Byla 2A-448-210/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vytauto Kursevičiaus, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Birutės Simonaitienės, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Livena“ apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Advena“ ir Ko ieškinį atsakovui UAB ,,Livena“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Advena“ ir Ko kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Livena“ 12171,25 Lt skolą, 4369,98 Lt delspinigius, 6 procentų procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys 2003-01-02 sudarė Suskystintų dujų degalinės nuomos sutartį Nr. 6, pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui įrengimus, už kuriuos atsakovas įsipareigojo mokėti pagal pateiktas sąskaitas. Pažymėjo, kad atsakovas, 2010-12-29 pasirašydamas aktą dėl skolų suderinimo, patvirtino 12171,25 Lt skolą, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Ieškovo teigimu, remiantis šalių sutarties 4.1 punktu, atsakovas skolingas ieškovui 4369,98 Lt delspinigius.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 25 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino visiškai.

7Mažeikių rajono apylinkės teisme 2011 m. kovo 17 d. gauti atsakovo prieštaravimai dėl preliminaraus sprendimo.

8Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 22 d. galutiniu sprendimu preliminarų sprendimą pakeitė ir ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo ieškovui 14356,24 Lt skolą ir delspinigius, 6 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2011-02-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 215,34 Lt bylinėjimosi išlaidas. Likusią dalį ieškinio atmetė. Kartu priteisė iš atsakovo 20,62 Lt, iš ieškovo 3,08 Lt pašto išlaidas valstybei. Nurodė, kad atsakovas savo skolą ieškovui pripažino 2010-12-29 pasirašydamas aktą dėl skolų suderinimo. Pažymėjo, kad atsakovas skolos dydžio neginčija. Teismas sprendė, kad ieškovo nuostoliai dėl atsakovo prievolės įvykdymo termino praleidimo nenustatyti, todėl šalių 2003-01-02 sutartimi nustatytus 0,2 proc. delspinigius sumažino iki 0,1 proc. dydžio už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną nuo nesumokėtos sumos, motyvuodamas tuo, kad reikalaujamos 0,2 procento netesybos (delspinigiai) yra neprotingai didelės.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Apeliaciniu skundu apeliantas (atsakovas) UAB ,,Livena“ prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. galutinio sprendimo dalį dėl 2184,99 Lt delspinigių ir priimti naują sprendimą – sumažinti delspinigius iki 0,02 proc. už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną bei priteisti ieškovui iš atsakovo 436,30 Lt delspinigius. Kitą Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. galutinio sprendimo dalį palikti nepakeistą. Taip pat prašo perskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde teigiama, kad už pavėluotą atsiskaitymą su ieškovu taikytinos sankcijos turi būti protingos. Nurodoma, kad sudarant sutartį, atsakovas neturėjo galimybių derėtis dėl sutarties sąlygų, kadangi sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu. Apelianto manymu, teismas netyrė ir galutiniame sprendime nepasisakė dėl atsakovo sunkios turtinės padėties. Pažymima, kad teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos.

11Atsiliepimu į apelianto apeliacinį skundą ieškovas UAB „Advena“ ir Ko Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma, kad delspinigių dydis buvo nustatytas šalių sutartimi. Pažymima, kad atsakovas prisiėmė riziką dėl tinkamo sutartinių prievolių įvykdymo ir įgyvendino teisę laisvai sudaryti sutartį. Ieškovo teigimu, delspinigių mažinimas iki 0,02 proc. neproporcingai pažeistų ieškovo interesus ir pripažintų atsakovo teisę piktnaudžiauti savo teisėmis, be to, paneigtų pačios sutarties esmę. Ieškovas atkreipia dėmesį į tai, kad ir anksčiau buvo priverstas kreiptis į teismą dėl skolos iš atsakovo priteisimo.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

13teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

15Dėl netesybų (delspinigių) sampratos ir teisinės prigimties.

16Netesybų (delspinigių) sampratą civilinėje teisėje ir jų teisinę prigimtį apsprendžia jų paskirtis ir tikslas kompensuoti galimus kreditoriaus praradimus, nuostolius neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Tai yra civilinės atsakomybės forma. Netesybos gali būti sutartinės ir įstatyminės. Nors jų teisinė prigimtis vienoda, tačiau kartu ir skiriasi. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų ir jų dydžio reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi iš anksto sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažįstami minimaliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007). Todėl šalių sutartyje nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar jų netinkamą įvykdymą gali būti mažinamos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais. Taigi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali šio dydžio ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos laikomos neprotingomis, akivaizdžiai per didelėmis, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, jos neįvykdymo priežastis, skolininko elgesį anksčiau ir kreditoriui reikalaujant prievolės įvykdymo, prievolės sumą ir pan. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, CK 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais teismui suteikta teisė kontroliuoti netesybų dydį. T. y. teismas nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškia per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta, turi teisę sutartyje nustatytas netesybas. Tačiau visais atvejais teismas neturėtų paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

17Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu konkrečiu atveju turi vertinti konkrečias bylos aplinkybes (šalių sutarties dėl pagrindinės prievolės pobūdį, prievolės vertę, jos pažeidimo (nevykdymo) faktines aplinkybes, pagaliau ir kreditoriaus patirtų (patiriamų) nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti šalių interesų pusiausvyros.

18Pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes šalių sulygtos netesybos už prievolės neįvykdymą sudarė 0,2 procentus nuo neįvykdytos sumos už kiekvieną dieną. Pirmosios instancijos teismas, pasinaudodamas teise kontroliuoti netesybų dydį, atsižvelgęs į aukščiau nurodytus kriterijus netesybas apeliantui sumažino per pusę, t. y. iki 0,1 procento. Nagrinėjamu atveju apeliantas, teikdamas, kad ir tokios teismo nustatytos netesybos yra neprotingai didelės prašo jas sumažinti iki 0,02 procento, nurodydamas, kad toks netesybų dydis yra taikomas praktikoje ir pripažįstamas protingu pagal formuojamą teisminę praktiką. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Aukščiausiojo teismo formuojamos praktikos, kad atsakovas neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų, kad teismas netyrė ir neįvertino kitų reikšmingų aplinkybių. Minėta, kad netesybos nagrinėjamu atveju nustatytos šalių valia, pasirašant sutartį. Taigi įvertinus konkretų sutartinių santykių pobūdį (ilgalaikė degalinės nuomos sutartis, šalių suderinimu nuomos suma apskaičiuojama kas mėnesį, skola atsiradusi dar 2009 m. už balandžio ir paskesnius 16 mėnesių, abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys pakankamai patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisvai galintys pasirinkti sutarties sudarymo ir vykdymo, bei jos pakeitimo sąlygas), šalių sutartos netesybos pagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo įvertintos kaip neprotingai didelės, todėl sumažintos. Tačiau visumą aprašytų faktinių aplinkybių, sutarties pobūdis ir sutarties šalių interesų pusiausvyros principai, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad teismo nustatytas netesybų dydis šioje konkrečioje situacijoje ir šioje konkrečioje byloje yra pagrįstas, protingas ir teisingas.

19Dėl netesybų ir nuostolių dydžio santykio

20Minėta, kad netesybos visais atvejai atlieka tik kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, patirtus dėl sutarties neįvykdymo, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, jos negali atlikti baudinės funkcijos. Tačiau kartu netesybos (delspinigiai) negali neproporcingai pažeisti ir kreditoriaus interesų. Teisėje egzistuoja principas, kad patirtų nuostolių dydį privalo įrodyti ta šalis, kuri jas patyrė. Ieškovas, nors ir nepateikė detalaus nuostolių dydžio skaičiavimo, tačiau teismui pateiktais procesiniais dokumentais pagrindė tokių nuostolių buvimą. Jau vien tas faktas, kad atsakovas nevykdo savo prievolės, nemokėdamas nuomos mokesčio daugiau nei vieneri metai, dar labiau didina ieškovo nuostolius. Todėl pirmosios instancijos teismas, pagrįstai sprendė, kad šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus atitiktų netesybų sumažinimas iki 0,1 procento. Ir priešingai patenkinus atsakovo prašymą sumažinti netesybas iki 0,02 procento, esamoje situacijoje, atsižvelgiant į skolos dydį ir kitas reikšmingas aplinkybes, būtų neproporcingai pažeisti ieškovo interesai, būtų pripažinta atsakovui teisė nesilaikyti šalių sutarties sąlygų, gero ir sąžiningo verslo principų, vieną verslo subjektą pastatant į palankesnę padėtį, kartu iš principo paneigiant šalių sutartinę valią.

21Vertinant šalių sąžiningumą, negalima sutikti su apelianto skundo argumentais, kad skolą jis neapmokėjo vien tik dėl to, kad teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, kad buvo areštuotos atsakovo sąskaitos banke. Atsakovas neatsiskaitė ilgą laiką, ir anksčiau ieškovas jau buvo priverstas kreiptis į teismą dėl vengimo mokėti nuomos mokestį pagal sutartį. Tokia situacija, priešingai nei teigia atsakovas nerodo jo geros valios ir noro savo verslą vystyti bendradarbiaudamas, bei kooperuodamasis su kitais verslo subjektais. Todėl teisėjų kolegija įvertinusi visumą apeliaciniame skunde ir atsiliepime pateiktų argumentų, byloje esančius duomenis, bei pirmosios instancijos teismo argumentus ir motyvus atsakovo apeliacinį skundą netenkina. Kadangi pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį patenkino iš esmės, o apeliacinės instancijos teismas sprendimą paliko nepakeistą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstytinos.

22Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Jos sudaro 2,55 Lt (b. l. 83).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti valstybei iš atsakovo UAB ,,Livena“, į/k 2667622380 buveinė Juodeikių k. Mažeikių rajonas, a/s Nr. ( - ), 2,55 Lt (du litus 55 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu ir įteikimu apeliacinės instancijos teisme .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Advena“ ir Ko kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 25 d. priėmė... 7. Mažeikių rajono apylinkės teisme 2011 m. kovo 17 d. gauti atsakovo... 8. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 22 d. galutiniu... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Apeliaciniu skundu apeliantas (atsakovas) UAB ,,Livena“ prašo panaikinti... 11. Atsiliepimu į apelianto apeliacinį skundą ieškovas UAB „Advena“ ir Ko... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 13. teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Dėl netesybų (delspinigių) sampratos ir teisinės prigimties.... 16. Netesybų (delspinigių) sampratą civilinėje teisėje ir jų teisinę... 17. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 18. Pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes šalių sulygtos netesybos už prievolės... 19. Dėl netesybų ir nuostolių dydžio santykio... 20. Minėta, kad netesybos visais atvejai atlieka tik kompensuojamąją funkciją,... 21. Vertinant šalių sąžiningumą, negalima sutikti su apelianto skundo... 22. Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteisiamos išlaidos, susijusios... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. galutinį... 25. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB ,,Livena“, į/k 2667622380 buveinė...