Byla A2-952-527/2012
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1608-587/2011 (suinteresuotas asmuo: antstolis R. V., Kauno miesto VPK Kelių policijos valdyba, Kauno apskrities VMI)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) A. M. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-1010-584/2012 pagal pareiškėjo A. M. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1608-587/2011 (suinteresuotas asmuo: antstolis R. V., Kauno miesto VPK Kelių policijos valdyba, Kauno apskrities VMI) ir

Nustatė

2pareiškėjas 2010-11-15 skundu prašė įpareigoti antstolį R. V. per tris darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0147/07/03761, kadangi antstolis 2007-11-05 priėmęs vykdomąjį raštą vykdyti tik 2010-09-01 patikrino, ar pareiškėjo vardu yra piniginių lėšų, ir nesant duomenų, kad išieškojimas negalimas ar pareiškėjas vengė vykdyti nutarimą, nuobaudos vykdymo senaties terminas pasibaigė per 2 metus nuo nutarimo priėmimo.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011-04-21 nutartimi c. b. Nr. 2-1608-587/2011 pareiškėjo skundą atmetė. Teismas iš vykdomosios bylos medžiagos nustatė, kad vykdymo veiksmai buvo atliekami, ir kad visą šį laiką nebuvo galimybės išieškoti skolą priverstinio poveikio priemonėmis.

4Kauno apygardos teismas 2011-06-30 nutartimi c. b. Nr. 2S-1411-230/2011 pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė, Kauno miesto apylinkės teismo 2011-04-21 nutartį paliko nepakeistą. Kolegija nustatė, jog antstolis 2007-11-08, 2010-09-22 užklausė Gyventojų Registro tarnybą (v. b. l. 3, 15), 2007-11-12, 2010-09-22 atliko paiešką Nekilnojamojo turto registre . (v. b. l. 5, 17), Juridinių asmenų registre (v. b. l. 7), pateiktos 2007-11-08, 2008-11-27, 2010-09-01 užklausos VSDFV dėl skolininko darbovietės (v. b. l. 9, 11, 14), bankams dėl turimų sąskaitų (v. b. l. 8, 10, 13). Nurodyti vykdomosios bylos duomenys paneigia apelianto argumentą, kad antstolis vykdomojoje byloje 2007 m. atliko tik užklausas Gyventojų registrui ir iki 2010 metų rugsėjo mėnesio neatliko jokių kitų vykdymo veiksmų, todėl yra pasibaigęs nuobaudos vykdymo senaties terminas. Apelianto teiginius, kad jam pateiktoje susipažinti vykdomojoje byloje nurodytus vykdymo veiksmus patvirtinančių duomenų nebuvo, todėl antstolis yra galimai nesąžiningas ir galimai slėpė ar klastojo vykdymo veiksmus, paneigia teismui pateiktos vykdomosios bylos medžiaga. Vykdomojoje byloje pateikti vykdomuosius veiksmus patvirtinantys duomenys yra susiję būtent su pareiškėjo asmeniu, kadangi juose atsispindi šį asmenį identifikuojantys duomenys (pavardė, vardas, asmens kodas, gyvenamoji vieta), užklausų datos patvirtina jų atlikimo laiką. Nurodytos aplinkybės patvirtina antstolio paaiškinimą, kad nurodytus vykdymo veiksmus patvirtinantys dokumentai per klaidą buvo priskirti į kitą vykdomąją bylą, kurioje skolininkas yra kitas asmuo tokia pačia pavarde ir vardu (asmens kodas neabejotinai kitas). Todėl apylinkės teismo išvada, kad skolininko A. M. vykdomojoje byloje buvo atliekami sistemingi vykdymo veiksmai, yra pagrįsta, ir dėl šios priežasties nėra praleistas baudos išieškojimo vykdymo senaties terminas.

5Pareiškėjas 2011-11-28 prašymu (b. l. 106-108), vadovaudamasis CPK 366 str. 1 d. 2 p., prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1608-587/2011; panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-04-21 nutartį ir priimti naują sprendimą - įpareigoti antstolį R. V. nutraukti pareiškėjo (skolininko) atžvilgiu užvestą vykdomąją bylą Nr. 0147/07/03761 pasibaigus administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminui. Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. spalio mėnesį gavus duomenis iš VSDFV prie SADM bei AB SEB banko (b. l. 109-113), jam paaiškėjo naujos aplinkybės, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 2008 m. neteikė užklausų VSDFV dėl jo darbovietės ir AB SEB bankui dėl piniginių lėšų. Šios aplinkybės paneigia teismų išvadą, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 atliko vykdymo veiksmus.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012-01-16 nutartimi (b. l. 133-134) atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1608-587/2011. Teismas, patikrinęs prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytų aplinkybių bei pareiškėjo pateiktų įrodymų (pareiškėjo teigimu, turinčių esminę reikšmę) duomenis, sprendė, kad jie nėra esminiai, nes, kaip nustatė Kauno miesto apylinkės teismas 2011-04-21 nutartyje bei Kauno apygardos teismas 2011-06-30 nutartyje (kuriomis šios bylos nagrinėjimas užbaigtas iš esmės), antstolis 2008 m. pateikė užklausas dėl pareiškėjo kitiems bankams, ką patvirtina ir paties pareiškėjo pateikti faktiniai duomenys (b. l. 112), o, kaip nurodyta VSDFV rašte, iš antstolio 2008-12-12 buvo gautas paklausimas apie duomenis, susijusius su pareiškėjo asmeniu. Aplinkybė, kad pastarasis paklausimas iš VSDFV buvo gautas kitoje antstolio vykdytoje vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/04082, nesudaro pagrindo teigti, kad antstolis 2008 m. neatliko vykdymo veiksmų, susijusių su pareiškėjo darbovietės paieška, nes antstolio 2008-12-12 užklausimas, pateiktas VSDFV, yra sietinas būtent su pareiškėjo asmeniu, užklausime atsispindi pareiškėją identifikuojantys duomenys (b. l. 111).

7Pareiškėjas atskiruoju skundu (b. l. 148-149) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-16 nutartį ir atnaujinti procesą. Pareiškėjas nurodo, kad naujai paaiškėjusios aplinkybės patvirtino, kad antstolis skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 2008 m. neteikė užklausų VSDFV dėl pareiškėjo darbovietės ir AB SEB bankui dėl piniginių lėšų, nors antstolis savo 2008 m. vykdomuosiuose dokumentuose buvo nurodęs tokias užklausas teikęs. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nauji faktiniai duomenys ir juos patvirtinantys įrodymai nėra esminiai. Teismas lakoniškai nurodė, kad nors antstolis R. V. 2008 m. nepateikė užklausos AB SEB bankui, tačiau pateikė užklausas dėl pareiškėjo turimų pajamų kitiems bankams. Teismas neteisingai įvertinio VSDFV rašto reikšmę išnagrinėtai bylai ir teismų nutartyse nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir išvadoms, nurodydamas, kad 2008 m. antstolio pateikta užklausa VSDFV kitoje pareiškėjo vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/04082 nesudaro pagrindo teigti, kad antstolis 2008 m. neatliko vykdymo veiksmų, susijusių su pareiškėjo darbovietės paieška skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761. Teismas šį argumentą grindė tuo, kad antstolio 2008-12-12 užklausimas VSDFV kitoje skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/04082 yra sietinas būtent su pareiškėjo asmeniu, kas reiškia, kad antstolis vykdymo veiksmus atliko ir vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761. Tačiau antstolio veiksmai sietini su konkrečia skolininko vykdomąja byla. Antstolis 2008 m. neatliko vykdymo veiksmų būtent konkrečioje skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761, nes nepateikė užklausos VSDFV ir AB SEB bankui. Antstolis nesąžiningai savo vykdomuosiuose dokumentuose nurodė, kad 2008 m. užklausimas VSDFV dėl skolininko darbovietės buvo atliktas būtent vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 (b. l. 112), kaip ir tai, kad 2008 m. kreipėsi į AB SEB banką dėl skolininko piniginių lėšų. Antstolis elgėsi neteisėtai ir nesąžiningai. Teisines pasekmes sukuria antstolio veiksmai konkrečioje vykdomojoje byloje, kuriais neturi būti piktnaudžiaujama. Taip pat VSDFV 2011-10-05 rašto Nr. (14.1.1)I-6027 duomenys (b. l. 111) paneigia pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvadas, kad 2008 m. skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 antstolio vykdymo veiksmus patvirtinantys dokumentai per klaidą buvo priskirti į kitą vykdomąją bylą, kurioje skolininkas yra kitas asmuo tokia pačia pavarde ir vardu (asmens kodas neabejotinai kitas). Nurodyti faktiniai duomenys patvirtina, kad antstolis klaidino teismus nepagrįstais dokumentais apie vykdymo veiksmus 2008 metais vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761. LAT, formuodamas vienodą praktiką, yra ne kartą pažymėjęs, kad priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja įstatymai. AB SEB Banko 2011-10-24 pažyma Nr. 05.04.06-3857 patvirtina (b. l. 109), kad antstolis 2008 metais vykdymo veiksmų neatliko ir užklausos dėl pareiškėjo piniginių lėšų bankui nepateikė, nors antstolio duomenyse apie vykdymo veiksmus, t. y. 2008 metais atliktas užklausas, nurodyta, kad antstolis 2008 metais kreipėsi į AB SEB banką dėl skolininko piniginių lėšų bei kreipėsi į VSDFV dėl skolininko darbovietės skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761. Nurodytos faktinės aplinkybės ir įrodymai kelia akivaizdžiai pagrįstas abejones dėl antstolio vykdomųjų veiksmų 2008 metais, dėl atliktų užklausų 2008 metais ir kitiems bankams bei paneigia teismų išvadą, kad skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 buvo atliekami sistemingi vykdymo veiksmai. Naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės ne tik paneigia, kad antstolis 2008 metais skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 neatliko užklausos VSDFV dėl skolininko darbovietės ir nesikreipė į AB SEB banką dėl skolininko piniginių lėšų, bet ir kelia pagrįstas abejones dėl kitų antstolio neva atliktų užklausų kitiems bankams 2008 metais. Kadangi bylos dėl antstolių procesinių veiksmų nagrinėjamos ypatingąja teisena, pagal civilinio proceso teisės doktriną ir teismų praktiką tokio pobūdžio bylose teismas turi būti aktyvus ir imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos visos bylos aplinkybės, siekiat apginti vykdymo proceso dalyvių procesines teises (CPK 179 str. 2 d., CPK 443 str.). Jeigu naujai paaiškėjusios aplinkybės būtų žinomos nagrinėjant bylą, galimai būtų priimtas visiškai kitoks teismo sprendimas. Aplinkybės dėl antstolio išieškojimo veiksmų nevykdymo 2008 metais buvo įrodinėjimo dalyku išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1608-587/2011. Naujai paaiškėjusios aplinkybės, kad antstolis neatliko jo nurodytų vykdymo veiksmų 2008 metais, t. y. neteikė užklausos VSDFV dėl skolininko darbovietės ir nesikreipė į AB SEB banką dėl skolininko dėl piniginių lėšų skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761, paneigia skundžiamos teismo 2012-01-16 nutarties išvadą, kad pareiškėjo pateikti įrodymai nėra esminiai ir nesudaro pagrindo atnaujinti procesą. Proceso atnaujinimas tikslas - užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat išvengti galimo neteisėto teismo sprendimo teisinių pasekmių. Naujai paaiškėjusios aplinkybės paneigė teismų išvadą, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 sistemingai atliko vykdymo veiksmus.

8Suinteresuotas asmuo antstolis (per atstovę antstolę S. V.) atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 154-155) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-16 nutartį palikti nepakeistą. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad argumentai dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių yra nepagrįsti ir melagingi, nes iš vykdomosios bylos medžiagos matosi, kad vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 yra 2008-11-27 atliktos užklausos į VSDFV bei kredito įstaigas, tame tarpe ir AB SEB banką. Suinteresuotas asmuo 2011-12-12 patvarkymu dėl informacijos pateikimo užklausė AB SEB banką, dėl kokių priežasčių skolininkas buvo klaidingai informuotas apie tai, kad antstolis 2008 m. neatliko banko užklausų, susijusių su sąskaitų patikrinimu. AB SEB bankas 2012-02-02 raštu Nr. 07.04.04.06-1946 (b. l. 156) informavo, kad pagal 2003-07-02 AB SEB banko ir Teisinės informacijos centro pasirašytos Duomenų teikimo sutarties nustatytas sąlygas, antstolis R. V. 2007-11-09, 2007-11-30, 2008-11-27 ir 2010-09-02 atliko užklausas apie pareiškėjo (skolininko) vardu AB SEB banke turimas sąskaitas bei informavo, kad dėl techninių priežasčių negalėjo patikrinti ir pateikti šios informacijos klientui, t. y. pareiškėjui (skolininkui). Apeliantas antstolio veiksmų neteisėtumą grindžia tais pačiais argumentais, dėl kurių jau buvo pasisakyta Kauno miesto apylinkės teismo 2011-04-21 nutartyje bei Kauno miesto apygardos teismo 2011-06-30 nutartyje. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, šie skolininko (pareiškėjo) atskirajame skunde minimi motyvai atmestini kaip nepagrįsti, nes teismai iš vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 esančios medžiagos nustatė, kad buvo atliekami visi reikalingi veiksmai išieškojimui įvykdyti.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

11Apeliantas procesą atnaujinti siekia CPK 366 str. 1 d. 2 punkte įtvirtintu proceso atnaujinimo pagrindu – kai ,,naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu“.

12Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pareiškėjo pateikti įrodymai, t. y. 2011 m. spalio mėnesį gauti duomenys iš VSDFV bei AB SEB banko (b. l. 109-110, 111-113), pareiškėjo teigimu, įrodantys, kad antstolis v. b. Nr. 0147/07/03761 2008 m. neteikė užklausų VSDFV dėl pareiškėjo darbovietės ir AB SEB bankui dėl piniginių lėšų, nėra naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos Nr. 2-1608-587/2011 nagrinėjimo metu. Konstatuotina, jog pareiškėjas būtent bylos Nr. 2-1608-587/2011 nagrinėjimo Kauno miesto apylinkės teisme metu, įrodinėdamas, jog antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 dvejus metus iš eilės sistemingai neatliko vykdymo veiksmų, turėjo visas galimybes kreiptis į VSDFV ir į AB SEB banką dėl informacijos apie antstolio 2008 metais pateiktas užklausas apie pareiškėjo darbovietę ir jo turimas pinigines lėšas gavimo. Vien tai, kad pareiškėjas dėl tokios informacijos gavimo kreipėsi tik 2011-10-19 ir 2011-10-16 (b. l. 110-111), t. y. praėjus daugiau kaip trims mėnesiams po Kauno apygardos teismo 2011-06-30 nutarties, kuria byla buvo baigta nagrinėti iš esmės, priėmimo, apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra pagrindas išvadai, jog nurodytas aplinkybes pareiškėjas galėjo išsiaiškinti (sužinoti) ir anksčiau.

13Be to, pažymėtina, jog pareiškėjo pateiktame 2011-10-24 AB SEB Banko rašte nurodytą aplinkybę, jog antstolis 2008 metais nesikreipė į AB SEB banką dėl pareiškėjo sąskaitų (b. l. 109), paneigia to paties Banko vėlesnis (2012-02-02) raštas (b. l. 156), iš kurio matyti, jog antstolis R. V. 2007-11-09, 2007-11-30, 2008-11-27 ir 2010-09-02 atliko užklausas apie pareiškėjo vardu AB SEB banke turimas sąskaitas, bei Banko apgailestavimas, ,,kad dėl techninių priežasčių“ negalėjo ,,patikrinti ir pateikti šios informacijos klientui“.

14Kaip spręstina iš pareiškėjo pateikto 2011-10-05 VSDFV rašto (b. l. 111), iš antstolio R. V. 2008-12-12 buvo gautas paklausimas pagal bylą 0147/07/04082 apie duomenis, susijusius su pareiškėjo asmeniu. Apelianto teigimu, užklausos pateikimas kitoje pareiškėjo vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/04082 reiškia, jog antstolis 2008 m. pareiškėjo vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/03761 neatliko vykdymo veiksmų, susijusių su pareiškėjo darbovietės paieška. Įvertinus, kad vykdomieji veiksmai vykdomosiose bylose 0147/07/03761 ir 0147/07/04082 buvo atliekami paraleliai, aplinkybė, kad 2008-12-12 antstolio paklausimas VSDFV buvo gautas kitoje antstolio vykdytoje vykdomojoje byloje Nr. 0147/07/04082, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nesudaro pagrindo teigti, kad antstolis 2008 m. vykdomojoje byloje 0147/07/03761 neatliko vykdymo veiksmų, susijusių su pareiškėjo darbovietės paieška, nes, akivaizdu, jog antstolio 2008-12-12 VSDFV pateiktas užklausimas yra būtent dėl pareiškėjo asmens, užklausime atsispindi pareiškėją identifikuojantys duomenys (b. l. 111), ir be jokios abejonės antstoliui nebuvo jokios būtinybės tą pačią informaciją dubliuoti keliose vykdomosiose bylose, kas būtų tik padidinę vykdymo išlaidas.

15Kadangi pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo nebuvo pagrįstas CPK 366 str. 1 d. 2 punkte nustatytu pagrindu, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai procesą atnaujinti atsisakė, konstatavęs CPK 370 str. 3 d. nurodytus trūkumus.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas, atskirai nepasisakant dėl kitų jame išdėstytų motyvų, kaip nereikšmingų apeliacijos rezultatui (CPK 337 str. 1 p.).

17Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 335-339 str.,

Nutarė

18pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti.

19Kauno miesto apylinkės teismo 2012-01-16 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai