Byla 2-709/2009
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Pramogų era“ bankroto byloje Nr. B2-265-260/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) A. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria atmestas kreditorių A. B. ir UAB „Kietmedis“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Pramogų era“ bankroto byloje Nr. B2-265-260/2009, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartimi UAB „Pramogų era“ buvo iškelta bankroto byla, o administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (7 t., b. l. 33-38).

32008 m. gruodžio 8 d. Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtino BUAB „Pramogų era“ kreditorių finansinius reikalavimus, tarp kurių prie reikalavimų, kylančių iš darbo teisinių santykių, buvo patvirtintas ir kreditoriaus A. B. 330,63 Lt finansinis reikalavimas (7 t., b. l. 46-47).

4Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi pakeista Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutarties dalis, kuria paskirtas UAB „Pramogų era“ bankroto administratorius, juo paskiriant Kęstutį Samulionį (b. l. 39-45).

5Kreditoriai A. B. ir UAB „Kietmedis“ 2009-04-06 pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Pramogų era“ bankroto byloje. Pareiškėjai prašė uždrausti BUAB „Pramogų era“ bankroto administratoriui ir įmonės kreditorių komitetui priimti sprendimus dėl BUAB „Pramogų era“ turto perleidimo ir perleisti BUAB „Pramogų era“ turtą bet kokiais būdais tretiesiems asmenims, o taip pat uždrausti atsiskaityti su bankrutuojančios bendrovės kreditoriais bei sustabdyti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009-02-03 priimtų sprendimų dėl BUAB „Pramogų era“ turto pardavimo iš varžytynių vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas dėl pareiškėjų A. B. ir UAB „Kietmedis“ kreditorinių reikalavimų BUAB „Pramogų era“ patvirtinimo (b. l. 20-22).

6Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi atmetė kreditorių A. B. ir UAB „Kietmedis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Pramogų era“ bankroto byloje (b. l. 30-31). Teismas nurodė, jog pareiškėjų prašomas sustabdyti BUAB „Pramogų era“ kreditorių komiteto 2009-02-03 nutarimas yra teisėtas, neginčijamas, todėl teismas neturi pagrindo stabdyti jo vykdymo, be to, nesant teisme kreditoriaus skundo dėl kreditorių komiteto sprendimo, teismas, uždrausdamas juos vykdyti, nepagrįstai kištųsi į įmonės bankroto procedūras. Teismas nurodė neturįs pagrindo manyti, jog administratorius už parduotą turtą gautas lėšas paskirstys taip, kad būtų pažeisti parėškėjų kaip kreditorių interesai.

7Kreditorius A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartį ir patenkinti jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 48-49). Apeliantas skundą grindžia šiais argumentais:

  1. A. B. pareikštų kreditorinių reikalavimų suma yra didelė, šie reikalavimai pagrįsti rašytiniais įrodymais, todėl bankroto administratoriaus veiksmus, ginčijant šiuos A. B. kreditorinius reikalavimus, teismas turėjo vertinti kaip vengimą vykdyti piniginę prievolę.
  2. Palikdamas galimybę parduoti iš varžytinių bankrutuojančios įmonės pagrindinį turtą, teismas neįvertino to, jog galimo vėlesnio teismo sprendimo dėl kreditoriaus A. B. reikalavimo patvirtinimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomu.
  3. Teismas pažeidė CPK 148 straipsnio 1 dalies nuostatas, kadangi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendė ne per tris dienas nuo jo gavimo. Be to, teismas nepasinaudojo minėtame straipsnyje numatyta galimybe išspręsti laikinosios apsaugos priemonės taikymą nepranešus apie tai bankroto administratoriui, nors ir žinojo, kad yra reali grėsmė, jog toks pranešimas gali sutrukdyti laikinosios apsaugos priemonės taikymui arba padaryti jos taikymą neįmanomą.

8Atsakovas BUAB „Pramogų era“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, jog BUAB „Pramogų era“ kreditorių reikalavimai bus tenkinami laikantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) numatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos bei teisingumo ir protingumo principų. Pagrįstas kreditorių susirinkimo sprendimas kuo greičiau parduoti bankrutuojančios įmonės nekilnojamąjį turtą bei patenkinti neginčijamus pirmosios ir antrosios eilės kreditorių reikalavimus, kadangi nekilnojamojo turto kainos nuolat mažėja, be to, pareiškėjas, manydamas, kad kreditorių nutarimai yra neteisėti, gali pasinaudoti teise apskųsti tokius nutarimus teismui.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

11Teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje (CPK 338 str.) nurodytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų.

12CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 3 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir nepareiškus ieškinio, bet kurioje civilinio proceso stadijoje, tačiau tokiu atveju, nepateikus per teismo nustatytą terminą ieškinio (skundo), laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 148 str. 2 d.). Sistemiškai aiškinant pirmiau aptartas civilinio proceso įstatymo nuostatas, darytina išvada, jog, bet kuriuo atveju, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai prieš arba po jų taikymo ieškiniu (skundu) yra pareiškiamas reikalavimas apginti pažeistą ar ginčijamą teisę. Tokiu atveju, suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį (skundą), t. y. ar ieškinio (skundo) patenkinimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas (nutartis) galės būti realiai įvykdytas.

13Šiuo atveju prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones bankroto byloje pateikė kreditorius A. B., kurio kreditorinį reikalavimą ginčija bankroto administratorius. Tačiau pareiškėjo prašomo sustabdyti 2009-02-03 kreditorių komiteto nutarimo dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo iš varžytinių teisėtumo apeliantas neskundė ir teismui ginčijo bei nenurodė, jog pateiks dėl jo skundą įstatymo nustatyta tvarka. Todėl, vadovaujantis CPK 148 straipsnio 2 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutartimi netaikė laikinųjų apsaugos priemonių – nesustabdė minėto kreditorių komiteto nutarimo vykdymo (CPK 144 str., 145 str., 148 str.).

14Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas A. B. prašė bankroto byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 6 ir 9 punktuose, kurių esmė bei turinys, taip pat bankroto proceso paskirtis leidžia teigti, jog nagrinėjamu atveju, draudimas bankrutuojančios įmonės kreditorių komitetui ir bankroto administratoriui priimti sprendimus dėl bankrutuojančios įmonės turto perleidimo bei vykdyti jau priimtus nutarimus dėl turto pardavimo, esant dabartinei ekonominei situacijai Lietuvoje, gali ženkliai sumažėti kreditorių, tarp jų ir apelianto A. B. galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimą, o tai pažeistų ne tik kreditorių interesus, bet ir protingumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, taip pat viešąjį interesą (CPK 7 str., CK 1.5 str.). Juolab kad iš Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ matyti, jog teismas kreditoriaus A. B. reikalavimų pagrįstumui nagrinėti jau buvo paskyręs 4 teismo posėdžius, tačiau klausimo iš esmės neišsprendė paties kreditoriaus A. B. prašymų atidėti bylos nagrinėjimą.

15Neturi pagrindo apelianto motyvai, jog būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones lemia tai, jog šiuo metu A. B. finansinis reikalavimas yra ginčijamas bankroto administratoriaus ir nėra teismo patvirtintas, o pardavus bankrutuojančios įmonės turtą ir patenkinus kitų kreditorių patvirtintus reikalavimus, o vėliau teismui patvirtinus ir apelianto kreditorinius reikalavimus, jų patenkinimui gali nelikti lėšų.

16Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalį, teismas, tik pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Šio įstatymo 31 straipsnis nustato bankroto administratoriaus teises ir pareigas likviduojant jau pripažintą bankrutavusia įmonę. Pagal šio straipsnio 3 punktą, administratorius tenkina ĮBĮ įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus kreditorių reikalavimus. Sistemiškai aiškinant šias ĮBĮ nuostatas, darytina išvada, jog kreditorių reikalavimai gali būti tenkinami tik teismui priėmus nutartį pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto (ĮBĮ 30 str. 3 d., 31 str. 3 p.), kadangi šia nutartimi teismas patvirtina visus patikslintus kreditorių reikalavimus. Iki šios nutarties priėmimo kreditorių reikalavimai gali būti tikslinami, todėl bankroto administratorius, gavęs lėšų iš parduoto įmonės turto, kaupia jas specialiai atidarytoje sąskaitoje (ĮBĮ 11 str. 3 d. 5 p.) ir negali jų naudoti tol, kol teismas neišsprendė visų ginčų dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų bei jų nepatvirtino nutartimi, kuria pripažįsta įmonę bankrutavusia ir likviduojama.

17Nagrinėjamu atveju yra iškelta bankroto byla, tačiau teismas nėra priėmęs nutarties pripažinti BUAB „Pramogų era“ bankrutavusia bei likviduojama, kurią priėmus būtų patvirtinti galutiniai (patikslinti) visų įmonės kreditorių, tarp jų ir A. B., finansiniai reikalavimai, kuriuos bankroto administratorius, vykdydamas ĮBĮ 31 straipsnio 3 punkte numatytą pareigą, iš turimų bankrutavusios įmonės lėšų bei turto patenkintų pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę.

18Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus, konstatuoja, jog A. B. galutinio finansinio reikalavimo nepatvirtinimas nesudaro pagrindo uždrausti bankroto administratoriui bei kreditorių komitetui priimti sprendimus dėl įmonės turto perleidimo ar vykdyti jau priimtus kreditorių komiteto nutarimus dėl turto pardavimo.

19Nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį ir ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą išnagrinėjo ilgiau nei per tris dienas nuo prašymo jas taikyti gavimo (CPK 328 str.).

20Apeliacinio teismo teisėjų kolegija nesvarsto atskirojo skundo argumentų dėl A. B. kreditorinių reikalavimų BUAB „Pramogų era“ bankroto byloje pagrįstumo bei bankroto administratoriaus veiksmų, ginčijant šiuos reikalavimus, teisėtumo ir sąžiningumo, kadangi tai nėra šios apeliacijos dalykas (CPK 312 str., 320 str., 338 str.).

21Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartimi UAB „Pramogų era“... 3. 2008 m. gruodžio 8 d. Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtino BUAB... 4. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi pakeista Kauno... 5. Kreditoriai A. B. ir UAB „Kietmedis“ 2009-04-06 pateikė teismui prašymą... 6. Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi atmetė kreditorių... 7. Kreditorius A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti apygardos teismo 2009 m.... 8. Atsakovas BUAB „Pramogų era“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 9. Atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 11. Teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje (CPK 338... 12. CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių... 13. Šiuo atveju prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones bankroto byloje... 14. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas A. B. prašė bankroto byloje... 15. Neturi pagrindo apelianto motyvai, jog būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos... 16. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalį, teismas, tik pripažinęs įmonę... 17. Nagrinėjamu atveju yra iškelta bankroto byla, tačiau teismas nėra priėmęs... 18. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus,... 19. Nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį... 20. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija nesvarsto atskirojo skundo argumentų... 21. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja,... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartį....