Byla 2-1272/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Skirnuva“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, kuria, civilinėje byloje Nr. L2-1271-153/2009 pagal ieškovo ENER-G POLSKA Sp. Z.O.O. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Skirnuva“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, atmestas atsakovo prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3kreditorius ENER-G POLSKA Sp. Z.O.O. CPK XXXIII skyriuje (dėl teismo įsakymo išdavimo) nustatyta tvarka kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš skolininko UAB ,,Skirnuva” 604 310,47 Lt skolą, 20 667,06 Lt delspinigių, 10,13 procentų metinių palūkanų ir 2 562,50 Lt žyminį mokestį. Kreditorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – piniginių lėšų areštą.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 4 d. nutartimi kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies – areštavo UAB ,,Skirnuva” nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, turtines teises bei pinigines lėšas 624 977,53 Lt sumai. Kita tos pačios dienos nutartimi teismas priėmė įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti kreditoriaus prašomas sumas. Skolininkui pateikus prieštaravimus, ENER-G POLSKA Sp. Z.O.O. pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 192 300,24 Lt skolą, 20 667,06 Lt delspinigių, 5 399,35 Lt žyminio mokesčio, 10,13 procentų metines palūkanas, išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

52009 m. liepos 23 d. UAB ,,Skirnuva” pateikė teismui prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones – palikti galioti areštą konkrečiam 229 441 Lt vertės atsakovui priklausančiam nekilnojamam turtui, panaikinti areštą likusiam turtui nurodytam 2009 m. balandžio 28 d. antstolio S. Virbicko sudarytame turto apraše. Prašyme nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytos didesnei sumai (624 977,53 Lt) nei pareikšto ieškinio suma.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmetė. Nutartyje nurodė, kad atsakovo nurodyto 229 441 Lt vertės nekilnojamojo turto (butų) areštas atitiktų ieškinio sumą, tačiau šis turtas, vertinant nekilnojamojo turto kainų bei sandorių skaičiaus pokyčius nėra likvidus. Atsakovas prašymo sumažinti turto arešto mastą nepareiškė.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Skirnuva“ prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo patenkinti. Skunde nurodo, kad pareikšto ieškinio suma yra 212 967,30 Lt, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytos 624 977,53 Lt sumai, pažeidžia interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principus. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovo nurodyto turto, kurio vertė 229 441 Lt nepakanka ieškinio reikalavimams užtikrinti. Antstolio nurodytos areštuojamo turto vertės šalys neginčijo, todėl teismas turėjo preziumuoti, kad antstolio apraše nurodyta turto vertė yra teisinga. Teismas nepagrįstai nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimas turėtų būti sprendžiamas sumažinant arešto mąstą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas ENER-G POLSKA Sp. Z.O.O. prašo skundą atmesti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atsižvelgiant į nekinojamojo turto rinkos nuosmūkį, atsakovo nurodomas areštuotina turtas – 2 butai kurių vertė pagal 2009-04-28 aprašą yra 229 441 Lt, negali būti vertinamas kaip pakankamas ieškinio reikalavimams užtikrinti. Atsakovas neprašo sumažinti laikinųjų apsaugos priemonių mąsto, nepagrįstai reikalauja panaikinti areštą daliai areštuoto turto.

9Atskirasis skundas tenkinamas.

10Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas gali dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Parenkant naują laikinąją apsaugos priemonę, taikomos tos pačios taisyklės kaip ir laikinosios apsaugos priemonės taikymo atveju, išskyrus vykdymo ypatumus. Ekonomiškumo, teisingumo principai reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Kitokia išvada reikštų, jog teismas gina išimtinai tik vienos šalies teises ir interesus, o tai pažeistų teisingumo, protingumo, sąžiningumo, ekonomiškumo, šalių interesų pusiausvyros principus. Siekiant teisingai išspręsti klausimą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, būtina atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslą, ištirti faktines aplinkybes ir nustatyti, ar šios priemonės užtikrina ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, ar atitinka šalių interesų pusiausvyrą.

11Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 4 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – UAB ,,Skirnuva” turto areštą 624 977,53 Lt sumai. Vykdydamas šią nutartį 2009 m. balandžio 28 d. antstolis aprašė atsakovui priklausantį 666 570 Lt vertės nekilnojamąjį turtą. Ieškovui pateikus 212 967,30 Lt vertės ieškinį, atsakovas 2009 m. birželio 2 d. pateikė teismui prašymą pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir sumažinti turto arešto mąstą neviršijant ieškinio sumos (b. l. 54). Teismas 2009 m. birželio 5 d. nutartimi paprašė patikslinti prašymą – nurodyti nekilnojamąjį turtą iš antstolio turto aprašo, kuriam turi būti panaikintas areštas (b. l. 55). Atsakovas prašymą patikslino, nurodė konkretų areštuotiną butą, esantį ( - ), taip pat nurodė, kad šio turto vertė pagal 2008 m. gruodžio 24 d. turto vertinimą yra 220 000 Lt, t. y. didesnė nei nurodyta antstolio apraše (94 851 Lt) (b. l. 57). Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 3 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmetė, nurodė, kad atsakovas su antstolio areštuoto turto įvertinimu sutiko, prieštaravimų nereiškė, todėl remtis, kitu, anksčiau atliktu, turto vertinimu negali. Atsakovas 2009 m. liepos 23 d. pateikė dar vieną prašymą sumažinti areštuoto turto mąstą, nurodė du antstolio aprašytus butus, kurių bendra vertė, antstolio vertinimu, yra 229 441 Lt. Skundžiama nutartimi, teismas minėtą prašymą atmetė.

12Teisėjų kolegijos sprendžia, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. CPK 145 straipsnio 2 dalis numato, kad taikomų laikinųjų apsaugos priemonių suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą. Nagrinėjamoje byloje ieškovui pateikus reikalavimą dėl 212 967,30 Lt sumos priteisimo, liko galioti anksčiau taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurių suma pagal antstolio sudarytą nekilnojamojo turto aprašą, ieškinio sumą viršija tris kartus. Toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas akivaizdžiai neatitinta ekonomiškumo ir šalių lygiateisiškumo principų.

13Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas pateikė prašymą sumažinti taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mąstą, tačiau teismas nurodė, kad, šiuo atveju, laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas, sietinas su arešto panaikinimu konkrečiam aprašytam daiktui, atsižvelgiant į to daikto vertę, ir įpareigojo atsakovą nurodyti konkretų turtą iš antstolio aprašo, kuriam areštas neturėtų būti taikomas (b. l. 54-55). Atsakovui pateikus prašymą areštuoti konkretų nekilnojamąjį turtą, kurio vertė, remiantis antstolio vertinimu, atitinka pareikšto reikalavimo sumą, teismas, skundžiamoje nutartyje, nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimas galėtų būti sprendžiamas sumažinant jų mąstą, tačiau atsakovas tokio prašymo nepareiškė. Tokia teismo pozicija yra nepagrįsta, nenuosekli ir klaidinanti. Laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas iš esmės reiškia dviejų procesinių sprendimų priėmimą: vienos laikinosios apsaugos priemonės panaikinimą bei kitos priemonės taikymą. Parenkant naują laikinąją apsaugos priemonę taikomos tos pačios aukščiau nurodytos taisyklės kaip ir laikinosios apsaugos priemonės taikymo atveju, išskyrus vykdymo ypatumus.

14Kaip jau minėta, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Tai reiškia, kad teismas gali taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos ir parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie tai, jog šalys nesutinka su 2009 m. balandžio 28 d. antstolio apraše nurodytu areštuojamo turto vertinimu. Ieškovas prieštaravimo dėl atsakovo 2009 m. liepos 27 d. prašymo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones nepateikė. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas pateikė visiškai pagrįstą prašymą areštuoti konkretų nekilnojamąjį turtą, kurio vertę antstolis įvertino 229 441 Lt suma, t. y. viršijančia pareikšto ieškinio reikalavimo sumą. Tačiau pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovo išvardinto turto vertė nėra pakankama ieškiniui užtikrinti. Sutikti su tokiu argumentu nėra pagrindo. Byloje nėra duomenų leidžiančių abejoti antstolio atliktu turto vertinimu. Turto aprašymas, jo įvertinimas atliekami pagal vykdymo proceso taisykles. Teismo išsakytos abejonės dėl nekilnojamojo turto rinkos pokyčių, negali būti pagrindu nesivadovauti antstolio atliktu vertinimu (CPK 681 str. 1 d.). Be to, pasikeitus įkainoto turto vertei, turtas gali būti perkainojamas laikantis CPK 681 straipsnyje nustatytos tvarkos.

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, netinkamai įvertino bylos aplinkybes ir laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą išsprendė neteisingai (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 p.). Pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama. Atsakovo UAB „Skirnuva“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo konkrečiam turtui tenkinamas. Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 4 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeičiamos – areštas, uždėtas neapibrėžtam atsakovo turtui, pakeičiamas atsakovui nuosavybės teise priklausančio konkretaus turto areštu. Ieškovo ENER-G POLSKA Sp. Z.O.O. ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštuojami atsakovui UAB „Skirnuva“ nuosavybės teise priklausantys nekilnojamieji daiktai esantys ( - ) (CPK 145 str. 1 d. 1 p., 146 str. 1 d., 148 str. 4 d., 337 str. 2 p.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį. Atsakovo UAB „Skirnuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo konkrečiam turtui tenkinti.

18Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 4 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovui UAB „Skirnuva“ nuosavybės teise priklausančio turtą areštą ne mažesnei kaip 624 977,53 Lt sumai.

19Ieškovo ENER-G POLSKA Sp. Z.O.O. (( - )) ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštuoti atsakovui UAB „Skirnuva“ (( - )) nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus ( - )

20Nutarties nuorašus išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai bei šalims.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. kreditorius ENER-G POLSKA Sp. Z.O.O. CPK XXXIII skyriuje (dėl teismo įsakymo... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 4 d. nutartimi kreditoriaus prašymą dėl... 5. 2009 m. liepos 23 d. UAB ,,Skirnuva” pateikė teismui prašymą pakeisti... 6. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi atsakovo prašymą... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Skirnuva“ prašo Kauno apygardos teismo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas ENER-G POLSKA Sp. Z.O.O. prašo... 9. Atskirasis skundas tenkinamas.... 10. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti teismo... 11. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo... 12. Teisėjų kolegijos sprendžia, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir... 13. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas pateikė prašymą... 14. Kaip jau minėta, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos... 15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų... 17. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį. Atsakovo... 18. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 4 d. nutartimi taikytas... 19. Ieškovo ENER-G POLSKA Sp. Z.O.O. (( - )) ieškinyje pareikštų reikalavimų... 20. Nutarties nuorašus išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...