Byla 2-624-601/2009

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, susipažinęs su civiline byla dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu bei dėl iškeldinimo, skolos, delspinigių ir baudos priteisimo, pagal ieškovo UAB Vilniaus „Bičiulių avilys“ ieškinį atsakovui UAB „Baltų burlaivis“ ir atsakovo UAB „Baltų burlaivis“ priešieškinį ieškovui UAB Vilniaus „Bičiulių avilys“,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti atsakovo vienašališką 2001 m. kovo 30 d. nuomos sutarties Nr. 002, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, nutraukimą neteisėtu.

3Atsakovas priešieškiniu prašo: 1) iškeldinti ieškovą (kartu su jo valdomu turtu) iš atsakovui priklausančių 275 kv. m. patalpų rūsyje, patalpų plane pažymėtų R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, R-33, R-34, R-35, bei 18 kv. m. bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų pirmame aukšte, esančių adresu Gedimino pr. 5, Vilniuje, patalpų unikalus Nr. 1049-0081-9010:0002, t. y. įpareigoti ieškovą išsikelti iš atsakovui 275 kv. m. patalpų rūsyje, patalpų plane pažymėtų R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-31, R-32, R-33, R-34, R-35, bei 18 kv. m. bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų pirmame aukšte, esančių adresu Gedimino pr. 5, Vilniuje, patalpų unikalus Nr. 1049-0081-9010:0002, bei įpareigoti iškeldinti iš minėtų patalpų visą savo ir kitokiais pagrindais turimą turtą (įrangą), esantį jose ar priklausantį ieškovui per 7 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 2) priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 66 056,40 Lt skolos, 4 774 Lt delspinigių, 40 000 Lt baudos pagal 2001-03-30 Nuomos sutartį Nr. 002 bei 41 838 Lt už naudojimąsi patalpomis pasibaigus 2001-03-30 Nuomos sutarčiai Nr. 002, viso 152 668,40 Lt; 3) priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

4Į teismo posėdį, paskirtą 2009 m. rugsėjo 29 d., 10 val., neatvyko nei ieškovas (pateikė pareiškimą, kad bylos laikas jam yra žinomas), nei atsakovas, kuriems tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą (b. l. 146), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė.

5Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys ir priešieškinys paliktini nenagrinėtais (CPK 296 str. 1 d., 5 p.). Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 150 str.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str., 296 str. teismas,

Nutarė

7Ieškovo UAB Vilniaus „Bičiulių avilys“ ieškinį ir atsakovo UAB „Baltų burlaivis“ priešieškinį palikti nenagrinėtais.

8Panaikinti 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei Vilniaus „Bičiulių avilys“, įmonės kodas 125541114, buveinės adresas Gedimino pr. 5, Vilnius, priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 152 668,40 Lt (vieno šimto penkiasdešimt dviejų tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų 40 ct) sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, o šio turto nesant arba esant nepakankamai, areštuoti ieškovo pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei ir socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu, bei turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis.

9Nutartis per 7 dienas gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai