Byla 2S-1168-555/2010
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Evaldo Burzdiko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. R. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3ieškovai UAB „Aldengas“ ir Ž. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams R. R. ir A. R., kuriuo prašė pripažinti R. R. ir A. R. surengtą 2010-03-23 UAB „Aldengas“ akcininkų susirinkimą neteisėtu ir negaliojančiu, pripažinti R. R. ir A. R. 2010-03-23 surengtame UAB „Aldengas“ akcininkų susirinkime priimtus šiuos sprendimus neteisėtais ir negaliojančiais: Ž. A. atšaukimas iš UAB „Aldengas“ direktoriaus pareigų; naujo UAB „Aldengas“ direktoriaus išrinkimas, įgaliojimų perduoti, įkeisti, nuomoti UAB „Aldengas“ turtą, kurio vertė viršija 1/20 UAB „Aldengas“ įstatinio kapitalo suteikimas UAB „Aldengas“ direktoriui. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti ir įregistruoti 2010-03-23 neteisėtame UAB „Aldengas" visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus šiuos sprendimus: Ž. A. atšaukimas iš UAB „Aldengas" direktoriaus pareigų; naujo UAB „Aldengas" direktoriaus išrinkimas; Įgaliojimų parduoti, įkeisti, nuomuoti UAB „Aldengas" turtą, kurio vertė viršija 1/20 UAB „Aldengas" įstatinio kapitalo suteikimas UAB „Aldengas" direktoriui; ir uždrausti neteisėtai paskirtam naujam UAB „Aldengas" direktoriui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su UAB „Aldengas" atstovavimu. Prašyme nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai, nesantys akcininkais ar turinčiais tik nedidelę įmonės akcijų dalį, neteisėtai surengtame visuotiniame UAB „Aldengas" akcininkų susirinkime, kuris yra ginčijamas, priėmė neteisėtus sprendimus, kurie galimai žalingi tiek pačiai įmonei, tiek pagrindiniam įmonės akcininkui, turinčiam 85 procentus įmonės akcijų, todėl esant ieškovui galimai palankiam teismo sprendimui, jo vykdymas būtų apsunkintas, kadangi patenkinus ieškinį, visi neteisėtai sušaukto akcininkų susirinkimo priimti sprendimai turės būti naikinami, priteisinėjama padaryta žala ir/ar taikoma restitucija siekiant atstatyti padėtį buvusią iki neteisėtų veiksmų atlikimo, be to, įmonė yra didelė ir turinti daug turto, todėl yra rizika, kad ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo pagal pareikštą ieškinį įvykdymas gali būti neužtikrintas arba užtikrintas ne visa apimtimi.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 26 d. nutartimi prašymą tenkino, ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė vykdyti ir įregistruoti 2010-03-23 neteisėtame UAB „Aldengas" visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus šiuos sprendimus: Ž. A. atšaukimas iš UAB „Aldengas" direktoriaus pareigų; naujo UAB „Aldengas" direktoriaus išrinkimas; Įgaliojimų parduoti, įkeisti, nuomuoti UAB „Aldengas" turtą, kurio vertė viršija 1/20 UAB „Aldengas" įstatinio kapitalo suteikimas UAB „Aldengas" direktoriui; uždraudė neteisėtai paskirtam naujam UAB „Aldengas" direktoriui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su UAB „Aldengas" atstovavimu. Atsižvelgdamas į aplinkybių visumą teismas darė išvadą, kad ieškovų nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti prielaidą, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas.

5Atskiruoju skundu atsakovas A. R. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 26 d. nutartį. Nurodo, jog skundžiama nutartimi teismas iš esmės pasisakė dėl ieškovų pareikšto ieškinio reikalavimų ir įvertino 2010-03-23 UAB „Aldengas“ visuotinį neeilinį susirinkimą kaip neteisėtą. Mano, kad toks teismo ištirtais ir įvertintais įrodymais pagrįstas nustatytų faktinių aplinkybių vertinimas galėjo būti pateiktas tik priimant teismo sprendimą išnagrinėjus ginčą iš esmės.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus byloje dalyvaujančių asmenų argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

8Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normos. CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, jog teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus būsimas teismo sprendimo įvykdymas byloje gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina išsiaiškinti ginčo dalyką ir pobūdį, nustatyti, ar prašomos taikyti priemonės yra teisėtos, ar yra aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog dėl šių priemonių netaikymo gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Laikinąsias apsaugos priemones teismas taiko vadovaudamasis ekonomiškumo ir proporcingumo principais (CPK 145 straipsnis) bei atsižvelgdamas į tai kiek tikslinga jas taikyti ar netaikyti.

9Nagrinėjamu atveju ieškovai pateikė ieškinį dėl pripažinimo UAB „Aldengas“ akcininkų susirinkimo ir jame priimtų sprendimų negaliojančiais, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti ir registruoti ginčijamame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus. Teismas prašymą tenkino. Apeliantas mano, kad teismas skundžiama nutartimi iš esmės pasisakė dėl ieškinio reikalavimų. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas pritaikydamas laikinąją apsaugos priemonę praktiškai įvertino ginčijamą susirinkimą ir jame priimtus sprendimus kaip neteisėtus, nes tik nustačius visas bylos aplinkybes, ištyrus ir įvertinus įrodymus bylos nagrinėjimo iš esmės metu, bus nustatyta ar ieškinys pagrįstas ir tenkintinas. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti ieškovų pareikšto reikalavimo esmę ir būti susijusios su galimai palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymu. Nagrinėjamoje byloje ieškovai pareikštu ieškiniu ginčija visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl valdymo organo išrinkimo bei leidimo suteikimo parduoti bendrovės turtą. Šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad naujai išrinktas bendrovės vadovas, turėdamas akcininkų pritarimą, kuris taip pat yra ginčijamas, gali priimti sprendimus dėl bendrovės turto realizavimo, dėl ko sumažėtų bendrovės turto vertė, gali būti sudaryti neatitinkantys bendrovės interesams sandoriai. Tokiu atveju galimai ieškovams palankus teismo sprendimas netektų esminės reikšmės. Pirmosios instancijos teismas sustabdydamas ginčijamo akcininkų susirinkimo sprendimus, pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, būtinas tikslui pasiekti – neapsunkinti ar nepadaryti neįmanomu galimai palankaus ieškovams būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

10Esant išdėstytoms aplinkybėms spręstina, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti pagrindo nėra, todėl atskirasis skundas netenkintinas, teismo nutartis paliktina galioti (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, kolegija

Nutarė

12Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai