Byla I-7708-789/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė, susipažinusi su A. A. skundu,

Nustatė

2Pareiškėja A. A. 2014-04-08 paštu išsiuntė teismui skundą, kuriame prašo: 1) panaikinti visus neteisėtus sprendimus, vykdomus nuo 1992 m. Pramonės ir prekybos ministerijos, Centrinės privatizavimo komisijos, dalyvaujant Klaipėdos registro ir kadastro įmonei, Kretingos savivaldybei bei notarų kontorai; 2) išspręsti klausimą dėl žalos atlyginimo.

3Skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Konkrečios bylų rūšys, priskirtos administracinių teismų kompetencijai, nurodytos ABTĮ 15 str. 1 d., o ABTĮ 23, 24 ir 39 str. nustatyti reikalavimai skundui.

5Pažymėtina, kad pareiškėja teismui pateikė ABTĮ reikalavimų neatitinkantį skundą, iš kurio neaišku, ar yra kilęs ginčas dėl teisės viešojo administravimo srityje, ir, jeigu kilęs, tai koks. Be to, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-06-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A822-875/2010).

6Pareiškėja skunde prašo teismo įvertinti, ar teisėtai 1994–1995 m. buvo privatizuoti tam tikri valstybiniai priklausiniai, ar teisingas Ūkio ministerijos ir visų iki jos buvusių ministerijų nenoras derėtis dėl tam tikrų klausimų. Iš šio reikalavimo pareiškėja kildina išvestinį reikalavimą atlyginti žalą. Teismo nuomone, minėtų aplinkybių įvertinimas / faktų konstatavimas nereikštų galimai pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, nes nesukeltų pareiškėjai teisinių pasekmių. Teismas, atsižvelgęs į minėtas aplinkybes ir nurodytą ABTĮ reglamentavimą, konstatuoja, kad pareiškėjos skundo nagrinėjimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundą atsisakytina priimti ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p. pagrindu, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

7A. A. išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta kelio jai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 str. reikalavimus.

8Teismas pažymi, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Minėtame įstatyme nustatyti asmenys, galintys gauti antrinę teisinę pagalbą, antrinės teisinės pagalbos teikimo pagrindai, tvarka. Jeigu pareiškėja patenka į asmenų, turinčių teisę gauti antrinę teisinę pagalbą sąrašą, ji galėtų pasinaudoti teisine pagalba teikiant skundus teismui ateityje. Be to, pareiškėja savo interesus gali ginti ir per atstovą pagal pavedimą (ABTĮ 49–50 str.)

9Teismas neturi kompetencijos teikti asmenims konsultacijų, kaip turi būti formuluojamas skundas ir reikalavimai.

10Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. ir 149 str., teismas

Nutarė

11Atsisakyti priimti pareiškėjos A. A. skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti A. A.

13Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai