Byla e2-24659-1101/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė,

2sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui R. N.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Capital Team ieškinį atsakovui R. P. dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

61.

7ieškovė UAB Capital Team pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo R. P. 87,13 Eur skolą, 2,44 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 12 d. tarp šalių sudaryta bendradarbiavimo sutarti, kurios pagrindu šalys kooperuodamos savo turtą, žinias ir darbą, įsipareigojo bendradarbiauti teikiant klientams tarpininkavimo ir kitas paslaugas dėl nekilnojamojo turto pardavimo, pirkimo ir/ar nuomos sudarant su nekilnojamuoju turtu susijusius sandorius naudojantis UAB Capital Team ir CAPITAL vardu. 2017 m. rugsėjo 12 d. šalys sudarė sutarties priedą B, pagal kurį atsakovas įsipareigojo per 5 darbo dienas apmokėti ieškovės išrašytą sąskaitą, į kurią įeina biuro mokestis, mobiliojo ryšio, skelbimų eksportavimo, spausdinimo ir kitos paslaugos, kurias suteikė ieškovė. Už suteiktas paslaugas ieškovė atsakovui išrašė ir apmokėjimui pateikė PVM sąskaitas faktūras: 2017 m. spalio 13 d. PVM sąskaitą faktūrą 40,92 Eur sumai ir 2017 m. lapkričio 16 d. PVM sąskaitą faktūrą 46,21 Eur sumai. Atsakovas nėra apmokėjęs šių sąskaitų, nors jų mokėjimo terminai yra suėję.

103.

11Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas visiškai palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad ieškinys reiškiamas dėl įsiskolinimo už biuro paslaugas priteisimo; įsiskolinimą pagrindžia byloje pateikti rašytiniai įrodymai ir liudytoja apklaustos B. M. paaiškinimai. Biuro išlaidas sudaro faktinės išlaidos, t. y. kanceliarinės prekės, telefono ryšio paslaugos, portale Aruodas perkama informacija, vedami seminarai ir kt.

124.

13Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, nors apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, t. y. praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamoje vietoje.

14Teismas

konstatuoja:

15Ieškinys tenkintinas.

165.

17Ieškinio reikalavimai kildinami iš šalis siejusios 2017 m. rugsėjo 12 d. bendradarbiavimo sutarties su priedais (el. b. l. 7-13) ir jos pagrindu išrašytų 2017 m. spalio 13 d. PVM sąskaitos faktūros 40,92 Eur sumai (el. b. l. 17) bei 2017 m. lapkričio 16 d. PVM sąskaitos faktūros 46,21 Eur sumai (el. b. l. 16). Minėtose sąskaitose nurodyta, kad jos išrašytos už biuro išlaidas. Teismo posėdyje liudytoja apklausta ieškovės biuro vadovė B. M. paaiškino, kad biuro išlaidos, skirtingai nei biuro mokestis, kuris yra fiksuotas plano mokestis, ir kurio mokėti atsakovas pagal sutartį pareigos neturėjo, yra faktinės išlaidos, kurias sudaro išlaidos už naudojimąsi portalais, telefono išlaidos, kanceliarinės išlaidos, išlaidos už mokymus ir kt. (2019 m. gruodžio 6 d. posėdžio garso įrašas). Atsakovo pareiga apmokėti tokio pobūdžio išlaidas yra numatyta sutarties priede B, kuriame įtvirtinti pardavimų atstovo (atsakovo) finansiniai įsipareigojimai įmonei (ieškovei), įskaitant įsipareigojimą mokėti mėnesinį mokestį už teisę dalyvauti išoriniuose Capital team mokymuose, teisę naudotis Capital CRM duomenų baze ir galimybe eksportuoti skelbimus į portalus, atsiskaityti už mobiliojo ryšio, skelbimų eksportavimo, spausdinimo ir kitas paslaugas, kurias suteikė įmonė pardavimų atstovui (priedo Nr. B 3-5 punktai; el. b. l. 15). Byloje pateiktos atsakovui suteiktų paslaugų detalizacijos, UAB ,,Bitė“ ataskaitos apie suteiktas paslaugas, elektroninis susirašinėjimas su atsakovu patvirtina atsakovui suteiktas paslaugas, už kurias atsakovui išrašytos pirmiau nurodytos PVM sąskaitos faktūros (el. b. l. 96-103). Liudytoja apklausta ieškovės biuro vadovė B. M. teismo posėdyje paaiškino, kad šios sąskaitos kartu su ataskaitomis buvo siunčiamos atsakovui elektroniniu paštu, tačiau jis jų neapmokėjo, nors tokią pareigą žinojo (2019 m. gruodžio 6 d. posėdžio garso įrašas). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų nurodytas sąskaitas, iš kurių kildinami ieškinio reikalavimai, apmokėjęs.

186.

19Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – ir CK) nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju atsakovo pareiga apmokėti biuro išlaidas pagal byloje pateiktas PVM sąskaitas faktūras įtvirtinta sutartyje (sutarties priede B). Sąskaitų faktūrų mokėjimo terminai yra suėję (sutarties priedo B 5 punktas). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis); kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 2 dalis); sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

207.

21Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, jas pagrindžiančius įrodymus, ieškinio reikalavimas priteisti 87,13 Eur dydžio įsiskolinimą yra pagrįstas, todėl tenkintas.

228.

23Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovui daugiau nei 10 kalendorinių dienų vėluojant apmokėti ieškovės išrašytą sąskaitą, atsakovas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius ieškovei nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties priedo B 5 punktas). Vadovaujantis šia sutartine nuostata ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2,44 Eur dydžio delspinigius už laiku neapmokėtas sąskaitas (delspinigių apskaičiavimas pateiktas ieškinyje). Kadangi atsakovas laiku neįvykdė pareigos atsiskaityti su ieškove pagal jos išrašytas PVM sąskaitas faktūras, ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas, iš atsakovės priteisiant 2,44 Eur dydžio delspinigius (CK 6.258 straipsnis, 6.71-6.72 straipsniai).

249.

25Tenkinus ieškinį ir esant ieškovės prašymui, iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (89,57 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. balandžio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

2610.

27Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovei priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 30 Eur (8 Eur + 7 Eur + 15 Eur) dydžio žyminis mokestis (el. b. l. 20, 26, 42) ir 667,30 Eur (250 Eur + 260 Eur + 157,30 Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti (el. b. l. 18-19, 43-44, 109-110); iš viso – 697,30 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 straipsnis).

2811.

29Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje (14,48 Eur) priteistinos iš atsakovo valstybei (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271 straipsniais,

Nutarė

31ieškinį patenkinti.

32Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Capital team, juridinio asmens kodas 304415819, iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) 87,13 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus ir 13 ct) skolą, 2,44 Eur (du eurus ir 44 ct) delspinigius, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos (89,57 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. balandžio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 697,30 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt septynis eurus ir 30 ct) bylinėjimosi išlaidas.

33Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) 14,48 Eur (keturiolika eurų ir 48 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Išaiškinti, kad ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

34Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė,... 2. sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui R. N.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. 1.... 7. ieškovė UAB Capital Team pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 12 d. tarp šalių sudaryta... 10. 3.... 11. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas visiškai palaikė ieškinio... 12. 4.... 13. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo,... 14. Teismas... 15. Ieškinys tenkintinas. ... 16. 5.... 17. Ieškinio reikalavimai kildinami iš šalis siejusios 2017 m. rugsėjo 12 d.... 18. 6.... 19. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 20. 7.... 21. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, jas... 22. 8.... 23. Sutartimi šalys susitarė, kad atsakovui daugiau nei 10 kalendorinių dienų... 24. 9.... 25. Tenkinus ieškinį ir esant ieškovės prašymui, iš atsakovo ieškovei... 26. 10.... 27. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas,... 28. 11.... 29. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271... 31. ieškinį patenkinti.... 32. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Capital team, juridinio asmens... 33. Priteisti iš atsakovo R. P., asmens kodas ( - ) 14,48 Eur (keturiolika eurų... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...