Byla 1S-681-106/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Rasa Valentinienė, sekretoriaujant Jūratei Dužinskienei, dalyvaujant prokurorei Irmai Guobytei, gynėjai advokatei Daivai Rocevičienei, teismo posėdyje išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės Irmos Guobytės skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria atsisakyta paskirti kardomąją priemonę suėmimą T. Ž., ir

Nustatė

2T. Ž. įtariama tuo, kad ji 2009-11-14 apie 19.30 val. bute, esančiame ( - ), tyčia, be jokios priežasties, vieną kartą delnu sudavė savo dukrai A. M., gim. ( - ), per pakaušį, taip jai sukeldama fizinį skausmą.

3Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad ji 2009-11-15 apie 12 val. bute, esančiame ( - ), pradėjusi šaukti ir įžeidinėti savo dukrą A. M., gim. ( - ), o šiai paskambinus mobiliuoju telefonu tėvui ir pradėjus skųstis dėl tokio mamos elgesio, tyčia pastarajai sudavė kumščiais ne mažiau 7 smūgių į galvą, dėl ko nukentėjusioji veidu trenkėsi į stalo kampą, tokiu būdu A. M. buvo padarytas odos nubrozdinimas - nudrėskimas viršutinės lūpos dešinėje pusėje, t.y. nežymus sveikatos sutrikdymas.

4Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2009-11-15 apie 15.20 val. bute, esančiame ( - ), tyčia, dėl to, kad jos dukra A. M., gim. ( - ), skundžiasi tėvui dėl jos elgesio, pastūmė A. M., o pastarajai pritūpus ant grindų, delnu ir kumščiais sudavė dukrai ne mažiau 10 smūgių į galvą ir nugarą bei ne mažiau 3 kartus spyrė į dešinįjį šoną, taip sukeldama A. M. fizinį skausmą.

5Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2009-11-16 apie 20.20 val., būdama apsvaigusi nuo alkoholio, bute, esančiame ( - ), tyčia, be jokios priežasties, vieną kartą delnu sudavė savo dukrai A. M., gim. ( - ), per pakaušį, taip jai sukeldama fizinį skausmą.

6Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2010-05-16, apie 13 val., bute, esančiame ( - ), sudavė savo dukrai A. M., gim. ( - ), vieną kartą delnu per pakaušį taip jai sukeldama fizinį skausmą.

7Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2010-05-17, apie 21.30 val., bute, esančiame ( - ), tyčia, kai jos dukra A. M., gim. ( - ), mėgino užstoti tėvą, pastūmė ją nuo tėvo ir kumščiu sudavė savo dukrai A. M. į kairįjį petį, taip jai sukeldama fizinį skausmą.

8Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2010-05-17, apie 22.50 val., bute, esančiame ( - ), kai jos dukra A. M., gim. 1997-09-06, mėgino užstoti tėvą, tyčia pastūmė A. M. nuo tėvo, ko pasėkoje ji galva trenkėsi į sieną, taip padarydama dukrai galvos sumušimą bei sudavė vieną smūgį kumščiu į kairįjį petį, taip padarydama dukrai A. M. poodinę kraujosruvą kairio peties sąnario srityje, t.y. nežymų sveikatos sutrikdymą.

9Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2010-05-25, apie 15 vai., bute, adresu ( - ), spyrė koja vieną kartą mažametei dukrai A. M., sėdėjusiai ant sofos, į kaktą, taip jai sukeldama fizinį skausmą.

10Skundu prokurorė prašo nutartį panaikinti ir paskirti T. Ž. kardomąją priemonę - suėmimą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-21 nutartimi T. Ž. paskirta stacionarinė teismo psichiatrijos ekspertizė, atiduodant įtariamąją į ekspertizės įstaigą - Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos ekspertinį skyrių, iki ekspertizės akto pateikimo prokurorui, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, šį terminą skaičiuojant nuo įtariamosios T. Ž. patalpinimo į ekspertizės įstaigą dienos. Apylinkės teismas nepagrįstai nurodė, kad įtariamoji T. Ž. sutiko gydytis, nes iš 2010-09-22 Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos ekspertinio skyriaus viršininko pavaduotojos N. M. rašto, T. Ž. atsisakė nuo stacionarinės ekspertizės, atsisakė eiti į skyrių, o nesuimtam asmeniui jie negali taikyti jokių suvaržymo priemonių. Be tokios ekspertizės atlikimo baudžiamojo proceso užbaigimas šioje byloje yra neįmanomas, kadangi net nėra aišku, kaip turi būti užbaigtas ikiteisminis tyrimas.

11Taip pat prokurorė skunde nurodo, kad paieškos paskelbimas įtariamajam nėra būtina sąlyga suėmimui skirti. Apylinkės teismas neatsižvelgė į tai, kad įtariamoji net nebeatidaro savo buto durų policijos pareigūnams: 2010-09-29 Klaipėdos m. 2-ojo policijos komisariato KPS tyrėjo Z. A. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad T. Ž., neatidariusi buto durų, žodžiu paaiškino, kad policijai buto durų neatidarys ir su jais niekur nevyks. Ji pažeidė jai paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nes buvo išvykusi į užsienį. Jos nesaisto šeiminiai ryšiai (išsituokusi), nedirba, turi ryšių užsienyje, vengia stacionarinės teismo psichiatrinės ekspertizės. Tokios aplinkybės rodo, kad įtariamoji T. Ž. tokiais savo veiksmais trukdo procesui, slapstosi nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų. Teigia, kad ji ir ateityje bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, o kitomis kardomosiomis priemonėmis neįmanoma užtikrinti jos dalyvavimo procese, netrukdomo ikiteisminio tyrimo, bylos nagrinėjimo teisme.

12Prokurorė prašo skundą tenkinti.

13Įtariamosios gynėja prašo skundą atmesti.

14Skundas tenkintinas.

15Byloje yra duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad įtariamoji T. Ž. padarė įtarime nurodytas nusikalstamas veikas. Tokie duomenys yra: nukentėjusiosios A. M., liudytojo V. M. parodymai, teismo medicinos specialisto išvados, kita ikiteisminio tyrimo medžiaga.

16Skundžiamojoje apylinkės teismo nutartyje nurodyta išvada, kad galima pasiekti BPK 119 str. numatytų tikslų taikant įtariamajai švelnesnes nei suėmimas kardomąsias priemones, nėra pagrįsta.

17Ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenys, kad įtariamajai Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-21 nutartimi paskirta stacionarinė psichiatrijos ekspertizė ir įtariamoji T. Ž. atiduota į sveikatos priežiūros (ekspertizės) įstaigą. Iš šios nutarties matyti, kad įtariamoji sutiko su stacionarinės ekspertizės atlikimu, tačiau iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie LR SAM Utenos ekspertinio skyriaus 2010-09-28 rašto matyti, kad T. Ž. atsisakė stacionarinės teismo psichiatrinės ekspertizės darymo, nors atidavimas į sveikatos priežiūros įstaigą yra privalomas įtariamajai (BPK 141 str.). Tai rodo įtariamoji trukdo procesui. Be to, šiame ikiteisminiame tyrime T. Ž. buvo paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tai reiškia, kad ji įsipareigojo be prokuroro ar teismo leidimo nepasišalinti iš nurodytos gyvenamosios vietos. Tačiau šios kardomosios priemonės sąlygas ji pažeidė – buvo išvykusi į užsienį. Be to, ji neatidaro durų policijos pareigūnams. Šią aplinkybę patvirtino Ž. A. tarnybinis pranešimas. T. Ž. trukdo bylos tyrimui, nesilaiko jai skirtos kardomosios priemonės (BPK 122 str. 2 d.).

18Pagal BPK 119 str. suėmimas, kaip griežčiausia kardomoji priemonė, skiriama siekiant užtikrinti įtariamojo dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą, bylos nagrinėjimą teisme, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms. Kadangi ikiteisminio tyrimo užbaigti be byloje paskirtos ekspertizės neįmanoma, todėl įtariamajai nepaskyrus kardomosios priemonės – suėmimo - švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis nebus galima pasiekti LR BPK 119 str. numatytų tikslų.

19Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 121-123 str, 131 str.,

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartį panaikinti.

21Paskirti T. Ž., a. k. ( - ) kardomąją priemonę – suėmimą kol bus atlikta jai stacionarinė psichiatrinė ekspertizė, bet ne ilgiau kaip trims mėnesiams.

22Suėmimo terminą skaičiuoti nuo T. Ž. sulaikymo dienos vykdant šią nutartį.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. T. Ž. įtariama tuo, kad ji 2009-11-14 apie 19.30 val. bute, esančiame ( - ),... 3. Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad ji 2009-11-15 apie 12 val. bute, esančiame (... 4. Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2009-11-15 apie 15.20 val. bute, esančiame (... 5. Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2009-11-16 apie 20.20 val., būdama apsvaigusi... 6. Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2010-05-16, apie 13 val., bute, esančiame ( -... 7. Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2010-05-17, apie 21.30 val., bute, esančiame... 8. Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2010-05-17, apie 22.50 val., bute, esančiame... 9. Be to, T. Ž. įtariama tuo, kad 2010-05-25, apie 15 vai., bute, adresu ( - ),... 10. Skundu prokurorė prašo nutartį panaikinti ir paskirti T. Ž. kardomąją... 11. Taip pat prokurorė skunde nurodo, kad paieškos paskelbimas įtariamajam nėra... 12. Prokurorė prašo skundą tenkinti.... 13. Įtariamosios gynėja prašo skundą atmesti.... 14. Skundas tenkintinas.... 15. Byloje yra duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad įtariamoji T. Ž.... 16. Skundžiamojoje apylinkės teismo nutartyje nurodyta išvada, kad galima... 17. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenys, kad įtariamajai Klaipėdos... 18. Pagal BPK 119 str. suėmimas, kaip griežčiausia kardomoji priemonė, skiriama... 19. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartį panaikinti.... 21. Paskirti T. Ž., a. k. ( - ) kardomąją priemonę – suėmimą kol bus... 22. Suėmimo terminą skaičiuoti nuo T. Ž. sulaikymo dienos vykdant šią... 23. Nutartis neskundžiama....