Byla I-1190-0171/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Broniaus Januškos ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovėms Vaidutei Kalpokienei ir advokatei Jurgitai Judickienei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Litesko“ atstovei Žanetai Kubiliūtei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Draugystės sanatorija“ skundą atsakovui VĮ Registrų centrui dėl sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys VĮ Registrų centro Alytaus filialas ir UAB „Litesko“).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu (b. l. 3–13) panaikinti 2009-01-16 VĮ Registrų centro sprendimą Nr. 11.

5Skunde paaiškino, kad, norėdama ištaisyti nekilnojamojo turto registre ir kadastre esančius neteisingus duomenis apie jai nuosavybės teise priklausančių pastatų šildymo būdą, 2008-04-16 kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą (toliau – teritorinis registratorius) su prašymu ištaisyti nekilnojamojo turto kadastre ir registre įrašytus jai nuosavybes teise priklausančių pastatų (pastato, esančio adresu: ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ) (toliau – Pastatas Nr. 1), pastato, esančio ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ) (toliau – Pastatas Nr. 2), pastato, esančio ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ) (toliau – Pastatas Nr. 3), pastato, esančio adresu: ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. ( - ) (toliau – Pastatas Nr. 4), toliau visi šie pastatai – Pastatai) kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą. Teritorinis registratorius pareiškėjos prašymą tenkino ir 2008-04-23 Pastatų duomenis apie jų šildymo būdus, įrašytus nekilnojamojo turto kadastre ir registre, ištaisė. UAB „Litesko“, nesutikdama su teritorinio registratoriaus sprendimu ištaisyti Pastatų kadastro ir registro duomenis apie jų šildymo būdą, 2008-05-23 apskundė jį VĮ Registrų centro (toliau – centrinis registratorius) ginčų nagrinėjimo komisijai (toliau – Komisija). Komisija 2008-06-04 priėmė sprendimą Nr. 223 UAB „Litesko“ skundą atmesti. Nesutikdama su tokiu Komisijos sprendimu, UAB „Litesko“ jį apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2008-12-08 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-3880-473/2008 skundžiamą sprendimą pripažino teisėtu ir pagrįstu. UAB „Litesko“, nesutikdama su tokiu teismo sprendimu, jį 2008-12-19 apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

6Pareiškėja pažymėjo, kad UAB „Litesko“ 2008-06-19 kreipėsi į teritorinį registratorių prašydama pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą. Teritorinis registratorius į šį prašymą atsakė 2008-07-14 raštu, kuriame nurodė, kad UAB „Litesko“ prašymas pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą bus išnagrinėtas, kai pagal pareiškėjos prašymą bus atliekami minėtų kadastrinių duomenų tikslinimo darbai. UAB „Litesko“ 2008-08-04 teritoriniam registratoriui pateikė pakartotinį prašymą pakeisti Pastatų kadastro duomenis apie jų šildymo būdą. Į šį prašymą teritorinis registratorius atsakė 2008-09-17 raštu, kuriame nurodė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama byla, todėl UAB „Litesko“ prašymas dėl neteisėtų pasekmių ištaisymo, t. y. prašymas pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, bus nagrinėjamas, kai minėtas administracinis teismas priims sprendimą. Pareiškėja pažymėjo, kad UAB „Litesko“ tokių atsakymų neskundė.

7Centrinis registratorius 2008-11-24 įpareigojo teritorinį registratorių priimti sprendimą, kuriuo būtų išspręstas UAB „Litesko“ prašymas. Teritorinis registratorius prašymą išsprendė 2008-11-27 priėmęs sprendimą Nr. 245 (toliau – sprendimas Nr. 245) UAB „Litesko“ prašymą atmesti. Šį teritorinio registratoriaus sprendimą UAB „Litesko“ apskundė centriniam registratoriui, o centrinio registratoriaus Komisija 2009-01-16 priėmė sprendimą Nr. 11 (toliau – sprendimas Nr. 11), kuriame nurodė, kad UAB „Litesko“ reikalavimas pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkinamas, o teritorinio registratoriaus sprendimas Nr. 245 naikinamas.

8Pareiškėja nesutiko su sprendimo Nr. 11 dalimi, kurioje nurodyta, kad jos 2008-04-16 prašymas Nr. SD-155 buvo nepatenkintas, kai teritorinis registratorius 2008-04-21 priėmė sprendimą netenkinti minėto prašymo. Pareiškėja pažymėjo, kad iki sprendimo Nr. 11 neturėjo jokių duomenų ir nebuvo informuota apie tai, kad teritorinis registratorius priėmė sprendimą dėl minėto jos prašymo, todėl mano, kad centrinio registratoriaus Komisija visiškai nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja, norėdama panaikinti minėtą teritorinio registratoriaus sprendimą, apie kurį ji nieko nežinojo, turėjo jį skųsti centriniam registratoriui. Pareiškėja paaiškino, kad tiek 2008-04-16 jos prašymas Nr. SD-155, tiek 2008-04-16 prašymas Nr. SD-156 teritoriniam registratoriui buvo pateikti tą pačią dieną. Nors Komisija nurodė, kad šie teritoriniam registratoriui pateikti prašymai buvo analogiški, tačiau aiškiai matyti, kad minėtų prašymų kontekstas skiriasi, t. y. nors minėtuose prašymuose buvo pateiktas vienodas prašymas ištaisyti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, prašyme Nr. SD-155 nebuvo nurodyta, dėl kokių priežasčių Pastatų kadastriniai duomenys apie jų šildymo būdą turi būti taisomi. Pareiškėja paaiškino, kad teritorinis registratorius, gavęs jos prašymą Nr. SD-155, tą pačią dieną telefonu informavo, kad ji turėtų teritoriniam registratoriui pateikti prašymą su papildytais motyvais, kodėl pareiškėja prašo ištaisyti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą. Pareiškėja teritoriniam registratoriui tą pačią dieną pateikė prašymą Nr. SD-156, kuriame buvo išdėstytas analogiškas kaip prašyme Nr. SD-155 ištaisyti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą prašymas, tačiau taip pat nurodė motyvus, kuriais remdamasi prašė minėtus duomenis ištaisyti. Pareiškėja pažymėjo, kad pateikdama prašymą Nr. SD-156 turėjo teisę pagrįstai manyti, kad bus sprendžiamas tik jos motyvuoto prašymo Nr. SD-156 klausimas, o jos prašymas Nr. DS-155 klausimas net nebus nagrinėjamas.

9Pareiškėja mano, kad ji elgėsi visiškai pagrįstai ir teisėtai neskųsdama jai nežinomo 2008-04-21 teritorinio registratoriaus sprendimo ir turėjo pagrįstą teisę tikėti, kad jos prašymo pagrindu 2008-04-23 priimtas sprendimas patenkinti teritoriniam registratoriui pateiktą prašymą ir pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą yra visiškai pagrįstas ir teisėtas.

10Pareiškėja nesutinka su skundžiamo sprendimo išvada, kad ji teritoriniam registratoriui pateiktuose prašymuose prašė ne ištaisyti, o pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą.

11Pareiškėja nurodė, kad centrinis registratorius nepagrįstai 2008-11-24 įpareigojo teritorinį registratorių priimti sprendimą Nr. 245, kuriuo būtų išspręstas UAB „Litesko“ prašymas. Tokiais savo veiksmais centrinis registratorius peržengė savo kompetencijos ribas, kadangi UAB „Litesko“ turėjo teisę atitinkamą teritorinio registratoriaus sprendimą skųsti, tačiau šia galimybe nepasinaudojo. Pareiškėja mano, kad centrinis registratorius neturėjo teisės teritorinį registratorių įpareigoti spręsti UAB „Litesko“ prašymą pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, kadangi UAB „Litesko“ pati nepasinaudojo įstatymuose nustatyta galimybe pačiai ginti savo teises.

12Pareiškėja taip pat nesutinka su skundžiamo sprendimo išvada, kad UAB „Litesko“ teritoriniam registratoriui pateiktuose prašymuose prašė ištaisyti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą. UAB „Litesko“ tiek 2008-06-19, tiek 2008-09-04 prašymuose teritoriniam registratoriui atlikti tam tikrus veiksmus nenurodė nė vienos teisės normos, kuria remiantis galima būtų nustatyti, ar jis teritorinio registratoriaus prašo ištaisyti, ar pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą. Pareiškėja mano, kad UAB „Litesko“ teritorinio registratoriaus prašė būtent pakeisti šiuo metu nekilnojamojo turto registre ir kadastre įrašytus Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, nes minėti duomenys iki jų nuginčijimo arba pakeitimo įstatymų nustatyta tvarka yra laikytini teisingais ir išsamiais.

13Pareiškėja nurodė, kad UAB „Litesko“ nėra suinteresuotas asmuo, galintis prašyti pakeisti, tikslinti ir pan. ne jam, o jai priklausančių Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, o Komisijos sprendime Nr. 11 išdėstyti argumentai, pagrindžiantys aplinkybę, kad UAB „Litesko“ turi pagrįstą suinteresuotumą reikalauti pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, turėtų būti vertinami kaip nepagrįsti.

14Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime (b. l. 63–66) nurodė, kad pareiškėjos motyvai dėl trečiojo suinteresuoto asmens nesąžiningumo neįrodo, kad 2009-01-16 Komisijos sprendimas Nr. 11 yra neteisėtas ir nepagrįstas.

15Atsakovas paaiškino, kad Komisija tyrė, kokiu pagrindu buvo 2008-04-23 pakeisti duomenys nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke.

16Nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad pateikdama prašymą Nr. SD-156 ji turėjo teisę pagrįstai manyti, kad bus sprendžiamas tik jos motyvuoto prašymo Nr. SD-156 klausimas, o prašymas Nr. SD-155 net nebus nagrinėjamas. Tokiu neveikimu, kurį nurodo pareiškėja, būtų pažeidžiamos jos teisės ir interesai. Atsakovas pažymėjo, kad kiekvienas prašymas, jame keliamas reikalavimas ir / ar pateikti dokumentai privalo būti išnagrinėti teritorinio registratoriaus. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 25 straipsnyje yra įtvirtinta pareiškėjos teisė atsiimti prašymą. Pareiškėja, norėdama, kad 2008-04-16 prašymas Nr. SD-155 nebūtų nagrinėjamas, turėjo išreikšti tam valią, o esant prašymui teritorinis registratorius neturėjo teisės jo nenagrinėti.

17Nekilnojamojo turto registro įstatymo 7 straipsnyje suteikta centriniam registratoriui teisė kontroliuoti teritorinių registratorių veiklą ir jiems vadovauti, todėl jis, sužinojęs, kad Alytaus filialas UAB „Litesko“ prašymų nenagrinėja, 2008-11-24 įpareigojo teritorinį registratorių išnagrinėti UAB „Litesko“ prašymus ir dėl jų įstatymų nustatyta tvarka priimti sprendimą. Centrinis registratorius vertino ne tik UAB „Litesko“ reikalavimą, bet ir visus jos prašymą pagrindžiančius motyvus, nurodytas faktines aplinkybes, pateiktus dokumentus. Visi šie duomenys leido daryti pagrįstą išvadą, kad UAB „Litesko“ prašo ištaisyti klaidą kaip suinteresuotas asmuo.

18Teismo posėdyje atsakovo atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdį jam buvo pranešta tinkamai (b. l. 196).

19Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Litesko“ su pareiškėjos skundu taip pat nesutiko. Atsiliepime (b. l. 1–6) nurodė, iki 2008-04-23 nekilnojamo turto kadastre įregistruoti Pastatų kadastro duomenys apie šildymo būdą atitiko visus pateiktus dokumentus, kurių pagrindu ir buvo įregistruoti minėti kadastro duomenys. Tiek 2008-04-16 prašyme Nr. 155, tiek prašyme Nr. 156 pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad pagal dokumentus, kurių pagrindu buvo įregistruoti kadastro duomenys apie šildymo būdą, kadastro tvarkytojas šiuos duomenis būtų įrašęs netiksliai, klaidingai ar neišsamiai. Taigi teritorinis registratorius nei pagal pareiškėjos prašymą Nr. 155, nei pagal prašymą Nr. 156 neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo pakeisti Pastatų kadastro duomenis apie jų šildymo būdą nekilnojamo turto kadastre.

20UAB „Litesko“ paaiškino, kad ji vykdo centralizuotos šilumos energijos tiekimo veiklą įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat ir Druskininkuose, todėl turi pagrįstą interesą bei reikalavimą teisės aktų nustatyta tvarka siekti, kad prijungti prie Druskininkų miesto centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų pastatai būtų atjungiami nuo šios sistemos ir šių pastatų šildymo būdas būtų keičiamas tik teisės aktų nustatyta tvarka.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Alytaus filialas ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra (b. l. 124). Trečiojo suinteresuoto asmens atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (b. l. 196).

22Skundas atmestinas.

23Remdamasis byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad pareiškėja 2008-04-16 VĮ Registrų centro Alytaus filialo Druskininkų skyriaus vadovui pateikė prašymus Nr. SD-155 (b. l. 16) ir Nr. SD-156 (b. l. 17) pataisyti žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazėje bei inventorizacijos bylose padarytas klaidas dėl pastatų šildymo, t .y. ištaisyti neteisingai nurodytą Pastatų šildymo būdą. 2008-04-21 VĮ Registrų centro Alytaus filialas priėmė sprendimą „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos patikrinimo“ (b. l. 104) netenkinti pareiškėjos prašymo (prašymų registravimo knygoje įrašo Nr. 82205 (b. l. 103), nes dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis. 2008-04-23 VĮ Registrų centro Alytaus filialas pareiškėjos prašymą dėl duomenų pakeitimo nekilnojamojo turto registre patenkino (b. l. 172-181). UAB „Litesko“ 2008-06-19 su prašymu Nr. 01T-97/1-2008 (b. l. 36) kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą pašalinti padarytus pažeidimus (Pastatų kadastro duomenų pakeitimai, neturint tam teisinio pagrindo), t .y. nekilnojamojo turto kadastre ir registre grąžinti (atstatyti) iki 2008-04-23 buvusius Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą. Teritorinis registratorius, atsakydamas į šį prašymą, 2008-07-14 raštu Nr. (2060/12)G-4173 (b. l. 40) informavo UAB „Litesko“, kad yra gautas ir pareiškėjos prašymas (2008-06-16) dėl kadastro duomenų tikslinimo, todėl UAB „Litesko“ prašymas bus sprendžiamas kartu su pareiškėjos prašymu. UAB „Litesko“ 2008-08-04 teritoriniam registratoriui pateikė pakartotinį prašymą Nr. 01T-141-2008 (b. l. 41), į kurį teritorinis registratorius atsakė 2008-09-17 raštu Nr. (2060/12)G-4889 (b. l. 42), kuriame nurodė, kad prašymas bus nagrinėjamas tada, kai teismas priims skundą dėl UAB „Litesko“ skundo. 2008-11-24 VĮ Registrų centras raštu Nr. (1.4./1060)s-7933 (b. l. 113), išnagrinėjęs UAB „Litesko“ skundą dėl filialo nepagrįstų ir neteisėtų veiksmų, nurodė VĮ Registrų centro Alytaus filialui iš naujo išnagrinėti UAB „Litesko“ prašymus ir priimti sprendimą. Teritorinis registratorius 2008-11-27 priėmė sprendimą Nr. 245 (b. l. 43) UAB „Litesko“ prašymų netenkinti. Centrinio registratoriaus Komisija, išnagrinėjusi UAB „Litesko“ skundą dėl minėto teritorinio registratoriaus sprendimo, 2009-01-16 priėmė sprendimą Nr. 11 (b. l. 53–57), kuriuo UAB „Litesko“ skundą patenkino, panaikino teritorinio registratoriaus sprendimą ir priėmė naują sprendimą – atstatyti nekilnojamojo turto kadastre įrašytus kadastro duomenis, buvusius iki 2008-04-23.

24Ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovo 2009-01-16 sprendimo Nr. 11 teisėtumo ir pagrįstumo.

25Pareiškėja nurodė, kad UAB „Litesko“ neturėjo teisės kreiptis su prašymu į teritorinį registratorių, nes prašė pakeisti duomenis, neturėdama tokios teisės.

26Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad UAB „Litesko“ vykdo centralizuotos šilumos energijos tiekimo veiklą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-27 (b. l. 79, 169). UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ šiuo metu yra centralizuotai tiekiamos šilumos gamintoja ir tiekėja Druskininkų mieste (b. l. 81–88, 169). Kadangi ginčas yra kilęs dėl nekilnojamojo turto registre įrašytų duomenų apie Pastatų šildymo būdą, todėl centrinis registratorius pagrįstai konstatavo, kad Pastatų vidaus įrangos charakteristikos (šildymo) nustatymas yra susijęs su UAB „Litesko“ teisėmis ir pareigomis. LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymo tvarka. Joje nurodyta, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Suinteresuotas asmuo pagal LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnį yra bet kuris asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susiję nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys.

27Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, UAB „Litesko“, kaip suinteresuotas asmuo, turėjo teisę kreiptis į teritorinį registratorių dėl duomenų patikslinimo ar ištaisymo.

28LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kokie statinio kadastro duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą. Šioje normoje pateikiamas tokių duomenų sąrašas nėra baigtinis, nes LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 23 punkte nurodyta, kad į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi ir kiti teisės aktų nustatyti duomenys. LR Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – Nuostatai) 58.1 punkte nustatyta, kad pagrindinio pastato, kadastro duomenų formose įrašoma pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys, kurių vienas iš jų yra duomenys apie šildymą.

29LR nekilnojamojo turto registravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra įtvirtinti du institutai, skirti kadastriniams duomenims pakeisti: kadastrinių duomenų ištaisymas (LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis, LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalis) ir kadastrinių duomenų pakeitimas (LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 3 dalis, 13 straipsnio 2 dalis).

30Teismas, išnagrinėjęs UAB „Litesko“ 2008-06-19 prašymo Nr. 01T-97/1-2008 (b. l. 36) ir 2008-08-04 pakartotinio prašymo Nr. 01T-141-2008 (b. l. 41) turinį, daro išvadą, kad atsakovas pagrįstai konstatavo, kad minėtuose prašymuose buvo prašoma patikslinti kadastro duomenis apie Pastatų šildymą, todėl šie prašymai turėjo būti nagrinėjami LR nekilnojamojo turto kadastro 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, kurioje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo pagal LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnį yra bet kuris asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susiję nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys. Tai, kad UAB „Litesko“ prašymuose tiksliai neįvardijo, kad prašo ištaisyti kadastrinius duomenis, neturėjo daryti įtakos tinkamai juos išnagrinėti.

31Taigi teritorinis registratorius neteisingai taikė įstatymo normas pagal susiklosčiusias faktines aplinkybes prašymo padavimo dieną. Kaip teismas nustatė, UAB „Litesko“ turėjo teisėtą interesą reikalauti, kad UAB „Draugystės sanatorija“ prašymu įrašyti duomenys apie šildymą nekilnojamojo turto kadastre atitiktų pateiktus dokumentus, kurių, kaip paaiškėjo nagrinėjant skundus, pareiškėja teritoriniam registratoriui nepateikė, kaip to reikalauja Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnis, todėl kadastro duomenų pakeitimas buvo nepagrįstas, o UAB „Litesko“ prašymas teisėtas ir pagrįstas, todėl duomenys turėjo būti ištaisyti.

32LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 7 straipsnyje nustatyta, kad viena iš centrinio registratoriaus funkcijų yra vadovauti teritoriniams registratoriams, kontroliuoti jų veiklą ir atlikti kitas šiame įstatyme bei Nuostatuose nustatytas funkcijas. Ši teisės norma suteikia centriniam administratoriui teisę tikrinti, kaip teritorinis registratorius tvarko nekilnojamojo turto registrą (LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 8 straipsnio 2 dalis), ką šiuo atveju jis ir atliko.

33Centrinis registratorius nustatė, kad teritorinis registratorius nustatyta tvarka per 5 dienas (LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnyje) nepriėmė sprendimų dėl UAB „Litesko“ 2008-06-19 prašymo Nr. 01T-97/1-2008 (b. l. 36) ir 2008-08-04 pakartotinio prašymo Nr. 01T-141-2008 (b. l. 41), todėl pagrįstai 2008-11-24 raštu Nr. (1.4./1060)s-7933 (b. l. 113) įpareigojo teritorinį registratorių priimti sprendimą dėl UAB „Litesko“ prašymų (LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 7 straipsnis, 8 straipsnio 2 dalis, LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnis).

34Pareiškėja nurodė, kad centrinis registratorius ginčijamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad teritorinis administratorius viršijo savo įgaliojimus, tapačius pareiškėjos prašymus išnagrinėjęs skirtingai.

35Teismas nustatė, kad pareiškėja teritoriniam registratoriui pateikė du prašymus: 2008-04-16 Nr. SD-155 (b. l. 16) ir 2008-04-16 Nr. SD-156 (b. l. 17). Šie prašymai yra tapatūs, nes abiejuose prašė pataisyti žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazėje bei inventorizacijos bylose padarytas pastatų šildymo būdo klaidas, t. y. ištaisyti neteisingai nurodytą Pastatų šildymo rūšį. Iš 2008-04-16 prašymo Nr. SD-156 (b. l. 17) turinio matyti, kad pareiškėja patikslino pirminio prašymo duomenis dėl pastatų šildymo pagal adresus. Išnagrinėjęs šiuos prašymus teritorinis registratorius priėmė skirtingus sprendimus: 2008-04-21 sprendimą „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos patikrinimo“ (b. l. 104), kuriuo

Nutarė

36netenkinti pareiškėjos prašymo (prašymų registravimo knygoje įrašo Nr. 82205 (b. l. 103), nes dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis (pagrindas – LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 3 dalis), ir 2008-04-23 sprendimą, kuriuo prašymą dėl kadastro duomenų pataisymo patenkino.

37Centrinis registratorius kontroliuoja teritorinių registratorių darbą, o kaip vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra atsakinga už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą, todėl pagrįstai vertino teritorinio registratoriaus 2008-04-23 sprendimą, t. y. ar jis teisėtai pakeitė Pastatų kadastrinius duomenis dėl jų šildymo būdo ir pagrįstai konstatavo, kad esant galiojančiam 2008-04-21 sprendimui, 2008-04-23 priimdamas tuo pačiu klausimu tų pačių dokumentų pagrindu kitą sprendimą, teritorinis registratorius viršijo savo kompetenciją (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnis).

38Iš byloje esančių nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b. l. 183–193) matyti, kad pastatų šildymo būdas iki 2008-04-23 buvo centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų. Nuo 2008-04-23 Pastatų, adresu: ( - ) ir ( - ), šildymo būdas yra vietinis centrinis šildymas (b. l. 172–175, 178–179), o Pastatų, adresu: ( - ) ir ( - ), – šildymo nėra (b. l. 176–177, 180–181).

39Pirmą kartą duomenys apie pastatą, adresu: ( - ), buvo pateikti 1995-07-01 (b. l. 172–175), apie pastatą, adresu: ( - ), – 1996-01-29 (b. l. 176–177), apie pastatus ( - ) ir ( - ) – 1995-05-18 (b. l. 178–181).

40LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad siekdamas pakeisti nekilnojamojo turto registre esančius duomenis, asmuo pateikia prašymą ir jį patvirtinančius įrodymus. Sąrašas tokių dokumentų yra pateikiamas LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje: 1) valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; 2) teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; 3) rašytiniai sandoriai; 4) kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai; 5) kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai.

41Iš 2008-04-16 pareiškėjos prašymo (b. l. 17) turinio matyti, kad prie jo nėra pateikti LR nekilnojamojo turto kadastro 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys Pastatų šildymo būdo pasikeitimą, kuris yra kadastrinis duomuo ir pagal byloje esančius įrodymus galėjo būti tik pakeistas, esant pateiktiems įstatymo reikalaujamiems dokumentams, o ne ištaisytas kaip klaida, kaip savo poziciją grindžia pareiškėja.

42Pastato atjungimą nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų bei pastato centralizuoto šildymo būdo ir keitimą kitu šildymo būdu šiuo metu detaliai reglamentuoja Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258. Šiuo metu galioja 2008-12-04 LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-617 patvirtinta nauja šių taisyklių redakcija. 2008-04-16 paduodant prašymą galiojusių Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 173–182 punktuose buvo nustatyta pastatų atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų tvarka

43Pagal teisės normas, pagrindas pripažinti kadastrinius duomenis būtų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodytas Valstybinės energetikos inspekcijos išduotas pastato šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių jungčių su šilumos perdavimo tinklais išardymo ir (ar) kitų atjungimo įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktas.

44Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja tokį dokumentą teritoriniam registratoriui būtų pateikusi, todėl jis nepagrįstai ir neteisėtai patenkino pareiškėjos prašymą ir pakeitė duomenis apie Pastatų šildymo būdą. Pareiškėja taip pat nepateikė įrodymų, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie Pastatų šildymą neatitiko dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

45Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad skundžiamas aktas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

46Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., teismas

n u s p r e n d ž i a

48atmesti pareiškėjos UAB „Draugystės sanatorija“ skundą.

49Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu (b. l. 3–13) panaikinti... 5. Skunde paaiškino, kad, norėdama ištaisyti nekilnojamojo turto registre ir... 6. Pareiškėja pažymėjo, kad UAB „Litesko“ 2008-06-19 kreipėsi į... 7. Centrinis registratorius 2008-11-24 įpareigojo teritorinį registratorių... 8. Pareiškėja nesutiko su sprendimo Nr. 11 dalimi, kurioje nurodyta, kad jos... 9. Pareiškėja mano, kad ji elgėsi visiškai pagrįstai ir teisėtai neskųsdama... 10. Pareiškėja nesutinka su skundžiamo sprendimo išvada, kad ji teritoriniam... 11. Pareiškėja nurodė, kad centrinis registratorius nepagrįstai 2008-11-24... 12. Pareiškėja taip pat nesutinka su skundžiamo sprendimo išvada, kad UAB... 13. Pareiškėja nurodė, kad UAB „Litesko“ nėra suinteresuotas asmuo,... 14. Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime... 15. Atsakovas paaiškino, kad Komisija tyrė, kokiu pagrindu buvo 2008-04-23... 16. Nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad pateikdama prašymą Nr. SD-156 ji... 17. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 7 straipsnyje suteikta centriniam... 18. Teismo posėdyje atsakovo atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdį jam buvo... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Litesko“ su pareiškėjos skundu taip... 20. UAB „Litesko“ paaiškino, kad ji vykdo centralizuotos šilumos energijos... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Alytaus filialas ginčą... 22. Skundas atmestinas.... 23. Remdamasis byloje esančiais įrodymais teismas nustatė, kad pareiškėja... 24. Ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovo 2009-01-16 sprendimo Nr. 11 teisėtumo... 25. Pareiškėja nurodė, kad UAB „Litesko“ neturėjo teisės kreiptis su... 26. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad UAB „Litesko“ vykdo... 27. Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, UAB „Litesko“, kaip... 28. LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta,... 29. LR nekilnojamojo turto registravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra... 30. Teismas, išnagrinėjęs UAB „Litesko“ 2008-06-19 prašymo Nr.... 31. Taigi teritorinis registratorius neteisingai taikė įstatymo normas pagal... 32. LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 7 straipsnyje nustatyta, kad viena... 33. Centrinis registratorius nustatė, kad teritorinis registratorius nustatyta... 34. Pareiškėja nurodė, kad centrinis registratorius ginčijamame sprendime... 35. Teismas nustatė, kad pareiškėja teritoriniam registratoriui pateikė du... 36. netenkinti pareiškėjos prašymo (prašymų registravimo knygoje įrašo Nr.... 37. Centrinis registratorius kontroliuoja teritorinių registratorių darbą, o... 38. Iš byloje esančių nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 39. Pirmą kartą duomenys apie pastatą, adresu: ( - ), buvo... 40. LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 41. Iš 2008-04-16 pareiškėjos prašymo (b. l. 17) turinio matyti, kad prie jo... 42. Pastato atjungimą nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų bei pastato... 43. Pagal teisės normas, pagrindas pripažinti kadastrinius duomenis būtų... 44. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja tokį dokumentą teritoriniam... 45. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad... 46. Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88... 48. atmesti pareiškėjos UAB „Draugystės sanatorija“ skundą.... 49. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...