Byla AS-143-53-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ ir atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos 2003 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. 69-70, kuriuo patvirtintas Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2002 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. 16-05/148 sumokėti 139 406 Lt nuo individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų užsienio juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, įregistruotoms lengvatinio mokesčio tarifo valstybėse, išmokėtų pajamų, apmokestinamų prie pajamų šaltinio, bei 57 081 Lt delspinigių, ir Mokestinių ginčų komisijos 2003 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. S-92-(7-70/2003).

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. birželio 13 d. sprendimu pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

5Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ apeliacinį skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. birželio 13 d. sprendimą ir perdavė bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. spalio 30 d. sprendimu pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. birželio 17 d. nutartimi pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ apeliacinį skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. spalio 30 d. sprendimą, Mokestinių ginčų komisijos 2003 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. S-92-(7-70/2003), Valstybinės mokesčių inspekcijos 2003 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. 69-70 ir mokestinį ginčą perdavė nagrinėti iš naujo Valstybinei mokesčių inspekcijai.

8Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos 2004 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. 69-529, kuriuo patvirtintas Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2002 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. 16-05/148 sumokėti 139 406 Lt nuo individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų užsienio juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, įregistruotoms lengvatinio mokesčio tarifo valstybėse, išmokėtų pajamų, apmokestinamų prie pajamų šaltinio, bei 57 081 Lt delspinigių, ir Mokestinių ginčų komisijos 2005 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. S-79-(7-646/2004).

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. gegužės 13 d. sprendimu Mokestinių ginčų komisijos 2005 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. S-79-(7-646/2004), kuriuo paliktas galioti Valstybinės mokesčių inspekcijos 2004 m. lapkričio 24 d. sprendimas

10Nr. 69-529, paliko nepakeistą, o pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ skundą atmetė.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. spalio 11 d. nutartimi pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ apeliacinį skundą patenkino iš dalies. Teismas pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. gegužės 13 d. sprendimą: sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ skundas dėl atleidimo nuo delspinigių, panaikino ir priėmė naują sprendimą – patenkino pareiškėjo skundą ir atleido jį nuo 57 081 Lt delspinigių. Kitą teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą.

12Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ 2005 m. spalio 24 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą atlyginti iš atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos turėtas 15 000 Lt atstovavimo išlaidas.

13Pareiškėjas nurodė, kad atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir jos trukmę turėjo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, t. y. teisinės konsultacijos, procesinių dokumentų rengimo ir atstovavimo išlaidos:

 • už pasirengimą ir atstovavimą Mokestinių ginčų komisijoje – 3 000 Lt;
 • už konsultacijas ir skundo pirmosios instancijos teismui surašymą – 2 000 Lt;
 • už pasiruošimą teismo posėdžiui – 200 Lt;
 • už atstovavimą pirmosios instancijos teismo posėdyje – 200 Lt;
 • už atstovavimą apeliacinės instancijos teismo posėdyje – 400 Lt;
 • už apeliacinio skundo surašymą – 800 Lt;
 • už prašymo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti surašymą – 400 Lt;
 • už pasiruošimą bylos nagrinėjimui Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – 400 Lt;
 • už atstovavimą nagrinėjant bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – 600 Lt;
 • už bylos medžiagos studijavimą – 600 Lt;
 • už skundo Mokestinių ginčų komisijai parengimą – 1 400 Lt;
 • už atstovavimą nagrinėjant skundą Mokestinių ginčų komisijoje – 400 Lt;
 • už Mokestinių ginčų komisijos sprendimo ir kitos medžiagos studijavimą – 400 Lt;
 • už skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimą – 1 200 Lt;
 • už pasirengimą nagrinėti skundą Vilniaus apygardos administraciniame teisme – 400 Lt;
 • už atstovavimą nagrinėjant skundą Vilniaus apygardos administraciniame teisme – 400 Lt;
 • už Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo ir kitos medžiagos studijavimą – 400 Lt;
 • už apeliacinio skundo parengimą – 1 200 Lt;
 • už pasiruošimą bylos nagrinėjimui Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – 400 Lt;
 • už atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – 200 Lt.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkričio 7 d. nutartimi pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ prašymą patenkino iš dalies. Teismas priteisė iš atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos 724 Lt atstovavimo išlaidų pareiškėjo naudai, o

15prašymo dalies dėl 5 400 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą

16Nr. I-1828-16/2003 pirmosios instancijos teisme, nepatenkino. Teismas nutarė prašymo

17dalį dėl atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylas apeliacinėje instancijoje (byloje

18Nr. I-1828-16/2003 – 2 600 Lt, byloje Nr. I-926-5/2005 – 2 200 Lt), priteisimo persiųsti nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

19Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašo atlyginti išlaidas, patirtas nagrinėjant dvi administracines bylas (Nr. I-1828-16/2003 ir Nr. I-926-5/2005) tiek pirmąja, tiek apeliacine instancija. Pažymėjo, jog prašymas dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme, todėl pareiškėjo prašymo dalis dėl atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (byloje Nr. I-1828-16/2003 – 2 600 Lt, byloje Nr. I-926-5/2005 – 2 200 Lt), persiųstina apeliacinės instancijos teismui. Teismas nustatė, kad ginčo administracinėje byloje Nr. I-1828-16/2003 nagrinėjimas teisme (perdavus mokestinį ginčą iš naujo nagrinėti Valstybinei mokesčių inspekcijai) buvo užbaigtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 17 d. nutartimi, todėl prašymas dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant šią bylą, galėjo būti pateiktas iki 2004 m. liepos 1 d. Pareiškėjas su prašymu į teismą kreipėsi 2005 m. spalio 24 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą, todėl prašymo dalis dėl 3 000 Lt atlyginimo už pasirengimą ir atstovavimą Mokestinių ginčų komisijoje, dėl 2 000 Lt atlyginimo už konsultacijas ir skundo pirmosios instancijos teismui surašymą, 200 Lt – už pasiruošimą teismo posėdžiui, 200 Lt – už atstovavimą pirmosios instancijos teismo posėdyje (iš viso: 5 400 Lt) netenkintina (Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 45 str. 1 d.). Teismas taip pat nustatė, kad prašymas dėl atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-926-5/2005, priteisimo paduotas nustatytu terminu, todėl spręstinas tokių sumų atlyginimo klausimas. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 1, 6 dalimis, Civilinio proceso kodekso (CPK) 98 straipsnio 2 dalimi, įvertinęs teisinių paslaugų teikimo sutartį

20Nr. 58-T/03, mokėjimo nurodymą Nr. 30, detalizuotą sąskaitą Nr. 6-58-T/03, nurodė, kad už teisines paslaugas (procesinių dokumentų rengimą), kurias teikė advokatas Stasys Šedbaras, sumokėta 2 800 Lt. Kadangi gali būti atlygintos tik pagrįstos atstovavimo išlaidos, todėl priteistina suma (vadovaujantis teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (Rekomendacijos) 2, 8, 10 p.) apskaičiuotina taip: už atstovavimą Mokestinių ginčų komisijoje, Mokestinių ginčų komisijos ir kitos medžiagos studijavimą, pasirengimą nagrinėti skundą teisme – koeficientas 0,15, o už skundo teismui parengimą – koeficientas 3. Nurodė, kad teisme pareiškėjui atstovavo ne advokatas S. Šedbaras, bet advokatas Arūnas Kučinskas, tačiau jis ar pareiškėjas turėtas atstovavimo išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė, todėl atlyginti 400 Lt, advokato

21S. Šedbaro įvardintų kaip išlaidos už atstovavimą teisme, - nėra pagrindo. Skundo Mokestinių ginčų komisijai parengimo išlaidos jokiais įrodymais nepagrįstos, todėl taip pat neatlygintinos. Teismas padarė išvadą, kad tik prašoma atlyginti už skundo teismui parengimo suma (1 200 Lt) neviršija maksimalaus priteistino užmokesčio dydžio, kitos sumos viršija tokį dydį, todėl pagrįstas atstovavimo išlaidas šiuo atveju sudaro (1 200 + 550 x 0,15 x 3) = 1 448 Lt. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas patenkintas iš dalies, priteistina atstovavimo išlaidų suma mažintina proporcingai tenkintų reikalavimų skaičiui ir yra 724 Lt (1 448/2).

22Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 7 d. nutartį ir patenkinti prašymą.

23Pareiškėjas nurodo, kad teismas neteisingai konstatavo, kad prašoma atlyginti išlaidas, patirtas nagrinėjant dvi administracines bylas (Nr. I-1828-16/2003 ir Nr. I-926-5/2005). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kuria byla iš naujo buvo perduota nagrinėti Mokestinių ginčų komisijai, jokių faktų nenustatė ir res judicata galios neįgijo, kadangi ginčas nebuvo išnagrinėtas iš esmės. Įstatymų leidėjas prašymo dėl išlaidų atlyginimo padavimo momentą sieja su teismo sprendimo, kuriuo byla buvo išnagrinėta iš esmės, įsiteisėjimu (ABTĮ 45 str. 1 d.). Tokia yra tik Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartis. Pareiškėjas teigia, kad teismas nepagrįstai sumažino išlaidas, susijusias su advokato pagalba. Rekomendacijomis vadovaujamasi tik tuo atveju, jeigu atsižvelgiant į bylos aplinkybes advokato honoraro dydis yra neprotingai didelis. Šioje byloje procesas buvo ilgas ir sudėtingas, todėl negalima pripažinti advokato honoraro per dideliu.

24Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 7 d. nutartį ir pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ prašymą atmesti arba pakeisti nutartį ir priteisti pareiškėjui 95,70 Lt atstovavimo išlaidų.

25Atsakovas nurodo, kad pagal atstovavimo metu galiojusių Rekomendacijų 2 punktą priteisiant išlaidas rekomenduojama atsižvelgti į bylos sudėtingumą, trukmę, teisinės pagalbos teikimo vietovėje esančias kainas ir pan. Pažymi, kad byloje buvo nagrinėjamas fakto klausimas, bylos apimtis ir bylos nagrinėjimo ribos nekito nuo pat patikrinimo akto surašymo momento ir mokestinio ginčo pradžios centrinio mokesčių administratoriaus įstaigoje. Byla nebuvo sudėtinga, neapėmė jokių buhalterinės apskaitos duomenų analizės. Iš esmės buvo sprendžiamas vienintelis nesudėtingas klausimas – kur įregistruota įmonė ,,Kolden Group Ltd.“. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Rekomendacijų 8.2 punktu, priteistina maksimali 1 650 Lt (550 x 3) suma už skundo padavimą, tačiau, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, taikytinas 0,2 koeficientas ir priteistina ne daugiau kaip 330 Lt. Nurodo, kad nesutinka su teismo apskaičiavimais, pagal kuriuos atstovavimo išlaidų suma sumažinta proporcingai patenkintų reikalavimų skaičiui. Reikalavimas dėl 139 406 Lt fizinių asmenų pajamų mokesčio buvo atmestas, o pareiškėjas atleistas nuo 57 081 Lt šio mokesčio delspinigių. Taigi buvo patenkinta 29 procentai pareiškėjo reikalavimų, todėl maksimali priteistina suma yra 95,70 Lt (330 Lt x 29 proc.). Be to, pareiškėjas buvo atleistas nuo delspinigių mokėjimo, o ne panaikintas sprendimas, kuriuo buvo apskaičiuoti delspinigiai, todėl negalima teigti, kad sprendimas priimtas pareiškėjo naudai.

26Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ atsiliepime į atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti.

27Pareiškėjas nurodo, kad Rekomendacijomis vadovaujamasi tik tuo atveju, jeigu atsižvelgiant į bylos aplinkybes advokato honoraro dydis yra neprotingai didelis. Šioje byloje procesas buvo ilgas ir sudėtingas, todėl negalima pripažinti advokato honoraro per dideliu. Priteistina maksimali 1 650 Lt suma už skundo padavimą visiškai neatitinka suteiktų teisinių paslaugų apimties. Pažymi, kad niekuo nepagrįstas atsakovo reikalavimas taikyti 0,2 koeficientą, o argumentai, kad byla buvo itin nesudėtinga, neatitinka tikrovės.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29Pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ atskirasis skundas atmestinas, o atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos – tenkintinas iš dalies.

30Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ prašo atlyginti iš atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos turėtas 15 000 Lt atstovavimo išlaidas (b. l. 104 – 106).

31ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

32ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

33Pagal šios teisės normos prasmę, prašymas dėl išlaidų atlyginimo (nepaduotas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos) turi būti paduotas per nustatytą keturiolikos dienų terminą, kai užbaigiama byla, iškelta pagal konkretų skundą (įsiteisėjus teismo sprendimui).

34Byla, iškelta pagal pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2003 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 69-70 ir Mokestinių ginčų komisijos 2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. S-92-(7-70/2003) panaikinimo, buvo užbaigta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 17 d. nutartimi (administracinė byla

35Nr. I-1828-16/2003, b. l. 145 – 151), o byla, iškelta pagal pareiškėjo skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2004 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 69-529 ir Mokestinių ginčų komisijos 2005 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. S-79-(7-646/2004) panaikinimo, - Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartimi (administracinė byla

36Nr. I-926-5/2005, b. l. 91 – 98).

37Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ prašo atlyginti atstovavimo išlaidas dviejose bylose ir kad prašymą dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo administracinėje byloje Nr. I-1828-16/2003 padavė praleidęs terminą, o administracinėje byloje Nr. I-926-5/2005 – per nustatytą terminą.

38Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. sausio 15 d. konsultacijoje

39Nr. 31-K ,,Dėl pirmosios instancijos teisme nagrinėjamos administracinio teisės pažeidimo bylos perdavimo nagrinėti apylinkės teismui ir dėl prašymo priteisti teismo išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme, padavimo tvarkos“ nurodė, kad prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Jei toks prašymas paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui, šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui.

40Taigi pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo dalį dėl atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylas apeliacinėje instancijoje, priteisimo pagrįstai nutarė persiųsti nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

41Iš pareiškėjo prašymo dėl išlaidų atlyginimo matyti, kad nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-926-5/2005 pirmosios instancijos teisme jis nurodo turėjęs tokias atstovavimo išlaidas:

42už bylos medžiagos studijavimą – 600 Lt; už skundo Mokestinių ginčų komisijai parengimą –

431 400 Lt; už atstovavimą nagrinėjant skundą Mokestinių ginčų komisijoje – 400 Lt; už Mokestinių ginčų komisijos sprendimo ir kitos medžiagos studijavimą – 400 Lt; už skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimą – 1 200 Lt; už pasirengimą nagrinėti skundą Vilniaus apygardos administraciniame teisme – 400 Lt; už atstovavimą nagrinėjant skundą Vilniaus apygardos administraciniame teisme – 400 Lt (b. l. 104 – 106).

44Minėto ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

45Pagal šių teisės aktų prasmę, priteistinos tik su bylos nagrinėjimu teisme ir jos paruošimu teismui susijusios šalies išlaidos, kurių dydis negali viršyti Rekomendacijose nustatyto dydžio.

46Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas dėl nagrinėjant ginčą Mokestinių ginčų komisijoje turėtų išlaidų atlyginimo (bylos medžiagos studijavimas, skundo Mokestinių ginčų komisijai parengimas, atstovavimas nagrinėjant skundą Mokestinių ginčų komisijoje) yra nepagrįstas.

47Mokestinių ginčų komisijos sprendimo ir kitos medžiagos studijavimą bei skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimą, taip pat pasirengimą nagrinėti skundą Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir atstovavimą nagrinėjant skundą Vilniaus apygardos administraciniame teisme pareiškėjas grindžia 2003 m. balandžio 17 d. teisinių paslaugų teikimo sutartimi Nr. 58-T/03 su advokatu Stasiu Šedbaru (b. l. 107 – 109), 2005 m. gegužės 27 d. sąskaita už suteiktas teisines paslaugas Nr. 6-58-T/03 (b. l. 110), 2005 m. birželio 7 d. sąskaitos išrašu (b. l. 111), 2005 m. birželio 30 d. mokėjimo nurodymu Nr. 30 (b. l. 135).

48Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme 2005 m. gegužės 3 d. teismo posėdyje pareiškėjui atstovavo advokatas A. Kučinskas (b. l. 53 – 55), todėl prašymas atlyginti išlaidas už advokato S. Šedbaro pasirengimą nagrinėti skundą Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir atstovavimą nagrinėjant skundą šiame teisme yra nepagrįstas.

49Įvertinus aukščiau paminėtus įrodymus, pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (b. l. 2 – 11, 14 – 23), vadovaujantis Rekomendacijų 2.1, 7, 8.2, 8.18, 10 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 316 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ 1 punktu, konstatuotina, kad už Mokestinių ginčų komisijos sprendimo ir kitos medžiagos studijavimą bei skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimą pareiškėjo turėtos pagrįstos atstovavimo išlaidos yra 1 275 Lt (0,15 x 500 MMA + 1 200 Lt).

50Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pareiškėjo apeliacinis skundas buvo patenkintas iš dalies, įvertinus, kiek pareiškėjo naudai priimtas teismo sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. gegužės 17 d. konsultacija Nr. 02-03-1071 ,,Dėl teismo išlaidų atlyginimo“) (delspinigiai sudaro 29 proc. pareiškėjo ginčytos sumos), priteistina atstovavimo išlaidų suma yra 369,75 Lt (1 275 Lt x

5129 proc.).

52Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 7 d. nutartis keistina iš dalies (ABTĮ 151 str. 2 p.).

53Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

54Pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ atskirąjį skundą atmesti.

55Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

56Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 7 d. nutartį pakeisti iš dalies: priteisti pareiškėjui G. Z. komercinei įmonei ,,Eidas“ iš atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos 369,75 Lt (trys šimtus šešiasdešimt devynis litus septyniasdešimt penkis centus) atstovavimo išlaidų.

57Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

58Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ su skundu kreipėsi į... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. birželio 13 d. sprendimu... 5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. spalio 30 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. birželio 17 d. nutartimi... 8. Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ su skundu kreipėsi į... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. gegužės 13 d. sprendimu... 10. Nr. 69-529, paliko nepakeistą, o pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. spalio 11 d. nutartimi... 12. Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ 2005 m. spalio 24 d. Vilniaus... 13. Pareiškėjas nurodė, kad atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir jos trukmę... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkričio 7 d. nutartimi... 15. prašymo dalies dėl 5 400 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant... 16. Nr. I-1828-16/2003 pirmosios instancijos teisme, nepatenkino. Teismas nutarė... 17. dalį dėl atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylas apeliacinėje... 18. Nr. I-1828-16/2003 – 2 600 Lt, byloje Nr. I-926-5/2005 – 2 200 Lt),... 19. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašo atlyginti išlaidas, patirtas... 20. Nr. 58-T/03, mokėjimo nurodymą Nr. 30, detalizuotą sąskaitą Nr. 6-58-T/03,... 21. S. Šedbaro įvardintų kaip išlaidos už atstovavimą teisme, - nėra... 22. Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ atskiruoju skundu prašo... 23. Pareiškėjas nurodo, kad teismas neteisingai konstatavo, kad prašoma... 24. Atsakovas Valstybinė mokesčių inspekcija atskiruoju skundu prašo panaikinti... 25. Atsakovas nurodo, kad pagal atstovavimo metu galiojusių Rekomendacijų 2... 26. Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ atsiliepime į atsakovo... 27. Pareiškėjas nurodo, kad Rekomendacijomis vadovaujamasi tik tuo atveju, jeigu... 28. Teisėjų kolegija... 29. Pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ atskirasis skundas... 30. Pareiškėjas G. Z. komercinė įmonė ,,Eidas“ prašo atlyginti iš atsakovo... 31. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 32. ABTĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato, jog dėl išlaidų atlyginimo... 33. Pagal šios teisės normos prasmę, prašymas dėl išlaidų atlyginimo... 34. Byla, iškelta pagal pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ skundą... 35. Nr. I-1828-16/2003, b. l. 145 – 151), o byla, iškelta pagal pareiškėjo... 36. Nr. I-926-5/2005, b. l. 91 – 98).... 37. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad... 38. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. sausio 15 d.... 39. Nr. 31-K ,,Dėl pirmosios instancijos teisme nagrinėjamos administracinio... 40. Taigi pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo dalį dėl... 41. Iš pareiškėjo prašymo dėl išlaidų atlyginimo matyti, kad nagrinėjant... 42. už bylos medžiagos studijavimą – 600 Lt; už skundo Mokestinių ginčų... 43. 1 400 Lt; už atstovavimą nagrinėjant skundą Mokestinių ginčų komisijoje... 44. Minėto ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad atstovavimo išlaidų... 45. Pagal šių teisės aktų prasmę, priteistinos tik su bylos nagrinėjimu... 46. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas dėl nagrinėjant ginčą... 47. Mokestinių ginčų komisijos sprendimo ir kitos medžiagos studijavimą bei... 48. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos... 49. Įvertinus aukščiau paminėtus įrodymus, pareiškėjo G. Z. komercinės... 50. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 51. 29 proc.).... 52. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio... 53. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 54. Pareiškėjo G. Z. komercinės įmonės ,,Eidas“ atskirąjį skundą atmesti.... 55. Atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą patenkinti iš... 56. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 7 d. nutartį... 57. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 58. Nutartis neskundžiama....