Byla e2-1694-1044/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gerda Sinkevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AS „Citadele banka“, veikiančio per AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui individualiai įmonei „Kompextra“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas AS „Citadele banka“, veikiantis per AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą (toliau ir ieškovas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo IĮ „Kompextra“ (toliau ir atsakovas) 14 726,98 skolos (negrąžinto kredito), 531,60 Eur palūkanų, 521,84 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Pagal 2016 m. gegužės 6 d. kredito sutartį Nr. OS-20160506-200662 ieškovas atsakovui suteikė 15 000 Eur kreditą (overdraftą) apyvartinėmis lėšomis, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Kredito sutartyje numatytas kredito grąžinimo terminas 2017 m. kovo 6 d., tačiau 2017 m. kovo 6 d. ir 2018 m. kovo 6 d. kredito sutarties pakeitimais terminas buvo pratęstas, o 2019 m. kovo 13 d. susitarimu dėl kredito sutarties pakeitimo galutinis kredito grąžinimo terminas buvo atidėtas iki 2026 m. kovo 13 d. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovas 2019 m. rugpjūčio 19 d. sutartį nutraukė. Ieškovo teigimu, atsakovo įsiskolinimą ieškovui sudaro 14 726,98 Eur negrąžinto kredito suma, 531,60 Eur palūkanų, 521,84 Eur delspinigių.

Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo du kartus (2019-10-04 ir 2019-10-18) siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo buveinės vietos adresu ( - ), tačiau grįžo į teismą neįteikti su atžyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Šis atsakovo adresas nurodytas ir šalių sudarytoje sutartyje. Neįteikus procesinių dokumentų atsakovo buveinės adresu, jie išsiųsti atsakovo vadovui ir laikomi įteikti 2019 m. gruodžio 20 d. CPK 123 straipsnio 2, 3 dalyje nustatyta tvarka (pranešimas apie įteiktinus procesinius dokumentus paliktas 2019-11-20). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2016 m. gegužės 6 d. sudarė kredito sutartį Nr. OS-20160506-200662 (toliau – sutartis), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo atsakovui suteikti 15 000 Eur kreditas (overdraftas), o atsakovas įgijo teisę naudotis kredito limitą neviršijančia pinigų suma, įsipareigojo naudoti ją savo apyvartinėms lėšoms papildyti bei nustatytais terminais įvykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant grąžinti panaudotą sumą bei sumokėti 16 proc. metines palūkanas (sutarties 1.5, 2.1 punktai) (e. b. l. 5-7). Šalys 2019 m. kovo 13 d. sutarties pakeitimu Nr. 3 nustatė, kad atsakovas vienodo dydžio dalimis nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2026 m. kovo 1 d. grąžins ieškovui skolą, skolos grąžinimo pradžios data 2019 m. balandžio 1 d. (e. b. l. 8-17). Atsakovui netinkamai vykdant įsipareigojimą grąžinti skolą, ieškovas 2019 m. rugpjūčio 5 d. raštu įspėjo atsakovą dėl sutarties nevykdymo ir nutraukimo, o atsakovui į šį įspėjimą nesureagavus – 2019 m. rugpjūčio 19 d. vienašališkai nutraukė su atsakovu sudarytą sutartį (e. b. l. 18). Atsakovas liko skolingas ieškovui 14 726,98 Eur negrąžinto kredito ir 531,60 Eur palūkanų. Byloje nėra duomenų iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovas sumokėjo ieškovui skolą (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

8CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

9Atsakovas pasinaudojo ieškovo suteiktu kredito limitu, tačiau nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų šalių sutartais terminais, todėl darytina išvada, kad atsakovas tinkamai neįvykdė sutartinių įsipareigojimų (CK 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalį, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas savo prievolės grąžinti kredito limitą tinkamai nevykdė, ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti 14 726,98 Eur negrąžinto kredito ir 531,60 Eur priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų už laikotarpį nuo 2019 m. kovo 13 d. iki 2019 m. rugpjūčio 19 d., yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 2 dalis.).

10Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). CK 6.72 straipsnyje nustatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 punktą, sutartinių įmokų pavėluoto mokėjimo atvejais atsakovas nuo pradelstos sumokėti sumos privalo mokėti 0,09 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovo skaičiavimu, atsakovas turi sumokėti 521,84 Eur delspinigių (0,09 proc. norma per dieną) už laikotarpį nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku negrąžino kredito, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 521,84 Eur delspinigių yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis)

11Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (15 780,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. spalio 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 355 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis). Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovo priteistinos ieškovui (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nagrinėjamoje byloje sudaro 5,58 Eur ir yra priteistinos valstybei iš atsakovo (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 96 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui AS „Citadele banka“ (j. a. k. ( - ) veikiančiam per AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą (j. a. k. 304940934) iš atsakovo individualios įmonės „Kompextra“ (j. a. k. 302587300) 14 726,98 Eur (keturiolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt šeši eurai, 98 ct) skolos, 531,60 Eur (penki šimtai trisdešimt vienas euras, 60 ct) nesumokėtų palūkanų, 521,84 Eur (penki šimtai dvidešimt vienas euras, 84 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (15 780,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. spalio 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 355 Eur (trys šimtai penkiasdešimt penki eurai) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš atsakovo individualios įmonės „Kompextra“ (j. a. k. 302587300) 5,58 Eur (penki eurai, 58 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą (kodas 188728821, įmokos kodas 5660).

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

19Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai