Byla B2-2519-567/2015
Dėl bankroto

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, susipažinusi su civiline byla pagal BUAB „Aketus“ administratoriaus UAB „Indepozit“ ieškinį atsakovams E. T., UAB „Europastoliai“, Transcargo System LLP, pripažinti BUAB „Aketus“ bankrotą tyčiniu,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2013-11-14 nutartimi UAB „Aketus“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB Indepozit.

3Vilniaus apygardos teismo 2014-04-10 nutartimi UAB „Aketus“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Bankrutavusi BUAB „Aketus“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB Indepozit, kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti UAB „Aketus“ bankrotą tyčiniu; pripažinus bankrotą tyčiniu, pranešti prokurorui dėl tyrimo pradėjimo. Nurodė, kad 2013-10-16 įmonės akcininkai UAB „Europastoliai“ ir Transcargo Systems LLP pardavė UAB „Aketus“ akcijas Latvijos piliečiui J. K., kuris, tapęs vieninteliu akcininku, 2013-10-16 paskyrė save įmonės vadovu vietoje E. T.. UAB „Aketus“ savo registracijos adresu neegzistuoja jau nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio. Reikalavimų pateikti įmonės dokumentaciją nepavyko įteikti nei E. T., nei J. K.. Kadangi UAB „Aketus“ akcijų pardavimas ir vadovo pasikeitimas buvo atlikti jau pateikus prašymą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, darytina prielaida, kad suinteresuotų asmenų veiksmai vertintini, kaip sąmoningas siekimas trukdyti teismui ir bankroto administratoriui nustatyti tikrąsias įmonės bankroto priežastis bei galbūt išvengti atsakomybės dėl bendrovei nenaudingų sandorių, bendrovės turto pasisavinimo ar iššvaistymo, skolininko nesąžiningumo, apgaulingos buhalterinės apskaitos ir kitokių veiksnių, lėmusių įmonės bankrotą. Tikrinant įmonės banko sąskaitas, buvo nustatyta, kad įmonės gautos lėšos buvo paimamos iš sąskaitų grynaisiais pinigais, kurie galbūt galėjo būti panaudoti ne įmonės reikmėms. E. T. pateiktame piniginių lėšų perdavimo akte nurodyta, jog J. K. yra perduodamos įmonės piniginės lėšos, esančios bankų sąskaitose, tačiau, patikrinęs sąskaitas, administratorius nustatė, kad tokių lėšų nebuvo ir realiai jos negalėjo būti perduotos. J. K., tapęs įmonės vadovu, nei viename banke nepakeitė parašų pavyzdžių kortelių, kad galėtų valdyti įmonės sąskaitas. UAB „Aketus“ pagal dvi 2012-01-10 paskolos sutartis buvo paskolinusi 390000 Lt akcininkei Transcargo Systems LLP, tačiau apie lėšų grąžinimą administratorius duomenų neturi. Transcargo Systems LLP direktoriumi buvo E. T., o akcininkai yra UAB „Aketus“ darbuotojai. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įtaria, kad E. T. pagamino netikrus dokumentus, tuo padarydamas didelę žalą, ir apgaule kito asmens naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą, apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą. E. T. pateiktas UAB „Aketus“ bankų sąskaitose nesančių lėšų priėmimo–perdavimo aktas yra suklastotas ir fiktyvus. Įmonės vadovams paslėpus ir neperdavus bankroto administratoriui įmonės buhalterinės dokumentacijos, nėra galimybės nustatyti, ar įmonės kasoje galėjo būti kokios nors sumos ir kam jos perleistos (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 12 p., 20 str. 1 d., 2 d., 5 d.).

5BUAB „Aketus“ bankroto administratoriaus UAB „Indepozit“ ieškinys dėl bankroto pripažinimo tyčiniu neatitinka LR CPK 45 str., 111 str. 2 d. 2 p., 113 str. 3 d., 135 str. 1 d. reikalavimų. Nagrinėjamu atveju BUAB „Aketus“ bankroto administratorius UAB Indepozit ieškinyje dėl BUAB „Aketus“ bankroto pripažinimo tyčiniu atsakovais nurodė E. T., UAB „Europastoliai“, Transcargo System LLP, bet nenurodė atsakovais BUAB „Aketus“, bei J. K., kuris pagal LR Juridinių asmenų registrą UAB „Aketus“ bankroto bylos iškėlimo metu buvo įmonės direktoriumi (2013-10-21 iki 2013-12-04) ir akcininku (2010-06-11 iki 2011-05-27), bei UAB PARDAVIMAS, kuris nuo 2011-04-15 iki 2011-05-27 buvo UAB „Aketus“ akcininku. Teismas pažymi, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių. Įmonės tyčiniu bankrotu laikytini ir įmonės valdymo organų veiksmai įmonei esant faktiškai nemokiai, dar labiau pabloginantys įmonės turtinę padėtį, jei dėl tokių veiksmų, t. y. finansiškai nepagrįstų (nuostolingų) sandorių arba papildomų įsipareigojimų prisiėmimo, siekiama išvengti atsiskaitymo su kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2004).

6Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad kai dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems turi būti įteikti procesiniai dokumentai, nemoka valstybinės kalbos, teismui turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į jiems suprantamą kalbą. Jeigu pateikiami dokumentai LR CPK numatytais atvejais turi būti išversti į užsienio kalbą, dalyvaujantys byloje asmenys turi pateikti teismui įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus jų vertimus (LR CPK 113 str. 3 d.).

7Nagrinėjamu atveju Transcargo System LLP registruotas Jungtinėje Karalystėje, todėl ieškinys turi būti išverstas į anglų kalbą, o J. K. gyvena Latvijoje, todėl jam skirtas ieškinys turi būti išverstas į latvių kalbą, siunčiant pagal reglamento nustatytą tvarką.

8Teismas pažymi, kad BUAB „Aketus“ bankroto administratoriui UAB Indepozit ieškinio dėl BUAB „Aketus“ bankroto pripažinimu tyčiniu trūkumams šalinti reikalinga patikslinti ieškinį pagal LR CPK 111 str. 2 d. 2 p., 113 str. 3 d. reikalavimus, pasiūlant papildomai nurodyti atsakovais - BUAB „Aketus“, J. K., UAB PARDAVIMAS, išverčiant ieškinius į anglų ir latvių kalbas, pateikiant po 2 egz. kiekvieno vertimo.

92015-01-08 teismo nutartimi BUAB „Aketus“ bankroto administratoriui UAB „Indepozit“ buvo nustatytas 30 dienų terminas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos ieškinio dėl BUAB „Aketus“ bankroto pripažinimo tyčiniu trūkumams šalinti, patikslinant ieškinį pagal LR CPK 45 str., 111 str. 2 d. 2 p., 113 str. 3 d., 135 str. 1 d. reikalavimus, pasiūlant papildomai nurodyti atsakovais BUAB „Aketus“, J. K. ir UAB PARDAVIMAS bei pateikiant patikslintą ieškinį ir jo vertimus į anglų (2 egz.) ir į latvių kalbas (2 egz.). Teismas išaiškino, kad BUAB „Aketus“ bankroto administratorius UAB „Indepozit“ turi pateikti tiek patikslinto ieškinio ir jo priedų kopijų, kad po vieną tektų priešingoms šalims ir teismui, kad nustatytu terminu nepašalinus nurodytų trūkumų, ieškinys gali būti paliktas nenagrinėtu.

102015-01-08 nutartis bankroto administratoriui UAB „Indepozit“ buvo įteikta 2015-01-14 (b.l. 159). Teismas daro išvadą, kad teismo nustatytu terminu ieškovas nepašalino nurodytų ieškinio trūkumų, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

11Teismas išaiškina ieškovui, jog ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio ieškovui kreiptis į teismą su ieškiniu dėl bankroto pripažinimo tyčiniu LR Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka, pateikiant ieškinį, atitinkantį CPK reikalavimus.

12Vadovaudamasis LR CPK 2 str., 110 str., 111 str. 2 d. 4 p., 113 str. 1 d., 135 str. 1 d. 3 p., , 290 str. - 292 str., 296 str. 1 d. 11 p., 2 d., teismas

Nutarė

13Palikti BUAB „Aketus“ bankroto administratoriaus UAB „Indepozit“ ieškinį atsakovams E. T., UAB „Europastoliai“, Transcargo System LLP pripažinti BUAB „Aketus“ bankrotą tyčiniu nenagrinėtu.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai