Byla 2-419-780/2012
Dėl išlaikymo priteisimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo pagal ieškovės A. V. ieškinį atsakovui J. M

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant ieškovei A. V. ir jos atstovui advokatui Antanui Pliaugai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl išlaikymo priteisimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo pagal ieškovės A. V. ieškinį atsakovui J. M.,

Nustatė

2Ieškiniu prašoma nustatyti nepilnamečio sūnaus G. M., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su motina A. V. ir priteisti iš atsakovo J. M. nepilnamečio sūnaus G. M. išlaikymui po 400 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo kreipimosi į teismą dienos iki vaiko pilnametystės bei 6 400 Lt išlaikymo įsiskolinimą ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė paaiškino, kad su atsakovu ji nėra susituokusi. ( - ) jiems gimė sūnus G. M.. Po sūnaus gimimo atsakovas tik dvi savaites gyveno kartu, tačiau savo vaiko neišlaikė net ir tada, o vėliau jis dingo ir visiškai nesidomi vaiku, neteikia jokio išlaikymo jų vaikui iki šiol. Ji su sūnumi gyvena savo motinos bute, gauna tik maitintojo netekimo pensiją ir socialinę pašalpą, kurių bendra suma per mėnesį nesiekia 700 Lt, o vaiko poreikiams per mėnesį reikia apie 800 Lt. Kadangi atsakovai visiškai neprisideda prie vaiko išlaikymo, todėl prašo priteisti iš jo išlaikymą sūnui po 400 Lt per mėnesį ir išlaikymo įsiskolinimą už 16 mėnesių – 6 400 Lt. Vaiko gyvenamąją vietą prašo nustatyti su ja.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, o teismo šaukimas buvo grąžintas teismui su nuoroda, kad atsakovas išvyko į užsienį. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 122 str. numato, kad procesiniai dokumentai yra įteikiami fizinio asmens gyvenamojoje ar darbo vietoje arba kitoje vietoje, kurioje jis yra, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą ir asmenį, kuriam galima juos įteikti, arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Šiuo atveju iškėlus civilinę bylą ieškinys ir jo priedai atsakovui asmeniškai buvo 2012-06-19 jo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje (b.l. 17), todėl nuo to laiko jis žino apie jam pareikštą civilinį ieškinį ir iškeltą civilinę bylą. CPK 121 str. 1 d. numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą, o šio straipsnio 2 d. numato, kad tais atvejais kai dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais. Kadangi atsakovas, žinodamas apie iškeltą civilinę bylą, nepranešė apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą, nenurodė kitokio procesinių dokumentų įteikimo būdo, kitos vietos ar asmens, kuriam galima įteikti dokumentus, todėl teismas konstatuoja, kad šaukimas į teismo posėdį atsakovui įteiktas tinkamai paskutiniu teismui žinomu adresu (CPK 121 str. 1 d., 2 d., 122 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas bylos nagrinėjimo atidėti neprašė, byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant ir teismo nuomone taip nebus pažeistos jo teisės, nes atsakovas privalo ne tik vykdyti savo pareigą pranešti apie gyvenamosios vietos ar dokumentų įteikimo būdo, adreso pasikeitimą, bet ir aktyviai domėtis bylos eiga. Atsakovo pasyvumas ir savo procesinių pareigų nevykdymas negali būti priežastimi vilkinti bylos nagrinėjimą, nes tai pažeistų ne tik ieškovės, bet ir jo vaiko interesus.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir viso proceso metu ieškinio neginčijo.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš gimimo liudijimo matyti, kad ( - ) gimęs G. M. yra ieškovės ir atsakovo sūnus (b.l. 8). Iš VĮ Registrų centro pažymos matyti, kad ieškovė neturi nekilnojamojo turto (b.l. 9), o iš VĮ „Regitra“ pažymos matyti, kad ji turi 1995 m. gamybos automobilį Opel Tigra (b.l. 10). Iš pažymos apie šeimos sudėtį matyti, kad atsakovė gyvena tik su savo sūnumi (b.l. 12). Iš VSDFV pažymos matyti, kad atsakovė gauna 369,71 Lt maitintojo netekimo pensiją (b.l. 13), o iš Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus pažymos matyti, kad atsakovė gauna 213,89 Lt socialinę pašalpą ir išmoką vaikui (b.l. 14). Iš VSDFV pažymos matyti, kad atsakovas nedirba (b.l. 31). Iš VĮ Registrų centro pažymos matyti, kad atsakovas neturi nekilnojamojo turto (b.l. 32). Iš VĮ „Regitros“ pažymos matyti, kad atsakovas neturi jo vardu registruotų transporto priemonių (b.l. 33). Liudytoja E. V. patvirtino, kad ieškovė su vaiku gyvena jos namuose, o vaiko tėvas niekada neteikė ir neteikia išlaikymo savo vaikui.

8Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Civilinio kodekso 3.192 str.). Tėvams tenka dalytis normalaus vaiko vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Situacija kai išlaikymą teikia tik vienas iš tėvų pažeidžia išlaikymui būtino nepilnamečio vaiko poreikių bei tėvų turtinės padėties proporcingumo principą.

9Nustatant vaiko poreikiam reikalingą išlaikymo sumą ieškovė remiasi 800 Lt per mėnesį, t.y. MMA, dydžiu, buvusiu ieškinio padavimo metu, kuris jos paskaičiavimais sutampa ir su jos faktinėmis išlaidomis, reikalingomis vaiko poreikiams patenkinti. Atsakovas byloje šio dydžio neginčijo.

10Analogiškose bylose suformuotoje teismų praktikoje yra ne kartą konstatuota, kad siekiant, jog suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus. Tėvai atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (požiūrių) sistemai, už paramą vaikui siekiant išsilavinimo, jam realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius. Nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, teismas turi atsižvelgti į tai, kad nustatytas išlaikymas būtų pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3, 27 straipsniai, CK 3.155, 3.165 straipsniai, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7–8, 11–14, 18 ir kiti straipsniai). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Kasacinė nutartis Nr. 3K-3-620/2005). Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas būtinu minimalios mėnesio algos dydžio išlaikymas.

11Ieškovė reikšdama savo reikalavimą remiasi būtent tokio dydžio suma, kuri reikalinga vaiko išlaikymui, ir abiejų tėvų lygiomis pareigomis vienoda dalimi prisidėti prie vaiko išlaikymo, o jos nurodomi paskaičiavimai vaiko poreikiam patenkinti faktiškai sutampa su šia suma. Atsižvelgiant į vaiko amžių ir jo sąlygotus atitinkamus poreikius, ieškovės pateiktus paskaičiavimus vaiko poreikiams patenkinti, nurodomas išlaikymo dydis nėra akivaizdžiai per didelis, neprieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams bei suformuotai teismų praktikai, iš esmės atitinka faktinę situaciją šioje byloje, todėl teismas jį pripažįsta pagrįstu.

12Iš bylos duomenų apie šalių pajamas matyti, kad atsakovas pajamų iš oficialiai įformintų darbo santykių negauna, o atsakovė pragyvena tik iš socialinės paramos ir maitintojo netekimo pensijos. Todėl teismas pripažįsta, kad šalių turtinė padėtis iš esmės nesiskiria, nes nepaisant atsakovės gaunamų nedidelių pajamų ji turi išlaikyti vaiką, o atsakovas šios pareigos nevykdo ir išlaidų vaiko išlaikymui nepatiria. Be to pabrėžtina, kad nustatant priteistiną išlaikymo vaikui dydį turi būti vertinamos ne tik šalių gaunamos ar negaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jos ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas reikalingas išlaikymas vaikams (Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-303/2008). Atsakovas yra jauno amžiaus ir ieškovės teigimu sveikas, nėra jokių duomenų, kad jo sveikata būtų bloga, jis būtų visiškai ar iš dalies nedarbingas, todėl neturėjimas darbo nėra ta aplinkybė, kuria atsakovas gali pateisinti savo pareigos visapusiškai rūpintis vaiku nevykdymą.

13Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas pripažįsta, kad ieškovės prašomas išlaikymo dydis nepažeis CK 3.192 str. įtvirtinto išlaikymo proporcingumo tarp vaiko poreikių ir atsakovo turtinės padėties principo, todėl jos reikalavimas yra pagrįstas.

14Išlaikymas periodinėmis išmokomis priteistinas nuo ieškinio padavimo teismui datos (Civilinio kodekso 3.200 str.).

15Kadangi atsakovas neteikė išlaikymo nuo pat vaiko gimimo, tai tenkinant ieškinį ieškovei iš atsakovo išieškotinas ir jos prašomas išlaikymo įsiskolinimas po 400 Lt per mėnesį už 16 mėnesių iki ieškinio padavimo (CK 3.200 str.).

16Vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove, kadangi vaikas nuo gimimo visą laiką gyvena su ja, o su atsakovu vaiko nesieja joks ryšys, tokiam ieškovės reikalavimui pritaria Vaiko teisių apsaugos skyrius (b.l. 20-21) ir toks sprendimas labiausiai atitinka vaiko interesus.

17Ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio dėl išlaikymo priteisimo (CPK 83 str. 1 d. 2 p.), todėl tenkinant ieškinį šis mokestis išieškotinas iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 p.) ir sudaro 144 Lt (400 Lt x 12 mėn. x 3 % ). Be to ieškovė yra 50 % atleista nuo žyminio mokesčio už reikalavimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 str. 4 d. 2 p.) ir nors ieškovės ieškinys buvo priimtas jai nesumokėjus 50 % žyminio mokesčio dalies ir formaliai ši dalis turėtų būti priteista valstybei iš jos, o jai iš atsakovo, tačiau vadovaujantis protingumo, teisingumo, sąžiningumo ir racionalumo principais visas žyminis mokestis už šį neturtinį reikalavimą, kuris sudaro 142 Lt, priteistinas valstybei iš atsakovo, nes visiškai patenkinus ieškinį atsakovas bet kuriuo atveju privalo atlyginti visą žyminio mokesčio sumą ir jo teisės nebus pažeistos jei šią sumą jis sumokės tik valstybei, o ne pusę sumos - ieškovei, o pusę valstybei.

18Atsakovas taip pat privalo atlyginti ir 839 Lt dydžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas valstybei (b.l. 34) už procesinių dokumentų parengimą, ieškovės atstovavimą teisme ir kitas su atstovavimu susijusias išlaidas (CPK 96 str. 1 d., 99 str.), bei 17,05 Lt dydžio išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str., 96 str.).

19Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis vykdytinas skubiai (Civilinio proceso kodekso 282 str.).

20Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 2 d., 268 str., 285 str. ir 286 str. teismas

Nutarė

21Ieškinį patenkinti visiškai.

22Nustatyti nepilnamečio G. M., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina A. V., a.k. ( - )

23Priteisti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus G. M., a.k. ( - ) išlaikymą po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės.

24Išlaikymą išieškoti vaiko motinai A. V., a.k. ( - ) nuo ieškinio padavimo dienos, - 2012 m. birželio 14 d., ir pavesti jai šias lėšas tvarkyti uzufrukto teise.

25Kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteista išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

26Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

27Išieškoti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) 6 400 Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus litų) išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui vaikui G. M., a.k. ( - ) už 16 mėnesių iki ieškinio padavimo dienos ir pavesti A. V., a.k. ( - ) šias lėšas tvarkyti uzufrukto teise iki vaiko pilnametystės.

28Priteisti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) 303,05 Lt (tris šimtus tris litus 05 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas 5660, kvitą pateikiant teismui.

29Priteisti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) 839 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt devynis litus) valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5630, kvitą pateikiant teismui.

30Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Ieškiniu prašoma nustatyti nepilnamečio sūnaus G. M., gim. ( - ),... 3. Ieškovė paaiškino, kad su atsakovu ji nėra susituokusi. ( - ) jiems gimė... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, o teismo šaukimas buvo grąžintas... 5. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir viso proceso metu ieškinio... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš gimimo liudijimo matyti, kad ( - ) gimęs G. M. yra ieškovės ir atsakovo... 8. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo... 9. Nustatant vaiko poreikiam reikalingą išlaikymo sumą ieškovė remiasi 800 Lt... 10. Analogiškose bylose suformuotoje teismų praktikoje yra ne kartą konstatuota,... 11. Ieškovė reikšdama savo reikalavimą remiasi būtent tokio dydžio suma, kuri... 12. Iš bylos duomenų apie šalių pajamas matyti, kad atsakovas pajamų iš... 13. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas pripažįsta, kad ieškovės... 14. Išlaikymas periodinėmis išmokomis priteistinas nuo ieškinio padavimo... 15. Kadangi atsakovas neteikė išlaikymo nuo pat vaiko gimimo, tai tenkinant... 16. Vaiko gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove, kadangi vaikas nuo gimimo visą... 17. Ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio dėl išlaikymo... 18. Atsakovas taip pat privalo atlyginti ir 839 Lt dydžio valstybės garantuojamos... 19. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis vykdytinas... 20. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 21. Ieškinį patenkinti visiškai.... 22. Nustatyti nepilnamečio G. M., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina A. V.,... 23. Priteisti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus G. M., a.k. ( -... 24. Išlaikymą išieškoti vaiko motinai A. V., a.k. ( - ) nuo ieškinio padavimo... 25. Kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis priteista išlaikymo suma... 26. Sprendimą dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 27. Išieškoti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) 6 400 Lt (šešis tūkstančius... 28. Priteisti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) 303,05 Lt (tris šimtus tris litus 05... 29. Priteisti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) 839 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt... 30. Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...