Byla 2-1605/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 15 d. nutarties, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės ,,Statybų grupė“ bankroto byloje Nr. B2-5533-798/09

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Statybų grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 15 d. nutarties, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės ,,Statybų grupė“ bankroto byloje Nr. B2-5533-798/09.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Betono mozaika“ ir UAB „Partnerių statybinės medžiagos“ 2009 m. liepos 16 d. kreipėsi į teismą, prašydami iškelti atsakovui UAB „Statybų grupė“ bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskirti UAB „Forum regis“.

4Pareiškėjas AB DnB NORD bankas 2009 m. rugsėjo 8 d. kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų, o bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Administravimas ir auditas“. Teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi įtraukė pareiškėją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

5Pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius 2009 m. spalio 8 d. kreipėsi į teismą, prašydamas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, iškelti bankroto bylą UAB ,,Statybos grupė“, o bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Kitoks sprendimas“. Teismas 2009 m. spalio 14 d. nutartimi pareiškėją įtraukė į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus.

6Atsakovas UAB „Statybų grupė“ sutiko su prašymu iškelti jam bankroto bylą, nurodydamas, jog yra nemokus ir negali atsiskaityti su pareiškėjais. Taip pat neprieštaravo, kad bankroto administratoriumi būtų paskirta UAB „Forum regis“.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Statybų grupė“ bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Administravimas ir auditas“. Teismas, įvertinęs pretenduojančių administratorių pateiktą teismui informaciją apie save, susipažinęs su informacija apie jų vykdomas įmonių bankroto procedūras, įvertinęs darbo krūvį, sprendė, kad administratorius UAB „Administravimas ir auditas“ turi didžiausią patirtį teikiant įmonių bankroto administravimo paslaugas, todėl yra tinkamiausias administratorius.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Statybų grupė“ prašo pakeisti minėtos teismo nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius, ir administratoriumi paskirti UAB ,,Forum regis“. Apelianto nuomone, teismas iš viso neturėjo svarstyti ir vertinti AB DnB NORD banko siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros, nes pagal susiklosčiusią teismų praktiką kreditoriaus procesinių teisių apimtis priklauso nuo to, ar jis pareiškė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, ar į civilinę bylą įstojo turėdamas bendrą su kitu ieškovu tikslą siūlyti iškelti bankroto bylą atsakovui, ar tik siekia patenkinti savo finansinius reikalavimus jau iškeltoje bankroto byloje. Nagrinėjamu atveju bankas nereiškė savarankiško reikalavimo, tai yra neprašė iškelti bankroto bylą atsakovui, todėl neturėjo teisės siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūros. Be to, CPK 47 straipsnio ketvirtoji dalis draudžia trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, veikti procese prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja interesus, o šiuo atveju išsiskyrė pareiškėjų, trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, ir AB DnB NORD banko interesai, tai yra jie siūlė skirtingas bankroto administratorių kandidatūras. Taip pat apeliantas teigia, kad atsakovo prievolė bankui yra užtikrinta hipoteka, todėl pagal ĮBĮ 34 straipsnį, jis turės pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto. Paskyrus dar ir banko siūlomą bankroto administratorių, bus pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas, nes mažesni atsakovo kreditoriai praktiškai negalės daryti įtakos atsakovo bankroto proceso eigai.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ĮBĮ bei kiti teisės aktai nenumato draudimo į bankroto bylą įstojusiam trečiajam asmeniui siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Aplinkybė, kad bankas pasiūlė kitą kandidatūrą, nei pareiškėjai bei atsakovas, neduoda pagrindo teigti, jog jis veikia priešingai atsakovo interesams. Banko nuomone, nepagrįsti apelianto teiginiai, jog teismas pažeidė kreditorių lygiateisiškumo principą, nes bankroto administratorius privalo ginti tiek bankrutuojančios bendrovės, tiek visų kreditorių interesus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.). Banko teigimu, teismas įvertino visų siūlytų administratorių patirtį, kvalifikaciją, užimtumą, o ne tai, kas pateikė jo kandidatūrą, tuo tarpu atskirajame skunde nėra nurodyta jokių argumentų, kodėl paskirtas administratorius nėra tinkamas vykdyti šias funkcijas, ar kodėl kiti siūlyti administratoriai būtų tinkamesni. Be to, teismas įvertino aplinkybę, kad paskirtojo administratoriaus kandidatūrai pritarė didžiausią finansinį, hipoteka užtikrintą reikalavimą turtintis kreditorius - bankas, o tai yra svarbus kriterijus (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-390/2008).

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad neturi pretenzijų dėl teismo paskirto administratoriaus ir nemano, kad jis netinkamai vykdys bankroto procedūrą visų kreditorių atžvilgiu.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

13Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu BUAB ,,Statybų grupė“ bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Administravimas ir auditas“ ir prašo administratoriumi paskirti UAB ,,Forum regis“. Skundą apeliantas iš esmės grindžia dviem argumentais. Pirma, apelianto nuomone, teismas iš viso neturėjo svarstyti ir vertinti AB DnB NORD banko siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros. Antra, apelianto teigimu, atsakovo prievolė bankui yra užtikrinta hipoteka, todėl jis turės pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto, o paskyrus dar ir banko siūlomą bankroto administratorių, bus pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas.

14Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto argumentus.

15Pirma, atmestinas apelianto teiginys, jog bankas neturėjo teisės siūlyti administratoriaus kandidatūros (CPK 185 str.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismas 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartimi įtraukė AB DnB NORD banką į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (b. l. 98). Pagal CPK 47 straipsnio antrosios dalies nuostatas, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį ar sudaryti taikos sutartį. Taip pat ir ĮBĮ bei kiti teisės aktai nenumato draudimo į bankroto bylą įstojusiam trečiajam asmeniui siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Taigi teismui nutartimi įtraukus banką dalyvauti byloje, jis įgijo visas proceso dalyvio teises ir pareigas, taip pat ir teisę siūlyti bankroto administratorių (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

16Nepagrįsti apelianto teiginiai dėl banko veikimo prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja procese, interesus, nes, kaip teisingai nurodė bankas atsiliepime į skundą, tai, kad bankas pasiūlė kitą administratoriaus kandidatūrą, neduoda pagrindo teigti, jog veikiama priešingai pareiškėjų interesams.

17Antra, atmestini apelianto argumentai, jog paskyrus banko siūlomą bankroto administratorių, bus pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas (CPK 185 str.). Kaip buvo minėta, apeliantas šiuos savo teiginius iš esmės grindžia vien tuo, kad paskirtąjį administratorių pasiūlė didžiausias kreditorius bankas. Tačiau vien tokie apelianto nurodomi argumentai nesuteikia pagrindo abejoti paskirto administratoriaus tinkamumu bei sugebėjimu vykdyti bankroto administratoriaus funkcijas. Kaip teisingai konstatavo teismas, byloje nėra duomenų, leidžiančių nustatyti Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytų aplinkybių, dėl kurių minėtas administratorius negalėtų būti paskirtas. Pasirinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, teismas įvertino pretenduojančių administratorių pateiktą informaciją apie save, informaciją apie jų vykdomas įmonių bankroto procedūras, darbo krūvį, patirtį teikiant įmonių bankroto administravimo paslaugas. Tuo tarpu apeliantas teismo išvados, kad įvertinus minėtas aplinkybes paskirtas administratorius yra tinkamiausias, nepaneigė (CPK 178 str.). Faktas, jog paskirtojo administratoriaus kandidatūrą pasiūlė bankas, nesant kitų įrodymų, leidžiančių abejoti administratoriaus objektyvumu, šios išvados taip pat nepaneigia (CPK 178, 185 str.).

18Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

19Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymas kreditoriams ir teismui suteikia teisę bankroto proceso eigoje spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti savo funkcijas. Tokia įstatymo nuostata yra pagrįsta viešu suinteresuotumu bankroto procedūrų skaidrumu bei teisėtumu. Taigi bankroto bylą nagrinėjantis teismas ar kreditoriai, turėdami duomenų, kad įmonės administratorius nėra pakankamai aktyvus, ar iškilus pagrįstoms abejonėms dėl administratoriaus tinkamumo bei objektyvumo, turi teisę spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 1 d. 13 p.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovai UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Betono mozaika“ ir UAB... 4. Pareiškėjas AB DnB NORD bankas 2009 m. rugsėjo 8 d. kreipėsi į teismą,... 5. Pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius 2009 m. spalio 8 d. kreipėsi į teismą,... 6. Atsakovas UAB „Statybų grupė“ sutiko su prašymu iškelti jam bankroto... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi iškėlė UAB... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Statybų grupė“ prašo pakeisti minėtos... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas prašo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius prašo... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai... 13. Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 14. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto argumentus.... 15. Pirma, atmestinas apelianto teiginys, jog bankas neturėjo teisės siūlyti... 16. Nepagrįsti apelianto teiginiai dėl banko veikimo prieš šalies, kurios... 17. Antra, atmestini apelianto argumentai, jog paskyrus banko siūlomą bankroto... 18. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 19. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymas kreditoriams ir teismui suteikia... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 21. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą....