Byla 2A-839-264/2010
Dėl išlaikymo vaikui dydžio pakeitimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Birutės Bobrel ir Raimondo Buzelio, sekretoriaujant Editai Vazgienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. M. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. M. ieškinį atsakovui G. M. dėl išlaikymo vaikui dydžio pakeitimo,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu (b. l. 2-3) prašė pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-12-13 sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo iš G. M. ir priteisti iš G. M. dukters G. M., gimusios ( - ), išlaikymui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt iki dukters pilnametystės nuo ieškinio padavimo dienos, nustatant S. M., uzufrukto teisę į šias lėšas; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-12-13 sprendimu buvo nutraukta šalių santuoka bei patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, kuria šalys susitarė, kad G. M. mokės dukters išlaikymui po 135 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukters pilnametystės. Tokio dydžio išlaikymą atsakovas dukrai mokėjo iki 2009-02-01, o nuo to laiko moka po 200 Lt kas mėnesį. Tačiau dukra paaugo, lanko mokyklą, jos poreikiai padidėjo, todėl teikiamo išlaikymo nepakanka net būtiniausiems dukters poreikiams tenkinti: maistui, mokymosi priemonėms, drabužiams, higienos priemonėms. Dukros poreikiams tenkinti reikalinga 690 Lt suma per mėnesį.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino dalinai; pakeitė Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2006-12-13 nustatytą išlaikymą nepilnametei dukrai ir nustatė, kad nuo 2009-09-17 (ieškinio padavimo dienos) atsakovas G. M. nepilnametei dukrai G. M., gimusiai ( - ), moka išlaikymą periodinėmis išmokomis po 250,00 Lt kas mėnesį iki pilnametystės, išlaikymą išimtinai nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti uzufrukto teise pavedė valdyti (naudoti) motinai S. M.; priteisė iš atsakovo 200,00 Lt valstybinės teisinės pagalbos išlaidų, 65,00 Lt žyminio mokesčio ir 18,40 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas nustatė, kad ieškovės uždarbis vidutiniškai yra 388,00 Lt per mėnesį (b. l. 11, 13). Ieškovė turi dar vieną nepilnametę dukrą D. J., gimusią ( - ) (b. l. 190), gauna išmokas dukroms po 104,00 Lt (b.l. 12), nuosavybės teise turi automobilį VW Golf 1991 metų gamybos (b.l. 15), neturi nekilnojamųjų daiktų (b.17), gyvena nuomojamame bute bei moka mokesčius už komunalines paslaugas. Atsakovas po santuokos nutraukimo yra įgijęs automobilį (b. l. 16), nekilnojamųjų daiktų nuosavybės teise neturi (b. l. 18), jo pajamos vidutiniškai sudaro 286,00 Lt mėnesiui. Atsakovas mokosi ir už mokslą yra sumokėjęs 1327,00 Lt (b. l. 56). Teismas nurodė, kad po teismo sprendimo priėmimo 2006-12-13 ieškovės ir atsakovo turtinė padėtis įgyto turto prasme iš esmės nepasikeitė. Ieškovė dirba už mažesnį negu minimalus darbo užmokestį, neįsiregistravusi biržoje ir tai duoda pagrindo manyti, kad ieškovė galėtų imtis papildomų priemonių dirbti geriau apmokamą darbą ir teikti vaikams didesnį išlaikymą. Teismui kilo abejonių ar visas G. M. pajamas sudaro būtent gaunami 300,00 Lt mėnesiui, kadangi byloje yra įrodymas, kad jis mokėjo dukrai išlaikymą po 200,00 Lt, tuo kaip ir pripažindamas jos poreikių padidėjimą bei sumokėjo už savo mokslą. Todėl teismas, atsižvelgdamas į vaiko interesus, padidino priteisto išlaikymo sumą iki 250 Lt per mėnesį.

5Atsakovas G. M. apeliaciniu skundu (b. l. 100-103) prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010-01-19 sprendimą, bylą nutraukti, paliekant galioti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-12-13 sprendimą civilinėje byloje Nr. N2-2994-399-06. Apeliantas su teismo sprendimu nesutinka dėl sekančių priežasčių:

61. Apeliantui nebuvo tinkamai pranešta apie įvyksiantį parengiamąjį posėdį, t.y. apelianto nurodytu tuometiniu adresu ( - ) negautas nei teismo pranešimas nei teismo šaukimas, kuriame būtų nurodoma parengiamojo posėdžio data ir vieta, todėl šis procesinis pažeidimas turi būti vertinamas kaip netinkamas teismo veiklos organizavimas pasiruošiant bylos nagrinėjimui iš esmės.

72. Apeliantas, atsižvelgdamas į savo tuometines galimybes bei vertindamas darbo rinką (galimą darbo užmokesčio sumažėjimą, darbo netekimą, santaupų neturėjimą vykdyti teismo sprendimą), stengėsi sumokėti didesnę sumą dukters išlaikymui nei numatyta 2006-12-13 teismo sprendime kaip avansinį mokėjimą (užskaitą) už būsimus ateityje mokėjimus, jei ateityje būtų nedarbingas ar netektų pajamų šaltinio. Šias aplinkybes apeliantas išdėstė atsiliepime į pareikštą ieškinį bei palaikė teismo posėdžio metu, tačiau teismas į jas neatsižvelgė, o apelianto didesnes mokamas sumas vertino kaip atsakovo esamas galimybes dukters išlaikymui skirti didesnę sumą.

83. Apeliantas negali teikti didesnio nei 135 Lt išlaikymo dukrai, nes šiuo metu dirba administracijos darbuotoju UAB ( - ) tik po keletą valandų per dieną dėl nedidelio darbo krūvio (darbo apimčių). Gaunamas darbo užmokestis per mėnesį yra 182 Lt, jokių kitų pajamų ar turto apeliantas neturi, gyvena iš santaupų bei padedamas mamos ir draugų.

94. Teismas, priimdamas sprendimą byloje, rėmėsi institucijos, teikiančios išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadomis. Tačiau šios institucijos atstovas G.Pajaujis, vertindamas neišsamius ir nepagrįstus įrodymus, suformulavo išvadas, kurios negali būti vertinamos kaip reikšmingos aplinkybės, o jo vienareikšmiški pasisakymai atsakovo atžvilgiu dėl nerūpestingumo dukters atžvilgiu yra visiškai nepagrįsti ir keliantys svarių abejonių dėl jo kompetencijos dalyvauti bylose sprendžiant klausimus dėl nepilnamečių vaikų interesų. Teisėja šiuos nepagrįstus vertinimus, pateikiamus kaip išvadą, priėmė byloje kaip tinkamus ir juos cituoja sprendime, kas patvirtina faktą, kad teismas netinkamai rinko bei vertino bylai svarbius įrodymus.

105. Teismas pažeidė šalių proporcingumo principą, kad abu tėvai turi vienodomis dalimis rūpintis dukters išlaikymu ir priteisė iš atsakovo G. M. po 250,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nors pagal ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus bei išsakytus parodymus teismo posėdžio metu, matyti, kad dukters išlaikymui pati ieškovė skiria ne daugiau kaip 180,00 Lt.

11Ieškovė S. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 114-116) prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, skundą atmesti.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.).

15Byloje nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-12-13 sprendimu patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią atsakovas įsipareigojo dukters G. M., gim. ( - ), išlaikymui skirti ne mažiau kaip po 135 Lt kas mėnesį iki vaiko pilnametystės. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti nustatytą išlaikymą dukrai, jį padidinti iki 300 Lt per mėnesį, kadangi po teismo sprendimo priėmimo išaugo vaiko poreikiai. Šalių dukra G. M., gim. ( - ), be to ieškovė turi dar kitą dukrą D. J., gim. ( - ) (b. l. 19-20), kurią išlaiko. Atsakovas nesutinka, jog būtų padidintas išlaikymas vaikui, nurodydamas, kad didesnio išlaikymo jis neturi galimybių mokėti. Mano, kad išlaikymas po 250 Lt kas mėnesį yra per didelis, neatitinka vaiko poreikių bei jo turtinės padėties, ir ieškovės teiginys, kad vaiko išlaikymui ji išleidžianti apie 690 Lt yra nepagrįstas.

16Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nustatyta CK 3.192 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo vaiko poreikių ir tėvų galimybių šiuos poreikius patenkinti.

17Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje nurodoma, kad, vertindamas tėvų turtinę padėtį, teismas turi atsižvelgti į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), lemiantį, kad visos abejonės dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio, formos nustatymo ir pan. turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Jei yra pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas ją turi vertinti vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje D. K. v. T. K., byla Nr. 3K-3-286/2004). Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti, todėl vaiko tėvas (motina) turi imtis realių veiksmų savo turtinei padėčiai pagerinti.

18Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti nurodyta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas, t. y. tėvų turtinė padėtis, gali užtikrinti vaikų poreikių tenkinimą. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 straipsnio 2 dalis), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, priteisiant vaikui išlaikymą, būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, tačiau tuo atveju, kai vaiko tėvo (motinos) turtinė padėtis yra sunki ir ji pagrįsta byloje surinktais įrodymais, teismas gali nustatyti ir mažesnį nei minimali mėnesinė alga išlaikymą. Minimali mėnesinė šiuo metu yra 800 Lt.

19Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl abiejų tėvų turtinės padėties, į kurią teismas atsižvelgė ir vertino duomenis apie abiejų tėvų gaunamas mėnesines pajamas, turimą turtą, į tai, kad atsakovas yra sveikas, darbingas, turi pastovias pajamas, gyvena vienas.

20Išlaikymas skirtas vaiko kasdieniams poreikiams patenkinti ir reikalingas nuolat, kiekvieną dieną, o ne kada nors ateityje, kai tėvai turės galimybę ar norą vaikų poreikius patenkinti, taigi svarbus ir vaiko išlaikymo stabilumo išsaugojimas. Be to, tam iš tėvų, su kuriuo gyvena nepilnametis, nagrinėjamu atveju ieškovei, tenka ir kasdienė vaiko priežiūra, rūpinimasis, kurių paprastai nekompensuoja priteistas išlaikymas.

21Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog po teismo sprendimo priėmimo 2006-12-13 ieškovės ir atsakovo turtinė padėtis iš esmės nepasikeitė. Pripažįsta, jog vaiko poreikiai žymiai išaugo dėl jo amžiaus. Ieškovė ir atsakovas dirba už mažesnį negu minimalus darbo užmokestį, tai duoda pagrindo manyti, kad galėtų imtis papildomų priemonių dirbti geriau apmokamą darbą ir teikti vaikui didesnį išlaikymą. Aplinkybės, jog šiuo metu apeliantas dirba mažiau apmokamą darbą, ne pilną darbo dieną, mokosi, neatleidžia jo nuo pareigos išlaikyti savo vaiką. Atsakovas yra darbingas, todėl yra pajėgus teikti priteistą 250 Lt išlaikymą vaikui. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad tėvo (motinos), privalančio teikti išlaikymą, gaunamos minimalios mėnesinės pajamos, negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes, pripažįstant jį pagrįstu, būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas - tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (LAT Civilinių bylų skyriaus nutartis Nr. 3K-3-790/2002 E. A. v. A. A.).

22Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino, taikė materialinės ir procesinės teisės normas, šalių turtinę padėtį, vaiko poreikius bei, spręsdamas išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo klausimą, priteisė iš atsakovo išlaikymą dukrai G. M. po 250 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kuris nėra aiškiai per didelis. Apelianto argumentai, jog jam nebuvo tinkamai pranešta apie įvyksiantį parengiamąjį posėdį, atmestini, nepažeidžia CPK 231 str.5 d. reikalavimų, nes byla šioje stadijoje nebuvo išnagrinėta iš esmės, apeliantas savo atsiliepime ( b. l. 31) nurodė gyvenamosios vietos adresą, kuriuo buvo išsiųsti teismo procesiniai dokumentai ir neįteikti dėl to, kad atsakovas nurodytu adresu negyveno, kito adreso teismui nepranešė. Atmestinas apelianto argumentas, jog teismas nepagrįstai rėmėsi Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadomis, kadangi tai institucija teikianti išvadą byloje, kuria teismas vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu (CPK 185 str.).

23Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo motyvais naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

24Išaiškintina, jog iš esmės pasikeitus vaiko tėvo (motinos) turtinei padėčiai, bet kuris iš tėvų turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3. 201 str.).

25Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteistinos apeliacinės instancijos teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 96 str. ).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

27apeliacinį skundą atmesti.

28Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29G. M. priteisti 5,20 lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, į surenkamąją banko sąskaitą, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Ieškovė ieškiniu (b. l. 2-3) prašė pakeisti Marijampolės rajono... 4. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 19 d. sprendimu... 5. Atsakovas G. M. apeliaciniu skundu (b. l. 100-103) prašo... 6. 1. Apeliantui nebuvo tinkamai pranešta apie įvyksiantį parengiamąjį... 7. 2. Apeliantas, atsižvelgdamas į savo tuometines galimybes bei vertindamas... 8. 3. Apeliantas negali teikti didesnio nei 135 Lt išlaikymo dukrai, nes šiuo... 9. 4. Teismas, priimdamas sprendimą byloje, rėmėsi institucijos, teikiančios... 10. 5. Teismas pažeidė šalių proporcingumo principą, kad abu tėvai turi... 11. Ieškovė S. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l.... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 15. Byloje nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006-12-13... 16. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nustatyta CK 3.192... 17. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje nurodoma, kad, vertindamas tėvų... 18. Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi... 19. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl... 20. Išlaikymas skirtas vaiko kasdieniams poreikiams patenkinti ir reikalingas... 21. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog po... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino,... 23. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 24. Išaiškintina, jog iš esmės pasikeitus vaiko tėvo (motinos) turtinei... 25. Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteistinos apeliacinės... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. apeliacinį skundą atmesti.... 28. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimą palikti... 29.G. M. priteisti 5,20 lt išlaidų, susijusių su...