Byla e2-5605-399/2017
Dėl priteisto materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui formos pakeitimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, ieškovui J. L., jo atstovei advokato padėjėjai Rūtai Januškaitei nedalyvaujant, atsakovei D. L., jos atstovei advokatei Vilijai Kavaliauskienei nedalyvaujant

2parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. L. patikslintą ieškinį atsakovei D. L. dėl priteisto materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui formos pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo J. L. patikslintą ieškinį atsakovei D. L. dėl priteisto materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui formos pakeitimo.

52017 m. gruodžio 13 d. šalys pateikė taikos sutartį, prašė ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka. Teismas taikos sutartį į bylą priėmė. Prašymas ją tvirtinti rašytinio proceso tvarka netenkinamas, kadangi taikos sutartis pateikta jau paskyrus bylos nagrinėjimą parengiamajame teismo posėdyje. Šalių (atstovų) dalyvavimas nepripažintas privalomu ir jų neatvykimas netrukdo teismui spręsti klausimų susijusių su taikos sutarties tvirtinimu šiems asmenims nedalyvaujant, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta ir teismas bylą nagrinėjo šalims (atstovams) nedalyvaujant.

6Taikos sutartis tvirtinama.

7Teismas nagrinėdamas bylas, susijusias su nepilnamečiais vaikais, prioritetiniais laiko vaikų interesus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.3 straipsnis) ir privalo imtis priemonių šalims sutaikyti, siekti, kad būtų apsaugotos vaikų teisės ir interesai. Teismas gali tenkinti daugiau reikalavimų nei buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikštu ieškiniu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 376 straipsnio 2 dalis, 3 dalis).

8Taikos sutartimi sutarties šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovo iškeltų reikalavimų tenkinimo klausimus, susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, nepažeidžia šalių ar trečiųjų asmenų teisių ir interesų. Taikos sutarties sąlygos atitinka nepilnamečio vaiko interesus.

9Ieškovas bylą veda per atstovę advokato padėjėją Rūtą Januškaitę, atsakovė per atstovę advokatę Viliją Kavaliauskienę. Bylas teismas nagrinėja pagal pareikštus reikalavimus (CPK 5 straipsnis, 135 straipsnis) ir vadovaujantis dispozityvumo principu (CPK 13 straipsnis) reiškiančiu, kad šalys turi teisę laisvai disponuoti savo procesinėmis teisėmis.

10Šalims išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo procesinės pasekmės, tai jos nurodę taikos sutartyje (taikos sutarties 8 punktas).

11Civilinė byla nutraukiama, patvirtinus taikos sutartį (CPK 293 straipsnio 5 punktas).

12Taikos sutartimi šalys susitarė, kad šalys pasilieka kiekviena prie savo išlaidų ir priteisti jų nereikalauja (taikos sutarties 6 punktas).

13Ieškovas prašo jam grąžinti visą už ieškinį sumokėtą žyminį mokestį (taikos sutarties 11 punktas). CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog šalims sudarius taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Nagrinėjamu atveju ieškovui pateikiant patikslintą ieškinį sumokėjus 37,50 Eur žyminio mokesčio, remiantis aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu grąžintina 28,13 Eur sumokėta žyminio mokesčio dalis.

14Atsakovė bylą veda per Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu skirtą atstovą ir yra 100 procentų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų neatleistas. Į bylą pateikta pažyma apie turėtas valstybės išlaidas, patvirtina, kad šioje byloje turėtos 182 Eur dydžio išlaidos už suteiktą teisinę pagalbą atsakovei.

15CPK 99 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal CPK 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų klausimą, teismas atsižvelgia į šalies procesinį elgesį bylos nagrinėjimo metu. Nors ieškinį pareiškė ieškovas, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei neatleistas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas siekė ginčą išspręsti taikiu būdu, o valstybė skatina taikų ginčų sprendimo būdą, į tai, kad byla baigiama taikos sutartimi ir tinkamą ieškovo procesinį elgesį, byloje susidarę 182 Eur bylinėjimosi išlaidos už antrinę teisinę pagalbą valstybei nepriteistinos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294-295 straipsniais, teismas

Nutarė

17patvirtinti taikos sutartį tokio turinio:

18Mes, J. L., a/k ( - ) gyvenantis: ( - ) (toliau tekste - Ieškovas), ir D. L., a/k ( - ) gyvenanti: ( - ) (toliau tekste - Atsakovė),

19abu kartu (toliau tekste - Šalys), vadovaujantis LR CK 6.983 str., 6.985 str., atsižvelgdami į

20proceso ekonomiškumo, koncentruotumo principus, nusprendėme bylą dėl priteisto materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui formos pakeitimo baigti Taikos sutartimi ir susitarė:

 1. Šia Taikos sutartimi taikiai išspręsti tarp Šalių kilusį ginčą bei užbaigti civilinę bylą Nr. e2- 5605-399/2017, nagrinėjamą Marijampolės rajono apylinkės teisme pagal Ieškovo ieškinį dėl priteisto materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui formos pakeitimo.
 1. Abi Šalys, remdamosi ieškinio aplinkybe, jog Ieškovas dėl savo sveikatos būklės yra finansiškai nepajėgus teikti nepilnamečiui sūnui materialinio išlaikymo periodines išmokas, susitaria pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimą priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1808-91/2013, dalyje dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui, t. y. pakeisti materialinio išlaikymo formą ir sutinka, kad J. L., a/k ( - ) asmeninės nuosavybės teise valdoma 1/2 dalis gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalis ūkinių pastatų, kurių unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) , Nr. ( - ), ½ dalis kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), taip pat 1/2 dalis 0,1500 ha namų valdos žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), viso turto už 7 000 Eur, asmeninės nuosavybės teise atitenka nepilnamečiui sūnui E. L., a/k ( - ) gimusiam 2004 m. lapkričio 30 d., kaip materialinis išlaikymas nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės.
 2. Atsakovė patvirtina, kad toks materialinio išlaikymo formos pakeitimas pilnai atitinka nepilnamečio E. L. poreikius ir interesus iki pilnametystės.
 3. Atsakovė patvirtina, kad išlaikymo įsiskolinimo iki šios Sutarties pasirašymo dienos nėra.
 4. Abi Šalys susitaria, kad teismo išlaidas (pašto išlaidas) šioje byloje sumokės lygiomis dalimis.
 5. Abi šalys susitaria, kad nereikalauja viena iš kitos patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 6. Šalys patvirtina, kad šia taikos sutartimi yra išsprendžiami visi bylos reikalavimai ir jos viena kitai ateityje neturės jokių pretenzijų dėl šioje civilinėje byloje pareikštų bei su ja susijusių reikalavimų, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią Taikos sutartį.
 7. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau LR CPK) 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnio 1 dalyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią).
 8. Šalių pasirašyta Taikos sutartis įsigalioja nuo Teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Taikos sutartis įsiteisėjimo dienos.
 1. Šalys, remdamosi LR CPK 140 str. 3 d., susitaria kreiptis į teismą dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo rašytinio proceso tvarka bei civilinės bylos nutraukimo (LR CPK 293 str. 5 p.).
 2. Ieškovas LR CPK 87 str. 2 d. ir šios sutarties pagrindu prašo teismą įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sugrąžinti už ieškinį sumokėtą visą žyminį mokestį.
 1. Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai šią sutartį pasirašiusiai šaliai, o trečiasis yra pateikiamas Marijampolės rajono apylinkės teismui.

21Teismas išaiškina šalims taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmes, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Įsiteisėjusi teismo nutartis įgyja privalomą pobūdį ir turi būti vykdoma, gali būti išduotas vykdomasis raštas nutarties pagrindu (CPK 646 straipsnis).

22Grąžinti ieškovui J. L., a.k. ( - ), gyvenančiam ( - ), 28,13 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 13 centų) žyminio mokesčio sumokėto, paduodant patikslintą ieškinį 2017 m. rugsėjo 18 d. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal įsiteisėjusią nutartį.

23Civilinę bylą nutraukti.

24Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalių atstovams.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina... 2. parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teismas... 4. teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo J. L. patikslintą ieškinį... 5. 2017 m. gruodžio 13 d. šalys pateikė taikos sutartį, prašė ją... 6. Taikos sutartis tvirtinama.... 7. Teismas nagrinėdamas bylas, susijusias su nepilnamečiais vaikais,... 8. Taikos sutartimi sutarties šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovo... 9. Ieškovas bylą veda per atstovę advokato padėjėją Rūtą Januškaitę,... 10. Šalims išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo procesinės... 11. Civilinė byla nutraukiama, patvirtinus taikos sutartį (CPK 293 straipsnio 5... 12. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad šalys pasilieka kiekviena prie savo... 13. Ieškovas prašo jam grąžinti visą už ieškinį sumokėtą žyminį... 14. Atsakovė bylą veda per Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 15. CPK 99 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės garantuojamos teisinės... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3... 17. patvirtinti taikos sutartį tokio turinio:... 18. Mes, J. L., a/k ( - ) gyvenantis: ( - ) (toliau tekste - Ieškovas), ir D. L.,... 19. abu kartu (toliau tekste - Šalys), vadovaujantis LR CK 6.983 str., 6.985 str.,... 20. proceso ekonomiškumo, koncentruotumo principus, nusprendėme bylą dėl... 21. Teismas išaiškina šalims taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme... 22. Grąžinti ieškovui J. L., a.k. ( - ), gyvenančiam ( - ), 28,13 Eur... 23. Civilinę bylą nutraukti.... 24. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalių atstovams.... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...