Byla e2A-574-260/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. R. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-11678-475/2015 pagal ieškovės R. R. ieškinį atsakovui E. R. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė R. R. 2015 m. rugsėjo 22 d. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu (b. l. 50 - 51), kuriame prašė priteisti iš atsakovo E. R. 278,89 Eur skolą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas E. R. laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 8 d. nuomojosi ieškovei nuosavybės teise priklausantį butą, esantį adresu ( - ). Vieno mėnesio nuomos kaina buvo sutarta 270 Lt (78,19 Eur). Atsakovui padavus buvo raktus, jo nurodytu elektroninio pašto adresu ieškovė išsiuntė nuomos sutarties projektą, kuriam atsakovas prieštaravo, ieškovei jį pakoregavus ir pateikus atsakovui pasirašyti, jis atsisakė tai padaryti, kadangi turėjo pastabų, nesusijusių su komunalinių ir nuomos mokesčių mokėjimu, todėl sutartis nebuvo pasirašyta. Atsakovas kiekvieną mėnesį pervesdavo nuomos mokestį į ieškovės nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakovui pateikus kvitus už komunalines paslaugas, jis jų neapmokėjo ir liko skolingas ieškovei 278,89 Eur.

5Atsakovas E. R. pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį (b. l. 62), kuriame su patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad su ieškovės prašomu priteisti skolos dydžiu nesutinka, kadangi butą iš ieškovės nuomojosi už 270 Lt (78,19 Eur) nuomos mokestį, manė, jog į šią sumą įskaičiuotas ir mokestis už suteiktas komunalines paslaugas, kadangi priešingu atveju šio ieškovės buto nebūtų nuomojęsis, nes, įvertinus nuomojamo daikto faktinį stovį ir gyvenimo jame sąlygas, nuomos išlaidos būtų per didelės.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės R. R. atsakovui E. R. 345 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, kad laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 8 d. ieškovė nuomojo atsakovui butą, esantį adresu ( - ), už 270 Lt (78,19 Eur) per mėnesį. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis ir jos priedas bei pataisyta nuomos sutartis su priedu šalių nepasirašyta. Kadangi šalys dėl sutarties sąlygų raštu nesusitarė, todėl teismas laikė, jog tarp šalių buvo sudaryta tik žodinė sutartis. Atsakovas visą nuomos laikotarpį mokėjo ieškovei sutartą 270 Lt (78,19 Eur) nuomos mokestį, 2014 m. rugpjūčio 31 d. atsakovas faktiškai išsikraustė iš ieškovei priklausančio buto ir perdavė jai buto raktus, išsikraustymo dieną ieškovei jam jokių pretenzijų dėl buto nuomos ar komunalinių mokesčių nepareiškė. Taip pat teismas nustatė, jog iš šalių elektroninio susirašinėjimo matyti, kad atsakovas nesutiko mokėti komunalinių mokesčių, ieškovė ir toliau jam nuomojo butą. Atsižvelgdamas į CK 6.156 straipsnyje įtvirtintą sutarties laisvės principą, kuris leidžia sutarties šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyvioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, teismas vertino, jog ieškovė turėjo pati pasirūpinti, kad būtų pasirašyta nuomos sutartis, kurioje būtų nustatytos mokesčių už komunalines paslaugas apmokėjimo sąlygos. Jai to nepadarius ir toliau nuomojant butą atsakovui, kuris nesutiko papildomai mokėti mokesčius už komunalines paslaugas, teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė aplinkybių, jog atsakovas turėjo mokėti mokesčius už butui suteiktas komunalines paslaugas, todėl ieškinį, kaip nepagrįstą ir neįrodytą, atmetė.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniame skunde (b. l. 82 - 84) ieškovė R. R. prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti visiškai, priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė įstatymo normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą bei nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos, nepašalino prieštaravimų tarp įrodymų, kas lėmė neteisėto sprendimo priėmimą. Nurodo, kad iš byloje pateiktų ieškovės ir atsakovo tarpusavio susirašinėjimo elektroninių laiškų matyti, jog šalys derino patalpų nuomos sutarties sąlygas, kainą bei mokesčius už komunalines paslaugas, kad atsakovas neneigė, jog ėjo pas namo komendantę pasiteirauti apie mokamus mokesčius.

112. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nevertino to fakto, jog atsakovas, derindamas sutartį su ieškove, galimai specialiai siekė nepasirašyti patalpų nuomos sutarties, taip manydamas, kad neva ateityje galės išvengti mokesčių už komunalines paslaugas mokėjimo. Todėl teismas pažeidė materialinės teisės normas, neteisingai pritaikė CK 6.875 str., nenustatė paskolos sutarties pasirašymo aplinkybių, pinigų perdavimo fakto, pinigų sumos ir jų grąžinimo sąlygų bei terminų.

123. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai nurodė, jog ieškovė atsakovui akivaizdžiai nesutinkant mokėti komunalinius mokesčius ir toliau jam nuomojo butą, kadangi aplinkybę, jog atsakovas nemokės komunalinių mokesčių jis pareiškė tik teisme, nuomodamas butą jokio nesutikimo mokėti mokesčius už suteiktas komunalines paslaugas atsakovas nebuvo pareiškęs.

134. Teismas tinkamai neištyrė ir nenustatė visų reikšmingų aplinkybių, nenurodė įrodymų, kuriuos vertino, todėl priėmė neteisėtą teismo sprendimą.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 92 - 95) atsakovas prašo apeliacinio skundo netenkinti, palikti nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimą, priteisti jam iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo visapusiškai ir išsamiai, į bylą surinko visus reikšmingus rašytinius įrodymus, apklausė šalis ir liudytojus, tinkamai juos vertino bei priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Papildomai tirti bylos aplinkybes apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliantė prašė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau vadovaujantis CPK 322 straipsniu šis prašymas teismui nėra privalomas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje yra pakankamai duomenų, kad būtų įvertinti esminiai apeliacinio skundo argumentai, todėl apeliantės prašymas nagrinėti apeliacinį skundą žodinio proceso tvarka netenkinamas.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl, nagrinėdamas apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimo, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

19Nagrinėdamas bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys dėl skolos priteisimo, pagrįstumą bei teisėtumą.

20Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacinio skundo, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus ir byloje pateiktus įrodymus, sprendžia, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisykles, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovas turėjo mokėti mokesčius už nuomojamam butui teikiamas komunalines paslaugas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio nekeičia.

21Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliacinio skundo argumentą dėl įrodymų nepakankamumo, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Apeliacinės instancijos teismas vertindamas byloje šalių pateiktus įrodymus, jų tarpusavio susirašinėjimą, teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus, laiko, jog iš jų negalima spręsti, kad atsakovo ieškovei mokami 270 Lt (78,19 Eur) buvo tik už buto nuomą ir kad į juos nebuvo įskaičiuoti mokesčiai už nuomojamam butui teikiamas komunalines paslaugas, sprendžia, kad apeliantės teiginiai, jog pirmosios instancijos teismas sprendimu atmesdamas ieškinį rėmėsi prielaidomis, nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė nuomodama butą turėjo veikti rūpestingai ir apdairiai, įvertinti, jog dėl nepasirašytos nuomos sutarties ir tinkamai neaptartų nuomos sąlygų, gali kilti panašaus pobūdžio ginčai, todėl veikė savo rizika dėl ko turi prisiimti iš to kylančias neigiamas pasekmes. Be to, atsakovas iš ieškovės butą nuomojo nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 8 d., todėl ieškovė, būdama buto savininke, turėjo pareigą įvertinti, ar atsakovas moka ir kaip moka mokesčius už nuomojamam butui teikiamas komunalines paslaugas.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo panaikinti pagrįsto ir teisėto pirmosios instancijos teismo sprendimo. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės ieškinį dėl skolos priteisimo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo jo panaikinti, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas galioti nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Atmetus apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovės priteistinos jo turėtos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme bylinėjimosi išlaidos – 300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

25apeliacinį skundą atmesti.

26Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš ieškovės R. R., asmens kodas ( - ) atsakovui E. R., asmens kodas ( - ) 300 Eur (tris šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

28Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė R. R. 2015 m. rugsėjo 22 d. kreipėsi į teismą su patikslintu... 5. Atsakovas E. R. pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį (b. l.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniame skunde (b. l. 82 - 84) ieškovė R. R. prašo Kauno apylinkės... 10. 1. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė įstatymo normas,... 11. 2. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nevertino to fakto, jog... 12. 3. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai nurodė, jog... 13. 4. Teismas tinkamai neištyrė ir nenustatė visų reikšmingų aplinkybių,... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 92 - 95) atsakovas prašo apeliacinio... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 19. Nagrinėdamas bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą apeliacinės... 20. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacinio skundo, atsiliepimo... 21. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas apeliacinio skundo argumentą... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 23. Atmetus apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovės priteistinos jo turėtos... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 25. apeliacinį skundą atmesti.... 26. Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 17 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš ieškovės R. R., asmens kodas ( - ) atsakovui E. R., asmens... 28. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....