Byla e2-8445-965/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė,

2sekretoriaujant Vitai Girdvainienei, Deimantei Žilienei,

3dalyvaujant ieškovės D. K. atstovui advokato padėjėjui Mariui Matiukui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovui V. Š. dėl nuostolių atlyginimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti tarp ieškovės ir atsakovo sudarytą statybos rangos sutartį Nr. 2016.07.05 dėl atsakovo kaltės, priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 4000 Eur nuostolių atlyginimą, 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimą, 6 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Nutraukė Rangos sutartį Nr. 2016.07.05, sudarytą 2016 m. liepos 5 d. tarp ieškovės D. K. ir atsakovo V. Š., pripažinęs atsakovą V. Š. pažeidus rangos sutartį. Priteisė iš atsakovo V. Š. 2992 Eur nuostolių atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1193 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio dalį dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo atmetė.

8Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 9 d. sprendimą iš dalies panaikino. Bylos dalį dėl nuostolių atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą. Nurodė, kad pirmos instancijos teismas nenustatė, ar ieškovė gali naudotis statybos rezultatu ir kokios būklės yra atsakovo atlikti darbai.

9Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus. Kadangi atsakovas neatliko sutartimi sutartų darbų be jokio pagrindo, ieškovė prašo jai gražinti sumokėtą avansą. Sumažino ieškinio reikalavimą iki 3457,26 Eur, nes pripažįsta, jog 30 proc. tvoros atlikta tinkamai. Pagal sutartį buvo sutarta, jog tvoros su vartais kaina 3360 Eur, todėl įvertinus tvoros ilgį (65 metrai), atliktų darbų kiekį (30 proc.), ieškovė sutinka ieškinio reikalavimą sumažinti iki 542,74 Eur.

10Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir nurodė, kad ieškovė prašo priteisti visą jos sumokėtą pinigų sumą atsakovui, išskyrus tą dalį, kuria buvo pripažinta, kad 30 procentų tvoros buvo pastatyta tinkamai. Todėl ieškovė sutinka, kad 542,74 Eur turi atitekti atsakovui. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu taip pat paaiškino, kad sklype metalinių vartelių nėra ir nežino, kur jie yra. Yra keletas lentų, tačiau jos nebetinkamos statybos darbams, jos yra bevertės. Stovi dalis tvoros, keli šulinio rentiniai panaudoti, rentiniai nekokybiški, šulinio darbai taip atlikti nekokybiškai. Yra likutis žvyro, tačiau jis per laiką apaugo žolėmis, be to, jį klientė pirko savo lėšomis.

11Teismas

konstatuoja:

12ieškinys tenkintinas.

13Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. nutartyje nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, ar ieškovė, apskaičiuodama nuostolius, įskaičiavo visus atliktus darbus, medžiagų kainas. Pažymėjo, kad teismas taip pat nepasisakė dėl į bylą pateikto vienašališkai atsakovo pasirašyto Darbų akto Nr. 1 pagal Sutartį Nr. 2016-07-05, t. y. nebuvo tirta, ar šiame darbų akte nurodyti darbai buvo atlikti, ar medžiagos perduotos ieškovei, ar ieškovė darbų rezultatus panaudojo. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo metu byloje nėra nustatyta nei tikroji atsakovo atliktų darbų apimtis, nei atsakovo nupirktų medžiagų vertė, nei konkretūs atliktų darbų trūkumai ir suma, reikalinga šiems trūkumams ištaisyti. Teismas paliko galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 9 d. sprendimo dalį, kuria nutarta nutraukti Rangos sutartį Nr. 2016.07.05, sudarytą 2016 m. liepos 5 d. tarp ieškovės D. K. ir atsakovo V. Š., pripažino atsakovą V. Š. pažeidusiu Rangos sutartį. Ieškinio dalis dėl neturtinės žalos priteisimo atmesta.

14Bylos duomenys patvirtina, kad šalys 2016 m. liepos 5 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2016.07.05, kuria susitarė, kad atsakovas objekte, esančiame adresu ( - ), pastatys sandėliuką, iškas šulinį, pastatys tvorą ir iškas namo pamatus bei juos išbetonuos. Pagal Sutarties 2.2 punktą ieškovė įsipareigojo sumokėti avansą. Avansą atsakovui ieškovė sumokėjo dalimis – 2016 m. liepos 5 d. 900 Eur, 2016 m. liepos 6 d. 1600 Eur ir 2016 m. rugpjūčio 8 d. 1500 Eur, iš viso 4000 Eur. Rangos sutartimi šalys taip pat sutarė, kad visi darbai atliekami rangovo (atsakovo) rizika ir priemonėmis. Iš šalių paaiškinimų ir bylos duomenų matyti, kad atsakovo atlikti darbai neapsiribojo tik tvoros pastatymo darbais, t. y. atsakovas yra sumontavęs dalį tvoros, pirkęs medieną, iškasęs daubą bei montavęs šulinio rentinius, iškasęs griovius pamatams išpilti, nupirkęs bei sumontavęs metalinius tvoros stulpus, suvirinęs metalinius vartelius. Šioms medžiagoms bei darbams atlikti atsakovas yra panaudojęs ieškovės lėšas. 2016 m. rugsėjo 23 d. Statybos darbų apžiūros akte Nr. ŠS-16/09/23 užfiksuota, kad: 1) pamatai: darbai, kurie yra atliekami, turi būti sustabdyti ir statybos rangovas privalo darbus atlikti pagal projektą, prisilaikant statybos reglamentų ir statybos taisyklių, kitų LR įstatymų reikalavimų; 2) tvora: dalį tvoros išardyti, stulpų pamatus užbetonuoti tokiu būdu, kad stulpai nejudėtų ir būtų pakankamo gylio, kuris užtikrintų stulpų pastovumą ir tvirtumą, tvoros apkalą permontuoti kokybiškai (apkalo lentos turi būti tiesios horizontalia ir vertikalia kryptimi), tvorą perdažyti, visoms tvoros montavimui panaudotoms medžiagoms pateikti medžiagų atitikties deklaracijas; 3) šulinys: šulinio žiedus permontuoti, išlaikant vertikalią ašį, užtaisant horizontalias šulinio žiedų siūles, žiedus montuoti prisilaikant šulinių žiedų montavimo taisyklių. Šulinio montavimui panaudotoms medžiagoms pateikti panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas; 4) statybos aikštelė: medžiagas, esančias statybos aikštelėje, susandėliuoti pagal gamintojų medžiagų sandėliavimo reikalavimus ir rekomendacijas. Byloje pateiktas Statybos darbų apžiūros akto Nr. ŠS-16/09/23, surašyto 2016 m. rugsėjo 23 d., papildymas, kuriame nurodyta, kad šis akto papildymas atliktas su tikslu nustatyti statybvietėje esančių statybinių medžiagų kokybę ir jų tinkamumą panaudoti statybos darbams pagal paskirtį. Šiuo ekspertizės akto papildymu nustatyta, kad lentų kokybė bloga, jos negali būti naudojamos, kaip tvoros statybinis elementas; betoniniai žiedai – 4 vnt. (nesumontuoti), 5 vnt. (sumontuotas šulinys), neatitinka kokybinių reikalavimų, taikomų betoniniams šulinių žiedams ir yra netinkami naudojimui; metalinis vartų rėmas gali būti naudojamas vartams, prieš tai jį perdažius; deformuoti mediniai brūseliai yra netinkami tvoros montavimui.

15Apeliaciniame skunde atsakovas nurodė, kad jis yra sumontavęs tvorą, nupirkęs medieną, iškasęs daubą bei sumontavęs šulinio rentinius, nupirkęs žvyrą, iškasęs griovius pamatams išpilti, nupirkęs bei sumontavęs metalinius tvoros stulpus, suvirinęs bei palikęs objekte metalinius vartelius. Teigia, kad byloje nėra įrodymų, kad ieškovė būtų išardžiusi medinę tvorą ar ją perdažiusi, nėra duomenų apie metalinių stulpų nugriovimą, betoninių rentinių iš šulinio daubos iškėlimą ar rentinių pakeitimą kitais, taip pat nėra duomenų, ar ieškovė perdarė griovius pamatams ir kt. Pažymėjo, kad padarė darbų už avansu gautą sumą, o ieškovė nepateikė jokių objektyviai pagrįstų duomenų apie netinkamai atliktus darbus ir šių darbų ištaisymo kaštus. Ieškovė dėl nuostolių dydžio nurodė, kad byloje yra pateikta atsakovo atliktų/neatliktų statybos darbų ekspertizė, kurioje yra detaliai nurodyta atliktų darbų apimtis, kokybė bei nurodyti trūkumai ir neatlikti darbai. Dėl panaudotų medžiagų nurodė, kad atsakovas nepateikė sąskaitų - faktūrų arba medžiagų įsigijimo kvitų. Sklype dar liko nepanaudotos statybinės medžiagos, kurios nėra tinkamai saugojamos. Žvyras buvo nupirktas už ieškovės pinigus. Pažymėjo ir tai, kad nei vienas iš užsakytų darbų nebuvo padarytas pilnai, tinkamai ir kokybiškai.

16Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59 straipsniai).

17Kaip jau buvo minėta, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 9 d. sprendimu nutraukė Rangos sutartį Nr. 2016.07.05, sudarytą 2016 m. liepos 5 d. tarp ieškovės D. K. ir atsakovo V. Š., pripažinęs atsakovą V. Š. pažeidus rangos sutartį, kadangi atsakovo atlikti darbai turi trūkumų, kuriuos pašalinti atsakovas nesutinka, sprendė, kad užsakovė turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti, kad netinkamai darbus atlikęs asmuo atlygintų nuostolius (CK 6. 665 straipsnio 3 dalis).

18Remiantis CK 6.644 straipsnio 1 dalimi, rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Statybą aprūpinti medžiagomis, įrengimais, detalėmis ir kitokiomis konstrukcijomis privalo rangovas, jeigu statybos rangos sutartis nenustato, kad tą daryti yra užsakovo pareiga (CK 6.686 straipsnio 1 dalis). Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus (CK 6.38 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo – priėmimo aktas yra šį faktą patvirtinantis dokumentas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas.

19Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas pateikė vienašališkai pasirašytą Darbų aktą Nr. 1 pagal Sutartį Nr. 2016-07-05. Ieškovė elektroniniu paštu atsakovui išsiuntė laišką, kuriame nurodė, jog pateiktas dokumentas nelaikytinas darbų perdavimo - priėmimo aktu, pažymėjo, jog šulinys yra brokuotas, tvoros stulpeliai įbetonuoti nepakankame gylyje, neatlikti tinklinės tvoros darbai, nepastatytas ūkinis namelis, pamatų kasimo darbai neatitinka norminių aktų reikalavimų, t. y. ieškovė aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė nesutikimą su pateiktu Darbų aktu Nr. 1 pagal Sutartį Nr. 2016-07-05 (CK 6.694 straipsnis 4 dalis). Todėl, kol darbai ir medžiagos nėra perduoti ieškovei, nei vienas iš sutartų darbų nėra atliktas tinkamai ir kokybiškai, o ieškovė atsakovui yra sumokėjusi 4000 Eur, jai neatsirado pareiga mokėti už Darbų akte Nr. 1 nurodytus darbus.

20Rangos sutarties 1.1. punkte numatyta, kad rangovas dirba savo medžiagomis. Sutarties 2.2 punktu šalys sutarė, kad visi darbai atliekami rangovo rizika ir priemonėmis. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad medžiagoms bei darbams atlikti atsakovas yra panaudojęs ieškovės lėšas. Taip pat nustatyta, kad medinė tvora nėra išardyta, metaliniai stulpai nenugriauti, betoninių rentinių iš šulinio daubos neiškelti, rentiniai nepakeisti kitais ir kt. Statybos darbų apžiūros aktu Nr. SŠ-16/09/23 konstatuota, kad didžioji dalis darbų yra atlikti nekokybiškai arba su trūkumais, atlikti darbai neatitinka statybos norminių aktų reikalavimų ir darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį. Iš Statybos darbų apžiūros akto Nr. ŠS-16/09/23, surašyto 2016 m. rugsėjo 23 d., papildymu nustatyta, kad sklype likusios statybinės medžiagos nekokybiškos, jos netinkamos naudojimui ir jos netinkamos panaudoti statybos darbams pagal paskirtį.

21Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus nustatyta, jog atsakovas savo pareigos, prisiimtos rangos sutarties pagrindu, tinkamai neįvykdė, nustatytu terminu aptartų darbų neatliko (Statybos darbų apžiūros aktas Nr. ŠS-16/09/23), sklype likusios statybinės medžiagos nekokybiškos, jos netinkamos naudojimui ir jos netinkamos panaudoti statybos darbams pagal paskirtį (Statybos darbų apžiūros akto Nr. ŠS-16/09/23, surašyto 2016 m. rugsėjo 23 d., papildymas), nors ieškovė už reikalingas medžiagas ir dalį darbų atsakovui buvo sumokėjusi. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodyti. Atsakovas teismui nepateikė priešingų įrodymų, teismo posėdžiuose nedalyvavo, t. y. nepaneigė, kad rangos sutartį įvykdė tinkamai, todėl jam kyla pareiga atsakyti už rangos sutarties pažeidimą. Kadangi atsakovas rangos sutarties pažeidimų ir kitų trūkumų per protingą terminą nepašalino, o ieškovė tinkamai vykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepažeisdama vykdymo terminų, be to, kaip jau nustatyta, atsakovas pripažintas pažeidusiu sutartį, yra pagrindas jo atžvilgiu taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo nuostolių atlyginimo (CK 6.665 straipsnio 1, 3 dalys).

22Teismas pažymi, kad Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju įrodymus apie atsakovo atliktų darbų apimtis, atliktų darbų trūkumus ir sumas teikė tik ieškovė. Pagal sutartį medžiagas teikti turėjo atsakovas, todėl atsakovui kyla pareiga pateikti duomenis apie atliktus darbus ir dokumentus, pagrindžiančius įsigytas medžiagas, ir kitus jo teiginius. Atsakovas nepateikė medžiagų įsigijimo ir atliktų darbų apimtis patvirtinančių dokumentų ieškovei. Ieškovė tokių dokumentų neturėjo ir neturi, todėl objektyviai neturi galimybės nustatyti tikslios atsakovo nupirktų medžiagų vertės, konkrečių atliktų darbų trūkumų ir sumų, reikalingų šiems trūkumams ištaisyti, pagal Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. nutartyje išdėstytus argumentus. Be to, atsakovas nepateikė duomenų, kad įsigytos medžiagos bei darbų rezultatas yra perduoti ieškovei, todėl, įvertinus teisinį reglamentavimą, atsakovui, kaip rangovui, iš kurio medžiagų bei jo rizika turėjo būti atliekami rangos darbai, ir tenka šių statybinių medžiagų sugedimo rizika. Ieškovei netenka pareiga atsiskaityti už rangovo medžiagas, kurios yra nekokybiškos ir neperduotos ieškovei.

23Pažymėtina ir tai, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 straipsnio 2 dalis). Tuo siekiama skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, laiku ir rūpestingai pateikti savo poziciją teismui, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, nevilkinti proceso. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas tiek bylą nagrinėjant pirmąjį kartą, bylos eiga nesidomėjo, elgėsi pasyviai – nenorėjo konstruktyviai spręsti ginčo, nevyko į mediacijos posėdį, teismo posėdį, tiek bylą nagrinėjant iš naujo pirmosios instancijos teisme atsakovas teismo posėdžiuose nedalyvavo, paaiškinimų neteikė.

24Byloje nustatyta, kad 30 proc. tvoros yra pastatyta kokybiškai (kas sudaro 542,74 Eur), iš viso ieškovė atsakovui sumokėjo 4000 Eur, atsakovas sutartų darbų neatliko, nepateikė medžiagų įsigijimo dokumentų ieškovei, darbų ir likusių medžiagų ieškovei neperdavė, be to, atsakovas neneigė, kad gavo iš ieškovės 4000 Eur avansą, todėl ieškinys tenkintinas ir ieškovei iš atsakovo priteistina 3457,26 Eur (4000 Eur – 542,74 Eur) nuostolių atlyginimo.

25Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl tenkintinas (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. nutartimi panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 9 d. teismo sprendimo dalį ir dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atitinkamai liko neišspręstas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme klausimas.

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė duomenis, jog patyrė 113 Eur žyminio mokesčio išlaidų, 800 Eur atstovavimo išlaidų bylą nagrinėjant pirmą kartą pirmosios instancijos teisme, 430 Eur atstovavimo išlaidų bylą nagrinėjant antrą kartą pirmosios instancijos teisme, 280 Eur už Statybos apžiūros akto parengimą, 300 Eur už nurodyto akto papildymo parengimą, taip pat 250 Eur atstovavimo išlaidų už atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą. Iš viso 1923 Eur bylinėjimosi išlaidų.

29Atsakovas už apeliacinio skundo surašymą patyrė 450 Eur atstovavimo ir 67 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Paskirstant bylinėjimosi išlaidas atsižvelgtina į tai, kad apeliacinės instancijos teismas iš dalies panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 9 d. sprendimą ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, tai yra, byla nebuvo užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, o buvo nagrinėjama iš esmės toliau. Tenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovo elgesį viso teisminio proceso metu, atsakovui bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovei priteistina 78 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už patenkintą ieškinio reikalavimo dalį, bei 2060 Eur ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 ir 4 dalis, 98 straipsnis).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

31ieškinį tenkinti.

32Priteisti iš atsakovo V. Š. 3457,26 Eur (tris tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt septynis eurus dvidešimt šešis centus) nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 3457,26 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. lapkričio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2138 Eur (du tūkstančius vieną šimtą trisdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei D. K..

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika... 2. sekretoriaujant Vitai Girdvainienei, Deimantei Žilienei,... 3. dalyvaujant ieškovės D. K. atstovui advokato padėjėjui Mariui Matiukui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti tarp... 7. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 9 d. sprendimu ieškinį... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. nutartimi Klaipėdos miesto... 9. Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus. Kadangi atsakovas neatliko... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir... 11. Teismas... 12. ieškinys tenkintinas.... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. nutartyje nurodė, kad... 14. Bylos duomenys patvirtina, kad šalys 2016 m. liepos 5 d. sudarė statybos... 15. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodė, kad jis yra sumontavęs tvorą,... 16. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1... 17. Kaip jau buvo minėta, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 9 d.... 18. Remiantis CK 6.644 straipsnio 1 dalimi, rangos sutartimi viena šalis... 19. Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas pateikė... 20. Rangos sutarties 1.1. punkte numatyta, kad rangovas dirba savo medžiagomis.... 21. Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus nustatyta, jog atsakovas savo... 22. Teismas pažymi, kad Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK... 23. Pažymėtina ir tai, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai... 24. Byloje nustatyta, kad 30 proc. tvoros yra pastatyta kokybiškai (kas sudaro... 25. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 27. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. nutartimi panaikino... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 29. Atsakovas už apeliacinio skundo surašymą patyrė 450 Eur atstovavimo ir 67... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 31. ieškinį tenkinti.... 32. Priteisti iš atsakovo V. Š. 3457,26 Eur (tris tūkstančius keturis šimtus... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...