Byla 2-1669-647/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas A.Juknevičius, sekretoriaujant V.Liaubienei, dalyvaujant pareiškėjams Z. R. ir E. R., pareiškėjų Z. R. ir E. R. atstovei adv. V.Zabielienei, vertėjai Z.Sakalauskieni, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų Z. R. ir E. R. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjai Z. R. ir E. R. pateikė pareiškimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jie po jų brolio G. R. mirties 2010-03-22, priėmė esamą palikimą, bei faktiškai pradėjo valdyti turtą - gyvenamąjį namą ir žemės sklypo dalį, esančius ( - ). Pareiškėjai Z. R. ir E. R., bei jų atstovė advokatė paaiškino, kad minimą nekilnojamąjį turtą G. R. paveldėjo po jo ir pareiškėjų motinos M. R. mirties mirties 1970 m., jų tėvas irgi miręs, brolis testamento nepaliko, jis nebuvo vedęs, vaikų neturėjo, pareiškėjai palikimą priėmė faktiškai pradėdami valdyti turtą – nors jie negyvena minimame name, bet jie jį prižiūri, moka mokesčius, leido name gyventi kito mirusio brolio žmonai Č. R., kartu su jos sūnumis, jie nelabai gerai žinojo, kada po brolio mirties reikia tvarkyti paveldėjimo dokumentus, kada norėjo turtą užregistruoti savo vardu, sužinojo, kad reikia kreiptis į teismą. Jie yra vieninteliai įstatyminiai mirusiojo turto paveldėtojai. Jie palikimą priėmė faktiškai pradėdami visą turtą valdyti iš karto po brolio mirties. Kitų gyvų brolių, seserų jie neturi.

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja dėl pareiškimo tenkinimo, pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuota tinkamai, byla nagrinėjama suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

4Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius atsiliepime nurodė, kad sutinka, kad pareiškimas būtų tenkinamas, pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuota tinkamai, byla nagrinėjama suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Pareiškėjų Z. R. ir E. R., bei jų atstovės advokatės paaiškinimais, suinteresuoto asmens išdėstyta pozicija, liudytojo J. R. parodymais, kad pareiškėjai Z. R. ir E. R. palikimą priėmė faktiškai pradėdami visą turtą valdyti, iš karto po jų brolio G. R. mirties 2010-03-22, kitų pretendentų paveldėti turtą nėra, parodymais, G. R. 2010-03-23 mirties liudijimu (b.l. 8), Centrinės Hipotekos įstaigos 2012-03-29 pažyma Nr. B5-2592(12), kurioje pažymima, kad Testamentų registre nėra įregistruota G. R. sudarytų testamentų ir palikimo priėmimo faktų (b.l. 20), Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (b.l. 28-41), E. R. gimimo liudijimu (b.l. 11-12), Z. R. gimimo liudijimu (b.l. 13-15), G. R. gimimo įrašu (b.l. 16), Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM 2012-03-29 pažyma, kurioje nurodoma, kad G. R. gyvenamąją vietą deklaravo ( - ). mirė 2010-03-22, šeimyninė padėtis – nevedęs, duomenų apie vaikus nėra (b.l. 21), Vilniaus rajono 2 notarų biuro 2012-03-26 pažyma, kad po G. R. mirties 2010-03-22 nėra pradėta paveldėjimo byla, paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (b.l. 22), LESTO 2012-04-20 pažyma dėl atsiskaitymų už sunaudotą elektros energiją, kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais (b.l. 9-10, 17-19, 23-27), patvirtintina, kad 2010-03-22 mirus G. R., jo broliai Z. R. ir E. R., faktiškai pradėdami palikėjo paliktą turtą valdyti, bei rūpintis juo kaip savu, palikimą – gyvenamąjį namą ir žemės sklypo dalį, esančius ( - ). bei kitą G. R. jo mirties metu priklausiusį turtą, priėmė (CK 5.51 str. 1 d.). Kadangi pareiškėjai negali kitokia tvarka gauti remiamų dokumentų, patvirtinančių jų prašomą nustatyti juridinį faktą, pareiškimas yra tenkintinas (CPK 444 str. 1 d., 2 d. 5 p., 445 str., 448 str.).

7Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 260, 263, 268, 270 str. str.

Nutarė

8Pareiškimą tenkinti.

9Turto paveldėjimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Z. R., a.k. ( - ) ir E. R., a.k. ( - ) priėmė G. R., a.k. ( - ) mirusio 2010-03-22, palikimą, nuo jo atsiradimo dienos.

10Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai