Byla 2A-1543-823/2014
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Godos Ambrasaitės - Balynienės, kolegijos teisėjų Rūtos Burdulienės ir Vido Stankevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Palemonas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui UAB „Palemonas“ dėl įpareigojimo grąžinti išankstinį mokėjimą, pašalinti daiktus iš statybvietės, sumokėti sutartines netesybas ir įstatymines palūkanas ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Versina“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Palemonas“ 46 000 Lt išankstinio mokėjimo, 6 500 Lt sutartinių netesybų, 610,47 Lt įstatyminių palūkanų, 9 proc. metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; įpareigoti atsakovą iš statybos objekto teritorijos pašalinti visus atsakovui priklausančius daiktus; tinkamai išmontuoti ir išgabenti 16 vnt. L1 tipo langų rėmų, 3 vnt. L2 tipo langų rėmų bei išgabenti nesumontuotą 1 vnt. L1 langą; priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovas savo jėgomis ir lėšomis išmontavo ir išgabeno iš statybos objekto 16 vnt. L1 tipo langų rėmų, 3 vnt. L2 tipo langų rėmų bei nesumontuotą 1 vnt. L1 langą, todėl ieškinio reikalavimo šioje dalyje atsisakė.

4Ieškovas nurodė, kad Klaipėdos turizmo mokykla su generaliniu rangovu UAB „Vėtrūna“ sudarė statybos darbų rangos sutartį. Generalinis rangovas UAB „Vėtrūna“ pakeistas kitu generaliniu rangovu – ieškovu UAB „Versina“, kuris pasitelkė atsakovą objekte pagaminti ir įrengti langus. 2013 m. kovo 25 d. tarp šalių buvo sudaryta statybos subrangos sutartis Nr. 2013/03/25-5 (toliau – ir Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo už 130 000 Lt sumontuoti 94 vnt. įvairių išmatavimų langų. Sutarties 6.3 punkte numatyta esminė sutarties sąlyga – darbų atlikimo terminas - iki 2013 m. gegužės 24 d. Pagal Sutarties 9.1 ?unktą ieškovas per 2 darbo dienas privalėjo sumokėti 46 000 Lt dydžio išankstinį mokėjimą, o atsakovas, gavęs mokėjimą, už šią sumą įsipareigojo pristatyti ir sumontuoti langus; atsakovui šią įsipareigojimų dalį įvykdžius, ieškovas privalėjo sumokėti kitą dalį išankstinio mokėjimo, o galutinė pinigų suma turėjo būti sumokėta atsakovui galutinai užbaigus darbus ir pateikus garantinių įsipareigojimų įvykdymą užtikrinantį dokumentą. Ieškovas 2013 m. balandžio 2 d. sumokėjo atsakovui 46 000 Lt išankstinį mokėjimą. Ieškinio pateikimo teismui dieną statybos objekte buvo 20 vnt. L1 ir L2 tipo PVC langų, iš kurių sumontuotas vienas langas ir 19 vnt. PVC langų rėmų be stiklo paketų. Ieškovas atsakovo pristatytais gaminiais nesinaudoja, darbai negali būti perduoti statytojui, todėl ieškovas priverstas ieškoti kito rangovo, galinčio įrengti langus objekte. Matydamas neigiamą darbų spartą, ieškovas 2013 m. gegužės 14 d. raštu kreipėsi į atsakovą ir prašė spręsti darbų spartos didinimo klausimą bei iki 2013 m. gegužės 15 d. sumontuoti tokį langų kiekį, už kurį ieškovas yra sumokėjęs. Atsakovas darbų neįvykdė, tačiau 2013 m. gegužės 22 d. atsiuntė raštą, reikalaudamas sumokėti pinigus. Ieškovas 2013 m. gegužės 23 d. raštu pakartotinai kreipėsi į atsakovą, nurodydamas kitus atsakovo padarytus Sutarties pažeidimus ir pareikalavo nedelsiant pašalinti Sutarties vykdymo trūkumus. 2013 m. birželio 7 d. raštu ieškovas nustatė paskutinį terminą Sutarties trūkumams iki 2013 m. birželio 12 d. pašalinti ir įspėjo, kad priešingu atveju nutrauks Sutartį. 2013 m. birželio 14 d. raštu ieškovas pranešė atsakovui, kad Sutartis nutraukiama vienašališkai ir pareikalavo grąžinti išankstinį mokėjimą, sumokėti netesybas, palūkanas bei iš statybvietės pašalinti visus statybvietėje esančius atsakovo daiktus. Atsakovas minėtų reikalavimų neįvykdė. 2013 m. birželio 25 d. gauta atsakovo pretenzija, kuria atsakovas nesutiko su Sutarties nutraukimu, nes, anot atsakovo, pats ieškovas nesilaikė Sutarties sąlygų, t. y. nesumokėjo antrojo išankstinio mokėjimo, nors atsakovas buvo atlikęs rangos darbų už 51 748,55 Lt. Tokie atsakovo pareiškimai neatitinka faktinės padėties, kadangi atsakovas sąmoningai nurodo didesnę PVC lango kainą nei ji nurodyta atsakovo komerciniame pasiūlyme.

5Atsakovas UAB „Palemonas“ atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko, priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu 2013 m. birželio 14 d. ieškovo vienašališką 2013 m. kovo 25 d. statybos subrangos sutarties nutraukimą. Atsakovo teigimu, jis tinkamai vykdė visus įsipareigojimus pagal Sutartį, o prievolę sumokti Sutartimi sulygtų darbų kainos dalį pažeidė ieškovas. Ieškovas sumokėjo atsakovui pirmąjį avansą ir atsakovas atliko dalį darbų, kurių vertė 51 748,55 Lt. Kadangi atsakovas atliko darbų, kurių vertė didesnė nei ieškovo sumokėto avanso suma, likę darbai turėjo būti atlikti po to, kai ieškovas sumokės antrąją 46 000 Lt dydžio darbų kainos dalį. Atsakovas 2013 m. balandžio 11 d., 2013 m. gegužės 15 d., 2013 m. gegužės 22 d. raštais reikalavo, kad ieškovas sumokėtų 46 000 Lt kainos dalį. Ieškovas minėto Sutarties pažeidimo nepašalino. Ieškovas pats pažeidė pareigą bendradarbiauti ir dėl to atsakovas neturi galimybės vykdyti sutartį. Sutarties 1.1 ir 6.5 punktai numato, kad atsakovas darbus atlieka pagal ieškovo patvirtintus projektinius sprendinius, tačiau ieškovas iki šiol gaminių specifikacijų nesuderino ir nepatvirtino. Atsakovas neturi teisės montuoti langų, kurių specifikacijų nepatvirtino ieškovas. Nei Sutarties sąlygos, nei įstatymas nesuteikė ieškovui teisės nutraukti Sutartį dėl paties ieškovo Sutarties nevykdymo. Ieškovo vienašališkas statybos subrangos sutarties nutraukimas prieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.217 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatoms.

6Ieškovas UAB „Versina“, nesutikdamas su priešieškiniu, nurodė, kad atsakovas, reikšdamas priešieškinį, sąmoningai veikia prieš greitą bylos išnagrinėjimą, t. y. piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl prašė skirti jam 20 000 Lt baudą, 50 proc. baudos skiriant ieškovui. Nurodė, kad pagal šalių pasirašytą Sutartį atsakovui nėra atlyginama už jokius papildomus darbus, kurie atlikti nesuderinus jų su ieškovu, todėl atsakovas prisiėmė riziką dėl papildomų darbų atlikimo savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti, kad ieškovas už juos sumokėtų. Sutartis buvo sudaryta fiksuotos kainos principu, t.y. 130 000 Lt už 94 vnt. PVC langų sumontavimą, o kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, nustačius konkrečią kainą, įstatyme neįtvirtinta galimybė jos keisti. Atsakovas nėra sumontavęs net ir 20 vnt. langų, nes faktiškai sumontuotas tik vienas PVC langas ir 19 vnt. langų rėmų. 2013 m. birželio 17 d. atsakovo pateiktame akte 20 vnt. langų kaina nurodyta sąmoningai ją padidinus 2-3 kartus. Atsakovas kartu su priešieškiniu pateikė vienašališkai pasirašytą 2013 m. birželio 17 d. darbų priėmimo-perdavimo aktą. Atsakovo vienašališkai pasirašytas 2013 m. birželio 17 d. darbų priėmimo-perdavimo aktas pripažintinas negaliojančiu, kadangi toks aktas nėra teiktas ieškovui pasirašyti, akte nurodyti darbai nėra faktiškai atlikti, akte nurodytos papildomų darbų eilutės nebuvo numatytos atsakovo komerciniame pasiūlyme, nėra jokių įrašų statybos darbų žurnaluose dėl darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytų darbų atlikimo.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimu priėmė ieškovo UAB „Versina“ atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukė; likusius ieškinio reikalavimus patenkino, priešieškinį atmetė; pripažino negaliojančiu atsakovo UAB „Palemonas“ 2013 m. rugpjūčio 1 d. vienašališkai pasirašytą 2013 m. birželio 17 d. darbų priėmimo - perdavimo aktą; priteisė iš atsakovo UAB „Palemonas“ ieškovui UAB „Versina“ 46 000 Lt išankstinio mokėjimo, 6 500 Lt sutartinių netesybų, 610,47 Lt įstatyminių palūkanų, 9 proc. metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (53 110,47 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. liepos 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 593 Lt bylinėjimosi išlaidų; grąžino ieškovui UAB „Versina“ 108 Lt žyminio mokesčio.

8Teismas pažymėjo, kad, nors Sutartimi konkrečiai nesusitarta, kokį kiekį langų atsakovas turi sumontuoti gavęs avansą iš užsakovo, tačiau, sistemiškai aiškinant Sutarties sąlygas bei priedą prie Sutarties Nr. 2, darytina išvada, kad atsakovas, gavęs avansą, turėjo sumontuoti pusę langų, t.y. 47 vnt. langų, gavęs kitą dalį avanso – likusius. Atsakovas neginčijo, kad sumontavo tik vieną langą ir 19 langų rėmų, nors Sutartyje numatyta sumontuoti langus, ne jų rėmus. Jokių argumentų, kodėl buvo sumontuota tik dalis langų rėmų be stiklo paketų, kodėl darbai nebuvo tinkamai įforminti ir perduoti ieškovui, atsakovas nepateikė, todėl teismas konstatavo, kad atsakovas pažeidė Sutartį. Aplinkybė, nurodyta atsakovo pasirašytame darbų perdavimo akte, kad visi nurodyti darbai tinkamai atlikti, perduoti, neatitinka faktinės situacijos. Vienašališkai pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas turi juridinę galią, jeigu rangovas pats tinkamai įvykdė prievolę, sudarė sąlygas užsakovui darbus priimti, darbai perduoti užsakovui, užsakovas faktiškai naudojasi darbais. Nagrinėjamoje byloje nei viena iš šių sąlygų nenustatyta, t.y. statybos objekte sumontuota tik ketvirtadalis langų rėmų be stiklo paketų, montavimo sprendiniai nederinti su projekto autoriumi, duomenų apie tai, ar atlikti darbai fiksuoti statybos žurnale, nepateikta, darbai neperduoti užsakovui, darbų rezultatu ieškovas nesinaudoja, priešingai, visus sumontuotus langus išmontavo, pasamdė kitą subrangovą dėl langų montavimo. Be to, šalys susitarė dėl fiksuotos darbų kainos – 130 000 Lt, todėl šalių ginčui taikytina CK 6.653 straipsnio 5 dalis, pagal kurią konkreti kaina negali būti koreguojama nei užsakovo, nei rangovo reikalavimu, net kai negalima tiksliai nustatyti visų darbų kiekio ar visiems darbams atlikti būtinų išlaidų. Teismas konstatavo, kad atsakovo darbų priėmimo-perdavimo akte įvardintos tvirtinimo detalės nebuvo numatytos atsakovo komerciniame pasiūlyme, o langų kaina neatitinka komercinio pasiūlymo sąlygų, ji žymiai didesnė. Atsakovas prisiėmė riziką už papildomus darbus, todėl neturėjo teisės reikalauti iš ieškovo už juos sumokėti. Atsakovo ieškovui bylos nagrinėjimo metu pateiktas darbų atlikimo aktas atsakovo vienašališkai buvo pasirašytas 2013 m. rugpjūčio 1 d., t. y. praėjus dviem savaitėms po sutarties nutraukimo, todėl akivaizdu, kad sutarties galiojimo metu šis dokumentas ieškovui nebuvo teiktas, apie jį ieškovas nežinojo. Teismas nurodė, kad, kadangi Sutarties įvykdymo terminas buvo esminė sutarties sąlyga ir visus darbus pabaigti atsakovas turėjo iki 2013 m. gegužės 24 d., tačiau šios pareigos atsakovas neįvykdė, ieškovas teisėtai nutraukė Sutartį su atsakovu. Kadangi atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu, teismas sprendė, kad, ieškovui nutraukus sutartį, atsakovas privalo grąžinti ieškovui pastarojo sumokėtą 46 000 Lt dydžio išankstinį mokėjimą, sumokėti 6 500 Lt sutartines netesybas, 610,47 Lt dydžio įstatymines palūkanas už ieškovo praradimus nuo sutartyje numatyto darbų atlikimo termino – 2013 m. gegužės 24 d. iki ieškinio teismui pateikimo dienos.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Palemonas“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimo dalį, kuria ieškovo ieškinys buvo patenkintas, atsakovo priešieškinys – atmestas ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101) Ginčijama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi nepagrįstai nurodyta, kad, aiškinant Sutarties nuostatas bei tikruosius šalių ketinimus, darytina išvada, jog šalys susitarė, kad po avanso gavimo atsakovas sumontuos pusę langų, t. y. 47 langus. Minėta išvada buvo padaryta neteisingai aiškinant Sutarties nuostatas bei tikruosius šalių ketinimus. Sutarties turinys, kuriuo buvo įtvirtinti tikrieji šalių ketinimai, nustato, jog atsakovas po avanso gavimo dienos įsipareigojo atlikti darbų, kurių vertė yra ne mažesnė nei avanso suma. Šalys susitarė, kad atsakovo darbų atlikimo etapus skirs ne konkretus sumontuotų langų skaičius, o atliktų darbų vertė, t.y. atlikus darbų už tam tikrą sumą, vienas Sutarties vykdymo etapas pasibaigs ir atsakovas įgis teisę gauti iš ieškovo antrą įmoką. Kadangi ginčijama sprendimo dalimi buvo neteisingai aiškintos Sutarties nuostatos bei tikrieji šalių ketinimai, buvo padaryta nepagrįsta išvada, kad atsakovas pažeidė Sutarties nuostatas bei darbus atliko nekokybiškai. Atsakovas pasirinko patogesnę, ekonomiškesnę darbų atlikimo tvarką – pradžioje atliekant vienus montavimo darbus visiems langams, po to – kitus.

112) Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių faktą, kad atsakovas nekokybiškai atliko Sutartimi sulygtus darbus. Ieškovas ginčijo ne darbų kokybę, tačiau kiekį. Darbų kiekio trūkumas, net jeigu toks ir būtų nustatytas, negali būti laikomas atliktų darbų kokybės trūkumu. Atsakovo atlikti darbai yra kokybiški.

123) Byloje esantys dokumentai patvirtina faktą, kad atsakovas neatsisakė vykdyti Sutarties, bendradarbiavo su ieškovu, reikalavo ieškovo įvykdyti jo sutartinius įsipareigojimus – priimti atliktą darbų dalį, sumokėti antrąją įmoką, pateikti Sutarties vykdymui būtiną informaciją ir kt. Sutarties nutraukimo metu Sutarties įvykdymo terminas buvo praleistas nežymų laiko tarpą. Šios aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad atsakovas būtų įvykdęs Sutartį, jeigu ieškovas nebūtų pažeidęs bendradarbiavimo pareigos, o ieškovas, manydamas, kad jo teisės pažeistos, galėjo imtis mažiau atsakovo teises pažeidžiančių civilinių teisių gynimo būdo – reikalauti Sutartį įvykdyti natūra. Ginčijama sprendimo dalimi ieškovo atliktas sutarties nutraukimas nepagrįstai buvo laikytas teisėtu.

134) Ieškovui buvo sudarytos galimybės priimti darbus, tačiau ieškovas atsisakė darbų priėmimą – perdavimą įforminti aktu. Būtent dėl šios priežasties darbų perdavimo – priėmimo aktas buvo vienašališkai pasirašytas atsakovo, pasinaudojant CK 6.694 straipsnio 4 dalyje numatyta teise. Jeigu ieškovas būtų sutikęs įforminti darbų perdavimą, tai būtų padaryta abiem šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. Jeigu ieškovas nesutiko su darbų kokybe, kita akte nurodyta informacija (darbų kiekiu, įkainiais), jis galėjo tą pažymėti darbų perdavimo – priėmimo akte. Ieškovo nesutikimas su akte nurodyta informacija nėra pagrindas apskritai atsisakyti pasirašyti aktą. Ieškovas atsisakė pasirašyti aktą, nenurodė, su kokia akte esančia informacija nesutinka, todėl aktas buvo pasirašytas tik atsakovo. Ginčijamos sprendimo dalies išvada, kad atsakovas nesudarė galimybių ieškovui priimti darbus, yra nepagrįsta. Ginčijamos sprendimo dalies ir ieškovo argumentas, kad ieškovas nesinaudoja atsakovo atliktais darbais, nesudaro teisinio pagrindo teigti, kad atsakovas pažeidė Sutartį.

145) Ieškovas ieškiniu nereiškė reikalavimo pripažinti darbų perdavimo – priėmimo aktą negaliojančiu, todėl ginčijama sprendimo dalimi ieškinio reikalavimai buvo viršyti.

156) Ginčijama sprendimo dalimi nepagrįstai nurodyta, kad atsakovo darbų priėmimo – perdavimo akte įvardintos tvirtinimo detalės nebuvo numatytos atsakovo komerciniame pasiūlyme, todėl atsakovas neturėjo teisės reikalauti ieškovo sumokėti jų kainą. Minėta išvada neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui. Ginčijama sprendimo dalimi nustatyta, kad bendra Sutartyje numatytų darbų kaina sudaro 130 000 Lt. Šalys neginčijo darbų kainos, todėl šis faktas nustatytas teisingai. Ginčijama sprendimo dalimi nepagrįstai nustatyta faktinė aplinkybė, kad atsakovas reikalavo iš ieškovo sumokėti didesnę kainą nei 130 000 Lt. Atsakovas nereikalavo sumokėti ieškovo didesnę kainą. Atsakovas, atlikęs pirmo etapo darbus, reikalavo iš ieškovo sumokėti antrąją įmoką, t.y. 46 000 Lt. Jeigu ieškovas būtų sumokėjęs šią įmoką, būtų atlikti likę Sutartyje numatyti darbai. Ieškovui neįvykdžius savo Sutartyje numatytų įsipareigojimų – nesumokėjus antrosios įmokos, nepriėmus atliktų darbų, nepateikus Sutarties vykdymui būtinos informacijos, antrojo etapo darbai negalėjo būti atlikti dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

16Ieškovas UAB „Versina“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

171) Rangos sutartimi susitarta dėl darbų atlikimo ir jų apmokėjimo etapais. Tai reiškia, kad atliktų darbų etapas (jo apimtis) nustatomas atsižvelgiant į tai, kokį PVC langų kiekį atsakovas faktiškai pagamina, pristato ir sumontuoja. Rangos sutarties fiksuotos kainos sąlyga reiškia, kad rangos darbai privalo būti atlikti už šią kainą, nepaisant to, kad nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. Rangos sutartimi taip pat aiškiai susitarta, kad atsakovui sumokamas 46 000 Lt dydžio išankstinis mokėjimas, kurį gavęs atsakovas įsipareigojo atlikti PVC langų pristatymo ir sumontavimo darbus. Išankstinio mokėjimo paskirtis yra apmokėjimas už rangos darbus, todėl atsakovas, gavęs šiuos pinigus, privalėjo ieškovui perduoti ne mažesnės sutartinės vertės atitinkamą darbo rezultatą.

182) Ginčo dėl to, kad atsakovas į statybos objektą pristatė ir sumontavo tik 19 vnt. PVC langų rėmų ir 1 PVC langą, nėra. Atsakovas neįrodinėja ir byloje nėra jokių duomenų dėl pristatyto ir sumontuoto didesnio kiekio PVC langų rėmų ir/ar pilnai sukomplektuotų PVC langų. Pats atsakovas atsiliepime nurodo, kad, visų pirma, pristatė ir sumontavo tik PVC langų rėmus ir tik po to ketino atvežti bei sumontuoti langų stiklus. Iki rangos sutartyje numatyto darbų atlikimo termino darbai nebuvo atlikti. Darbai nebuvo atlikti ir po ieškovo papildomai nustatytų terminų rangos sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

193) Nėra jokio pagrindo sutikti su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, kad atsakovas darbus atliko kokybiškai ar tinkama apimtimi, kadangi sumokėtas išankstinis mokėjimas viršija trečdalį visos rangos darbų kainos. Pristatyti ir sumontuoti ne PVC langai, o jų rėmai, ir neatsižvelgiant į komerciniame pasiūlyme nurodytas atitinkamų PVC langų kainas. Su atsakovo pristatytu vienu langu ir 19 langų rėmų jokie bandymai ar tyrimai nėra atlikti. Atsakovas nėra pateikęs būtinų kokybės dokumentų. Rangos sutarties 2 skyriuje numatyta aiški atsakovo pareiga prieš atliekant darbus suderinti projektinius sprendinius su techninio projekto ir darbo projekto autoriais bei pasirūpinti visa reikiama dokumentacija. Darbo projekto autoriai tvirtina, kad jokie sprendiniai nėra suderinti, todėl rangos darbai net neturėjo/ negalėjo būti vykdomi. Atsakovas yra neteisus teigdamas, kad šiuo atveju, netinkamų darbų kokybės aplinkybę privalo įrodyti ieškovas. Priešingai, būtent atsakovui tenka našta įrodyti, kad darbų rezultatas yra faktiškai atliktas ir atitinka rangos sutarties reikalavimus.

204) Apeliaciniame skunde nėra nurodoma, kokios informacijos ieškovas nėra pateikęs. Ieškovas nuolat kooperavosi, tarpininkavo ir stengėsi atsakovui padėti suderinti sprendinius su darbo projekto autoriais, iš esmės darė tai, ką turėjo daryti pats atsakovas. Ieškovas du kartus nustatė papildomus terminus trūkumams pašalinti, organizavo šalių atstovų susitikimą, siekdamas išsaugoti rangos sutartį, siūlė įvairius variantus tik tam, kad darbai būtu užbaigti. Sutarties nutraukimas šiuo atveju buvo vienintelė ieškovo teisių gynybos priemonė; atsakovas rangos sutartį pažeidė iš esmės ir švelnesnės priemonės nebūtu buvusios pakankamos. Nutraukus rangos sutartį, ieškovas darbų atlikimui pasitelkė kitą rangovą ir šiuo metu statybos objektas yra užbaigtas.

215) Atsakovas neatliko darbų rangos sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. Atsakovas nėra pateikęs nei vieno PVC lango, kuris atitiktų rangos sutartyje nurodytus reikalavimus, t.y. nepateikė kokybės dokumentų, nėra statybos techninę priežiūrą atliekančių asmenų patikrinimo, bandymų protokolų. Atsakovui neįvykdžius savo pareigų, ieškovas objektyviai negalėjo (ir neprivalėjo) įvykdyti savųjų. Pagrįsta Vilniaus miesto apylinkės teismo išvada, kad atsakovas neturėjo pagrindo vienašališkai pasirašyti aktą, nes tokia teisė rangovui suteikiama tik tuo atveju, jeigu jis pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis. Ieškovas apie vienašališkai pasirašytą darbų priėmimo – perdavimo aktą sužinojo tik bylos nagrinėjimo metu t.y. tuomet, kai atsakovas pareiškė priešieškinį, todėl ieškovas reikalavimo pripažinti aktą negaliojančiu negalėjo pareikšti kartu su ieškiniu. Vilniaus miesto apylinkės teismas pagrįstai pripažino vienašališkai pasirašytą aktą negaliojančiu ir tai nėra ieškinio ribų peržengimas.

226) Atsakovas, po civilinės bylos iškėlimo vienašališkai pasirašytame akte nepagrįstai nurodo atitinkamas darbų dalis ir jas nepagrįstai įkainoja. Tai atlikta dirbtinai ir siekiant įtikinti, kad atlikta darbų už ne mažesnę nei išankstinis mokėjimas pinigų sumą. Atsakovas aiškina, kad tai nėra papildomi darbai ir tikina, kad tai yra pirmojo etapo darbų įvertinimas. Jeigu į atsakovo vienašališkai pasirašytą aktą įtrauktos papildomų darbų išlaidos, šios išlaidos papildomai įtraukiamos nepagrįstai ir jos negali būti vertinamos, nes rangos sutartimi atsakovas prisiėmė riziką dėl papildomų nenumatytų išlaidų ir jos visos įtrauktos į sutarties kainą, todėl vertintina tik langų pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo kaina. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovas patvirtino, kad atsakovas turėjo ir buvo prisiėmęs visą riziką dėl papildomų išlaidų.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat ex officio patikrina, ar nėra absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.

24Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2013 m. kovo 25 d. sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 2013/03/25-5, kuria atsakovas įsipareigojo ieškovo statomame objekte išmatuoti, suprojektuoti, sukonstruoti, patiekti ir sumontuoti 94 vnt. įvairių išmatavimų plastikinių langų. Šalys neginčija, kad Sutartis sudaryta nurodant konkrečią darbų kainą – 130 000 Lt (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Pagal sutartį, atsakovas darbus turėjo pabaigti iki 2013 m. gegužės 24 d. Darbų atlikimo terminas Sutartyje įvardytas kaip esminė sutarties sąlyga (Sutarties 6.3 punktas). Pagal Sutartimi sulygtą darbų apmokėjimo tvarką, ieškovas turėjo sumokėti atsakovui 46 000 Lt avansą prieš darbų atlikimo pradžią, antroji 46 000 Lt įmoka turėjo būti sumokėta atsakovui atlikus avanso sumą atitinkančią darbų dalį. Pagal Sutarties 9.3 punktą, likusią sumą, t.y. įrangos montavimo kainą, ieškovas turėjo sumokėti atsakovui pastarajam pateikus Sutartyje numatytą garantinių įsipareigojimų garantinio arba laidavimo raštą. Pagal Sutarties 6.16 punktą atsakovas įsipareigojo teikti ieškovui atliktų statybos ir montavimo darbų aktus ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos.

25Tarp šalių kilęs ginčas dėl Sutarties 9.2 punkto, numatančio antrosios įmokos dalies sumokėjimą, vykdymo. Apelianto teigimu, pats ieškovas pažeidė Sutartį, joje numatyta tvarka nesumokėjęs antrosios įmokos dalies. Šį savo argumentą atsakovas grindžia 2013 m. birželio 17 d. vienašališkai pasirašytu darbų priėmimo - perdavimo aktu (b.l. 77), pagal kurį objekte buvo atlikta darbų už 51 748,55 Lt.

26Šalių neginčijama, kad ginčo kilimo metu objekte buvo sumontuotas vienas PVC langas ir devyniolika PVC langų rėmų.

27Kolegija sutinka su apelianto argumentu dėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad pagal Sutartį iki antrosios įmokos sumokėjimo atsakovas objekte turėjo sumontuoti pusę langų, t.y. 47 vnt. langų, nepagrįstumo. Šalių neginčijama, kad iki antrosios įmokos sumokėjimo atsakovas privalėjo ieškovui perduoti ne mažesnės sutartinės vertės atitinkamą darbo rezultatą, t.y. antrosios įmokos sumokėjimas siejamas su atliktų darbų verte, o ne sumontuotų langų kiekiu. Pažymėtina, kad pagal Sutartį montuotini langai buvo įvairių išmatavimų ir nevienodos vertės. Kita vertus, nurodytos pirmosios instancijos teismo išvados nepagrįstumas, kolegijos vertinimu, nedaro įtakos pirmosios instancijos teismo išvados, kad atsakovas tinkamai neįvykdė prievolės atlikti avanso sumą atitinkančią darbų dalį iki pareikalaudamas iš ieškovo sumokėti antrąją įmokos dalį, pagrįstumo ir todėl niekaip neįtakoja nagrinėjamos bylos rezultato.

28Vadovaujantis CK 6.694 straipsnio 4 dalimi, darbų (ar darbų etapo, jei tai numatyta tarp šalių sudarytoje sutartyje) priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje reglamentuojamas abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo–priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį. Su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007). Pagal įstatyme nustatytą reglamentavimą šiuo dokumentu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato perdavimas ir darbų rezultato priėmimas. Pagal CK 6.694 straipsnio 6 dalį, užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu.

29Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti. Kasacinio teismo formuojamojoje praktikoje pripažįstama, kad ginčyti rangos darbų priėmimo - perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina kreiptis į teismą su atskiru ieškiniu dėl akto pripažinimo negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu prašė teismo pripažinti atsakovo 2013 m. birželio 17 d. vienašališkai pasirašytą darbų priėmimo - perdavimo aktą negaliojančiu (b.l. 95), todėl nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, ginčijamu sprendimu pripažindamas darbų priėmimo – perdavimo aktą negaliojančiu, viršijo bylos nagrinėjimo ribas.

30Kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada dėl atsakovo 2013 m. birželio 17 d. vienašališkai pasirašyto darbų priėmimo - perdavimo akto negaliojimo. Kaip minėta, tam, kad vienašališkai pasirašytas darbų priėmimo – perdavimo aktas turėtų tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, turi būti nustatyta, kad rangovas sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Atsakovo į bylą pateiktas aktas surašytas nurodant jo surašymo datą – 2013 m. birželio 17 d., t.y. jau po to, kai ieškovas pranešė atsakovui apie vienašalį Sutarties nutraukimą (b.l. 28), ir jau pasibaigus Sutartyje numatytam visų darbų užbaigimo terminui (2013 m. gegužės 24 d.), o pasirašytas 2013 m. rugpjūčio 1 d., t.y. jau po ieškinio pateikimo teismui. 2013 m. birželio 25 d. atsakovo pretenzijoje ieškovui dėl vienašalio Sutarties nutraukimo šis aktas neminimas (b.l. 31-32). Atsakovo teigimu, apie tokio akto egzistavimą jis sužinojo tik atsakovui pateikus jį į nagrinėjamą bylą. Visos šios aplinkybės leidžia pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ginčijamas aktas Sutarties galiojimo metu ieškovui apskritai nebuvo teiktas, t.y. atsakovas, neįvykdęs pareigos Sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudaryti sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus, neturėjo jokio pagrindo vienašališkai pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą. Apeliantas nurodo, kad ieškovas atsisakė darbų priėmimą – perdavimą įforminti aktu, tačiau su apeliaciniu skundu ar bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nepateikti jokie įrodymai, patvirtinantys, kad aktas ieškovui apskritai buvo teikiamas, priešingai – kaip jau minėta, byloje surinktų įrodymų visetas leidžia tegti ginčo aktą buvus surašytą jau kilus šalių ginčui ir ieškovui apie tai nežinant.

31Atsakovas, priešieškiniu ginčydamas Sutarties nutraukimo teisėtumą, privalo įrodyti, kad savo sutartines prievoles vykdė tinkamai, t.y. nagrinėjamu atveju – kad atliko darbų dalį, atitinkančią ieškovo sumokėto avanso sumą. Kadangi vienašalis 2013 m. birželio 17 d. darbų priėmimo – perdavimo aktas pirmosios instancijos teismo pagrįstai pripažintas negaliojančiu, atsakovui teko procesinė pareiga kitomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis pagrįsti savo sutartinių prievolių vykdymo tinkamumą. 2013 m. birželio 17 d. akte nurodyta dvidešimties vienetų PVC gaminių su tvirtinimo detalėmis ir jų montavimo kaina, tačiau, kaip nustatyta byloje, atsakovas buvo sumontavęs tik vieną L1 tipo PVC langą, o likusių devyniolikos (16 vnt. L1 tipo ir 3 vnt. L2 tipo) buvo sumontuoti tik rėmai. Be to, PVC langų kaina pagal nurodytą aktą sudaro 1 428,57 Lt už vienetą, o tai beveik dvigubai viršija Sutartyje numatytą L1 tipo lango kainą (898,37 Lt) ir tris kartus – L2 tipo lango kainą (463,75 Lt). Nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad Sutarties vykdymo pabaigoje jis nebūtų reikalavęs iš ieškovo didesnės nei 130 000 Lt sumos, kadangi apie Sutartimi sulygtų darbų etapo vykdymą ir tuo pačiu apie atliktų darbų vertę turi būti sprendžiama remiantis Sutarties nuostatomis, t.y. būtent Sutartyje nurodyta konkrečių gaminių ir darbų verte. Byloje neginčijamai nustatyta, kad darbų dalies, atitinkančios 46 000 Lt sumą, vadovaujantis Sutartyje nurodyta gaminių ir darbų verte, atsakovas nebuvo atlikęs. Taigi, nepagrįstais pripažintini apelianto argumentai, kad ieškovas pats pažeidė sutartines prievoles, nepagrįstai atsisakydamas sumokėti antrąją mokėtinos sumos dalį.

32Vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 1 dalimi, 6.218 straipsnio 1 dalimi, šalis gali nutraukti sutartį vienašališkai, nesikreipdama į teismą, iš anksto pranešusi kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jei toks terminas sutartyje nenustatytas – per 30 dienų, sutartyje numatytais atvejais, taip pat jei kita sutarties šalis sutarties neįvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Sutarties vykdymo terminas Sutartyje nurodytas kaip viena esminių sutarties sąlygų, t.y. termino pažeidimas nagrinėjamu atveju laikytinas esminiu Sutarties pažeidimu. Sutarties 11.1 punkte numatyta ieškovo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį jei atsakovas dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų neįmanoma. Byloje nustatyta ir šalių neginčijama, kad Sutartyje nustatytu terminu darbai nebuvo atlikti. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovas 2013 m. gegužės 23 d. įspėjo atsakovą, kad nepašalinus Sutarties vykdymo trūkumų bus pradėtas Sutarties nutraukimo procesas (b.l. 26-27), o 2013 m. birželio 14 d. informavo atsakovą apie Sutarties nutraukimą, įsigaliosiantį nuo 2013 m. liepos 14 d. (b.l. 28-29). Taigi, ieškovas Sutartį nutraukė laikydamasis įstatyme ir Sutartyje nustatytos tvarkos. Kaip jau minėta, ieškovo kaltė dėl atsakovo negalėjimo įvykdyti sutartį byloje nenustatyta. Kadangi šalys Sutartimi susitarė dėl darbų atllikimo termino kaip esminės Sutarties sąlygos, nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad ieškovas esant tokio pobūdžio Sutarties pažeidimui turėjo imtis mažiau atsakovo teises pažeidžiančių civilinių teisių gynimo būdo – reikalauti Sutartį įvykdyti natūra. Be to, kadangi pagal Sutartį montavimo darbų atlikimui buvo skirtas mėnuo laiko, nepagrįstais laikytini apelianto teiginiai, kad Sutarties nutraukimo metu Sutarties vykdymo terminas buvo praleistas nežymiai.

33Kiti apelianto argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

34Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagįstas, naikinti jį remiantis apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

35Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija

Nutarė

36Apeliacinį skundą atmesti.

37Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Versina“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 4. Ieškovas nurodė, kad Klaipėdos turizmo mokykla su generaliniu rangovu UAB... 5. Atsakovas UAB „Palemonas“ atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko,... 6. Ieškovas UAB „Versina“, nesutikdamas su priešieškiniu, nurodė, kad... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimu priėmė... 8. Teismas pažymėjo, kad, nors Sutartimi konkrečiai nesusitarta, kokį kiekį... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Palemonas“ prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1) Ginčijama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi nepagrįstai... 11. 2) Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių faktą, kad... 12. 3) Byloje esantys dokumentai patvirtina faktą, kad atsakovas neatsisakė... 13. 4) Ieškovui buvo sudarytos galimybės priimti darbus, tačiau ieškovas... 14. 5) Ieškovas ieškiniu nereiškė reikalavimo pripažinti darbų perdavimo –... 15. 6) Ginčijama sprendimo dalimi nepagrįstai nurodyta, kad atsakovo darbų... 16. Ieškovas UAB „Versina“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo... 17. 1) Rangos sutartimi susitarta dėl darbų atlikimo ir jų apmokėjimo etapais.... 18. 2) Ginčo dėl to, kad atsakovas į statybos objektą pristatė ir sumontavo... 19. 3) Nėra jokio pagrindo sutikti su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, kad... 20. 4) Apeliaciniame skunde nėra nurodoma, kokios informacijos ieškovas nėra... 21. 5) Atsakovas neatliko darbų rangos sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.... 22. 6) Atsakovas, po civilinės bylos iškėlimo vienašališkai pasirašytame akte... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 24. Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2013 m. kovo 25 d. sudarė... 25. Tarp šalių kilęs ginčas dėl Sutarties 9.2 punkto, numatančio antrosios... 26. Šalių neginčijama, kad ginčo kilimo metu objekte buvo sumontuotas vienas... 27. Kolegija sutinka su apelianto argumentu dėl pirmosios instancijos teismo... 28. Vadovaujantis CK 6.694 straipsnio 4 dalimi, darbų (ar darbų etapo, jei tai... 29. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi... 30. Kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada dėl... 31. Atsakovas, priešieškiniu ginčydamas Sutarties nutraukimo teisėtumą,... 32. Vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 1 dalimi, 6.218 straipsnio 1 dalimi, šalis... 33. Kiti apelianto argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant ginčijamo... 34. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad... 35. Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija... 36. Apeliacinį skundą atmesti.... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti...