei parduotų prekių perdavimą, buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros. Atsakovei priėmus prekes, laikoma, kad su nurodytais atsiskaitymo už priimtas paslaugas ir prekes terminais, atsiskaityti per 30 dienų nuo paslaugų ir prekių priėmimo, sutiko. Suėjus nustatytam atsiskaityti terminui, ieškovė UAB „New Cut LT“ ne kartą žodžiu ir raštu ragino atsakovę UAB „Techno wood“ atsiskaityti už jai suteiktas paslaugas bei parduotas prekes, tačiau atsakovė su ieškovė neatsiskaitė. Atsakovė su įsiskolinimo ieškovei suma 2290,35 Eur sutinka, tai patvirtina skolų suderinimo aktas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.63 straipsnio 2 dalimi, atsakovė laikytina pažeidusia prievolę, kadangi praleido prievolės įvykdymo terminą. Atsakovė nevykdo savo įsipareigojimų, už priimtas prekes neatsiskaito, kas laikytina, kad atsakovė elgiasi nesąžiningai, pažeidžia prievolių vykdymo principus.

7Ieškovės piniginiai reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, esant ieškovės prašymui nagrinėti ieškinį dokumentinio proceso tvarka, ieškinys nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatyta tvarka.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškovės reikalavimą pagrindžia teismui pateikti rašytiniai įrodymai: 2015 m. rugsėjo 10 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. NEW 00506, pasiūlymas 26/08/2015/298, 2015 m. rugsėjo 15 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. NEW 00510, pasiūlymas 31/08/2015/302, 2015 m. rugsėjo 9 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. NEW 00501, pasiūlymas 26/08/2015/295, 2015 m. lapkričio 12 d. aktas dėl skolų suderinimo, pranešimas dėl atsiskaitymų vėlavimo, sąskaita už teisines paslaugas ir banko pavedimas, žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis banko išrašas, iš kurių matyti, kad ieškovė UAB „New Cut LT“ atsakovei UAB „Techno wood“ suteikė paslaugas ir pardavė prekių pagal tris PVM sąskaitas-faktūras iš viso 2290,35 Eur sumai. Už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes atsakovė turėjo atsiskaityti per 30 dienų nuo paslaugų ir prekių priėmimo, tačiau atsakovė su ieškovė nurodytais terminais neatsikaitė ir ieškovei UAB „New Cut LT“ liko skolinga 2290,35 Eur.

10CK 6.38 ir 6.200 straipsniuose apibrėžti bendrieji prievolių, įskaitant sutartines prievoles, vykdymo principai, įtvirtinantys pareigą prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, pareigą savo prievoles atlikti kuo ekonomiškiau, visapusiškai kooperuojantis su kita prievolės šalimi. Prievolės (sutartys) turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis. Pagal PVM sąskaitas-faktūras pirkėjas įsipareigojo sumokėti už gautas prekes per 30 dienų nuo paslaugų ir prekių priėmimo. Taigi yra numatytas konkretus sumokėjimo už prekes terminas. Atsakovė laiku nesumokėdama už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, pažeidė prievolių vykdymo principus, todėl yra pagrindas iš atsakovės priteisti 2290,35 Eur skolą – CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis,

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš jos priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis).

13Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas atsakovas privalo atlyginti ieškovei išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 35,00 Eur žyminio mokesčio ir 230,00 Eur advokato išlaidų (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 263, 424, 428 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės UAB „Techno wood“, įmonės kodas 302591957, buveinė ( - ), ieškovei UAB „New Cut LT“, įmonės kodas 303017132, buveinė ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos numeris ( - ), AB SEB banke, 2290,35 Eur (du tūkstančius du šimtus devyniasdešimt eurų 35 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2290,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. gruodžio 2 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 35,00 Eur (trisdešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 230,00 Eur (du šimtus trisdešimt eurų 00 ct) advokato išlaidas. Reikalavimas atsakovams: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus; Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas; Informuoti atsakovus: - apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkai pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai; - jeigu atsakovai per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

17Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per LR CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovai nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

18Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai