Byla II-314-993/2020
Dėl Valstybės saugumo departamento 2020 m. birželio 1 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 19-ANR_N-7-2020

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Indrė Averkienė rašytinio proceso tvarka susipažinusi su G. N. skundu dėl Valstybės saugumo departamento 2020 m. birželio 1 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 19-ANR_N-7-2020,

Nustatė

2Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose gautas G. N. skundas dėl Valstybės saugumo departamento 2020 m. birželio 1 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 19-ANR_N-7-2020, kuriuo prašoma minėtą nutarimą panaikinti.

3Administracinio nusižengimo byla perduotina Kauno apygardos teismo pirmininkui.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 622 straipsnio 1 dalimi, institucijų nutarimai administracinių nusižengimų bylose gali būti apskųsti apylinkės teismui pagal institucijos buvimo vietą. Kadangi institucijos, priėmusios nutarimą, buveinė yra Kauno mieste, G. N. skundas teismingas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.

5Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 229 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog siekiant užtikrinti svarbius valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar teisingumo interesus, baudžiamoji byla gali būti perduota iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui arba kitiems rūmams. Kadangi ANK normos klausimo dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui nereglamentuoja, sprendžiant šį klausimą vadovaujamasi būtent minėtomis BPK 229 straipsnio nuostatomis.

6Susipažinus su G. N. skundu ir prie skundo pridėta medžiaga nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo pirmininko 2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-199 pagrindu Kauno apylinkės teisme buvo atliktas neplaninis tikslinis patikrinimas, siekiant ištirti iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose gautų dokumentų gavimo aplinkybės. 2019 m. lapkričio 15 d. neplaninio tikslinio patikrinimo akte Nr. V4-1273 prieita išvados, kad pareigūnų, atgabenusių į teismą dokumentus, elgesyje pritrūko atsakingumo ir apdairumo, todėl pasiūlyta Kauno apylinkės teismo pirmininkui pranešti Valstybės saugumo departamentui apie galimą neteisėtą informacijos atskleidimą. 2019 m. gruodžio 19 d. raštu Kauno apylinkės teismo pirmininkas informavo Valstybės saugumo departamentą, išsiųsdamas minėto patikrinimo akto kopiją. Remiantis Kauno apylinkės teisme atlikto patikrinimo akte nurodytomis aplinkybėmis G. N. atžvilgiu buvo pradėta administracinio nusižengimo teisena, kurioje jam buvo skirtas įspėjimas.

7Nors teismas, vykdydamas teisingumą yra nepriklausomas, esant tokioms aplinkybėms, siekiant pašalinti bet kokias abejones bylą nagrinėjančio teismo nešališkumu, kad nei byloje dalyvaujantiems asmenims, nei visuomenėje nekiltų nepagrįstų teisėjų darbo vertinimų, o tuo pačiu užtikrinant teisingumo interesus, įvertinus tai, jog vis dėl to Kauno apylinkės teismo pirmininko iniciatyva, G. N. atžvilgiu buvo pradėta administracinio nusižengimo byla, teismo vertinimu, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl bylos perdavimo kitam apylinkės teismui.

8Klausimą dėl bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui sprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie teismai, pirmininkas ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas (BPK 229 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Atsižvelgiant į tai, administracinio nusižengimo byla, kurioje gautas G. N. skundas dėl Valstybės saugumo departamento 2020 m. birželio 1 d. nutarimo panaikinimo perduotina Kauno apygardos teismo pirmininkui spręsti klausimą dėl bylos perdavimo kitam apylinkės teismui.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 640 straipsniu, teismas

Nutarė

10Administracinio nusižengimo bylą, kurioje gautas G. N. skundas dėl Valstybės saugumo departamento 2020 m. birželio 1 d. nutarimo panaikinimo perduoti Kauno apygardos teismo pirmininkui spręsti klausimą dėl bylos perdavimo kitam apylinkės teismui.

11Apie priimą nutartį informuoti pareiškėją ir instituciją.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai