Byla 1A-406-107-2011

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Valužio, teisėjų Arvydo Daugėlos, Eduardo Maškevičiaus, sekretoriaujant Aistei Šeibelytei, dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei, gynėjams Antanui Jonušui, Jovitai Usonytei, išteisintiesiems A. B., M. B., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Jurkevičiaus apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nuosprendžio, kuriuo A. B., gim. ( - ), ir M. B., gim. ( - ), išteisinti pagal Lietuvos Respublikos BK 294 str. 1 d.

2V. J. 46 500 litų civilinis ieškinys atmestas.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4A. B. ir M. B. buvo kaltinami, tačiau išteisinti dėl to, jog A. B., 2009-05-19 būdamas baustas už administracinės teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 188 str. (savavaldžiavimas), veikdamas kartu su M. B., nuo 2009-05-19 iki 2010-04-14, nesilaikydami įstatymų nustatytos tvarkos, savavališkai vykdė ginčijamą, bet nerealizuotą savo tariamą teisę, t. y. užvaldė V. J. priklausantį butą, esantį ( - ), dėl to V. J. su jai priklausančiu butu negalėjo elgtis savo nuožiūra ir laisvai juo disponuoti. Taip A. B. ir M. B. padarė didelės žalos V. J. teisėms ir teisėtiems interesams.

5Apeliaciniame skunde Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. Jurkevičius nurodo, kad apylinkės teismas A. B. ir M. B. išteisino pagrįstai, tačiau nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodė baudžiamojo proceso įstatyme nenumatytą išteisinimo pagrindą – nesant jų veikoje BK 294 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymių.

6Prokuroro aiškinimu, BPK 303 str. 5 d. yra nurodyta, kad teismas priima išteisinamąjį nuosprendį, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, arba neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką.

7Prokuroras nurodo, kad iš nuosprendžio aprašomosios dalies matyti, kad A. B. ir M. B. išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Apylinkės teismas nurodė, kad išteisinamasis nuosprendis priimtas vadovaujantis BPK 3 str. 2 d., o BPK 3 str. 2 d. numatyta, kad, jei šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta aplinkybė – jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, paaiškėja nagrinėjimo teisme metu, teismas baigia nagrinėti bylą ir priima išteisinamąjį nuosprendį. Todėl, prokuroro tvirtinimu, skundžiamas nuosprendis keistinas, jo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodyta, kad A. B. ir M. B. pagal BK 294 str. 1 d. išteisinami todėl, kad nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių.

8Prokuroras taip pat tvirtina, kad apylinkės teismas priėmė netinkamą sprendimą dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, skunde nurodo, kad BPK 115 str. 3 d. nurodyta, jog, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, teismas atmeta civilinį ieškinį, jeigu neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo darant nusikalstamą veiką, arba palieka civilinį ieškinį nenagrinėtą, jeigu kaltinamasis išteisinamas, nes nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos. Šiuo atveju civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

9Prokuroras nurodo, kad apylinkės teismas A. B. ir M. B. pagal BK 294 str. 1 d. išteisino, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių, tačiau V. J. pareikštą 46500 litų civilinį ieškinį atmetė. Taip teismas netinkamai išsprendė civilinio ieškinio klausimą, nes teismas privalėjo civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

10Atmesdamas nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės civilinį ieškinį, teismas nepagrįstai suvaržė įstatymų garantuotas jos teises, nes jei civilinis ieškinys atmestas nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, civilinis ieškovas netenka teisės pareikšti tą patį ieškinį civilinio proceso tvarka (BPK 112 str. 4 d.).

11Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. Jurkevičius prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-24 nuosprendį pakeisti, nurodyti, kad A. B. ir M. B. pagal BK 294 str. 1 d. išteisinami, nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių, nukentėjusiosios V. J. civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą, kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

12Apeliaciniame teismo posėdyje prokurorė prašė apeliacinį skundą patenkinti, išteisintieji ir gynėjas A. Jonušas prašė apeliacinį skundą atmesti, gynėja J. Usonytė prašė apeliacinį skundą patenkinti.

13Apeliacinis skundas tenkintinas, apylinkės teismo nuosprendis keistinas (BPK 328 str. 4 p.).

14Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teismas priima išteisinamąjį nuosprendį, jeigu nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.), arba neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

15Skundžiamu nuosprendžiu A. B. ir M. B. išteisinti dėl kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos BK 294 straipsnio 1 dalį tuo pagrindu, kad jų veikoje nėra šio nusikaltimo sudėties požymių. Tokia išteisinimo formuluotė, nenurodant BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodytos sąvokos „nepadaryta veika“, duoda pagrindą manyti, kad išteisintųjų veikoje galbūt yra kažkurio kito nusikaltimo sudėties požymių. Nuosprendyje privalomas nurodyti išteisinimo pagrindas jokių abejonių išteisintųjų nekaltumu neturėtų kelti. Dėl šios priežasties skundžiamo nuosprendžio aprašomoji ir rezoliucinė dalys dėl išteisinimo pagrindo keistinos.

16Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, teismas atmeta civilinį ieškinį, jeigu neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo darant nusikalstamą veiką (BPK 115 str. 3 d. 1 p.), arba palieka civilinį ieškinį nenagrinėtą, jeigu kaltinamasis išteisinamas, nes nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos. Šiuo atveju civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

17Kadangi atmesti civilinį ieškinį galima tuo atveju, kai neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo darant nusikalstamą veiką (BPK 115 str. 3 d. 1 p.), ši aplinkybė kaip išteisinimo pagrindas numatyta BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punkte, o A. B. ir M. B. išteisinti BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, tai nukentėjusiosios V. J. civilinis ieškinys negalėjo būti atmestas, bet turėjo būti paliktas nenagrinėtas (BPK 115 str. 3 d. 2 p.), nes išteisinimo pagrindą, numatytą BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punkte, apima BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktas. Dėl neteisingai išspręsto civilinio ieškinio skundžiamas nuosprendis taip pat keičiamas.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

19kolegija

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nuosprendį, kuriuo A. B. ir M. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 294 str. 1 d. išteisinti, nesant jų veikose šio nusikaltimo sudėties požymių, o V. J. 46500 litų civilinis ieškinys atmestas, pakeisti.

21A. B., M. B. išteisinimo pagrindą patikslinti ir nuosprendžio rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

22A. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 294 straipsnio 1 dalį išteisinti, nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p., 3 str. 1 d. 1 p.).

23M. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 294 straipsnio 1 dalį išteisinti, nepadarius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p., 3 str. 1 d. 1 p.).

24Nukentėjusiosios V. J. 46500 litų civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

25Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. V. J. 46 500 litų civilinis ieškinys atmestas.... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. A. B. ir M. B. buvo kaltinami, tačiau išteisinti dėl to, jog A. B.,... 5. Apeliaciniame skunde Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 6. Prokuroro aiškinimu, BPK 303 str. 5 d. yra nurodyta, kad teismas priima... 7. Prokuroras nurodo, kad iš nuosprendžio aprašomosios dalies matyti, kad A. B.... 8. Prokuroras taip pat tvirtina, kad apylinkės teismas priėmė netinkamą... 9. Prokuroras nurodo, kad apylinkės teismas A. B. ir M. B. pagal BK 294 str. 1 d.... 10. Atmesdamas nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės civilinį ieškinį,... 11. Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V.... 12. Apeliaciniame teismo posėdyje prokurorė prašė apeliacinį skundą... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas, apylinkės teismo nuosprendis keistinas (BPK... 14. Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teismas priima... 15. Skundžiamu nuosprendžiu A. B. ir M. B. išteisinti dėl kaltinimų pagal... 16. Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog, priimdamas... 17. Kadangi atmesti civilinį ieškinį galima tuo atveju, kai neįrodyta, kad... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 19. kolegija... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nuosprendį, kuriuo... 21. A. B., M. B. išteisinimo pagrindą patikslinti ir nuosprendžio rezoliucinę... 22. A. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 294 straipsnio 1 dalį išteisinti,... 23. M. B. pagal Lietuvos Respublikos BK 294 straipsnio 1 dalį išteisinti,... 24. Nukentėjusiosios V. J. 46500 litų civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.... 25. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....