Byla 2S-573-527/2011

1

2

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Gintauto Koriagino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybės įmonės Jurbarko miškų urėdijos atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-9662-584/2010 pagal ieškovės Valstybės įmonės Jurbarko miškų urėdijos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „NILMA“ dėl netesybų priteisimo ir

Nustatė

4

52010-03-25 teisme priimtas ieškovės ieškinys atsakovei dėl 12 375 Lt netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo (b. l. 3).

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010-11-15 nutartimi (b. l. 70-71) į teismo posėdį neatvykus ieškovės atstovui, kuriam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 59), ir iki teismo posėdžio pradžios teismui nepateikus prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, o atsakovės atstovui neprašant priimti sprendimo už akių, ieškinį paliko nenagrinėtu CPK 246 str. 1 d. pagrindu bei priteisė iš ieškovės atsakovei 400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (iš atsakovės prašytų 750 Lt), 131,87 Lt kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų bei iš ieškovės valstybei 46,66 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

7Ieškovė atskiruoju skundu (b. l. 77) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010-11-15 nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirajame skunde nurodoma, kad apie teismo posėdžio datą nei ieškovei, nei jos atstovui nebuvo pranešta. 2010-11-25 nuvykus į teismo raštinę ir susipažinus su bylos medžiaga paaiškėjo, jog byloje yra įsegtas teismo šaukimas ieškovės advokatui Gvidui Byčiui, tačiau nėra jokių duomenų, kas jis yra išsiųstas ir kad jis buvo įteiktas ieškovės atstovei. Tokiu atveju teismas nepagrįstai nurodė, kad apie teismo posėdį ieškovės atstovui buvo pranešta. Teismas tokiu atveju bylos nagrinėjimą privalėjo atidėti.

8Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 83-85) ieškovės atskirąjį skundą atmesti bei priteisti 625 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (b. l. 87-89). Atsakovė nurodo, kad teismo šaukimas apie 2010-11-15 teismo posėdį buvo išsiųstas ieškovės atstovui (b. l. 59), tačiau vokas grįžo su žyma „neatsiėmė“ (b. l. 74), todėl ieškovės argumentas, kad šaukimas jai nebuvo išsiųstas – klaidinantis ir neatitinkantis tikrovės. Paminėtina, jog apie 2010-09-20 parengiamojo teismo posėdžio datą ieškovės atstovas nors ir neatsiėmė jam siųsto teismo šaukimo (b. l. 48), tačiau tą pačią dieną teismui pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą (b. l. 43), nes jis atostogauja ir yra išvykęs į užsienį, tačiau su prašymu nepateikė nei tai patvirtinančių įrodymų, nei nurodė savo užimtumą, į kurį būtų galėjęs atsižvelgti teismas, skirdamas kitą posėdžio datą. Be to, šis prašymas buvo pateiktas prieš pat posėdį, apie tai net neinformuojant atsakovės atstovo, kurio darbo vieta yra kitame mieste (Vilniuje), kaip tai numato Lietuvos advokatų etikos kodekso, priimto 2005-04-08 visuotiniame advokatų susirinkime, 11.5. p.: „negalėdamas atvykti į teismo posėdį arba ketindamas prašyti teismo pakeiti ar nustatyti kitą teismo posėdžio laiką, advokatas privalo informuoti savo kolegą ir suderinti abiem priimtiną bylos nagrinėjimo datą ir laiką“. Dėl neinformavimo atsakovės atstovas patyrė papildomas vykimo į teismo posėdį išlaidas, kurių galėjo ir nebūti, jeigu ieškovės atstovas būtų informavęs. Paminėtina, jog 2010-10-20 teismo posėdis taip pat buvo atidėtas dėl ieškovės atstovo užimtumo kitoje byloje, tačiau prie prašymo rašytiniai įrodymai nepateikti. Ieškovė, pažeisdama CPK 7 str. įtvirtintus proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, nevykdė pareigos rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, taip pat pareigos domėtis bylos eiga, nes jos atstovo prašymu du kartus buvo atidėtas bylos nagrinėjimas, nepateikiant tai patvirtinančių įrodymų, nenurodant savo užimtumo kitose bylose, neinformuojant kitos šalies atstovės, neatsiimant jam siųsto šaukimo, nepatikslinant procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimo (CPK 121 str.).

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

11Apelianto teigimu, apie teismo posėdžio datą nei ieškovei, nei jos atstovui nebuvo pranešta, byloje nėra duomenų nei apie šaukimo išsiuntimą, nei apie jo įteikimą, todėl teismas posėdį turėjo atidėti.

12Bylos duomenys patvirtina, jog ieškovės atstovui apie 2010-09-20 teismo posėdį pasirašytinai buvo pranešta 2010-07-26 įteiktu šaukimu (b. l. 44), tačiau ieškovės atstovas 2010-09-13 raštu, teisme gautu 2010-09-14 (b. l. 43), informavo teismą, kad iki 2010-09-27 atostogauja ir bus išvykęs (nors jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikta), todėl dalyvauti teismo posėdyje negalės ir prašo parengiamąjį posėdį atidėti. Teismo pranešimu (b. l. 52) ieškovės atstovą informavus apie 2010-10-20 10 val. teismo posėdį, 2010-10-18 raštu (b. l. 55) ieškovės atstovas nurodė, kad tuo pačiu metu jis privalės dalyvauti teismo posėdyje Šakių rajono apylinkės teisme, be to, yra pateikęs atsakovei taikos sutarties pasiūlymą, todėl prašė teismo posėdį atidėti. 2010-10-20 teismo posėdyje buvo nutarta bylos nagrinėjimą atidėti 2010-11-15, o šalių atstovus informuoti teismo pranešimais. Iš teismo pranešimo (b. l. 59) matyti, jog jame ieškovės atstovui advokatui Gvidui Byčiui nurodyta apie tai, kad byloje, kurioje jis yra ieškovės atstovas, teismo posėdis įvyks 2010-11-15 10 val.. Posėdžių sekretorės Jūratės Juknevičienės įrašas informaciniame lape (b. l. 1) patvirtina, jog pranešimai šalių atstovams buvo išsiųsti 2010-10-21, t. y. kitą dieną po 2010-10-20 teismo posėdžio, tačiau, kaip matyti iš paštu siųstų procesinių dokumentų (t. y. teismo pranešimo apie 2010-11-15 teismo posėdį) voko (b. l. 74) bei viešai internete skelbiamų Vidaus pašto siuntų paieškos pagal pašto siuntos numerį duomenų, siunta, kurios registracijos Nr. RN199961123LT, 2010-11-30 buvo sugrąžinta į teismą su atžyma ,,neatsiėmė“.

13CPK 133 str. numatyta, jog dalyvaujantiems byloje asmenims teismo šaukimais ar pranešimais pranešama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą. Dalyvaujantiems byloje tinkamai įteikus teismo šaukimą, apie kitus teismo posėdžius pranešama pranešimais. CPK 124 str. 4 d. numatyta, jog pranešimai (...) CPK nustatytais būdais ir tvarka įteikiami be grąžintinos teismui pažymos apie jų įteikimą adresatui, tačiau apie jų įteikimą adresatui pašto darbuotojai, antstoliai ar kurjeriai pažymi atitinkamose knygose, nurodydami adresatą, procesinio dokumento įteikimo datą, procesinį dokumentą priėmusį asmenį ir jo ryšį su adresatu arba einamas pareigas, jeigu įteikiama ne pačiam adresatui.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad apie 2010-09-20 parengiamojo teismo posėdžio datą ieškovės atstovas nors ir neatsiėmė jam siųsto teismo šaukimo (b. l. 48), tačiau tą pačią dieną teismui pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą (b. l. 43). Kolegija pažymi, jog ieškovės atstovui į 2010-09-20 parengiamąjį teismo posėdį siųstam šaukimui grįžus iš pašto 2010-06-28 neįteiktam su žyma „neatsiėmė“ (voko antra pusė, b. l. 48), šaukimas apie 2010-09-20 parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovės atstovui 2010-07-21 buvo išsiųstas pakartotinai (atžyma ant voko, b. l. 48) ir 2010-07-26 ieškovės atstovui advokatui Gvidui Byčiui įteiktas asmeniškai (b. l. 44). Todėl atsakovės atstovės argumentas, sugretinant dabartinę situaciją su buvusia (kai ieškovės atstovas, nors ir nebuvo informuotas apie posėdį, tačiau apie jį žinojo), atmestinas, ir minėta atsakovės atstovės nurodyta aplinkybė nevertintina kaip įrodymas, pagrindžiantis ieškovės atstovo piktnaudžiavimą procesu. Be to, pažymėtina, jog nors 2010-10-20 teismo posėdyje ieškovės atstovas vėl negalėjo dalyvauti (šį kartą - dėl užimtumo kitoje byloje, b. l. 55), tačiau, kaip spręstina iš atsakovės atstovės 2010-10-18 prašymo (b. l. 54), ieškovės atstovas buvo apie tai informavęs atsakovės atstovę. Kolegija, atsižvelgdama į tai, nemato pagrindo konstatuoti, jog ieškovės atstovas viso proceso metu elgėsi nesąžiningai ir kad piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Nors ieškovės atstovas su 2010-09-13 ir 2010-10-18 prašymais ir nebuvo pateikęs įrodymų, pateisinančių negalėjimo dalyvauti teismo posėdžiuose priežastis, tačiau pripažintina, kad tai nėra aplinkybė, pagrindžianti skundžiamos teismo nutarties pagrįstumą.

15Kadangi ieškovės atstovui advokatui Gvidui Byčiui siųstas teismo pranešimas apie 2010-11-15 teismo posėdžio vietą ir laiką įteiktas nebuvo, todėl kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apie teismo posėdžio laiką ir vietą ieškovės atstovui buvo pranešta tinkamai. Nagrinėjamu atveju ieškovės atstovui, nedalyvavusiam prieš tai buvusiame 2010-10-20 teismo posėdyje, išsiuntus teismo pranešimą apie 2010-11-15 teismo posėdžio vietą ir laiką, ir dar nesant duomenų, kad ieškovės atstovui šis teismo pranešimas yra įteiktas (ką buvo galima patikrinti ir viešai internete skelbiamuose duomenyse pagal pašto siuntos numerį), kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, ieškinį palikdamas nenagrinėtu, neteisingai pritaikė CPK 246 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias tokiu atveju posėdis turėjo būti atidėtas. Ieškinys paliekamas nenagrinėtu esant tokioms sąlygoms: 1) ieškovui (ieškovo atstovui) apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra tinkamai pranešta, 2) jis neatvyksta į teismo posėdį, 3) jis nepareiškia teismui prašymo nagrinėti bylą jam nesant, 4) ieškovo nedalyvavimo posėdyje priežastys teismo pripažįstamos nesvarbiomis, 5) atsakovas nereikalauja nagrinėti bylos iš esmės.

16Byloje dalyvaujančių asmenų informavimas apie teismo posėdžio laiką ir vietą yra teismo, nagrinėjančio bylą, pareiga. Šios pareigos teismui tinkamai neįvykdžius, atsiranda CPK nustatytos pasekmės: teismas atideda bylos nagrinėjimą (CPK 246 str. 1, 2 dalys), o jeigu byla jau išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas, tai aplinkybė, kad teismo posėdyje nedalyvavusiam asmeniui (šaliai arba trečiajam asmeniui) nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir jis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą, pripažįstama absoliučiu pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 3 d. 1 punktas). Teismo pareiga informuoti byloje dalyvaujančius asmenis apie teismo posėdžio laiką ir vietą įgyvendinama CPK 117-134 straipsniuose nustatyta tvarka, tačiau ši tvarka yra ne formali, o detaliai reglamentuota siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą – tinkamai ir laiku suteikti byloje dalyvaujantiems asmenims informaciją. Taigi sprendžiant, ar byloje dalyvaujančiam asmeniui tinkamai buvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, teismo veiksmai vertintini ne tik pagal formalią jų atitiktį pirmiau nurodytų proceso teisės normų reikalavimams, bet ir atsižvelgiant į šių teisės normų tikslą bei paskirtį bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

17LAT 2007-12-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2007 yra nurodęs, kad, nepriklausomai nuo procesinio dokumento pavadinimo (šaukimas ar pranešimas), jo paskirtis yra informuoti byloje dalyvaujantį asmenį. CPK 133 str. 1 dalyje nustatyta supaprastinta informavimo apie teismo posėdžio laiką ir vietą tvarka (dalyvaujančiam byloje asmeniui tinkamai įteikus teismo šaukimą, apie kitus teismo posėdžius pranešama pranešimais, t. y. nereikalaujama įteikimo asmeniui pasirašytinai ir nustatytos formos pažymos su parašu bei nurodyta įteikimo data grąžinimo teismui), preziumuojant, kad šalis, kartą jau gavusi teismo šaukimą nurodytu adresu, gaus ir kitus teismo siunčiamus dokumentus, tačiau prezumpcija nėra absoliuti ir gali būti paneigiama. Dėl to tais atvejais, kai teismas gauna nustatytos formos pažymą su įrašu, kad dokumentas asmeniui neįteiktas, LAT teigimu, negalima teigti, kad bylos dalyvis buvo tinkamai informuotas.

18Šioje byloje ieškovės atstovas buvo tinkamai informuotas apie pirmosios instancijos teismo pirmąjį ir vėlesnius posėdžius, tačiau pirmosios instancijos teismo šiam asmeniui išsiųstas pranešimas į 2010-11-15 teismo posėdį, kuriame byla išnagrinėta iš esmės ir ieškinys paliktas nenagrinėtas, buvo teismui grąžintas kaip adresatui neįteiktas. Nors pagal CPK 133 str. 1 dalį ieškovės atstovui teisingai buvo siųstas ne šaukimas, o pranešimas (t. y. nereikalaujant patvirtinimo apie įteikimą), tačiau ta aplinkybė, kad teismo pranešimas ieškovės atstovui nebuvo įteiktas, kolegijos nuomone, yra pagrindas išvadai, jog jam nebuvo pranešta apie teismo posėdį, kas yra absoliutus pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindas.

19Kadangi ieškovo atstovui nebuvo tinkamai pranešta apie pirmosios instancijos teismo 2010-11-15 posėdžio laiką ir vietą, t. y. nebuvo įvykdyta teismo pareiga informuoti, ir teismas gavo tai patvirtinančius įrodymus, ir šia aplinkybe yra grindžiamas atskirasis skundas, teismas, vadovaudamasis CPK 329 str. 3 d. 1 punktu (CPK 338 str.), nutartį panaikina ir grąžina bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

20Kolegija pažymi, jog, pirmosios instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą ir pagal byloje esančius duomenis konstatavęs akivaizdų byloje dalyvaujančio asmens neinformavimo apie teismo posėdį faktą, turėjo galimybę pats pasinaikinti skundžiamą nutartį (CPK 334 str. 2 d. 1 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,

Nutarė

22atskirąjį skundą tenkinti, Kauno miesto apylinkės teismo nutartį 2010-11-15 nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai