Byla N-662-2931-10
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutarties R. D. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutarties R. D. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (toliau – ir Institucija) 2008 m. gegužės 23 d. UAB „Salų žuvys“ gamybos vadovei R. D. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad 2008 m. gegužės 15 d. fasuotų prekių neigiamas grynojo kiekio nuokrypis viršijo leidžiamą LST 1907:2004; 2008 m. balandžio 30 d. parduotuvėje pasvėrus 10 pakuočių, visose pakuotėse faktinis grynojo produkto kiekis neatitiko vardinio produkto kiekio su leidžiamu nuokrypiu. Tuo R. D. pažeidė Metrologijos įstatymo 14 straipsnio 2 dalį. Atsakomybė už tai numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1897 straipsnio 1 dalyje.

5Institucija 2008 m. gegužės 23 d. nutarimu R. D. už pažeidimo, numatyto ATPK 1897 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskyrė 2000 litų baudą.

6II.

7R. D. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama Institucijos 2008 m. gegužės 23 d. nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Nurodė, kad UAB „Salų žuvys“ yra šaldytos žuvies fasuotoja, žuvį iš tiekėjų gauna blokais ir išfasuoja į maišelius įvairiais kiekiais. Pareiškėjos teigimu, bendrovė savo iniciatyva produkciją tikrina Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje. Patikrinimo metu tirtai žuvies partijai taip pat buvo atlikti glazūros kiekio nustatymo tyrimai Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje. Pažymėjo, kad bendrovė imasi visų galimų priemonių, kad nebūtų nukrypstama nuo Lietuvos standartų LST 1907:2004 LST 1782:2003 nustatytų leidžiamų didžiausių kiekio nuokrypių.

8Institucija atsiliepimu į skundą prašė skundo netenkinti. Nurodė, kad būtent Lietuvos metrologijos inspekcija yra ta institucija, kuri gali kompetentingai nustatyti metrologiškai tikslų fasuotų prekių kiekį. Nacionalinė veterinarijos laboratorija (šiuo metu - Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas) nėra akredituota glazūros kiekiui nustatyti, todėl jos atliktų tyrimų rezultatai yra ginčytini. Institucijos teigimu, sušaldyta ir glazūruota argentininių jūrų lydekų filė be odos pagal minėtos laboratorijos tyrimų rezultatus negalėjo turėti 1,78 proc. glazūros kiekio, nes net vizualiai glazūros sluoksnis buvo nuo 3 iki 5 mm, o tai atitinka 20-30 procentų glazūros kiekį. Atkreipė dėmesį, kad pati R. D. 2008 m. gegužės 23 d. pranešime pripažino teisės pažeidimo padarymo faktą.

9III.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 10 d. nutartimi R. D. skundo netenkino ir Institucijos 2008 m. gegužės 23 d. nutarimą paliko nepakeistą.

11Teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog fasuotų prekių kiekio kontrolė buvo atliekama produktą sveriant svarstyklėmis, turinčiomis patikros sertifikatus, kalibravimo liudijimą, laikantis visų tokiems tyrimams taikomų metodų, kurie nurodyti LST 1728 B priede, ir priėjo prie išvados, jog abejoti Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojų gautais patikrinimo rezultatais, kad fasuotų prekių - sušaldytos, glazūruotos Aliaskinių rudagalvių menkių filė be odos, ir sušaldytos, glazūruotos Argentininių jūrų lydekų filė be odos - faktinis grynojo produkto kiekis neatitiko vardinio produkto kiekio su leidžiamu nuokrypiu, pagrindo nėra. Pabrėžė, kad Nacionalinės veterinarijos laboratorijos 2008 m. vasario 8 d. tyrimų protokolas Nr. 1726Ch-1-10 nepaneigia Lietuvos metrologijos inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyriaus laboratorijos išvadų. Pažymėjo, kad iš byloje pateikto Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro prie Aplinkos ministerijos Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.080 matyti, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus ir yra akredituotas fasuotų produktų masės ir tūrio bandymams atlikti. Nurodė, kad R. D. 2008 m. gegužės 23 d. informavo Lietuvos metrologijos inspekciją apie pažeidimų pašalinimą (b. l. 58). R. D. atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė. Kadangi byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėja administracinį teisės pažeidimą padarė pakartotinai, teismas iš pareiškėjai inkriminuotos veikos pašalino jos atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kad R. D. teisės pažeidimą padarė pakartotinai.

12IV.

13R. D. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti arba skirti švelnesnę administracinę nuobaudą. Nurodo, kad faktas, jog taip žymiai skyrėsi Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus ir Nacionalinės veterinarijos laboratorijos tyrimų rezultatai liudija apie tai, jog šios institucijos taikė nevienodus tyrimo metodus. Nurodo, kad gautos produkcijos etiketėse glazūros kiekis buvo nurodytas 18 procentų. Toks glazūros kiekis, kuris buvo nustatytas Institucijos patikrinimo metu, peržiūrėjus Nacionalinės veterinarijos laboratorijos tyrimus, atliktus nuo 2006 m., niekada nebuvo gautas. Pažymi, kad teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė. Mano, kad bauda paskirta pažeidžiant administracinės nuobaudos skyrimo taisykles.

14Lietuvos metrologijos inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos metrologijos inspekcijai Metrologijos įstatymu pavesta atlikti teisinę metrologinę priežiūrą, kuri apima ir prekių kiekio – tiek nurodyto ant fasuočių, tiek esančio fasuotėse – kontrolę. 2007 m. rugsėjo mėnesį Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos pripažino, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus, ir akreditavo jį fasuotų produktų masės ir tūrio bandymams atlikti. Pažymi, kad Nacionalinė veterinarijos laboratorija (šiuo metu – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas) nėra akredituota nei faktiniam grynajam produkto kiekiui, nei glazūros kiekiui nustatyti, todėl jos atliktų tyrimų rezultatai yra ginčytini. Nurodo, kad padarytas pažeidimas yra didelio masto, sukėlė sunkius padarinius, todėl R. D. pagrįstai paskirta maksimali bauda.

15Teisėjų kolegija konstatuoja:

16V.

17ATPK 1897 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, numatyta, kad fasuotų prekių, kurių produkto kiekis yra nurodytas etiketėse arba ant fasuotės, gamyba, importas, pardavimas, perdavimas, saugojimas, ženklinimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus, - užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo 100 iki 1000 litų, juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo 300 iki 2000 litų.

18Metrologijos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad fasuotos prekės gali būti gaminamos, importuojamos arba parduodamos, perduodamos, saugomos su faktiniu produkto kiekiu, kuris turi atitikti vardinį produkto kiekį su leidžiamu nuokrypiu.

19Metrologijos įstatymo 2 straipsnio 30 dalyje reglamentuota teisinės metrologinės priežiūros sąvoka, nurodant, kad teisinė metrologinė priežiūra yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektų, tai yra matavimo priemonių, prekių kiekio, taip pat ir esančio fasuotėse, matavimo indų teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolė, jų gamintojų, pardavėjų ir naudotojų kontrolė, ar jie laikosi šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, ir su tuo susijusi rinkos priežiūra. Teisinė metrologinė priežiūra apima kiekio, nurodyto ant fasuočių, kontrolę.

20Metrologijos įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos metrologijos inspekcija atlieka teisinę metrologinę priežiūrą, teisės aktų nustatytais atvejais praneša Europos Komisijai ir kitų valstybių narių įgaliotoms institucijoms apie priemones, taikomas uždraudžiant naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, ir tokių sprendimų priežastis.

21Tiek Institucijos 2008 m. balandžio 30 d. (b. l. 61-62), tiek 2008 m. gegužės 15 d. (b. l. 40-42) patikrinimo aktuose nurodyta, kad faktinis grynojo produkto kiekis neatitiko vardinio produkto kiekio su leidžiamu nuokrypiu, nustatytu Lietuvos standarte LST 1907:2004. Fasuotų ir tam tikrais kiekiais parduodamų produktų kiekio teisinės metrologijos reikalavimų atitikties kontrolės rezultatų protokolas (b. l. 50) patvirtina, kad fasuotų prekių neigiamas grynojo kiekio nuokrypis viršijo leidžiamą LST 1907:2004. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad fasuotų prekių kontrolė buvo atliekama produktą sveriant svarstyklėmis, turinčiomis kalibravimo liudijimą ir patikros sertifikatą (b., l. 103; 104). Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.080 įrodo, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyrius yra akredituotas atlikti fasuotų produktų masės ir tūrio bandymus (b. l. 101). Šio pažymėjimo priede detalizuota akreditavimo sritis, nurodant, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyrius yra, be kita ko, akredituotas fasuotos šaldytos žuvies masei nustatyti, vadovaujantis LST 1782:2003 8.3 skyriumi (b. l. 102). Lietuvos standarte LST 1782:2003 8.3.1 punkte nurodytas produkto, nepadengto glazūra, neto masės nustatymo būdas, o 8.3.2 punkte nurodytas produkto, padengto glazūra, neto masės nustatymas, nurodant, kad kitas metodas yra apibrėžtas B priede. Iš 2008 m. gegužės 15 d. Lietuvos metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo akto Nr. PA-596(V08) 3, 4 ir 5 priedų (b. l. 23, 27, 33) matyti, kad sušaldytos žuvies glazūros kiekis nustatytas pagal LST 1782, B priedą. Tai patvirtina ir 2008 m. gegužės 15 d. tyrimo protokolai (b. l. 34, 35). Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Institucija patikrinimus atliko būdama akredituota tokio pobūdžio bandymams atlikti, vadovavosi Akreditavimo pažymėjime nurodytame teisės akte reglamentuotu tyrimo būdu, naudojo sertifikuotas ir kalibruotas matavimo priemones. Institucija nustatė, kad R. D. dirbant UAB „Salų žuvys“ gamybos vadove bendrovėje fasuojamos žuvies faktinis grynojo produkto kiekis neatitiko vardinio produkto kiekio su leidžiamu nuokrypiu, todėl buvo pažeisti Metrologijos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies reikalavimai.

22Apeliantė paaiškina, kad patikrinimo metu tirtai žuvies partijai prieš patikrinimą buvo atlikti glazūros kiekio nustatymo tyrimai Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje, kurioje buvo nustatyta, kad glazūros kiekis neviršijo leidžiamo nuokrypio. Byloje yra Nacionalinės veterinarijos laboratorijos 2008 m. kovo 4 d. tyrimų protokolas Nr. 1726 Ch1-10 (b. l. 14), iš kurio matyti, kad atliktų tyrimų rezultatai nesutampa su Institucijos gautais rezultatais. Šiame protokole taip pat nurodyta, kad tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu. Pirmosios instancijos teismo posėdyje apklausta nurodytą protokolą pasirašiusi specialistė Inga Jarmalaitė parodė, kad buvo tiriama tai, ką pristatė klientas, tyrimų rezultatai susiję tik su pateiktu mėginiu, kurio dydis nebuvo aprašytas. Taip pat parodė, kad buvo tirtas visai kitas mėginys, todėl rezultatų lyginti su Institucijos gautais rezultatais, šios specialistės nuomone, negalima. I. Jarmalaitė pirmosios instancijos teismo posėdyje pažymėjo, kad buvo atliktas neoficialus mėginio tyrimas (b. l. 193). Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 2008 m. spalio 27 d. rašte Nr. 3A-433 (b. l. 121-123) paaiškino, kad mėginius paėmė R. D. prašyme nenurodydama, kokiu metodu vadovaujantis buvo atrinkti šie mėginiai. Įvertinus nurodytas aplinkybes, detalus abiejų institucijų atliktų tyrimų būdo nustatymas nagrinėjamoje byloje neturi reikšmės. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, jog Nacionalinės veterinarijos laboratorijos 2008 m. vasario 8 d. tyrimų protokolas Nr. 1726Ch1-10 nepaneigia Lietuvos metrologijos inspekcijos Matavimų ir tyrimų skyriaus laboratorijos išvadų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad R. D. pripažino padarytus pažeidimus 2008 m. gegužės 23 d. informuodama Instituciją apie nustatytų pažeidimų pašalinimą (b. l. 58).

23Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, kad R. D. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal ATPK 1897 straipsnio 1 dalį. Tačiau apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone Institucijos paskirta maksimali ATPK 1897 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta administracinė nuobauda prieštarauja ATPK nustatytoms administracinės nuobaudos skyrimo taisyklėms. Institucija 2008 m. gegužės 23 d. nutarime konstatavo, kad R. D. pakartotinai per metus padarė tokios pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį jai jau buvo paskirta administracinė nuobauda. Pirmosios instancijos teismas šios R. D. atsakomybę sunkinančios aplinkybės nenustatė, tačiau Institucijos nutarimu paskirtą baudą paliko nepakeistą. Byloje nėra duomenų, įrodančių R. D. atsakomybę sunkinančią aplinkybę, nustatytą ATPK 32 straipsnio 1 dalies 5 punkte. Pažymėtina, kad nors R. D. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, įtvirtintų ATPK 31 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnio 1 dalyje nenustatyta, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skirtinos administracinės nuobaudos individualizavimui reikšmingos kitos, įstatyme neįtvirtintos administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atsakomybę švelninančios aplinkybės – tai, kad R. D. savo iniciatyva organizavo tyrimų atlikimą Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje (b. l. 14), tai, kad Institucijai 2008 m. gegužės 15 d. surašius Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo nedelsiant informavo Instituciją apie visų pažeidimų pašalinimą (b. l. 11), bei kitos, įstatyme neįtvirtintos R. D. atsakomybę sunkinančios aplinkybės – tai, kad pažeidimai buvo užfiksuoti ne tik pirmojo patikrinimo metu (2008 m. balandžio 30 d.), tačiau ir 2008 m. gegužės 15 d. Institucijai vėl nustačius, kad neigiamas grynojo produkto kieko nuokrypis viršijo leidžiamą (b. l. 16-18; 61-62). Be to, padarytas pažeidimas yra didelio masto, nes vartotojus pasiekė produktas, kurio faktinis grynasis kiekis žymiai neatitiko vardinio kiekio su leidžiamu nuokrypiu. Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad ATPK 20 straipsnyje įtvirtinti administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti R. D. pagal ATPK 1897 straipsnio 1 dalį paskirtą 2000 litų baudą sumažinant iki 1000 litų.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25R. D. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartį pakeisti:

27Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2008 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. N-178(V08) R. D. paskirtą 2000 litų baudą sumažinti iki 1000 litų.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (toliau – ir... 5. Institucija 2008 m. gegužės 23 d. nutarimu R. D. už pažeidimo, numatyto... 6. II.... 7. R. D. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama... 8. Institucija atsiliepimu į skundą prašė skundo netenkinti. Nurodė, kad... 9. III.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 10 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog fasuotų... 12. IV.... 13. R. D. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 14. Lietuvos metrologijos inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 16. V.... 17. ATPK 1897 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, numatyta, kad fasuotų prekių,... 18. Metrologijos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad fasuotos prekės... 19. Metrologijos įstatymo 2 straipsnio 30 dalyje reglamentuota teisinės... 20. Metrologijos įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad Lietuvos... 21. Tiek Institucijos 2008 m. balandžio 30 d. (b. l. 61-62), tiek 2008 m.... 22. Apeliantė paaiškina, kad patikrinimo metu tirtai žuvies partijai prieš... 23. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. R. D. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartį... 27. Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2008 m.... 28. Nutartis neskundžiama....