Byla 2A-703-260/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Galinos Blaževič ir Egidijaus Tamašausko sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant pareiškėjui A.A.U., suinteresuoto asmens Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovui Tadui Račiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A.A.U. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-56-769/2009 pagal pareiškėjo A.A.U. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kalvarijos savivaldybės administracijai, Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį,

Nustatė

2pareiškėjas patikslintu pareiškimu (b.l. 21-22) prašė teismo pripažinti A.A.U. nuosavybės įgijimo teisę pagal įgyjamąją senatį į hidrotechninį statinį, esantį ( - ), Kalvarijos sav., kurio unikalus Nr. ( - ), susidedantį iš pylimo (tūris 2600 kv.m.) ir vandens nuleidimo įrenginio (aukštis-3,5; diametras-600; ilgis 40,00), statybos metai 1978. Pareiškime nurodė, kad hidrotechniniu statiniu pradėjo faktiškai naudotis nuo 1996-11-04 (kai buvo paženklintos žemės sklypo ribos ir sudarytas žemės sklypo paženklinimo-parodymo aktas), statinys yra pareiškėjui nuosavybės teise priklausančioje žemėje, hidrotechnikos statinys niekada neturėjo savininko, įrenginys nesiriboja su kitų žemės savininkų sklypais, jis nenaudojamas kaip melioracijos statinys. Valdymas 11 metų buvo atviras ir nepertraukiamas, valdymo sąžiningumas, atvirumas ir nepertraukiamumas niekada nebuvo ginčijamas.

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 22 d. sprendimu pareiškimą atmetė. Teismas, remdamasis liudytojų parodymais, Marijampolės apskrities sprendimu, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės į 3,34 ha žemės sklypą ( - ), Kalvarijos sen., nustatė, kad hidrotechninį statinį kartu su tvenkiniu pareiškėjas įgijo 1997 m. gruodžio 17 d. Nepraėjus dešimčiai metų nuo daikto įgijimo, 2006 m. gegužės 25 d. Kalvarijos savivaldybės taryba sprendimu Nr.T-47-8 „Dėl turto, kuris neturi savininko (arba savininkas nežinomas), įtraukimo į apskaitą ir jo saugojimo“ hidrotechninį statinį ( - ), Kalvarijos savivaldybėje, 18900 Lt vertės, įtraukė į apskaitą ir priėmė saugoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr.634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, t. y., 2006 metų gegužės mėnesį Kalvarijos savivaldybė, neturėdama jokių žinių apie statinio savininką ar teisėtą valdytoją, pradėjo hidrotechninio statinio pripažinimo bešeimininkiu procesą. Nors pareiškėjas teismui teigė, kad jis sąžiningai įgijo hidrotechnikos statinį, teisėtai jį valdė, valdymas 11 metų buvo atviras ir nepertraukiamas, valdymo sąžiningumas, atvirumas ir nepertraukiamumas niekada nebuvo ginčijamas, tačiau įstatymų nustatyta tvarka hidrotechninio statinio ( - ) valdymas viešajame registre nebuvo įregistruotas, todėl teismas sprendė, kad pareiškėjui A. A.U. nėra pagrindo taikyti įgyjamąją senatį nuosavybės teisių į hidrotechninį statinį ( - ), Kalvarijos sav., unikalus Nr. ( - ), įgijimui.

4Apeliaciniu skundu (b.l. 156-157) pareiškėjas A.A.U. prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo prašymą. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas visiškai nepagrįstas, neteisėtas, todėl naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas dėl sekančių motyvų:

51. Suinteresuoti asmenys Kalvarijos savivaldybės administracija, Marijampolės apskrities viršininko administracija, Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija vieningai pasisakė už tai, kad A.A.U. pareiškimas būtų patenkintas, kadangi biudžeto lėšų objektui prižiūrėti nenumatyta ir neskirta, objektui reikalingas remontas bei nuolatinė priežiūra, fiziniai asmenys pilnai gali prižiūrėti ir prižiūri tokius objektus. Marijampolės apskrities viršininko administracija nurodė, kad statinys yra tiktai pareiškėjo nuosavybės teise priklausančioje žemėje, jie ne tik prašo pareiškimą tenkinti, bet net laiko būtinybe teismo sprendimą priimti ieškovo naudai, kadangi objektas niekada neturėjo šeimininko, o šiuo metu iškilusi remonto ir priežiūros būtinybė. Marijampolės apskrities viršininko administracijos darbuotojas, liudytojas Norkus paaiškino, kad iš 58 vnt. hidrotechninių statinių, 30 vnt. turi savininkus, tame tarpe kai kurie savininkai yra fiziniai asmenys, kurie sugeba tinkamai statinius prižiūrėti, todėl ir A. A. U. tinkamas būti statinio, savininku. Kalvarijos savivaldybės atstovė nurodė, kad priežiūra būtina, paaiškino, kad pareiškėjas vieną kartą jau šalino statinio sugadinimo padarinius savo lėšomis ir pastangomis. Šis suinteresuoto asmens aiškinimas atitinka liudytojų O. G. K. ir A. G. nurodytas aplinkybes, dėl statinio sugadinimo ir atstatymo pareiškėjo pastangų dėka. Nepaisydamas suinteresuotų asmenų pozicijos, be jokio teisėto pagrindo, nepagrįstai kritikuodamas pareiškėjo pakviestų liudytojų parodymus, pirmosios instancijos teismas pažeidė teisingumo, teisės į teisingą teismą principus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ( Roma, 1950 metų lapkričio 4 diena) 6 str. l d.; Lietuvos Respublikos CPK 5 str., 6 str., 21 str.

62. Lietuvos Respublikos CK 4. 68 str. - 4. 71 str. suteikia fiziniam asmeniui teisę įgyti daiktą teismo tvarka, kai asmuo sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs ne mažiau kaip dešimt metų ir per tą laiką neatsirado daikto savininkas, kuris turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą. Iš rašytinių įrodymų, liudytojų parodymų matyti, kad pareiškėjas statiniu naudojasi kaip savu nuo 1996-11-04, kuomet specialistai pažymėjo A. A. U. nuosavybės teise priklausančios žemės sklypo ribas. Lietuvos Respublikos CPK 531 str. įpareigoja pareiškėją išsamiai aprašyti daiktą, kuriam siekiama nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, nurodyti daikto valdymo terminą (o ne daikto registravimo viešame registre faktą ar datą). Nei vienas iš nurodytų įstatymo normų nekelia reikalavimo, kad nekilnojamas daiktas būtinai turi būti registruotas viešame registre ir neleidžia valdymo terminą skaičiuoti nuo daikto registravimo viešame registre dienos. Įstatymas nurodo teismui ištirti daikto valdymo terminą, tačiau pirmosios instancijos teismas įstatymo nuostatų nepaisė, tuo grubiai pažeisdamas visapusiškumo, pilnumo ir objektyvumo principus, įtvirtinus Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnyje.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 160-161) suinteresuotas asmuo Marijampolės apskrities viršininko administracija nurodo, kad neprieštarauja apeliaciniame skunde pareikštam reikalavimui, prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra, kadangi visus turimus rašytinius įrodymus ir paaiškinimus yra pateikęs pirmosios instancijos teisme.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 163-164) suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija nurodo, kad neprieštarauja, jog pareiškėjo A.A.U. apeliacinis skundas būtų patenkintas. Nurodo, kad 2000 m. įsikūrusiai Kalvarijos savivaldybei Marijampolės savivaldybė hidrotechninio įrenginio neperdavė. Kalvarijos savivaldybė šio turto nuosavybės teise neturi, nevaldo patikėjimo ar panaudos teise. 2005 m. Kalvarijos savivaldybė užsakė šio hidrotechninio įrenginio kadastrinių matavimų bylą. 2006 m. gegužės 25 d. Kalvarijos savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-47-8 įtraukė septynis hidrotechninius įrenginius į Kalvarijos savivaldybės administracijos balansą (apskaitą) saugojimui. Šis statinys įtrauktas į potencialiai pavojingų objektų sąrašą. Kalvarijos savivaldybės specialistų sudaryta komisija kiekvienais metais įvertina hidrotechninio statinio būklę, surašo aktą. Kadangi šis objektas savivaldybei nepriklauso, todėl jo remontui ir priežiūrai lėšų savivaldybė neturi.

9Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme pareiškėjas prašė jo apeliacinį skundą patenkinti, panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pripažinti A.A.U. nuosavybės įgijimo teisę pagal įgyjamąją senatį į hidrotechninį statinį, esantį ( - ), Kalvarijos sav., kurio unikalus Nr. ( - ), susidedantį iš pylimo (tūris 2600 kv.m.) ir vandens nuleidimo įrenginio (aukštis-3,5; diametras-600; ilgis 40,00), statybos metai 1978. Suinteresuoto asmens Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovas prašė spręsti teismo nuožiūra.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines aplinkybes ir atitikti materialiosios ir proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.).

12Nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, t.y. prašė teismo pripažinti pareiškėjui A.A.U. nuosavybės įgijimo teisę pagal įgyjamąją senatį į hidrotechninį statinį, esantį ( - ), Kalvarijos sav., kurio unikalus Nr. ( - ), susidedantį iš pylimo (tūris 2600 kv.m.) ir , vandens nuleidimo įrenginio (aukštis-3,5; diametras-600; ilgis 40,00), statybos metai 1978. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą atmetė, konstatavęs, jog nėra pagrindo taikyti įgyjamąją senatį, kadangi įstatymų nustatyta tvarka hidrotechninio statinio ( - ) valdymas viešajame registre nebuvo įregistruotas.

13Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, laiko, jog įstatymas nenumato reikalavimo, kad nekilnojamas daiktas būtinai turi būti registruotas viešame registre ir neleidžia valdymo terminą skaičiuoti nuo daikto registravimo viešame registre dienos. Įstatymas nurodo teismui ištirti daikto valdymo terminą, tačiau pirmosios instancijos teismas įstatymo nuostatų nepaisė, tuo grubiai pažeisdamas visapusiškumo, pilnumo ir objektyvumo principus, įtvirtinus Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnyje.

14Teisėjų kolegija šiuos apeliacinio skundo argumentus laiko nepagrįstais.

15Kasacinis teismas formuluoja tokią teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę: CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas valdyti daiktą atvirai reiškia, kad po 2003 m. liepos 1 d. daikto valdymas turi būti įregistruotas viešame registre nepriklausomai nuo to, kada šis valdymas prasidėjo – iki 2000 m. CK įsigaliojimo ar jam įsigaliojus. Daikto registracijos pagrindas yra teismo sprendimas, kuriuo patvirtintas daikto valdymo faktas (CPK 529 straipsnis). Jeigu nekilnojamojo daikto valdymas prasidėjo iki 2000 m. CK įsigaliojimo, o CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytas dešimties metų terminas nesuėjo iki 2003 m. liepos 1 d., tai, po šios datos daikto valdymo neįregistravus viešame registre, laikytina, kad neįvykdyta įstatyme nustatyta sąlyga – daiktą dešimt metų valdyti atvirai. Tokiu atveju daikto valdymas, neįregistravus jo viešame registre, negali būti pagrindas nustatyti faktą, kad nuosavybės teisės įgytos pagal įgyjamąją senatį. Po 2003 m. liepos 1 d., įregistravus daikto valdymą, prasidėjusį iki 2000 CK įsigaliojimo, šis terminas įskaitomas į dešimties metų terminą, skaičiuojamą nuo daikto valdymo įregistravimo viešame registre momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-535/2008, Teismų praktika Nr.30).

16Nagrinėjamuoju atveju nustatyta, kad hidrotechninį statinį kartu su tvenkiniu pareiškėjas įgijo 1997 m. gruodžio 17 d., t.y. iki 2000 CK įsigaliojimo. 10 metų hidrotechninio statinio valdymo terminas baigėsi 2007 m. gruodžio 17 d., t.y. jau po 2003 m. liepos 1 d. Tokiu būdu po 2003 m. liepos 1 d. hidrotechninio statinio, esančio ( - ), Kalvarijos sav., kurio unikalus Nr. ( - ), valdymas turėjo būti įregistruotas viešame registre nepriklausomai nuo to, jog valdyti pareiškėjas pradėjo 1997-12-17, t.y. iki 2000 m. CK įsigaliojimo. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo taikyti įgyjamąją senatį nuosavybės teisių į hidrotechninį statinį, esantį ( - ), Kalvarijos sav., kurio unikalus Nr. ( - ), įgijimui.

17Nepagrįstais laikytini ir apeliacinio skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas, nepaisydamas suinteresuotų asmenų pozicijos, be jokio teisėto pagrindo, nepagrįstai kritikuodamas pareiškėjo pakviestų liudytojų parodymus, pažeidė teisingumo, teisės į teisingą teismą principus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Roma, 1950 metų lapkričio 4 diena) 6 str. l d., Lietuvos Respublikos CPK 5 str., 6 str., 21 str.

18Nors byloje suinteresuoti asmenys neprieštaravo, kad būtų patenkintas pareiškėjo A. A. U. pareiškimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymas, nes biudžeto lėšų objektui prižiūrėti nenumatyta ir neskirta, objektui reikalingas remontas bei nuolatinė priežiūra, o fiziniai asmenys pilnai gali prižiūrėti ir prižiūri tokius objektus, teismas patvirtinti nuosavybės teisės įgijimo faktą gali tik patikrinęs, ar įvykdytos visos nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį įgyti įstatymo nurodytos sąlygos (valdymo sąžiningumas, teisėtumas, nepertraukiamumas ir atvirumas). Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymą, todėl nepažeidė teisingumo, teisės į teisingą teismą principų.

19Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad apskųstasis pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas, teisėtas, o jį keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Todėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 22 d. sprendimas nekeistinas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21apeliacinį skundą atmesti.

22Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėjas patikslintu pareiškimu (b.l. 21-22) prašė teismo pripažinti... 3. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009 m. sausio 22 d. sprendimu... 4. Apeliaciniu skundu (b.l. 156-157) pareiškėjas A.A.U. prašo panaikinti... 5. 1. Suinteresuoti asmenys Kalvarijos savivaldybės administracija, Marijampolės... 6. 2. Lietuvos Respublikos CK 4. 68 str. - 4. 71 str. suteikia fiziniam asmeniui... 7. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 160-161) suinteresuotas asmuo... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 163-164) suinteresuotas asmuo... 9. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme pareiškėjas prašė jo... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 12. Nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal... 13. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, laiko, jog... 14. Teisėjų kolegija šiuos apeliacinio skundo argumentus laiko nepagrįstais.... 15. Kasacinis teismas formuluoja tokią teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę: CK... 16. Nagrinėjamuoju atveju nustatyta, kad hidrotechninį statinį kartu su... 17. Nepagrįstais laikytini ir apeliacinio skundo teiginiai, kad pirmosios... 18. Nors byloje suinteresuoti asmenys neprieštaravo, kad būtų patenkintas... 19. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio... 21. apeliacinį skundą atmesti.... 22. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. sausio 22 d. sprendimą palikti... 23. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....