Byla 2S-518-153/2013
Dėl antstolio S. V. veiksmų, suinteresuotas asmuo B. M

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų G. M. ir Š. M. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų G. M. ir Š. M. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutarties, priimtos išnagrinėjus pareiškėjų G. M. ir Š. M. skundą dėl antstolio S. V. veiksmų, suinteresuotas asmuo B. M.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjai skundė antstolio S. V. 2012-09-24 patvarkymus, priimtus vykdomosiose bylose Nr. 0127/12/02252 ir Nr. 0127/12/02253, kuriais antstolis priėmė vykdyti 2012-04-20 Alytaus rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-3840-59, išduotą Alytaus rajono apylinkės teismo 2011-10-07 sprendimo pagrindu, kuriuo pareiškėjai per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo įpareigoti savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai pastatytą priestatą, esantį ( - ), atstatyti nugriautą (iki rekonstrukcijos buvusią) šio namo dalį. Pareiškėjų nuomone, antstolis nepagrįstai užvedė vykdomąsias bylas.

4Antstolis 2012-10-15 patvarkymu pareiškėjų skundo netenkino ir perdavė skundą nagrinėti Alytaus rajono apylinkės teismui.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2012-11-29 nutartimi pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų atmetė, antstolio veiksmus laikė teisėtais.

6Pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-29 nutartį panaikinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų atskirąjį skundą dėl 2012-11-29 nutarties ir grąžino jį pareiškėjams. Teismas nurodė, kad pareiškėjai praleido įstatymu nustatytą terminą paduoti atskirąjį skundą. Kadangi skundžiama nutartis buvo priimta teismo posėdyje, pareiškėjams neatvykus į teismo posėdį, apie kurio vietą ir laiką pareiškėjams buvo pranešta tinkamai, todėl nutartis yra skundžiama per septynias dienas nuo priėmimo. Pareiškėjai atskirąjį skundą išsiuntė paštu 2012-12-08.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-12-11 nutartį, atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-29 nutarties paduoti ir atskirąjį skundą priimti bei nagrinėti iš esmės. Apeliantai nurodo, kad apskundimo terminą praleido dėl svarbių priežasčių, kadangi sąžiningai klydo ir tikėjosi, jog skundas bus pateiktas nepažeidus apskundimo termino. Atskirasis skundas buvo parengtas 2012-12-06 nepraleidus apskundimo termino, tačiau pareiškėjas Š. M. dėl darbo specifikos ne kiekvieną dieną būna Alytuje, todėl atskirąjį skundą pasirašė tik 2012-12-07 vėlai vakare, o kitą dieną atskirasis skundas buvo išsiųstas paštu. Terminas praleistas faktiškai vieną dieną.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo B. M. prašė atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad pareiškėjų atskirasis skundas yra nemotyvuotas ir nepagrįstas, atnaujinti terminą galima tik išimtiniais atvejais dėl svarbių priežasčių. Apeliantų nurodytos priežastys nėra svarbios, apeliantai nesilaikė rūpestingam ir atidžiam žmogui taikomų elgesio standartų.

12Antstolis atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-29 nutartis buvo priimta teismo posėdyje, vykusiame žodinio proceso tvarka, todėl yra skundžiama per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos (CPK 335 str. 1 d.). Minėtos nutarties apskundimo terminas pasibaigė 2012-12-06 (CPK 74 str.). Iš byloje esančio pašto voko matyti, kad pareiškėjų atskirasis skundas paštui įteiktas 2012-12-08 (b.l. 36). Pareiškėjai praleido CPK 335 straipsnio 1 dalyje nustatytą atskirojo skundo padavimo terminą.

17Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, o apeliacijos teisė turi būti įgyvendinta per įstatymo nustatytą terminą, tai yra ji ribojama laike. Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. (CPK 75 str. 1 d.). Praleidus įstatymo nustatytą septynių dienų terminą, pareiškėjų teisė paduoti atskirąjį skundą išnyko, tačiau, remiantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi, praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 338 str.). Vertinant termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežasčių svarbumą, atsižvelgiama į tai, kad teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį ar sprendimą apeliacine tvarka yra viena pagrindinių procesinių teisių, išplaukianti iš teisminės gynybos prieinamumo (CPK 5 str.), procesinės teisės būti išklausytam ir pateikti savo paaiškinimus (CPK 42 str.), šalių lygiateisiškumo (CPK 17 str.), šalių rungimosi (CPK 12 str.) bei kitų civilinio proceso principų, kurių laikymasis užtikrina tinkamą procesą bei teisingą byloje kilusio ginčo išsprendimą. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad jeigu apeliacinio apskundimo terminas yra praleistas nedaug ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, tai iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-3-135/2010, 2007-02-09 nutartis c.b. Nr. 3K-3-40/2007).

18Pareiškėjų nurodytas termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežastis, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai nėra byloje atstovaujami profesionalaus teisininko ir terminas yra praleistas nežymiai, dvi dienas, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta svarbiomis bei sudarančiomis pagrindą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-29 nutarties paduoti (CPK 78 str., 307 str. 2 d., 338 str.). Atsižvelgiant į išdėstyta, pareiškėjų atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-12-11 nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-29 nutarties, naikintina, ir klausimas išspręstinas iš esmės - atnaujintinas terminas pareiškėjų atskirajam skundui dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-29 nutarties, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl antstolio veiksmų, paduoti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.). Pareiškėjų atskirasis skundas dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-29 nutarties kartu su bylos medžiaga perduotinas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui veiksmams, numatytiems CPK 307 straipsnio 2 dalyje, atlikti (CPK 307 str. 2 d., 338 str.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20atskirąjį skundą tenkinti iš dalies, Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti pareiškėjams terminą atskirajam skundui dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutarties paduoti.

21Pareiškėjų G. M. ir Š. M. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutarties su byla perduoti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjai skundė antstolio S. V. 2012-09-24 patvarkymus, priimtus... 4. Antstolis 2012-10-15 patvarkymu pareiškėjų skundo netenkino ir perdavė... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012-11-29 nutartimi pareiškėjų skundą... 6. Pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Alytaus rajono... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi atsisakė... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo B. M. prašė... 12. Antstolis atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-11-29 nutartis buvo priimta teismo... 17. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio... 18. Pareiškėjų nurodytas termino atskirajam skundui paduoti praleidimo... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 20. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies, Alytaus rajono apylinkės teismo 2012... 21. Pareiškėjų G. M. ir Š. M. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono...