Byla 2-1138-214/2014
Dėl skolos už elektros energiją priteisimo, tretieji asmenys Ž. K. K., R. K., D. T., D. K. G., I. G., V. Š., R. R., J. G., A. A., J. Z., L. K., R. P., R. S., E. P., K. L., G. P., L. Č., E. T., I. J., A. T., M. K., D. A., Ž. A., A. A., S. M., L. U., M. Č., V. S., I. J., R. S., A. S., V. Š., R. K., A. Z., IĮ G. G. dantų techniko laboratorija; ir atsakovo priešieškinį dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė,

2sekretoriaujant Sandrai Gulevičiūtei, dalyvaujant ieškovo AB LESTO atstovei Milai Nordbi, atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos Rimvydo g. Nr.17, Kaune atstovei advokato padėjėjai Kristinai Belickienei, trečiajam asmeniui A. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB LESTO ieškinį atsakovei Daugiabučio namo savininkų bendrijai Rimvydo g. Nr.17, Kaune dėl skolos už elektros energiją priteisimo, tretieji asmenys Ž. K. K., R. K., D. T., D. K. G., I. G., V. Š., R. R., J. G., A. A., J. Z., L. K., R. P., R. S., E. P., K. L., G. P., L. Č., E. T., I. J., A. T., M. K., D. A., Ž. A., A. A., S. M., L. U., M. Č., V. S., I. J., R. S., A. S., V. Š., R. K., A. Z., IĮ G. G. dantų techniko laboratorija; ir atsakovo priešieškinį dėl sutarties sąlygos pripažinimo negaliojančia, ir

Nustatė

3Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2005-11-16 AB „VST“(kurios teisių ir pareigų perėmėjas yra ieškovas nuo 2010-12-13) su atsakovu sudarė Elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartis, pagal kurią ieškovas tiekė elektros energiją atsakovui, o atsakovė įsipareigojo kiekvieną mėnesį užfiksuoti elektros skaitiklių rodmenis ir juos pateikti ieškovui, paskirstyti ieškovui mokėtiną sumą nurodytą PVM sąskaitose- faktūrose, objektų valdytojams, ir surinktas iš objektų valdytojų sumas pervesti ieškovui, taip pat atsakovė įsipareigojo pateikti ieškovui iki kiekvieno mėnesio pabaigos vardinį objektų valdytojų sąrašą, jame detalizuojant einamuosius mokėjimus ir įsiskolinimus, ir pažeidus įsipareigojimą suteikti informaciją, už objektų valdytojų skolą atsakovė tampa atsakinga. Atsakovė nevykdė minėtos pareigos, susidarė 84701,32 Lt skola, tai pagrindžia prie ieškinio pridėti dokumentai. Ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės 84,701,32 Lt skolą už elektros energiją, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1906 Lt žyminio mokesčio.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė iš dalies, nurodė, kad atsakovė sumokėjo dalį skolos, ir ieškinį palaikė iš dalies 75774,37 Lt sumoje, likusioje dalyje atsisakė ieškinio reikalavimų , teismo prašė priteisti iš atsakovės 75774,37 Lt skolą už suvartotą elektros energiją, 5 procentus metinių palūkanų bei 1906 Lt žyminio mokesčio.

5Atsakovė Daugiabučio namo savininkų bendrija ( - ) pateikė byloje atsiliepimą, kuriame su ieškiniu sutiko, po to pateikė byloje priešieškinį, kuriame prašė atmesti ieškinį dalyje dėl 53 188,20 Lt skolos; pripažinti negaliojančia 2005-11-16 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2005/1145 sąlygą Nr.22.2“Jeigu vartotojas (pirkėjas) pažeidžia sutartyje nustatytą pareigą suteikti tiekėjui(pardavėjui) reikiamą informaciją, jis įstatymų nustatyta tvarka tampa atsakingu už 1-ame priede nurodytų objektų savininkų(nuomininkų) ar kitų asmenų, naudojančių objektą teisėtu pagrindu, skolą už suvartotą elektros energiją“ kaip prieštaraujančią sąžiningumo kriterijams.

6Teismo posėdyje atsakovės atstovė su ieškiniu dalyje neapmokėtos sumos, t. y. 75774,37 Lt sutiko, nes ieškinys pagrįstas dokumentais, priešieškinio atsisakė, nes negali pagrįsti jo įrodymais, nusprendė kreiptis dėl skolos išieškojimo į kiekvieną skolininką.

7Tretysis asmuo A. A. nurodė, kad negali tiksliai pasakyti kiek yra sumokėjusi už elektros energiją atsakovui, nes mokėjimo dokumentų neišsaugojo, šiuo metu gautą sąskaitą apmokėjimui už elektros energiją numato apmokėti. Dėl ieškinio reikalavimų nuomonės neišreiškė.

8Kiti tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimų į ieškinį ir priešieškinį nepateikė, apie bylos nagrinėjimą informuoti viešo paskelbimo būdu .

9Ieškinys tenkintinas. Byla dėl priešieškinio nutrauktina ieškovui atsisakius priešieškinio.

10Ieškovas ir atsakovė 2005-11-16 sudarė elektros energijos pirkimo- pardavimo sutartį (b.l.30-35). Skolos paskaičiavimo dokumentas patvirtina, kad atsakovė ieškovui nuo 2010-12-27 iki 2012-03-25 įsiskolino už elektros energiją 84701,32 Lt, tai pagrindžiant sąskaitomis- faktūromis (b.l.36-53).). Ieškovas 2012-02-17 ir 2012-03-16 įspėjimais pranešė atsakovui apie jo susidariusią atitinkamai 108768,22 Lt ir 92601,72 Lt skolą už suvartotą elektros energiją (b. l. 62-63). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad atsakovė skolinga šiuo metu ieškovui 75774,37 Lt, nes likusią dalį skolos atsakovė ieškovui sumokėjo, ir likusioje dalyje ieškinio atsisakė. Ieškovo atstovė pripažino, kad ieškinys iš dalies yra patenkintas, likusi nepatenkinta ieškinio dalis sudaro75774,37 Lt. Atsakovo atstovė neginčijo šios aplinkybės, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 75774,37 Lt už elektros energiją, tai yloje pagrįsta ištirtais rašytiniais įrodymais, todėl nesant tarp šalių ginčo iš atsakovo ieškovui priteistina 75 774,37 Lt, nes ieškovas įrodė aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus (CPK 178 str.).

11Priimtinas ieškovo atstovės atsisakymas nuo ieškinio likusioje dalyje bei atsakovo atstovės atsisakymas nuo priešieškinio, nes atsisakymai nuo ieškinio dalies ir priešieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešąjam interesui (CPK 42 str.2d.). Teismui priėmus atsisakymą nuo ieškinio dalies ir priešieškinio yra pagrindas bylą nutraukti(CPK 293 str.4p.).

12CK 6.63 str.1 d. 2 p. nustato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas pažeidžia prievolės įvykdymo terminą. Terminą pagal piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų metines palūkanas, o kai abi šalys privatūs juridiniai asmenys – šešių procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, šiuo atveju galutinis elektros energijos vartotojas ne atsakovas, o fiziniai asmenys įtraukti byloje trečiaisiais asmenimis, todėl ginčas kilęs iš vartojimo teisinių santykių, ir iš atsakovo priteistina 5 procentų metinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 str. LAT nutartys civ.b.Nr.3K-3-211/2008, 3K-3-502/2009).

13Iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 1906 Lt žyminis mokestis, nes atsakovas įvykdė dalį ieškinio reikalavimų po ieškinio pareiškimo teisme (CPK93str).

14Iš atsakovo valstybei priteistinos teismo turėtos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų byloje įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3p.).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 265, 268, 270 str. str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui AB LESTO į.k.302577612, esančiai Žvejų g.14, Vilnius, adresas korespondencijai T.Masiulio g. 16,Kaunas, a.s. ( - ) AB SEB bankas, banko kodas 70440, iš atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ), į.k.300131223, buveinės adresas ( - ) 75 774,37 Lt ( septyniasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt keturis litus 37 ct, nuo 2015-01-01 21945,77 eur), 1906 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus šešis litus) (nuo 2015-01-01 552,02 eur) žyminio mokesčio, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2013-09-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priimti ieškovo atsisakymą nuo dalies ieškinio ir šioje dalyje bylą nutraukti.

19Priimti atsakovo atsisakymą nuo priešieškinio ir šioje dalyje bylą nutraukti.

20Priteisti valstybei iš atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos Rimvydo g. 17, Kaunas, į. k. 300131223, buveinės adresas Rimvydo g.17-321, Kaunas 127,66 Lt (vieną šimtą dvidešimt septynis litus 66 ct, nuo 2015-01-01 36,97eur) teismo turėtų išlaidų susijusių su procesinių dokumentų byloje įteikimu.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė,... 2. sekretoriaujant Sandrai Gulevičiūtei, dalyvaujant ieškovo AB LESTO atstovei... 3. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2005-11-16 AB „VST“(kurios teisių ir... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė iš dalies,... 5. Atsakovė Daugiabučio namo savininkų bendrija ( - ) pateikė byloje... 6. Teismo posėdyje atsakovės atstovė su ieškiniu dalyje neapmokėtos sumos, t.... 7. Tretysis asmuo A. A. nurodė, kad negali tiksliai pasakyti kiek yra sumokėjusi... 8. Kiti tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimų į ieškinį ir... 9. Ieškinys tenkintinas. Byla dėl priešieškinio nutrauktina ieškovui... 10. Ieškovas ir atsakovė 2005-11-16 sudarė elektros energijos pirkimo- pardavimo... 11. Priimtinas ieškovo atstovės atsisakymas nuo ieškinio likusioje dalyje bei... 12. CK 6.63 str.1 d. 2 p. nustato, kad skolininkas laikomas... 13. Iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos... 14. Iš atsakovo valstybei priteistinos teismo turėtos išlaidos susijusios su... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 265, 268,... 16. Ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti ieškovui AB LESTO į.k.302577612, esančiai Žvejų g.14, Vilnius,... 18. Priimti ieškovo atsisakymą nuo dalies ieškinio ir šioje dalyje bylą... 19. Priimti atsakovo atsisakymą nuo priešieškinio ir šioje dalyje bylą... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos Rimvydo... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...