Byla 2S-1072-440/2016
Dėl atsisakymo priimti palikimą pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, R. Ž. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2082-949/2016 pagal ieškovės A. K. ieškinį atsakovui A. K., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, R. Ž., P. J. miško darbų individualiai įmonei ir J. Ž., dėl atsisakymo priimti palikimą pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl to, ar pagrįstai trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, įpareigotas sumokėti 41 Eur dydžio žyminį mokestį už apeliacinį skundą.
 2. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. Ž. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą dėl atsisakymo priimti palikimą pripažinimo negaliojančiu ab initio (lot. nuo pradžių, nuo sudarymo momento) ir bylą perduoti pirmos instancijos teismui iš naujo nagrinėti (3 t., b. l. 96-97).
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartimi R. Ž. nustatytas 7 dienų terminas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pašalinti apeliacinio skundo trūkumus – sumokėti 41 Eur žyminio mokesčio (3 t., b. l. 98).
 2. Teismas nurodė, kad apeliacinis skundas negali būti priimtas, jei jis neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 306 straipsnyje numatytų procesiniam dokumentų turiniui ir formai keliamų reikalavimų. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis (arba apeliantas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, arba žyminio mokesčio mokėjimas atidėtas). Nagrinėjamu atveju ieškinys dėl atsisakymo priimti palikimą pripažinimo negaliojančiu nuo sudarymo momento apmokestinamas 41 Eur dydžio žyminiu mokesčiu, todėl remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 80 straipsnio 4 dalimi už apeliacinį skundą šioje byloje taip pat mokėtinas 41 Eur žyminis mokestis, kurį R. Ž. įpareigotinas sumokėti ir pateikti teismui apmokėjimą patvirtinančius duomenis.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskiruoju skundu trečiais asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. Ž. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo (3 t., b. l. 116-117). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai įpareigojo apeliantą sumokėti žyminį mokestį, nors ieškovė pareikšdama ieškinį žyminio mokesčio nemokėjo.
  2. Šiuo atveju ieškinys grindžiamas tuo, kad atsakovas neteikia išlaikymo savo dukrai, atsisakė palikimo ir tokiu būdu sumažino nepilnametės dukters galimybes gauti išlaikymą iš tėvo. Teismas tenkino ieškinį ir nukreipė išlaikymo išieškojimą į R. Ž. paveldėtą turtą. Taigi nepilnametei atsakovo dukrai S. K. priteistas išlaikymas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktą nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai bylose dėl išlaidymo priteisimo, todėl teismas nepagrįstai jį įpareigojo sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 2. Byloje nustatyta, kad atsakovas A. K. yra nepilnametės S. K. tėvas (1 t., b. l. 8), Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gegužės 26 d. išdavė teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-5500-797/2015, kuriuo iš A. K. priteisė išlaikymą nepilnametei dukrai S. K. (1 t., b. l. 9). Atsakovas atsisakė palikimo po savo motinos E. Ž. mirties, tačiau atsakovo sūnus R. Ž. palikimo vietos atsiradimo notarui padavė pareiškimą dėl palikimo priėmimo pagal apyrašą (1 t., b. l. 10). Šiaulių apylinkės teisme 2016 m. vasario 15 d. priimtas nepilnametės S. K. motinos A. K. actio Pauliana ieškinys, kuriuo prašoma pripažinti atsakovo A. K. palikimo atsisakymo sandorį negaliojant nuo jo sudarymo momento (1 t., b. l. 1-5). Šiaulių apylinkės teismas išnagrinėjęs bylą iš esmės 2016 m. rugpjūčio 31 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2082-949/2016, kuriuo nuspręsta ieškinį tenkinti; pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento atsakovo A. K. atsisakymą priimti palikimą, atsiradusį po jo motinos E. Ž. mirties bei nukreipti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gegužės 26 d. išduotu teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-5500-797/2015 iš atsakovo A. K. nepilnametei S. K. priteisto išlaikymo skolos, susidariusios nuo 2014 m. kovo 31 d. iki 2015 m. rugpjūčio 24 d., išieškojimą ieškovės A. K. naudai į atsakovui A. K. 2012 m. spalio 12 d. testamentu paliktą ir trečiojo asmens R. Ž. paveldėtą turtą (3 t., b. l. 82-90). Trečiasis asmuo R. Ž. dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo pateikė apeliacinį skundą (3 t., b. l. 96-97).
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 straipsnis). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Be to, CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010).
 4. Remiantis CPK 80 straipsnio 4 dalimi už apeliacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį. Taigi sprendžiant klausimą, kokio dydžio žyminis mokestis mokėtinas už apeliacinį skundą konkrečiu atveju, atsižvelgiama į tai, kokie reikalavimai keliami ieškinyje.
 5. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiamai, kad nagrinėjamu atveju ieškovė A. K. kreipdamasi į teismą nemokėjo žyminio mokesčio, todėl ir jis neturi pareigos mokėti žyminio mokesčio. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad A. K. sumokėjo 41 Eur dydžio žyminį mokestį (1 t., b. l. 6).
 6. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad civilinė byla pagal ieškovės A. K. ieškinį dėl atsisakymo priimti palikimą pripažinimo negaliojančiu nuo sudarymo momento gali būti laikoma byla dėl išlaikymo priteisimo. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad išlaikymas nepilnametei atsakovo dukrai S. K. priteistas 2015 m. gegužės 26 d. teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-5500-797/2015 (1 t., b. l. 9), t. y. daug anksčiau nei ieškovė A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl atsisakymo priimti palikimą pripažinimo negaliojančiu nuo sudarymo momento. Pastebėtina, kad šioje byloje nagrinėtinas actio Pauliana ieškinys. Tai reiškia, kad bylos nagrinėjimo dalykas – ar egzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 straipsnyje numatytos actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos, sprendžiamas klausimas ar atsakovas sudarė sandorį dėl palikimo atsisakymo, kurio neprivalėjo sudaryti, ir tokiu būdu nepažeidė savo kreditorių teises. Taigi aplinkybė, kad yra priimtas teismo įsakymas, kuriuo iš atsakovo priteistas išlaikymas nepilnametei dukrai, yra tik įrodymas šioje byloje, kuriuo siekiama įrodyti vieną iš actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygų, kad nepilnamete dukra S. K. yra atsakovo kreditorė, turinti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Tai savaime nereiškia, kad byloje sprendžiamas klausimas dėl išlaikymo priteisimo.
 7. Kaip minėta nagrinėjamu atveju A. K. pareiškė actio Pauliana ieškinį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką yra pažymėjęs actio Pauliana ieškiniu kreditorius iš esmės siekia pripažinti negaliojančiu tam tikro turto perleidimo sandorį ir taikyti restituciją, t. y. ginčijama sutartimi perleistą turtą grąžinti skolininko nuosavybėn, kad kreditorius galėtų iš šio turto patenkinti savo reikalavimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012. Teismų praktika. 2012, 38, p. 66-92). Taigi actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šią išvadą dėl įstatymų leidėjo valios actio Pauliana ieškinį laikyti turtiniu reikalavimu patvirtina ir nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigalioję CPK 85 straipsnio pakeitimai, nes naujame šio straipsnio 1 dalies 11 punkte tiesiogiai įtvirtinta, kad bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ieškinio suma nustatoma pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija. Kvalifikavus actio Pauliana ieškinį turtiniu, jis žyminiu mokesčiu apmokestinamas pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą kaip turtinis reikalavimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; 2015 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343-378/2015). Tai reiškia, kad tokio pobūdžio bylose žyminio mokesčio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 8. Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nurodydamas, kad byloje reiškiamas neturtinis reikalavimas, kuris pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktą apmokestinamas 41 Eur žyminiu mokesčiu bei įpareigodamas apeliantą sumokėti 41 Eur dydžio žyminį mokestį, padarė aiškią procesinių teisės normų aiškinimo ir taikymo klaidą, todėl atskirasis skundas tenkintas iš dalies, Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartis naikintina ir pirmos instancijos teismui grąžintina iš naujo spręsti klausimą dėl žyminio mokesčio dydžio nustatymo už apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2082-949/2016 (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

7Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartį ir grąžinti pirmos instancijos teismui iš naujo spręsti klausimą dėl žyminio mokesčio dydžio nustatymo už apeliacinį skundą.

8Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

9Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai