Byla AS-438-40-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Romano Klišausko (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D.J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo D.J. skundą atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl konkurso rezultatų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas D.J. 2006 m. lapkričio 8 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė skundą atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Lietuvos valstybei dėl rezultatų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas, nustatęs, jog pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) numatytų reikalavimų, 2006 m. lapkričio 9 d. nutartimi nustatė terminą iki 2006 m. lapkričio 23 d. skundo trūkumams pašalinti.

6Pareiškėjas 2006 m. lapkričio 21 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė patikslintą skundą, kuriuo prašė:

  1. pripažinti, kad atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, 2006 m. lapkričio 6 d. konkurse Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti neobjektyviai ir neteisingai įvertino pareiškėjo egzamino žodžiu metu pademonstruotas žinias ir tuo pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus;
  2. panaikinti kaip neteisėtus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos vykdyto 2006 m. lapkričio 6 d. konkurso Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti protokole įformintus šio konkurso egzamino žodžiu dalies rezultatus;
  3. panaikinti kaip neteisėtus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos vykdyto 2006 m. lapkričio 6 d. konkurso Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti protokole įformintus šio konkurso rezultatus;
  4. įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją priimti pareiškėją į Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas ir priteisti jam iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbo užmokestį nuo 2006 m. lapkričio 10 d. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;
  5. priteisti pareiškėjui iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 30 000 Lt pareiškėjui padarytai neturtinei žalai atlyginti;
  6. pripažinti, kad atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintame Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše (2006 m. birželio 28 d. redakcija) nenumatydama, kad egzamino žodžiu metu pretendentams pateikiami klausimai bei jų atsakymai turi būti fiksuojami darant garso įrašą, pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus;
  7. priteisti pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 70 000 Lt pareiškėjui padarytai neturtinei žalai atlyginti;
  8. priteisti pareiškėjui iš atsakovų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės bylinėjimosi išlaidas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 23 d. nutartimi priėmė nagrinėti dalį pareiškėjo skundo reikalavimų, tačiau atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimų pripažinti, kad atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, 2006 m. lapkričio 6 d. konkurse Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti neobjektyviai ir neteisingai įvertino pareiškėjo egzamino žodžiu metu pademonstruotas žinias ir tuo pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus; pripažinti, kad atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintame Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše nenumatydama, kad egzamino žodžiu metu pretendentams pateikiami klausimai bei jų atsakymai turi būti fiksuojami darant garso įrašą, pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus; priteisti pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 70 000 Lt pareiškėjui padarytai neturtinei žalai atlyginti.

9Teismas, atsisakydamas priimti nagrinėti dalį pareiškėjo skundo reikalavimų, konstatavo, kad pirmuoju skundo reikalavimu pareiškėjas prašo pripažinti, jog atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, 2006 m. lapkričio 6 d. konkurse Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti neobjektyviai ir neteisingai įvertino pareiškėjo egzamino žodžiu metu pademonstruotas žinias ir tuo pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus. Teismas pažymėjo, kad pripažinimas nesukelia savarankiško reikalavimo, o gali būti tik motyvas, suteikiantis galimybę panaikinti tam tikrą aktą, todėl skundą dalyje dėl prašymo pripažinti, kad atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, 2006 m. lapkričio 6 d. konkurse Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti neobjektyviai ir neteisingai įvertino pareiškėjo egzamino žodžiu metu pademonstruotas žinias ir tuo pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, atsisakytina priimti.

10Taip pat teismas atkreipė dėmesį, kad šeštuoju skundo reikalavimu pareiškėjas prašo pripažinti, jog atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintame Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše (2006 m. birželio 28 d. redakcija) nenumatydama, kad egzamino žodžiu metu pretendentams pateikiami klausimai bei jų atsakymai turi būti fiksuojami darant garso įrašą, pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus. Teismo nuomone, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalį, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Vyriausybės veiklos, todėl pareiškėjo prašymas pripažinti, kad atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Tvarkos apraše (2006 m. birželio 28 d. redakcija) nenumatydama, kad egzamino žodžiu metu pretendentams pateikiami klausimai bei jų atsakymai turi būti fiksuojami darant garso įrašą, pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, nenagrinėtas Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

11Teismas akcentavo, kad ir septintuoju skundo reikalavimu pareiškėjas prašo priteisti pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 70 000 Lt pareiškėjui padarytai neturtinei žalai atlyginti. Reikalavimas atlyginti nematerialinę 70 000 Lt žalą yra išvestinis iš reikalavimo pripažinti, kad atsakovas Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše (2006 m. birželio 28 d. redakcija) nenumatydama, kad egzamino žodžiu metu pretendentams pateikiami klausimai bei jų atsakymai turi būti fiksuojami darant garso įrašą, pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, todėl atsisakius priimti šį reikalavimą, negali būti priimtas reikalavimas ir dėl žalos atlyginimo.

12III.

13Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 23 d. nutartį dalyje, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo reikalavimą priteisti pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 70 000 Lt pareiškėjui padarytai neturtinei žalai atlyginti, taip pat perduoti pareiškėjo reikalavimą priteisti pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 70 000 Lt (septyniasdešimt tūkstančių litų) pareiškėjui padarytai neturtinei žalai atlyginti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

14Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Pareiškėjo nuomone, pagal ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos. Tačiau, anot pareiškėjo, pažymėtina, jog minėta ABTĮ 16 straipsnio 2 dalies nuostata turi būti aiškinama sistemiškai, kartu su kitomis ABTĮ nuostatomis. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino minėtą ABTĮ 16 straipsnio 2 dalies nuostatą, todėl nepagrįstai nepriėmė minėto pareiškėjo reikalavimo dėl neturtinės žalos priteisimo. Pagal Konstitucijos 30 straipsnio l dalį asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Administraciniai teismai buvo sukurti siekiant stiprinti viešosios administracijos kontrolę bei įgyvendinti konstitucinę nuostatą, kad valdžios įstaigos turi tarnauti žmonėms. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 straipsnio 4 punktą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir apygardų administraciniai teismai yra specializuoti teismai, nagrinėjantys bylas dėl ginčų, kylančių iš administravimo teisinių santykių. Administracinių teismų kompetencijai yra priskirta spręsti ginčus, kilusius viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 straipsnio l dalis). Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog minėtas reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo yra susijęs būtent su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdyta veikla viešojo administravimo srityje. Šia veikla viešojo administravimo srityje Lietuvos Respublikos Vyriausybė pareiškėjui padarė neturtinės žalos. Tai buvo atitinkamai motyvuota skunde pirmosios instancijos teismui suformuluotas reikalavimas priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Pagal ABTĮ 15 straipsnio l dalies 3 punktą būtent administraciniai teismai sprendžia bylas dėl turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo. Atsižvelgiant į visa tai laikytina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti minėtą pareiškėjo reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo.

162. Anot pareiškėjo, atsisakydamas priimti minėtą reikalavimą priteisti neturtinės žalos atlyginimą pirmosios instancijos teismas nukrypo ir nuo atitinkamos Specialiosios teisėjų kolegijos suformuotos praktikos. Specialioji teisėjų kolegija savo nutartyse yra ne kartą išaiškinusi, jog administracinių teismų kompetencijai įstatymu yra priskirta spręsti ginčus, kilusius viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 straipsnio l dalis), o bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja civilinius teisinius ginčus (CPK l straipsnis, 22 straipsnio l dalis) (pavyzdžiui, 2006 m. birželio 13 d. nutartis). Specialioji teisėjų kolegija taip pat ne kartą yra pasisakiusi, jog su Lietuvos Respublikos Vyriausybės veikla viešojo administravimo srityje susiję pareiškėjų reikalavimai turi būti nagrinėjami būtent administraciniame teisme (pvz., 2001 m. lapkričio 19 d. nutartis, 2003 m. sausio 17 d. nutartis). Be to, ir administraciniai teismai jau ne kartą yra priėmę nagrinėti reikalavimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo (pvz., administracinė byla Nr.A6 - 1164/2006).

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis numato, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos) veiklos.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad dalis pareiškėjo skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytų reikalavimų yra susiję su priteisimu neturtinės žalos, kuri, pareiškėjo nuomone, kilo dėl jo atžvilgiu pritaikyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtinto Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 33 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 1 daliai

21Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl tos priežasties, jog atskiruoju skundu iš esmės keliamas ginčas dėl administracinių teismų kompetencijos, nagrinėjant atskirąjį skundą būtina atsižvelgti į Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo spręsti (toliau – Speciali teisėjų kolegija) formuojamą praktiką dėl analogiško pobūdžio skundų teismingumo.

22Speciali teisėjų kolegija 2003 m. gegužės 16 d. nutartyje Nr. TK-2003-14 yra pažymėjusi, jog ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis nustato, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos) veiklos. Tačiau minėta įstatymo nuostata tik atriboja administracinio teismo kompetenciją nuo Konstitucinio Teismo kompetencijos, bet nesuvaržo teisės į teisminę gynybą kilus ginčui dėl Vyriausybės aktų viešojo administravimo srityje. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalis 3 punktas numato, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo.

23Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pareiškėjo reikalavimas priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės 70 000 Lt žalą, sukeltą neteisėtais Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiksmais, priimant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintą Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą (2006 m. birželio 28 d. redakcija), laikytinas teismingu administraciniam teismui, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas, motyvuodamas ABTĮ 16 straipsnio 2 dalies nuostatomis, nepagrįstai atsisakė priimti nagrinėti šį pareiškėjo reikalavimą.

24Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais, atskirasis skundas yra tenkinamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 23 d. nutarties dalis, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo D.J. skundą dalyje dėl reikalavimo atlyginti Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiksmais (2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 priėmimu) padarytą žalą yra naikintina bei pareiškėjo skundo priėmimo klausimas šioje dalyje perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 151 straipsnio 4 punktas).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo D.J. atskirąjį skundą tenkinti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti D.J. skundą dalyje dėl reikalavimo priteisti pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 70 000 Lt pareiškėjui padarytai neturtinei žalai atlyginti, panaikinti, perduodant šioje dalyje pareiškėjo skundo priėmimo klausimą tam pačiam teismui išnagrinėti iš naujo.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas D.J. 2006 m. lapkričio 8 d. Vilniaus apygardos administraciniam... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas, nustatęs, jog pareiškėjo skundas... 6. Pareiškėjas 2006 m. lapkričio 21 d. Vilniaus apygardos administraciniam... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 9. Teismas, atsisakydamas priimti nagrinėti dalį pareiškėjo skundo... 10. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, kad šeštuoju skundo reikalavimu... 11. Teismas akcentavo, kad ir septintuoju skundo reikalavimu pareiškėjas prašo... 12. III.... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 15. 1. Pareiškėjo nuomone, pagal ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį administracinių... 16. 2. Anot pareiškėjo, atsisakydamas priimti minėtą reikalavimą priteisti... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis numato, kad administracinių teismų kompetencijai... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad dalis pareiškėjo skunde pirmosios... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl tos priežasties, jog atskiruoju skundu... 22. Speciali teisėjų kolegija 2003 m. gegužės 16 d. nutartyje Nr. TK-2003-14... 23. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pareiškėjo reikalavimas... 24. Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais, atskirasis skundas yra tenkinamas,... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 26. Pareiškėjo D.J. atskirąjį skundą tenkinti.... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 23 d. nutarties... 28. Nutartis neskundžiama....