Byla B2-736-357/2016
Dėl 352,42 Eur kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. Prašyme nurodyta, kad UAB „Grūstė“ nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą VšĮ „Mažeikių sporto centras“, kadangi negavo jokio pranešimo. Apie VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto bylos iškėlimą sužinojo tik 2016-05-04

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Grūstė“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimą atsakovės bankrutavusios viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Mažeikių sporto centras“ bankroto byloje,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas UAB „Grūstė“ prašymas dėl 352,42 Eur kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. Prašyme nurodyta, kad UAB „Grūstė“ nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą VšĮ „Mažeikių sporto centras“, kadangi negavo jokio pranešimo. Apie VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto bylos iškėlimą sužinojo tik 2016-05-04.

3Bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus UAB „Genora“ įgaliotas asmuo A. B. nesutinka su UAB „Grūstė“ prašymu dėl 352,42 Eur kreditorinio reikalavimo tvirtinimo. Nurodo, kad UAB „Grūstė“ yra bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkė, todėl aktyviai dalyvauti bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ veikloje, apie bankroto bylos iškėlimą pranešta viešai. Pažymi, kad skola sudaro 102,07 Eur, o ne 352,42 Eur.

4Prašymas dėl kreditorinio reikalavimo tenkintinas iš dalies.

5Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi VšĮ „Mažeikių sporto centras“ iškelta bankroto byla, o 2016 m. vasario 11 d. bankrutuojanti VšĮ „Mažeikių sporto centras“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos priima nutartį patvirtinti neginčijamus kreditorių reikalavimus (neginčijamą jų dalį). Kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7CPK 78 straipsnio 1 dalis numato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

8Iš bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus UAB „Genora“ papildomai pateiktos informacijos nustatyta, kad UAB „Grūstė“ bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkė. Ši aplinkybė nustatyta iš įstaigos 2010-2011 m. veiklos audito ataskaitos dokumentų, iš Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-669-210/2016, pagal pateiktą VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovams - dalininkams dėl žalos atlyginimo, dėl neatstatyto mokumo ir nesavalaikio bankroto, kurioje UAB „Grūstė“ pateikė teismui atsiliepimą, medžiagos.

9Bankroto administratorius nurodo, kad UAB „Grūstė“, kaip dalininkas, pagal VšĮ „Mažeikių sporto centro“ įstatus (V sk. 6.8 p.) privalėjo aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje ir prisidėti prie įstaigos išlaikymo, dalyvauti dalininkų susirinkimuose, kurie pagal VšĮ „Mažeikių sporto centro“ įstatų VI sk. 6.4 ir 6.6 p., privalomai rengiami per 4 mėn. metams pasibaigus. UAB „Grūstė“ direktorius, A. V., priklausė įstaigos valdybai, kuri pagal VšĮ „Mažeikių sporto centro“ įstatus VI sk. 6.17 p., renkasi kas 3 mėn. Tai, kad įmonės dalininkas turi aktyviai dalyvauti įmonės veikloje, neatleidžia bankroto administratoriaus nuo pareigos jį informuoti apie bankroto bylos iškėlimą.

10Bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratorius UAB „Genora“ neinformavo UAB „Grūstė“ apie VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto bylos iškėlimą, nes administratorius nurodo, kad iškėlus VšĮ „Mažeikių sporto centras“ bankroto bylą buvo informuoti tik visi žinomi kreditoriai: VSDFV, VMI. Esant šioms aplinkybės teismas atnaujina terminą UAB „Grūstė“ kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

11UAB „Grūstė“ savo kreditorinį reikalavimą grindžia dviem PVM sąskaitomis faktūromis, 2012-02-27 Nr. PGPP000712, išrašyta 34,57 Eur sumai, 2012-02-27 Nr. PGPP000674, išrašyta 67,50 Eur sumai, taip pat buhalterinėmis pažymomis, 2014-12-31 84,35 Eur sumai. Teismas vertina, kad kreditorinį reikalavimą nagrinėjamoje byloje pagrindžia būtent PVM sąskaitos faktūros, šią aplinkybę patvirtina ir pati kreditorė UAB „Grūstė“, prašyme dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo nurodydama, kad buvo išrašytos dvi sąskaitos faktūros, kurios bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ buvo neapmokėtos. Jokių kitų skolą patvirtinančių įrodymų kreditorė nenurodo. Atkreiptinas dėmesys, kad buhalterinių pažymų duomenys nėra patvirtinti pirminiais dokumentais (sąskaitomis-faktūromis, važtaraščiais, kt. prekių tiekimą patvirtinančiais dokumentais), nėra skolininko pasirašyti, tai yra vidiniai įmonės apskaitos dokumentai, kurie nelaikytini pirminiais buhalteriniais ir skolą kreditoriui patvirtinančiais dokumentais. Esant šioms aplinkybėms, tvirtintinas dokumentais pagrįstas kreditorės UAB „Grūstė“ kreditorinis reikalavimas 102,07 Eur sumai.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 str., teismas

Nutarė

13Atnaujinti terminą UAB „Grūstė“ kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

14Patvirtinti UAB „Grūstė“ kreditorinį reikalavimą 102,07 Eur sumai.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai