Byla 2S-655-569/2018
Dėl antstolio A. L. veiksmų, suinteresuotas asmuo R. B

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių lyra“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. birželio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos (išieškotojos) uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių lyra“ skundą dėl antstolio A. L. veiksmų, suinteresuotas asmuo R. B..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Šiaulių lyra“ skundu prašė: pripažinti neteisėtais antstolio A. L. veiksmus ir neveikimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) , o 2018-04-13 priimtą patvarkymą Nr. ( - ) panaikinti; antstoliui imtis skubių veiksmų, nurodytų išieškotojos 2018-03-23 prašyme ir informuoti apie vykdymo eigą. Pareiškėja nurodė, jog kreipėsi į antstolį, prašydama kreiptis į komunalines paslaugas teikiančias įmones, kad pastarosios pateiktų informaciją ir įrodymus apie skolininkės R. B. atliktus mokėjimus. Teigė, kad paaiškėjus, jog skolininkė vykdymo metu atliko mokėjimus, ji būtų laikoma pažeidusi CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintą mokėjimų eiliškumo reikalavimą.

62. Antstolis A. L. 2018-05-18 patvarkymu skundo netenkino. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnio 1 dalies normos vykdymo procese netaikomos, nes viską, kas susiję su vykdomųjų dokumentų vykdymu, reguliuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normos – CPK LV skyrius. Be to, vykdomajam procesui išimtinai vadovauja antstolis, kuris ir sprendžia, kokius konkrečiai veiksmus vykdomojoje byloje reikia atlikti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. birželio 22 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Šiaulių lyra“ skundą atmetė.

94. Teismas, įvertinęs pareiškėjos skundo turinį ir vykdomosios bylos medžiagą, sprendė, kad pareiškėja iš esmės nesuformulavo teisiškai reikšmingų argumentų, kurie paneigtų pakankamą antstolio aktyvumą vykdymo procese. Vertino, jog tai, kad pareiškėja savaip interpretuoja CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, nuostatas, nesuponuoja išvados dėl antstolio veiksmų neteisėtumo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 6.9301 straipsnio 3 dalyje aiškiai nurodyta, jog atsiskaitymų eilę vykdymo proceso, bankroto, restruktūrizavimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais nustato kiti įstatymai. Vykdymo procesą reglamentuoja CPK VI dalies normos, o reikalavimų pagal vykdomuosius dokumentus patenkinimo eiliškumo taisykles reglamentuoja CPK LV skyrius.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

115. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Šiaulių lyra“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. birželio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti naują nutartį – apeliantės UAB „Šiaulių lyra“ 2018¬05-07 skundą dėl antstolio A. L. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0159/11/00125 nepagrįstumo ir 2018-04-13 priimto patvarkymo Nr. ( - ) panaikinimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

125.1. Skundžiama nutartimi pareiškėjos skundas buvo atmestas, o jos nurodyti argumentai iš esmės net nevertinti.

135.2. Šiuo atveju antstolis A. L., priimdamas patvarkymą ir atsisakydamas surinkti prašyme nurodytą informaciją, nesiėmė visų teisės aktuose nustatytų priemonių, kad jam pateiktas vykdomasis dokumentas, kuris reikalingas skolai išieškoti, būtų kuo greičiau ir operatyviau įvykdytas. Teismas nepasisakė, kokiu pagrindu antstolis A. L. turėjo teisę atsisakyti surinkti informaciją apie galimai skolininkės atliktus mokėjimus kitiems kreditoriams. Šių argumentų teismas visiškai nevertino, dėl jų nepasisakė, nors šios bylos kontekste jie yra vieni esminių, todėl nutartis laikytina nemotyvuota.

145.3. Antstolio A. L. veiksmai nėra pakankami, antstolis neveikia pakankamai aktyviai ir efektyviai, kad dar 2011 metais įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų realiai įvykdytas ir skola pareiškėjos naudai būtų išieškota. Akivaizdu, kad daugiau kaip septynerius metus skolininkė gauna pajamas, jas naudoja pragyvenimui ir skirsto taip, kad išvengtų pareigos atsiskaityti su pareiškėju ir sąmoningai nevykdo teismo sprendimo.

156. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. L. prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

166.1. Pareiškėjos prašyme ir skunde nurodyta teismų praktika ir CK 6.9301 straipsnio 1 dalis negali būti taikoma vykdymo procese.

176.2. Antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama atsižvelgiant į tai, kad nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai. Antstolio veiksmai, tenkinus pareiškėjos prašymą, būtų vertintini kaip kompetenciją viršijantis antstolio veikimas ir antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Vykdymo procese antstolis neturi teisės rinkti informacijos, kuri yra nebūtina vykdant vykdomąjį dokumentą.

18Teismas

19k o n s t a t u o ja :

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

217. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis

228. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Byloje sprendžiama, ar pagrįstai antstolis atsisakė surinkti informaciją apie galimai skolininkės atliktus mokėjimus kitiems kreditoriams.

239. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio A. L. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 1251,63 Eur skolos ir 244,72 Eur palūkanų išieškojimo iš R. B. išieškotojos UAB „Šiaulių lyra“ naudai. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) išieškotoja pateikė prašymą, kuriuo prašė antstolio kreiptis į komunalines paslaugas teikiančias įmones, tokias kaip UAB „Šiaulių vandenys“, AB „Šiaulių energija“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir AB „Elektros skirstymo operatorius“ (ESO), kad pastarosios pateiktų informaciją ir įrodymus apie tai, ar laikotarpiu nuo vykdomosios bylos pradžios iki šio prašymo teikimo dienos skolininkė R. B. buvo abonentu, ar yra su skolininke sudarytos paslaugų tiekimo sutartys, ar skolininkė buvo mokėtoju už šias komunalines paslaugas bei atliko kokius nors piniginius mokėjimus minėtiems paslaugų teikėjams. Nurodė, kad nustačius, jog skolininkė yra pažeidusi CK 6.930 1 straipsnį, antstolis įgytų teisę įpareigoti komunalinių paslaugų tiekėjus grąžinti tas iš skolininkės gautas pinigines lėšas antstoliui. Antstolis 2018-04-13 patvarkymu Nr. S-18-159-17788 prašymo netenkino.

2410. CK 6.9301 straipsnio 1 dalis imperatyviai nurodo, kad vykdymo procese atsiskaitymo eilę nustato kiti įstatymai. Pagrįstai antstolis ir pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad reikalavimų pagal vykdomuosius dokumentus patenkinimo eiliškumo taisykles reglamentuoja CPK LV skyrius, o CK 6.9301 straipsnio 1 dalis vykdymo procese netaikoma. Vykdymo procese reikalavimų tenkinimo eiliškumą reglamentuoja CPK 754 straipsnis. Atsižvelgiant į tai, pagrįstai tiek antstolis, tiek pirmosios instancijos teismas sprendė, kad CK 6.9301 straipsnio 1 dalis vykdymo procese netaikoma, todėl pareiškėjos prašyme nurodytas pagrindas dėl kurio buvo prašoma surinkti informaciją apie galimai skolininkės atliktus mokėjimus kitiems kreditoriams nepagrįstas.

2511. Išieškotojas turi teisę dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant priverstinio vykdymo veiksmus, reikšti prašymus (CPK 639 straipsnis). Tačiau pažymėtina, jog vykdomajam procesui išimtinai vadovauja antstolis (CPK 585 straipsnis), jis sprendžia, kokius konkrečiai veiksmus vykdomojoje byloje reikia atlikti. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Tačiau bet kuriuo atveju teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją), o bet koks ultra vires (viršijant įgaliojimus) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-712/2013). Taigi antstolis, siekdamas kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą, turi užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67-313/2017).

2612. Pažymėtina, jog antstolis daro išskaitas iš oficialių pajamų. Iš nelegalių pajamų antstolis neturi galimybės daryti išskaitų. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenų matyti, kad antstolis reguliariai daro užklausas apie skolininkės pajamas ir yra nustatyta, jog ji nedirba, turto ir jokių pajamų neturi, todėl antstoliui nėra pagrindo rinkti informaciją apie galimai skolininkės atliktus mokėjimus. Sutiktina su antstoliu, kad vykdymo procese antstolis neturi teisės rinkti informacijos, kuri yra nebūtina vykdant vykdomąjį dokumentą.

2713. Pareiškėja teigia, kad skundžiama nutartis nemotyvuota. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėja iš esmės nesuformulavo teisiškai reikšmingų argumentų, kurie paneigtų pakankamą antstolio aktyvumą vykdymo procese. Teisingai pažymėta, kad pareiškėja savaip interpretuoja CK 6.930 1 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, nuostatas. Išaiškino, kad vykdymo procesą reglamentuoja CPK VI dalies normos, o reikalavimų pagal vykdomuosius dokumentus patenkinimo eiliškumo taisykles reglamentuoja CPK LV skyrius. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas nebūtų pasisakęs dėl esminių skundo argumentų ar visiškai neargumentavęs savo sprendimo atmesti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų. Vien tik ta aplinkybė, jog teismo nutartis ir jos motyvai neatitinka apeliantės pozicijos, nutartyje nėra aptarti visi apeliantės skunde išdėstyti teiginiai, automatiškai nereiškia, kad teismo priimta nutartis yra nemotyvuota.

2814. Apeliacinės instancijos teismo anksčiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

29Dėl procesinės bylos baigties

3015. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, pateiktą civilinės ir vykdomosios bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis apelianto atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų. Atsižvelgiant į tai, Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. birželio 22 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas ( CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

31Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Šiaulių... 6. 2. Antstolis A. L. 2018-05-18 patvarkymu skundo netenkino. Nurodė, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. birželio 22 d.... 9. 4. Teismas, įvertinęs pareiškėjos skundo turinį ir vykdomosios bylos... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. 5. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Šiaulių lyra“ prašo panaikinti... 12. 5.1. Skundžiama nutartimi pareiškėjos skundas buvo atmestas, o jos nurodyti... 13. 5.2. Šiuo atveju antstolis A. L., priimdamas patvarkymą ir atsisakydamas... 14. 5.3. Antstolio A. L. veiksmai nėra pakankami, antstolis neveikia pakankamai... 15. 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. L. prašo atskirąjį... 16. 6.1. Pareiškėjos prašyme ir skunde nurodyta teismų praktika ir CK 6.9301... 17. 6.2. Antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo... 18. Teismas... 19. k o n s t a t u o ja :... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis... 22. 8. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 23. 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio A. L. kontoroje vykdoma vykdomoji... 24. 10. CK 6.9301 straipsnio 1 dalis imperatyviai nurodo, kad vykdymo procese... 25. 11. Išieškotojas turi teisę dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant... 26. 12. Pažymėtina, jog antstolis daro išskaitas iš oficialių pajamų. Iš... 27. 13. Pareiškėja teigia, kad skundžiama nutartis nemotyvuota. Apeliacinės... 28. 14. Apeliacinės instancijos teismo anksčiau nurodytais motyvais atsakyta į... 29. Dėl procesinės bylos baigties... 30. 15. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde... 31. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 32. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. birželio 22 d. nutartį... 33. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....