Byla e2-6115-1009/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „PlusPlus Capital“ AS, ieškinį atsakovui R. G. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1314,83 Eur skolos, 952,60 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 45,36 Eur delspinigių, 34,21 proc. dydžio metines mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nuo 1314,83 Eur, skaičiuojamas nuo 2018-03-22 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, tuo atveju jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį, teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovo pareikštą reikalavimą ir jo nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Sprendimas už akių priimtinas.

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad 2014-08-20 pradinis kreditorius UAB „Mogo LT“ (toliau – Pradinis kreditorius) ir atsakovas sudarė lizingo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią Pradinis kreditorius suteikė atsakovui teisę valdyti ir naudotis lizingo pagrindu bei išpirkti transporto priemonę Mitsubishi Montero, o atsakovas priėmė transporto priemonę ir ją valdė ir naudojosi lizingo pagrindu su teise išpirkti bei įsipareigojo mokėti lizingo įmokas Pradiniam kreditoriui. Lizingo suma 1737,72 Eur (6000,00 Lt). Pradinis kreditorius 2015-03-27 dėl esminių sutarties pažeidimų, atsakovas nemokėjo įmokų Sutartyje numatyta tvarka, nutraukė Sutartį, o transporto priemonė sugrąžinta teisėtam automobilio savininkui – UAB „Mogo LT“. Apie sutarties nutraukimą atsakovas buvo informuotas rašytiniu pranešimu. Pradinis kreditorius 2016-06-29 pardavė transporto priemonę už 1000,00 Eur ir šia suma sumažino atsakovo bendrą įsiskolinimą, kuris transporto priemonės pardavimo dieną sudarė 2314,83 Eur. Pradinis kreditorius reikalavimo perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą naujam kreditoriui Risk Management Services OU. 2017‑03‑01 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2017/03/01 kreditorius Risk Management Services OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į atsakovo įsiskolinimą „PlusPlus Capital“ AS, kurią Lietuvoje atstovauja „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialas. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas buvo informuotas registruotu laišku. Byloje duomenų, jog atsakovas įsiskolinimą padengė, ar pareiškė pradiniam kreditoriui ar ieškovui pretenzijas dėl įsiskolinimo apskaičiavimo, nėra.

8Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 – 6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). CK 6.567 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Pradinis kreditorius suteikė atsakovui teisę valdyti ir naudotis lizingo pagrindu bei išpirkti transporto priemonę, o atsakovas priėmė transporto priemonę ir ją valdė ir naudojosi lizingo pagrindu su teise išpirkti bei įsipareigojo mokėti lizingo įmokas Pradiniam kreditoriui, tačiau savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdo, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį ar įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes, nepateikė, o byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina prievolės neįvykdymo faktą (CPK 178 straipsnis).

9Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, ieškovo reikalavimas tenkintinas, iš atsakovo priteistina 1314,83 Eur skola ir 952,60 Eur mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų ir 45,36 Eur delspinigių, skaičiuojamų už 69 dienas, taikant 0,05 proc. delspinigių dydį.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas pagal lizingo sutartį nuo pagrindinės skolos sumos (1314,83 Eur) nuo 2018-03-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko ne tik įvykdyti prievolę, bet ir sumokėti palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais (CK 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnis). Atlyginimas palūkanų forma mokamas iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Palūkanos, kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pelno palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-357/2007; 2014 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2014).

12Paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos (lizingo finansavimo) suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-09 nutartis Nr. 3K-3-509/2010). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 34,21 proc. dydžio sutartinės metinės palūkanos skaičiuojamos nuo 1314,83 Eur skolos skaičiuojant nuo 2018-03-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 52,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 93 straipsnio 1 dalis).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu ir 279 straipsniu,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo R. G., asmens kodas ( - ) 1314,83 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus keturiolika eurų 83 ct) skolos, 952,60 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt du eurus 60 ct) mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, 45,36 Eur (keturiasdešimt penkis eurus 36 ct) delspinigių, 34,21 proc. dydžio metines mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nuo 1314,83 Eur, skaičiuojamas nuo 2018-03-22 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 52,00 Eur (penkiasdešimt du eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų, ieškovo „PlusPlus Capital“ AS, įmonės kodas 11919806, naudai.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

21Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 4 dalies nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė... 2. Teismas... 3. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1314,83 Eur skolos, 952,60 Eur... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Sprendimas už akių priimtinas.... 6. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 7. Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad 2014-08-20... 8. Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai... 9. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas pagal... 11. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys... 12. Paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už... 13. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5... 14. Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo R. G., asmens kodas ( - ) 1314,83 Eur (vieną... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę... 21. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 4 dalies...