Byla 1-20-287/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės A. M. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3A. K., a. k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybėje, K. kaime, nedirbantis, neįgalus, spec. vidurinio išsilavinimo, nevedęs, neteistas,

4paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį, 140 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

6Kaltinamasis A. K. 2013 m. rugsėjo 15 d., apie 3.10 val., Pakruojo rajone, K. kaime, savo namuose, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, žodinio konflikto metu, tyčia, paėmęs kambaryje buvusį stiklinį indą, paleido jį į sugyventinę Z. G., taip praskėlė jai kairės pusės antakį, tokiais savo veiksmais sukėlė nukentėjusiajai Z. G. – šeimos narei fizinį skausmą.

7Be to, A. K. 2013 m. lapkričio 12 d., apie 18.45 val., Pakruojo rajone, K. kaime, gyvenamajame name, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, žodinio konflikto metu, tyčia du kartus metaliniu žarstekliu sudavė gulinčiai lovoje sugyventinei Z. G. į galvą, jai atsistojus iš lovos, sudavė vieną kartą metaliniu žarstekliu Z. G. į nosį, po to jai nugriuvus, spyrė vieną kartą jai į nugarą, taip sukėlė šeimos narei Z. G. fizinį skausmą.

8Šiais savo veiksmais kaltinamasis A. K. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir 140 straipsnio 2 dalyje.

9Kaltinimas A. K. padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir 140 straipsnio 2 dalyje, yra pagrįstas byloje surinktais rašytiniais įrodymais.

10A. K., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažino visiškai ir parodė, kad 2013 m. rugsėjo 15 d. apie 3.10 val. jis buvo neblaivus ir konfliktavo su sugyventine Z. G. Konflikto metu paėmęs nuo palangės metė į ją stiklainį ir praskėlė jai antakį, bei sukėlė jai fizinį skausmą. 2013 m. lapkričio 12 d. apie 18.45 val. namuose, būdamas neblaivus, kilus ginčui, sudavė žarstekliu du kartus gulinčiai Z. G. į galvą, o jai atsistojus, sudavė žarstekliu vieną kartą į nosį, o jai nugriuvus,- spyrė vieną kartą į nugarą. Supranta, kad sukėlė fizinį skausmą. Su sugyventine susitaikė. Gailisi dėl padaryto nusikaltimo (23, 49, 54 b. l.).

11Nukentėjusioji Z. G. parodė, kad 2013 m. rugsėjo 15 d. apie 00.30 min. tarp jos ir neblaivaus sugyventinio kilo konfliktas dėl to, kad ji grįžo į namus išgėrusi, ir paėmęs stiklinį indą (stiklainį) metė juo į galvą ir praskėlė jai kairės pusės antakį. Be to, 2013 m. lapkričio 12 d. apie 18.45 val. namuose, gulėdama ant sofos, susiginčijo su neblaiviu sugyventiniu A. K. ir šis paėmęs metalinį žarsteklį juo trenkė jai į galvą du kartus, po to jai atsistojus,- dar kartą trenkė į veidą, o jai pargriuvus,- spyrė į nugarą ir sukėlė jai fizinį skausmą. Civilinio ieškinio ji nereiškia (15,18,43 b. l.).

12Iš A. K. ir Z. G. asmens blaivumo testų matyti, kad įvykių metu abu buvo neblaivūs (14, 19, 39-40 b. l.).

13Iš įvykio vietos apžiūros protokolo su foto lentele matyti, kad įvykio vieta yra Pakruojo rajone, K. kaime (34-36 b. l.).

14Iš daikto apžiūros protokolo su foto lentele matyti, kad apžiūrėtas smurto metu naudotas metalinis žarsteklis (41-42 b. l.).

15Iš tarnybinių pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje fakto matyti, kad užfiksuoti smurto artimoje aplinkoje faktai, dėl kurių Z. G. kreipėsi į policijos komisariatą dėl A. K. smurto (11-13, 37-38 b. l.).

16Kaltinamojo A. K. veikos teisingai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį, 140 straipsnio 2 dalį, nes jis mušdamas ir kitaip smurtaudamas tyčia sukėlė fizinį skausmą šeimos nariui – sugyventinei Z. G.

17Kadangi už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir 140 straipsnio 2 dalyje, gali būti skiriama laisvės apribojimo bausmė, prokurorė nusprendė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, bylos aplinkybės yra aiškios, kaltinamasis A. K. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, byloje civilinio ieškinio nėra, todėl procesas užbaigtinas surašant teismo baudžiamąjį įsakymą.

18Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, kaltinamąjį A. K. siūlė nubausti 7 (septynių) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, siūlė nubausti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 4 dalimi, bausmes subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu ir paskirti A. K. galutinę subendrintą bausmę – 1 (vienerius) metus laisvės apribojimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, A. K. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

19Kaltinamasis A. K. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu sutiko, su siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu taip pat sutiko.

20Kaltinamojo A. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.).

21Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jis nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

22Skirdamas bausmę kaltinamajam A. K., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnyje.

23Kaltinamasis A. K. neteistas (56-58 b. l.), padarė du nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d.), yra jo atsakomybę lengvinanti ir sunkinanti aplinkybės, administracine tvarka metų laikotarpyje nebaustas (59-61 b. l.), į Pakruojo rajono PSPC psichiatro ir priklausomybių įskaitas neįrašytas (66 b. l.), niekur nedirba (67-68 b. l.), darbo biržoje neregistruotas (69 b. l.), Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Ž. seniūnija nusiskundimų jo elgesiu neturi, turi pirmos grupės neįgalumą (63 b. l.), šiuo metu gyvena vienas (64 b. l.), tiek prokurorė, tiek kaltinamasis prašė skirti laisvės apribojimo bausmę, todėl įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) A. K. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir 140 straipsnio 2 dalyje, prokurorės prašomo dydžio bausmes, t.y. už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje (2013-09-15 epizode), skirtina 7 (septynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 145 straipsnio 2 dalyje (2013-11-12 epizode), skirtina 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmės subendrintinos dalinio bausmių sudėjimo būdu ir A. K. skirtina galutinė subendrinta bausmė – 1 (vieneri) metai laisvės apribojimo, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. (BK 48 str. 1 d., 2 d., 4 d., 6 d. 1 p.).

24Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. K. prisipažino esantis kaltas, todėl, paskyrus bausmę, ji tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

25Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (50-51 b. l.), kaltinamajam A. K. paliktina galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

26Prie bylos esantis daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, - žarsteklis, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikintinas (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 ir 422 straipsniais, teismas n u s p r e d ž i a :

28A. K. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, 140 straipsnio 2 dalyje, ir jį nubausti:

29pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį (2013-09-15 epizode) - laisvės apribojimu 7 (septyniems) mėnesiams, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.,

30pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį (2013-11-12 epizode) - laisvės apribojimu 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies taisyklėmis, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę, ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės aprivojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant jį per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

33Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti A. K. palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

34Prie bylos esantį daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, - žarsteklį, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikinti.

35Kaltinamasis, nesutikdamas su laisvės apribojimo bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

36Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka.

37Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas. Teisėja

38Rima Razumienė

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,... 2. išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 3. A. K., a. k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį, 140 straipsnio... 6. Kaltinamasis A. K. 2013 m. rugsėjo 15 d., apie 3.10 val., Pakruojo rajone, K.... 7. Be to, A. K. 2013 m. lapkričio 12 d., apie 18.45 val., Pakruojo rajone, K.... 8. Šiais savo veiksmais kaltinamasis A. K. padarė nusikalstamas veikas,... 9. Kaltinimas A. K. padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 10. A. K., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų... 11. Nukentėjusioji Z. G. parodė, kad 2013 m. rugsėjo 15 d. apie 00.30 min. tarp... 12. Iš A. K. ir Z. G. asmens blaivumo testų matyti, kad įvykių metu abu buvo... 13. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo su foto lentele matyti, kad įvykio... 14. Iš daikto apžiūros protokolo su foto lentele matyti, kad apžiūrėtas... 15. Iš tarnybinių pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje fakto matyti, kad... 16. Kaltinamojo A. K. veikos teisingai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos... 17. Kadangi už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 18. Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 19. Kaltinamasis A. K. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo... 20. Kaltinamojo A. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 21. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jis nusikalstamas veikas... 22. Skirdamas bausmę kaltinamajam A. K., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 23. Kaltinamasis A. K. neteistas (56-58 b. l.), padarė du nesunkius nusikaltimus... 24. Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. K.... 25. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (50-51 b. l.),... 26. Prie bylos esantis daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421... 28. A. K. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 29. pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį (2013-09-15 epizode) -... 30. pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį (2013-11-12 epizode) -... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis bausmę... 33. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti A. K. palikti... 34. Prie bylos esantį daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 35. Kaltinamasis, nesutikdamas su laisvės apribojimo bausmės paskyrimu teismo... 36. Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo... 37. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine... 38. Rima Razumienė...