Byla 2-188-260/2009

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Editai Vazgienei,

3dalyvaujant prokurorei Genovaitei Liaškinienei, ieškovui M. Š. , ieškovo atstovei advokatei Danai Žvingilienei, atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei Jurgitai Stasienei, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei Vladai Banevičienei, atsakovo UAB “Eiginta” atstovams advokatei Virginijai Žukienei ir Eimantui Markevičiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-188-260/2009 pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ieškinį ginant viešąjį interesą ir ieškovo M. Š. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Multiimpex“, tretieji asmenys: Valstybės įmonės Registrų centras Kauno filialas ir Vilniaus miesto 30-ojo notarų biuro notarė Romutė Sipavičienė dėl pažeistų teisių, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu, gynimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, administracinių aktų panaikinimo ir

Nustatė

5Ieškovas M. Š. 2006 07 19 pateiktu ieškiniu (b.l.3-7, t. 1) prašė: 1.Panaikinti Kauno apskrities viršininko administracijos 2000 04 14 įsakymą Nr. 02-01-2998 „Dėl žemės sklypo išnuomojimo Kaune uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta“. 2. Pripažinti negaliojančia 2000 04 18 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 19/2000-0457 dėl 3800 kv.m. žemės ( - ), Kaune, išnuomojimo uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta“; 3.Panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 10 30 sprendimą Nr. 1475 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“. 4.Panaikinti Kauno apskrities viršininko 2002 09 24 įsakymą Nr. 02-01-5175 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), Kaune, pardavimo“. 5.Pripažinti negaliojančia Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo privačios nuosavybės teise 2002 10 23 sutartį dėl 4550 kv.m. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ) , Kaune, sudarytos su UAB „Eiginta“. 6.Panaikinti teisinę registraciją, atliktą įmonės „Multiimpex“ ir UAB „Eiginta“ vardu į statinį (4 % baigtumo) bei 4500 kv.m. žemės, ( - ), Kaune, atliktą UAB „Eiginta“ vardu.

6Papildomu, 2007 09 18 pateiktu, ieškiniu (b.l. 119-124, t. 2) ieškovas M. Š. pareiškė papildomus kartu su pradiniu ieškiniu nagrinėtinus reikalavimus ir prašė: 1.Panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 1999 12 27 pažymą Nr. 509-6-99 dėl prekybinio administracinio pastato 1B0 statybos pagal 1999 12 23 leidimą Nr. 1205-6-99 žemės sklype, esančiame ( - ), Kaune; 2.Pripažinti negaliojančia 1999 12 29 Kauno miesto 16-ojo notarų biuro notarės Romutės Sipavičienės patvirtintą sutartį, reg. Nr. 16RS-6761, sudarytą tarp įmonės „Multiimpex“ ir UAB „Eiginta“ dėl prekybinio administracinio pastato 1B0, esančio ( - ), Kaune, nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją.

7Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 2008 02 11 pateiktu ieškiniu (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-708-527/2008 3-9 lapai; 3 tomo priedas) prašė:

 1. Nagrinėti šį jo ieškinį kartu su M. Š. ieškiniu, sujungiant su civiline byla Nr. 2- 433-260/2008.
 2. Pripažinti negaliojančia 1995-10-05 valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartį Nr. 19/95-1781, pagal kurią bendrai Lietuvos - Vokietijos įmonei „Multiimpex" išnuomotas 3800 kv. m valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune.
 1. Pripažinti negaliojančia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 1999-12-27 pažymą Nr. 509-6-99.
 2. Panaikinti 1999-12-27 atliktą pastato (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Kaune, teisinę registraciją.
 3. Pripažinti negaliojančia 1999-12-29 sutartį, kuria bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB „Multiimpex" pardavė UAB „Eiginta" prekybinį-administracinį pastatą, esantį Kaune, ( - ). Taikyti restituciją ir įpareigoti UAB „Multiimpex" grąžinti UAB „Eiginta" 235600 litų.

  8

 1. Pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-04-14 įsakymą Nr. 02-01-2998, kuriuo įsakė išnuomoti UAB „Eiginta" prie nuosavybės teise priklausančio statinio ( - ), Kaune, 3800 kv. m naudojamą žemės sklypą.
 2. Pripažinti negaliojančia 2000-04-18 valstybinės žemės 3800 kv. m sklypo nuomos sutartį su UAB „Eiginta".
 3. Pripažinti negaliojančiu 2001-10-30 Kauno miesto valdybos sprendimą Nr. 1475, kuriuo buvo patvirtintas 4550 kv. m žemės sklypo ( - ), Kaune, detalusis planas.
 4. Pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko 2002-07-24 įsakymą Nr. 02-01- 4356, kuriuo išduotas leidimas UAB „Eiginta" įsigyti nuosavybėn 0,455 ha žemės sklypo ( - ) ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo dalį - 0,075 ha.
 1. Pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko 2002-08-30 leidimą Nr. 82, UAB „Eiginta" įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą.
 2. Pripažinti negaliojančia 2002-10-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, kuria UAB „Eiginta" įsigijo nuosavybėn 750 kv. m sklypą, esantį ( - ), Kaune. Taikyti restituciją, įpareigoti UAB „Eiginta" grąžinti žemės sklypą valstybei, iš valstybės priteisiant UAB „Eiginta" 37 640,16 Lt.
 3. Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas M. Š. savo reikalavimus grindė tokiomis ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis.

10Jo senelei E. Š. iki 1940 metų liepos 22 d. asmeninės nuosavybės teise priklausė 7,5 ha žemės ( - ), Kauno apskrityje, Pažaislio valsčiuje, dabar dalis šios žemės yra adresu ( - ), Kaune. Prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra į senelės turėtą žemę ieškovo tėvas A. Š. pateikė dar 1991 metais gruodžio 19 d. Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 01 04 sprendimu Nr.389 bei Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 01 04 įsakymu Nr. 01-12 ieškovo tėvui A. Š. buvo atstatytos nuosavybės teisės į 7,5 ha nuosavybės teise turėtos žemės, suteikiant neatlygintinai jam 0,20 ha 30.336 Lt vertės sklypą ( - ) natūra. 2006 05 29 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr.02-01-6096 ir sprendimu Nr. 6630 ieškovo tėvui A. Š., kuris mirė 2003 01 04, atkurtos nuosavybės teisės į turėto 7,3180 ha žemės sklypo dalį - 0,5544 ha, nurodant, kad nuosavybės teisės į 6,5636 ha žemės bus atkurtos vėliau. Natūra buvo grąžintas 0,3827 ha žemės turėtoje vietoje ( - ), Kaune. Po tėvo mirties ieškovas liko vienintelis jo turto paveldėtojas. Jam, t.y. ieškovui M. Š., nuosavybės teisės į E. Š. iki nacionalizacijos priklausiusią žemę nėra atkurtos. Nuosavybės teisės jam nėra atkuriamos natūra į žemę ir ( - ), Kaune, motyvuojant tuo, kad ji yra neišlikusi ir yra užimta, tačiau neaiškinant aplinkybių. Tik 2006 m. birželio mėn. jam tapo žinoma, kad tiek tėvas A. Š. , tiek pats ieškovas buvo klaidinami ir jiems nepagrįstai nuosavybės teisės nebuvo atkuriamos.

113800 kv.m. žemės sklypas, esantis ( - ), Kauno mieste, buvo išnuomotas Lietuvos -Vokietijos bendrai įmonei "Multiimpex". 1995 10 05 su šia įmone buvo sudaryta Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 19/95-1781 dėl 3800 kv.m. nuomos sklypo, esančio ( - ). 1999 12 29 minėtai įmonei išduotas statybos leidimas, kurio galiojimo laikas buvo nurodytas iki 2004 12 23, tačiau įmonė statybos laiku nepradėjo ir nebaigė. Ant augalinio dirvožemio sluoksnio išdėliojo vieną eilę pamatų blokų (ir tik iš trijų pusių), nesujungiant šių blokų niekuo tarpusavyje. Šiuos blokus kaip pamatus įregistravo VĮ Registrų centro Kauno filialas, nurodant, kad statybos baigtumas yra 4%. Kadangi Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis su Lietuvos - Vokietijos bendra įmone "Multiimpex" yra nutraukta, o leidimo galiojimo terminas pasibaigęs, todėl minėti neteisėti sandoriai nenaikintini, nes jie negali sukelti jokių pasekmių, jokios tolimesnės reikšmės nuosavybės teisių atkūrimui neturi. 1999 12 29 pirkimo - pardavimo sutartimi Lietuvos - Vokietijos bendra įmonė "Multiimpex" nebaigtą 4 % baigtumo statybą (minėtus bet kaip sudėtus pamatus) perleido atsakovui UAB "Eiginta". Kadangi visi trys blokai nėra susiję su žeme, išdėlioti U forma ant augalinio dirvožemio sluoksnio, nėra sujunti tarpusavyje, todėl pagal LR Statybos įstatymą negali būti vadinami nei statiniu, nei įrenginiu. Šių blokų pirkimo - pardavimo sutartis buvo pagrindu neteisėtam žemės suteikimui, t.y. šio sklypo nuomai, o vėliau ir pirkimo - pardavimo sutarčiai sudaryti: 2000 04 14 įsakymu Nr. 02-01-2998 Kauno apskrities viršininko administracija išnuomavo 99 metams UAB "Eiginta" prie nuosavybės teise priklausančio statinio (minėtų 3-jų blokų) ( - ), 3800 kv.m. žemės sklypą. Vykdant minėtą įsakymą, 2000 04 18 tarp Kauno apskrities viršininko administracijos (nuomotojo) ir UAB "Eiginta" (nuomininko) buvo pasirašyta nuomos sutartis Nr. 1901/0062 dėl 3800 kv.m. žemės, esančios ( - ), Kaune, 99 metams. Neteisėti veiksmai tarp šalių tęsiami ir toliau. Kauno miesto savivaldybės valdyba 2001 10 30 sprendimu Nr. 1475 "Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo" patvirtina detalųjį planą dėl papildymo 750 kv.m. žemės sklypo prijungimo prie jau neteisėtai išnuomoto 3800 kv.m. žemės. Vadovaujantis šiuo tarybos sprendimu bei atsižvelgiant į UAB "Eiginta" prašymą, Kauno apskrities viršininkas 2002 09 24 įsakymu Nr. 02-01-5175 "Dėl valstybinio žemės sklypo ( - ), Kaune pardavimo", 4550 kv.m. žemės sklypą (3800 kv.m. + 750 kv.m.) ( - ) nutarė parduoti UAB "Eiginta", nustačius sklype 150 kv.m. žemės servitutą, suteikiantį teisę prižiūrėti ir eksploatuoti transformatorinę pastotę. 2002 10 23 buvo pasirašyta su UAB "Eiginta" Valstybinės žemės pirkimo –pardavimo privačios nuosavybės teise sutartis.

12Minėti atsakovų priimti įsakymai, sprendimas bei sutartys yra neteisėti, nes pažeidžia ieškovo teises. Blokai yra ant jo senelei iki 1940 m priklausančio žemės sklypo, o ir visas 4550 kv.m. žemės sklypas UAB "Eiginta" suteiktas ir parduotas priklausė ieškovo senelei iki 1940 07 22 asmeninės nuosavybės teise. Pagal CK 6.394 str. 1 d. nuostatas, pagal pastato, įrenginio ar kito nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartį pirkėjui kartu su nuosavybės teise į tą daiktą pardavėjas perduoda ir šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teises į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri būtina jam naudoti pagal paskirtį. Atsakovui UAB "Eiginta" teisės į ginčo žemę apskrities viršininko administracijos negalėjo būti perleistos, nes minėti blokai nėra nei pastatas, nei įrenginys ir tai nėra nekilnojamas turtas. Šią aplinkybę patvirtins ir teismo paskirta ekspertizė. UAB "Eiginta" buvo pasirašiusi įsipareigojimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2003 04 01 pradėti prekybos centro "Šilas" statybą minėtame 3800 kv.m. sklype, o 750 kv.m. sklype - įrengti parkingą. Šie įsipareigojimai neįvykdyti. Valstybė, įsipareigodama atkurti pažeistą nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą kaip faktinis to turto valdytojas, prisiėmė ir prievolę neperleisti to turto kitiems asmenims tol, kol galutinai nebus išspręstas šio turto grąžinimo klausimas, vadinasi, kol nėra galutinai išspręstas klausimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo vienu ar kitu įstatyme numatytu būdu, negalima pripažinti, kad pažeista nuosavybė yra realiai apginta. Kadangi savivaldybės bei valstybės institucijos pažeidė LR Piliečių nuosavybės teisų į nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas ir priėmė neteisėtus įsakymus, sprendimus, sudarė neteisėtus sandorius, todėl jie naikintini.

13Papildomame ieškinyje ieškovas nurodė, kad 1995 10 05 su UAB „Multiimpex“ buvo sudaryta Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr.19/95-1781 dėl 3800 kv.m. žemės sklypo, esančio ( - ), Kaune, nuomos. Minėtai įmonei 1999 12 23 buvo išduotas leidimas Nr. 1205-6-99 vykdyti statybos darbus, t.y. prekybinio administracinio pastato statybą pagal suderintą projektą, kurį parengė įmonė "Genezė". Projektas buvo suderintas Kauno m. savivaldybėje 1999 12 22 Nr. 2271. Leidimo galiojimo laikas - iki 2004 12 23, t.y. 5 metams. Leidime nurodyta, kad, nepradėjus statybos darbų per 2 metus, šis leidimas netenka galios (1 t. b.l. 63 arba b.l. 126). Darbai iki šiol nepradėti, nors leidimas vėliau perregistruotas kito atsakovo, t.y. UAB "Eiginta" vardu pagal tarp šalių pasirašytą pirkimo - pardavimo sutartį, tačiau ir šis atsakovas numatytu terminu statybos darbų nepradėjo ir tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Išdavus minėtą leidimą, po 4 dienų, Kauno apskrities viršininko administracijos padalinys - Valstybinė teritorijų planavimo ir Statybos inspekcija išdavė neteisėtą pažymą 1999 12 27 Nr. 509-6-99, kurioje nurodyta, kad statinio perimetru yra pakloti pamatai (išskyrus statinio plotį 23,85 m2 nuo ( - ) ) ir pateikia išvadą, kad statyba vykdoma be esminių nukrypimų nuo patvirtinto projekto. Pamatai - tai statinio dalis ir tai yra viena iš pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų. Jeigu tai yra statomo pastato dalis, tai ji gali būti vertinama kaip naujai kuriamo nekilnojamojo daikto dalis.

14UAB "Įraža” atliko pamatų, esančių žemės sklype ( - ), statybinių konstrukcijų techninės būklės tyrimą ir surašė tyrimo aktą 2006 07 05 Nr.06-07/01-1, kuriame konstatavo, kad minėtame sklype esančios sumestos statybinės konstrukcijos negali būti vertinamos įrengtais statinio pamatais, kadangi jos neatitinka norminiais aktais pamatams keliamų reikalavimų. Ekspertas nurodė, kad jokių statinių statyba ant sklype sumestų pamatų blokų negalima (2 t. b.l. 58-61). Šis įrodymas (CPK 177 str. 2 d.) patvirtina, kad 1999 12 27 išduota pažyma Nr. 509-6-99 yra neteisinga ir neatitinkanti tikrovės, kad statinys pradėtas statyti pagal projektą bei išduotą leidimą. O šios neteisėtos pažymos pagrindu Registrų centro atliktas nebaigto statyti prekybinio -administracinio pastato (baigtumo 4 %) įregistravimas atsakovo - įmonės "Multiimpex" vardu yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pakartotinai patikrinus padėtį vietoje 2006 07 20, teismo antstolis M.Petrovskis surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 123-06-71, kuriame konstatuota, kad žemės sklype ( - ), apaugusiame įvairiais krūmais, žole, nendrėmis (nuotraukos 2 t. b.l. 64, 65, 66), matyti "U" forma sudėti pilkos spalvos betono blokai: 15 vnt. betono blokų lygiagrečiai su esančia degaline, 15 vnt. betono blokų lygiagrečiai su prekybos centru "Ryterna" ir 10 vnt. betono blokų lygiagrečiai su prekybos centru "Tavydas" ( t.2, b.l. 66-67). Nurodyti blokų išmatavimai - iškilę virš žemės paviršiaus atitinkamai 40-45 cm (minėtoje 1999 12 27 pažymoje Nr.509-6-99, neteisingai buvo nurodyta, kad pamatai apie 1,0 m virš esamo žemės paviršiaus). Protokole užfiksuota, kad betono blokai nėra sujungti tarpusavyje, tarpai užnešti smėliu, apaugę žole, tarpai nuo 1 cm iki 4 cm (2 t. b.l. 63, 66-69). Teismo antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas turi didesnę įrodomąją galią nei kiti įrodymai (CPK 197 str. 2 d.). Taigi jokių pamatų iki šiol nėra. Įmonė "Multiimpex" galėjo perleisti tik pagal projektą statomą nors ir nebaigtą statyti statinį, o pateikti įrodymai patvirtina, kad sumesti ant dirvožemio pamatiniai blokai nėra teisėtai pradėta pagal projektą statyba. Statinys privalo būti patvarus (LR Statybos įstatymo 4 str. 1 d. 4 p.).

15Minėta pažyma naikintina, nes ji sukėlė teisines pasekmes. Apie šią neteisėtą pažymą ieškovui tapo žinoma tik atsakovui pateikus ją į bylą (1 t. b.l. 129), todėl senaties terminas nepraleistas.(CK 1.127 str. l d.). VĮ Registrų centro Kauno filialas turėtų pateikti įrodymus dėl 4% pastato baigtumo paskaičiavimo. Kadangi UAB "Multiimpex" jokio statinio nebuvo pastačiusi, nebuvo net pradėjusi pagal projektą statyti, todėl tarp šios įmonės bei atsakovo UAB "Eiginta" sudaryta statinio 1999 12 29 pirkimo - pardavimo sutartis (1 t. b.l. 125) yra pripažintina negaliojančia ab initio, t.y. nuo jos sudarymo momento (CK 1.95 str.). Sandorio sudarymo metu galiojusio 1964 m. redakcijos CK 253 str. numatė, kad pirkimo - pardavimo sutartimi šalis parduoda turtą pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas įsipareigoja pardavėjui sumokėti už parduodamą turtą. Pagal 1999 12 29 pirkimo -pardavimo sutartį, patvirtintą buvusio Kauno m. 16-ojo notarų biuro notarės R.Sipavičienės, buvo tariamai parduotas 4 procentų baigtumo prekybinis - administracinis pastatas 1B0, kurio faktiškai nebuvo ir net dabar nėra. Pagrindu šiam sandoriui sudaryti buvo naikintina neteisėta aukščiau minėta statybos inspekcijos 1999 12 27 pažyma Nr. 509-6-99. Panaikinus sandorį, turi būti taikoma restitucija (CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str.). Pritaikius įmonei restituciją, įmonei "Multiimpex" turi būti grąžinami "U" raide išdėstyti betono blokai, o UAB "Eiginta" - 235.600 Lt.

16Apie šią ginčijamą sutartį ieškovui tapo žinoma iš VĮ Registrų centro Kauno filialo 2007 01 11 rašto Nr. S-51-2022, todėl ieškinio senaties terminas nepraleistas. (CK 1.127 str. 1 d.).

17Teismui pateiktas 1999 12 23 leidimas Nr. 1205-6-99 vykdyti statybos darbus - statyti prekybinio administracinio pastato statybą žemės sklype ( - ). Leidimas buvo išduotas įmonei "Multiimpex", o po neteisėtos 1999 12 29 pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, minėtas leidimas buvo perrašytas atsakovui - UAB "Eiginta". Vadovaujantis tuo metu galiojančio Organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento "Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarkos STR 1.07.01:1997" patvirtintos LR Statybos ir urbanistikos ministro 1997 02 10 įsakymu Nr. 20 1.5 punktu, leidimas statyti statinį galioja 5 metus. Be to ir leidime nurodyta, kad nepradėjus statybos darbų per 2 metus (t.y. iki 2001 12 29), šis leidimas netenka galios. Kadangi statybos darbai nepradėti ir iki šiol, leidimas statybai neteko galios daugiau nei prieš 5 metus. Leidimo galiojimo laikas seniai pasibaigęs (iki 2004 12 23), todėl teismine tvarka jo neprašoma naikinti.

18Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis su įmone "Multiimpex" buvo sudaryta 1995 10 05. Su Kauno apskrities valdytoju ji buvo nutraukta ir po to sudaryta su UAB "Eiginta", tariamai įgijusiai tame žemės sklype nebaigtą statyti administracinį pastatą iš įmonės "Multiimpex". Sutarties šalys minėtos 1995 10 05 sutarties 5 punkte buvo sutarusios, kad pasibaigus nuomos terminui ar nutraukus nuomos sutartį, pastatai, kiti statiniai, inžineriniai įrenginiai bei komunikacijos nuomotojo išperkami (arba nugriaunami vadovaujantis LR 1993 12 23 žemės nuomos įstatymu Nr. 1-354). Kauno apskrities viršininko administracija šio įsipareigojimo neįvykdė, sumestų blokų iš nuomininko neišpirko, o toliau, pažeidžiant įstatymus, ne konkurso tvarka žemės sklypą dar padidino ir išnuomavo UAB "Eiginta", nepagrįstai nurodant, kad žemės sklypas išnuomojamas prie nuosavybės teise esamo statinio.

19Taip pat ieškovas M. Š. nurodo, kad Kauno apskrities viršininko administracija su atsiliepimu į ieškinį pateikė 2002 07 24 įsakymą Nr. 02-01-4356 "Dėl leidimo UAB "Eiginta" įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą Kaune". Šiuo įsakymu išduotas UAB "Eiginta" leidimas įsigyti 0,455 ha žemės sklypo dalį - 0,075 ha. Kauno m. valdyba 1995 12 19 sprendimu Nr. 621 patvirtino ( - ) rajono vakarinės dalies detalaus suplanavimo projektus (1 t. b.l. 74-85). Šio rajono suplanavimo projektas grindžiamas būtinybe suformuoti sklypus žemės grąžinimui (1 t. b.l. 82), bet ne neteisėtoms statybos vykdyti. Iš Kauno miesto savivaldybei pateiktų dokumentų dėl detaliojo plano patvirtinimo UAB "Eiginta" žemės sklype ( - ), akivaizdu, kad buvo pažeistas LR Teritorijų planavimo įstatymas bei Detaliųjų planų taisyklės, patvirtintos 1996 11 15 įsakymu Nr. 159. Pažymoje (1 t. b.l. 55) nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, kad suformuoti naują sklypą nenumatyta, tai užsakovui pageidaujant, buvo suprojektuotas 4450 kv.m. žemės sklypas. Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimą ir nuomą reguliuoja LR Vyriausybės 1999 06 02 nutarimas Nr.692 ir juo patvirtintos naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės, kurie buvo akivaizdžiai pažeisti, nes išnuomotas naujas žemės sklypas juridiniam asmeniui ne aukciono tvarka. Iš pateiktų dokumentų akivaizdu, kad detalaus plano rengimo tikslas - laisvos valstybinės žemės prijungimas priėjau įregistruoto sklypo (1 t. b.l. 58, 59), keičiant žemės sklypo ribas, sklypo nuomojimo būdą ir t.t. Pažeidžiant planavimo proceso ir procedūros reikalavimus, Detaliųjų planų taisyklių 56 p., detalus planas negalėjo būti ruošiamas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka.

20Be to ieškovas teigia, jog pradiniame ieškinyje ieškovas nurodė, kad bendrovei "Eiginta" buvo neteisėtai išnuomotas žemės sklypas ryšium su bendrovės įsipareigojimu iki 2003 04 01 pradėti prekybos centro "Šilas" statybą minėtame 3800 kv.m. sklype, o 750 kv.m. sklype savo lėšomis įrengti aikštelę, o atsakovai šias aplinkybes nesąžiningai nutylėjo, savivaldybė bei apskrities viršininko administracija nepaneigė šių motyvų.

21Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras savo reikalavimus grindė tokiais motyvais.

22Jis nurodė, kad tiriant M. Š. pareiškimą surinktais duomenimis nustatyta:

23Kauno miesto valdybos 1994-09-27 potvarkiu Nr. 1238-v nuspręsta bendrai Lietuvos-Vokietijos įmonei „Multiimpex" išnuomoti 3800 kv. m sklypą administraciniam-komerciniam pastatui statyti prie ( - ).

241995-10-05 buvo sudaryta valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis Nr.19/95-1781, pagal kurią bendrai Lietuvos-Vokietijos uždarajai įmonei „Multiimpex" išnuomotas 3800 kv. m. valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ) , Kaune, ūkinių ir komercinių pastatų bei inžinerinių įrenginių statybai.

251999-12-23 išduotas leidimas Nr. 1205-6-99 bendrai Lietuvos-Vokietijos įmonei „Multiimpex" vykdyti statybos darbus - statyti ( - ), Kaune, prekybinį administracinį pastatą.

26Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyrius 1999-12-27 išdavė pažymą Nr. 509-6-99, kurioje nurodė, kad statyba vykdoma pagal projektą ir statybos leidimą, be esminių nukrypimų nuo patvirtinto projekto, statinio perimetru (išskyrus statinio plotį -23,85 m nuo ( - )) pakloti pamatai apie 1,0 (pastaba: mato vienetas pažymoje nenurodytas) virš esamo žemės paviršiaus.

271999-12-27 adresu (duomenys neskelbtini), Kaunas, buvo įregistruotas nebaigtas statyti statinys, baigtumas 4 %, unikalus Nr. ( - ), UAB „Multiimpex" nuosavybės teise.

281999-12-29 buvo sudaryta sutartis, kuria bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB „Multiimpex" pardavė UAB „Eiginta" prekybinį-administracinį pastatą, esantį Kaune, ( - ), už 235 600 litų.

29Kauno apskrities viršininko administracija 2000-04-14 priėmė įsakymą Nr. 02-01-2998, kuriuo įsakė išnuomoti UAB „Eiginta" prie nuosavybės teise priklausančio statinio ( - ), Kaune, 3800 kv. m naudojamą žemės sklypą.

302000-04-18 buvo sudaryta 3800 kv. m valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis su UAB „Eiginta".

312001-10-30 Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 1475 buvo patvirtintas 4550 kv. m žemės sklypo ( - ) detalusis planas.

32Kauno apskrities viršininkas 2002-07-24 įsakymu Nr. 02-01-4356 išdavė leidimą UAB „Eiginta" įsigyti nuosavybėn 0,455 ha žemės sklypo (duomenys neskelbtini) ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo dalį - 0,075 ha.

33Kauno apskrities viršininkas 2002-08-30 išdavė leidimą Nr. 82 UAB „Eiginta" įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

342002-10-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo privačios nuosavybės teise sutartimi UAB „Eiginta" įsigijo nuosavybėn 750 kv. m sklypą, esantį ( - ), Kaune. Už žemės sklypą sumokėta 31 464 Lt ir 6176,18 Lt priedas dėl inžinerinių statinių, viso 37 640,16 Lt.

35Šie administraciniai aktai ir sandoriai, susiję su valstybinės žemės sklypo nuoma ir pardavimu, statinio registracija ir perleidimu yra neteisėti dėl žemiau nurodytų motyvų.

36Dėl statinio (unikalus Nr. ( - )) teisinės registracijos

371996-09-24 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnyje (1999-11-04 įstatymo Nr. VIII-1384 redakcija, Žin., 1999, Nr. 101-2904) nurodyta, kad nekilnojamojo turto registre registruojami pastatai, statiniai. 12 straipsnyje nustatyta, kad naujai sukurtas nekilnojamasis turtas registruojamas tik tada, kai Vyriausybės nustatyta tvarka yra inventorizuotas. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir 1998-01-22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 85 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų 46 p. (Žin., 1998, Nr. 9-219).

38Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 1999-08-25 įsakymu Nr. 264 patvirtino Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodiką (Žin., 1999, Nr. 74-2265), kuri nustato statinių kadastro matavimo tvarką. 3.3 p. nustatyta, kad statinių kadastro matavimai ir kadastro duomenų surinkimas atliekami objekte. 3.6 p. nustatyta, kad nebaigti statyti pastatai matuojami, jei atlikti požeminių ar antžeminių aukštų pagrindinių konstrukcijų montavimo darbai.

39Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše pažymėta, kad statinio kadastro duomenys nustatyti 1999-12-27.

40Akivaizdu, kad atliekant statinio kadastrinius matavimus ir registraciją, buvo nesilaikyta aukščiau nurodytų normų reikalavimų. 1999-12-27 prekybinio-administracinio pastato teisinė registracija UAB „Multiimpex" nuosavybės teise negalėjo būti atlikta dėl tokių aplinkybių.

41Šis pastatas negali būti laikomas statiniu, kadangi neatitinka statinio sąvokos, kuri pateikiama Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (1996-03-19 įstatymo Nr. 1-1240 redakcija, Žin., 1996, Nr. 32-788) 2 straipsnyje: statinys - pastatas, priestatas, tiesinys (inžineriniai tinklai, keliai ir pan.), statinio sklypas ir visa tai, kas statoma (montuojama, tiesiama) ar pastatyta (sumontuota, nutiesta) naudojant statybines medžiagas, statybos gaminius, statybos dirbinius ir yra pastoviai tvirtai sujungta su žeme. Šis statinys taip pat neatitinka 1964 m. CK 95-3 str. nuostatų, apibrėžiančių nuosavybės teisės objektus ir nekilnojamąjį turtą.

42Antstolio M. Petrovskio 2006-07-20 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 123-06-71 konstatuota, kad sklype „U" forma sudėti blokai, kurių aukštis 60 cm, žemės paviršiuje iškilę skirtingai 40-45 cm, tarpusavyje nėra sujungti jokia rišamąja medžiaga. UAB „Įraža" 2006-07-05 Statybinių konstrukcijų techninės būklės tyrimo akte Nr. 06-07/01-1 konstatuota, kad „U" formos figūra, kurią sudaro išdėlioti ant dirvožemio betoniniai blokai, kurie tarp savęs niekaip nesurišti, negali būti laikomi statinio pamatais, kadangi neatitinka pastatų ir statinių pagrindų ir pamatų projektavimo normų reikalavimų. Todėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 1999-12-27 pažyma Nr. 509-6-99, kurios pagrindu nepagrįstai atlikta statinio teisinė registracija, pripažintina negaliojančia, teisinė registracija naikintina.

43Konstitucinio teismo jurisprudencijoje įtvirtinta nuostata, kad iš neteisėtumo teisė neatsiranda. Šiuo atveju nėra teisiškai sukurto teisės objekto - nekilnojamojo daikto. Kadangi statinys neatitinka statiniui ir nekilnojamajam daiktui keliamų reikalavimų, jis negalėjo būti nekilnojamojo daikto 1999-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties dalyku. Todėl pirkimo-pardavimo sutartis naikintina ir taikytina restitucija. UAB" Eiginta" negali būti laikoma sąžiningu statinio įgijėju, kadangi kiekvieno asmens pareiga prieš sudarant sandorį imtis visų įmanomų priemonių išsiaiškinti visas aplinkybes, susijusias su perkamu turtu. Asmuo, kuris prieš sudarydamas sandorį nesiima visų įmanomų priemonių išsiaiškinti visų aplinkybių, negali būti laikomas sąžiningu ir turi prisiimti visus tokio neapdairumo padarinius.

44Iš pateiktų įrodymų matyti, kad UAB „Eiginta" įsigijo ne statinį, o statybinius blokus, kurių rinkos vertė 3385 Lt (pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą) už beveik 70 kartų didesnę sumą (235600 Lt), todėl akivaizdu, kad buvo siekiama ne įsigyti statinį, o pagal galiojančius teisės aktus gauti teisę naudotis žemės sklypu, kuriame yra statinys. Todėl ši pirkimo-pardavimo sutartis yra apsimestinis sandoris (1964 m. CK 52 str.) ir pripažintinas negaliojančiu.

45Dėl 3800 kv. m žemės sklypo nuomos

461994-04-26 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (1995 06 13 įstatymo Nr. 1-939 redakcija, Žin., 1995, Nr. 53-1294) 6 straipsnyje nustatyta, kad <...> valstybinę žemę apskrities teritorijoje valdo apskrities valdytojas. <...> Žemės naudojimo, jos nuomos arba suteikimo naudotis juridiniams ir fiziniams asmenims bendrą tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.1993-12-23 Lietuvos Respublikos žemės nuomos įstatymo (1995-06-13 įstatymo Nr. I-941 redakcija, Žin., 1995 Nr. 53-1296) 6 straipsnyje nustatyta, kad valstybinė žemė gali būti išnuomojama aukcione Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Žemė išnuomojama aukcione, jeigu ji neužstatyta būsimam nuomininkui priklausančiais statiniais arba neužstatyta kitiems asmenims priklausančiais statiniais, kurie neišnuomojami kartu su šia žeme <...>.

471993-07-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 550 patvirtintos Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos (1994-06-21 nutarimo Nr. 500 redakcija, Žin., 1994, Nr. 48-903) 7.1 p. nustatyti atvejai, kada valstybiniai žemės sklypai ne žemės ūkio veiklai išnuomojami ne aukciono tvarka. Žemė „Multiimpex" buvo išnuomota administraciniam-komerciniam pastatui statyti. Tačiau tokiam tikslui žemė ne aukciono tvarka pagal minėto nutarimo nuostatas negalėjo būti nuomojama. Ne aukciono tvarka galėjo būti išnuomojama žemė tik savo lėšomis statyti labdaros tikslams skirtus objektus.

48Statinį, esantį žemės sklype ( - ), Kaune, nuosavybėn įsigijus UAB „Eiginta", žemės sklypas buvo išnuomotas šiai bendrovei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintos Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 28.2 punktu, t.y. pastatams ir statiniams eksploatuoti.

49Pripažinus 1999-12-29 pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia ir panaikinus statinio teisinę registraciją, UAB „Eiginta" netenka teisės nuomotis 3800 kv.m valstybinės žemės sklypą, todėl 2000-04-18 valstybinės žemės nuomos sutartis su UAB „Eiginta" pripažintina negaliojančia. Pagal 1964 m. CK 47 straipsnį sandoriai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių. 2000 m. CK 1.78 straipsnio 5 dalyje reikalaujama, kad teismas ex officio konstatuotų niekinio sandorio faktą ir taikytų jo negaliojimo padarinius

50Dėl 750 kv. m žemės sklypo pardavimo UAB „Eiginta" ir su pardavimu susijusių administracinių aktų neteisėtumo

51750 kv. m žemės sklypas UAB „Eiginta" buvo parduotas vadovaujantis 1996-06-20 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymu (toliau - Konstitucinis įstatymas) (Žin., 1996, Nr. 64-1503), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-12-10 nutarimu Nr. 1423 patvirtinta Prašymų leisti įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 2 dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo nustatytiems nacionaliniams ir užsienio subjektams pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo tvarka (toliau - nutarimas) (2001-02-06 nutarimo Nr. 139 redakcija, Žin., 2001, Nr. 14-431).

52Konstitucinio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad žemės, į kurią pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalo būti atstatytos Lietuvos Respublikos piliečio nuosavybės teisės, kol jos nėra atstatytos, ją valdantis subjektas negali parduoti. Tokią žemę šio įstatymo nustatyti subjektai gali įsigyti tik po to, kai pagal įstatymus bus atstatytos Lietuvos piliečio nuosavybės teisės ir žemės nuosavybė bus įstatymo tvarka įregistruota. Konstitucinio įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad sprendimas dėl leidimo įsigyti nuosavybėn sklypą priimamas, kai sklypą norintis įsigyti subjektas ir žemės sklypas atitinka šio įstatymo sąlygas.

53750 kv. m žemės sklypas buvo suformuotas buvusioje E. Š. žemėje, į kurią atkurti nuosavybės teises pretendavo M. Š. . Kauno apskrities viršininko 2002-07-24 įsakymu Nr. 02-01-4356 išduotas leidimas UAB „Eiginta" įsigyti nuosavybėn 0,455 ha žemės sklypo ( - ) ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo dalį - 0,075 ha neatitiko Konstitucinio įstatymo 8 straipsnio reikalavimų ir prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms, todėl yra neteisėtas ir vadovaujantis Civilinio kodekso 1.3 str. 4 d., 1.138 str. 7 p. turi būti pripažintas negaliojančiu. Niekinio ir negaliojančio leidimo pagrindu sudarytas ir prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sandoris taip pat yra niekinis ir negaliojantis (CK 1.80 str.).

54Nutarimo 6.1 punkte nustatyta, kad kai prašoma įsigyti nuosavybėn naują ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą pastatams ir įrenginiams statyti, žemės sklypo ribų planą rengia ir tvirtina savivaldybės institucija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)" nustatyta tvarka.

55Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (2001-02-20 nutarimo Nr. 179 redakcija, Žin., 2001, Nr. 17-526) 2.15 punkte nurodyta, kad jog tais atvejais, kai pagal patvirtintą teritorijos detalųjį planą joje nenumatyta (negalima) suformuoti naujų žemės sklypų, laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp išnuomotų valstybinės ar privačių žemės sklypų, savivaldybių merams (valdyboms) pritarus, apskrities viršininko sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu greta jų esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų valstybinės žemės sklypų nuomininkams ar privačios žemės savininkams, jeigu jie sutinka su savivaldybių merų (valdybų) pasiūlytomis infrastruktūros plėtros sąlygomis ir žemės sklypų pardavimo kaina.750 kv. m naujas laisvas valstybinės žemės sklypas nebuvo įsiterpęs tarp privačių ar išnuomotų valstybinės žemės sklypų, todėl negalėjo būti parduotas UAB „Eiginta".

56Kauno miesto valdyba 2001-10-30 sprendimu Nr. 1475 patvirtino sklypo, kurio plotas 4550 kv. m detalųjį planą, kuriame prie įregistruoto 3800 kv. m sklypo buvo prijungtas 750 kv. m sklypas, kuris neva negali būti suformuotas kaip atskiras sklypas. Tačiau tai, kad sklypas gali būti formuojamas kaip atskiras, patvirtina aukščiau nurodytos aplinkybės, tai matyti ir iš detalaus plano brėžinio. Todėl 2001-10-30 Kauno miesto valdybos sprendimas Nr. 1475 taip pat naikintinas.

57Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškinį (b.l. 49-53, t.1) prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Šis atsakovas nurodė, kad prašomas panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos sprendimas ieškovo teisių nepažeidžia, teisinio pagrindo jį panaikinti nėra. Savo atsiliepimą Kauno miesto savivaldybė grindė tokiais motyvais ir argumentais.

58Ieškovas ieškinyje nurodė, jog jam nepagrįstai neatkuriamos nuosavybės teisės natūra į žemės sklypą ( - ). Šis ieškovo teiginys yra nepagrįstas. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 punkte (2002 m. balandžio 2 d. įstatymo redakcija), nustatyta, kad „žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų:...". Žemės sklypo ( - ) detalusis planas nustatyta tvarka buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001-10-30 sprendimu Nr. 1475. Juo buvo suformuotas 4550 kv. m. žemės sklypas prie registruoto 3800 kv. m. žemės sklypo prijungiant apie 750 kv. m. valstybinės žemės sklypą. Todėl, remiantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 punktu ši žemė yra valstybės išperkama ir už ją atlyginama : pagal paminėto įstatymo 16 straipsnį.

59Ieškinio argumentai, jog „blokai nėra susiję su žeme, todėl jie nėra nei pastatas, nei įrenginys ir tai nėra nekilnojamasis turtas" yra nepagrįstas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2006 m. liepos 31 d. išrašas patvirtina, kad UAB „Eiginta" vardu yra įregistruotas nebaigtas statyti prekybinis - administracinis pastatas 1B0 (baigtumas 4 %), esantis Kauno mieste, ( - ). Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų " nustatyta tvarka.

60Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog „statinys - visa tai, kas sukurta statybos darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai sujungta su žeme. <...> Apibrėžimas „tvirtai sujungta su žeme " reiškia, kad statinio konstrukcijos yra įleistos į žemę ar remiasi į žemės paviršiu". akivaizdu, jog pamatai remiasi į žemės paviršių ir atitinka šiame įstatyme apibrėžtą statinio sąvoką. Statybos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis apibrėžia, jog „nebaigtas statinys - tai statinys, kuris dėl neužbaigtų statybos darbų negali būti naudojamas pagal paskirtį ir nėra pripažintas tinkamu naudoti". Pamatai atitinka minėtame įstatyme apibrėžtą nebaigto statinio sąvoką, tai yra nekilnojamasis turtas, teisinės registracijos objektas. Teismo paskirtos ekspertizės išvados dėl pastato negalės paneigti šio pastato teisinės registracijos bei UAB „Eiginta" nuosavybės teisių į šį pastatą. Prekybinio – administracinio pastato registracija nuosavybės teisėmis UAB „Eiginta" vardu sukuria teisę naudotis žemės sklypu, reikalingu šio pastato eksploatacijai, ir patvirtina, kad žemės sklypas, į kurį pretenduoja ieškovas, užimtas minėto pastato pamatais bei sklypu, reikalingu šio pastato eksploatacijai.

61Ieškovo argumentai, kad ginčo žemės sklype esantys pamatai (blokai) nebetinkami tolesnei statybai (tarpusavyje nesujungti, išdėstyti U forma) ir kad UAB „Eiginta" šiuo metu neturi galiojančio statybos leidimo negali būti pakankamu pagrindu panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 1475 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo". Šios problemos gali būti išspręstos atitinkamomis teisinėmis bei techninėmis priemonėmis. Žemės sklype ( - ) esančių pastato pamatų būklė ir galiojančio statybos leidimo nebuvimas negali būti pagrindu pripažinti pastato teisinę registraciją bei žemės nuomos ir pardavimo sutartis negaliojančiomis, panaikinti žemės sklypo detalųjį planą, pripažinti tokią žemę laisva (neužstatyta) ir formuoti sklypus nuosavybės teisių atkūrimui. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. vasario 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A2-208-04.

62Ieškinyje nepagrįstai teigiama, jog „savivaldybės institucijos pažeidė LR piliečių nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas ir priėmė neteisėtus sprendimus". Ginčijamas Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 1475 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo" priimtas laikantis tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų, todėl teisinio pagrindo jam panaikinti nėra. Ginčijamo valdybos sprendimo priėmimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (1999 m. gegužės 13 d. įstatymo Nr. VIII-I 18 redakcija) 12 straipsnio 3 dalis nustatė, jog „žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, išskyrus šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį kai prie statinių esantis naudojamas žemės sklypas yra nuosavybės teise turėtoje žemėje ir perduodamas neatlygintinai nuosavybėn". E. Š. įpėdiniai žemės sklype ( - ) nuosavybės teise neturėjo statinių, todėl ši žemė buvo laikoma valstybės išperkama ir negalėjo būti grąžinama natūra. Ginčijamas valdybos sprendimas neprieštaravo tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatoms. Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996-01-04 sprendimu Nr. 389 bei Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996-01-04 įsakymu Nr. 01-12 ieškovo tėvui A. Š. buvo atstatytos nuosavybės teisės į 7,5 ha nuosavybės teise turėtos žemės, suteikiant neatlygintinai jam 0,20 ha žemės sklypą ( - ) natūra. Už likusią nuosavybės teise priklausiusią žemę turėjo būti atlyginta pagal paminėto įstatymo 16 straipsnį. Taigi, detalusis planas buvo parengtas valstybės išperkamoje žemėje, į kurią pagal tuo metu galiojusius įstatymus nebuvo galima atkurti nuosavybės teisių natūra, todėl ginčijamas valdybos sprendimas ieškovo teisių pažeisti negalėjo. Konstitucinis Teismas 1994 m. gegužės 27 d. nutarime pažymėjo, jog „nuostata, kad jei negalima grąžinti turto natūra, turi būti skiriama kompensacija, neprieštarauja nuosavybės neliečiamumo ir nuosavybės teisių gynimo principams, nes teisinga kompensacija taip pat užtikrina nuosavybės teisių atkūrimą".

63Žemės sklypas ( - ) suformuotas ir detalusis planas parengtas vadovaujantis ( - ) rajono vakarinės dalies detaliuoju planu, patvirtintu Kauno miesto valdybos 1995 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 621 „Dėl detalaus suplanavimo projektų tvirtinimo" ir Kauno miesto dalies prie ( - ) vystymo koncepcija, patvirtinta Kauno miesto valdybos 1997 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 350 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo". Taigi, jau iki ginčijamo sprendimo priėmimo teritorijų planavimo dokumentais buvo detaliai suformuotas ginčo žemės sklypas, o ginčijamu sprendimu patvirtinto detaliojo plano sprendiniai atitiko ankstesnius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Detaliojo plano sprendiniai atitiko ir rengiamo Kauno miesto bendrojo plano sprendinius. Detaliojo plano viešojo svarstymo procedūros buvo atliktos tinkamai, teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto išvada teigiama, detalųjį planą siūloma tvirtinti.

64Taigi teisinių pagrindų panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 1475 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo" nėra, jis priimtas laikantis tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų, visos detaliojo planavimo procedūros atliktos tinkamai. Ieškovas ieškinyje nenurodo konkrečių materialinių subjektinių teisių bei procesinių teisės normų pažeidimų, padarytų priimant ginčijamą sprendimą, remiasi tik abstrakčiu teiginiu, jog sprendimas pažeidė Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas, tačiau nenurodo kokios asmeninės jo teisės ar įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti Kauno miesto valdybai sprendimu patvirtinus žemės sklypo ( - ) detalųjį planą.

65Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepime (b.l. 96-97, t. 1) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka dėl tokių aplinkybių.

66Kauno miesto valdybos 1994 m. rugsėjo 27 d. potvarkiu Nr.l238-v „Dėl žemės sklypo išnuomojimo bendrajai Lietuvos-Vokietijos įmonei „Multiimpex" ir 1995 m. spalio 5 d. Valstybinės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartimi Nr.N19/95-1781 bendrajai Lietuvos-Vokietijos įmonei UAB „Multiimpex" buvo išnuomotas 3800 kv.m žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, iki 2094-09-18. 1999 m. gruodžio 29 d. UAB „Multiimpex" pardavė, o UAB „Eiginta" nupirko prekybinį-administracinį pastatą 1B0 (nebaigtą statyti, unikalus Nr. ( - )), esantį adresu ( - ), Kaune. Šią nebaigto statyti nekilnojamo daikto pirkimo-pardavimo sutartį patvirtino Kauno m. 16-ojo notarų biuro notarė Romutė Sipavičienė.

67Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-04-14 įsakymu Nr.02-01-2998 „Dėl žemės sklypo išnuomojimo Kaune UAB „Eiginta" ir 2000-04-18 Valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. N 19/2000-0457 UAB „Eiginta" buvo išnuomotas 3800 kv.m žemės sklypas ( - ), Kaune, prie nuosavybės teise priklausančio pradėto statyti pastato. Kauno miesto valdybos 2001 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.1475 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo” buvo patvirtintas 4550 kv.m ploto žemės sklypo ( - ) detalusis planas, apskrities viršininko 2002 m. liepos 24 d. įsakymu Nr.02-01-4356 „Dėl leidimo UAB Eiginta" įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą Kaune" buvo išduotas leidimas AB „Eiginta" įsigyti nuosavybėn 0,4550 ha žemės sklypo ( - ) dalį - 0,0750 ha. Kauno apskrities viršininko 2002-09-24 įsakymu Nr.02-01-5175 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) , Kaune pardavimo" ir 2002-10-23 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo privačios nuosavybės teise sutartimi (reg. Nr. 13467) UAB „Eiginta" buvo parduota 0,4550 ha žemės sklypo ( - ) dalis - 0,0750 ha.

68Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, jog nuosavybės teisės į žemę miestuose atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą, išskyrus žemę, priskirtą valstybės išperkamai žemei, pagal šio įstatymo 12 straipsnį. Laisvo (neužstatyto) žemės sklypo, kurį būtų galima grąžinti natūra turėtoje vietoje, planą turi patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius. Paminėto įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad valstybės išperkama žemė yra iki 1995 m. birželio 1 d. miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems ar pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų. Ginčo žemės sklype yra teisiškai registruoti statiniai nuosavybės teise priklausantys UAB „Eiginta“ , todėl šis žemės sklypas yra priskiriamas prie valstybės išperkamos žemės.

69Atsakovas UAB „Eiginta“ atsiliepime (b.l. 105-109, t.1), pateiktame teismui 2006 08 11, pareiškė, kad pagal byloje pateiktus duomenis negali pareikšti galutinės nuomonės dėl ieškovo reikalavimų. Jis nurodė, kad atsakovas UAB „Eiginta“ , būdamas privataus kapitalo įmonė, nesprendžia nuosavybės teisių grąžinimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą klausimo ir nuosavybės teisių atkūrimo procedūroje nedalyvauja. Kol civilinėje byloje nėra pateiktos pilnos informacijos apie nuosavybės teisių grąžinimo procedūrą ieškinyje nurodytiems pretendentams arba perėjusią reikalavimo teisę dėl nuosavybės teisių atkūrimo ieškovui, atsakovas negali pareikšti nuomonės apie valstybinių institucijų veiksmų teisėtumą ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis. Šiuo atveju ieškovo pareiga įrodyti, kad atsakovų veiksmai nepagrįsti ir neteisėti. Ieškovas, pateikdamas tokio pobūdžio ieškinį privalo nurodyti faktines aplinkybes, kurios įrodo įstatyminį pagrindą reikalauti nuosavybės teisių atkūrimo būtent šiame ginčo sklype. Teismas nesprendžia nuosavybės teisių atkūrimo klausimo, o tik tikrina įstatymu nustatytas prielaidas šiam procesui įvykdyti. Sprendžiant klausimą dėl ieškinio pagrįstumo, būtina nustatyti tiesioginį ryšį tarp ginčo žemės sklypo, valstybinių institucijų priimtų norminių aktų teisėtumo , atsakovo UAB „Eiginta“ nuosavybės teise valdomo žemės sklypo ir pretendento teisės į nuosavybės teisių atkūrimą būtent ginčo sklype. Ieškovas tokių dokumentų nepateikė.

70Ieškovas neginčija pirkimo-pardavimo sutarties. Šios sutarties dalykas - nebaigtas statyti baigtumas 4%) prekybinis-administracinis pastatas 1 BO, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Kaunas. Civilinis kodeksas nustato atskirų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo taisykles ir pačių sutarčių formą. Šiuo atveju pirkimo-pardavimo sutartis patvirtinta notariškai, tiksliai aptartas pirkimo-pardavimo sutarties dalykas.

71Atsakovas UAB „Eiginta“ atsiliepime be to nurodė, kad disponavimo žeme klausimą miesto teritorijoje norminių aktų pagrindu sprendžia dvi institucijos: apskrities viršininko administracija ir jos struktūros bei miesto savivalda. Realiojo žemės sklypo naudotojo, šiuo atveju atsakovo civilinėje byloje UAB „Eiginta" veiksmai dėl teisės nuomoti ir pirkti žemę, sąlygoti norminių aktų reikalavimų ir valstybinių institucijų veiksmų. UAB „Eiginta" visus norminių aktų reikalavimus įvykdė, reikiamus dokumentus pateikė. Galutinį sprendimą priėmė valstybinės institucijos. Žemės sklypo nuomos sutarčių sudarymo metu galiojo Lietuvos Respublikos žemės nuomos įstatymas Nr.I-354, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr.I-1120, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)", kuriuo minta naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka, sąlygojanti žemės sklypo nuomą ar pardavimą vadovaujantis miesto teritorijos detaliuoju planu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 692 " Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir mos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)", kuriuo patvirtinta naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka, įtvirtinanti tą pačią nuostatą, parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų plotai ir ribos nustatomi pagal detaliuosius teritorijos planus.

72Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas numato detaliojo planavimo miesto teritorijose arba jo dalyse būtinumą, kai yra numatytas bent vienas iš šių veiksmų: statyba, rekonstrukcija, žemės sklypų arba jų grupių formavimas, jų vietos, ploto ar ribų keitimas. Tokiais atvejais detaliojo planavimo organizatoriumi yra valstybinės žemės valdytojas ir savivaldybė bei žemės naudotojas. Atsakovas statinį, esantį ginčo žemės sklype įsigijo nustatyta tvarka iš pardavėjo, vertindamas įgyjamą daiktą jo paskirties, kokybės, funkcionalumo, perspektyvumo ir kainos prasme. Statinys buvo siejamas su perspektyva ateičiai, tam ruošiant verslo planus, atliekant šių verslo planų ekonomines prognozes ir analizę, organizuojant konkursus investuotojams, projektuojant statinį ir t.t. Šie atliekami veiksmai sąlygojo savarankiškas investicijas. Teiginys, kad leidimas statyboms pasibaigęs, nesąlygoja dabartinio žemės sklypo ir daikto savininko veiksmų neteisėtumo, disponuojant nuosavybe. Numatomi statybos darbai, statant pastatus ir nekeičiant detaliajame plane ar žemės sklypo naudojimo dokumentuose nustatytų sklypo naudojimo būdo ir jo tvarkymo reikalavimų, nereikalauja detaliojo plano koregavimo susiję tik su tam tikrais reikalavimais statybos leidimo pratęsimui ar naujo statybos leidimo išdavimui. Bendrovė, atsižvelgdama į besikeičiančius laikmečio reikalavimus, skelbė konkursą prekybos centro projektavimui. Teismui pateikti dviejų įmonių projektavimo pasiūlymai, kad būtų galima įsivaizduoti koks statinys planuojamas statyti. Patvirtintas detalusis planas atsakovui yra dokumentas, kuriuo remiantis buvo nustatyti veiklos sklype apribojimai, statybos ir teritorijos tvarkymo reikalavimai, žemės servitutai, naudojimo tikslinė paskirtis, jo pagrindu rengti ir rengiami projektai ir tik šios aplinkybės sąlygojo teisę plėtoti veiklą žemės sklype. Detalusis planas yra viešas dokumentas.

73Civilinėje teisėje sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas. Kauno apskrities viršininko 2002-09-24 įsakymu Nr. 02-1-5175 "Dėl valstybinio žemės sklypo ( - ), Kaune pardavimo" buvo pakeisti nuosavybės teisės santykiai dėl žemės sklypo Kauno mieste. Taigi šis administracinis aktas yra juridinis faktas, sukūręs teisinius padarinius, todėl civiliniuose teisiniuose santykiuose jis pripažintinas sandoriu. Sandorio nuginčijimui taikytinos LR CK IV skyriuje nustatytos sandorio negaliojimo sąlygos, o tai sąlygoja pareigą ieškovui nurodyti ieškininio reikalavimo pagrindus, ginčijant sandorį. Specialusis LR nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas taikomas bendroje teisinėje sistemoje ir nėra išskirtinio pobūdžio kitų teisės normų atžvilgiu.

74Teismas, svarstydamas klausimą dėl sandorio negaliojimo, privaloma tvarka turi spręsti klausimą dėl galimybės taikyti restituciją ir nustatyti aplinkybes, susijusias su grąžintino natūra daikto būkle ir galimybe tą daiktą grąžinti buvusiam savininkui (šiuo atveju valstybei), taip pat ištirti aplinkybes, susijusias su atsakovo sąžiningumu, sudarant ginčijamą sutartį. Šios aplinkybės yra reikšmingos taikant restituciją (CK 1.80 straipsnio 2, 4 dalys) . Šiuo atveju atsakovas yra tiek nebaigto statinio , tiek žemės sklypo sąžiningas įgijėjas, įvykdęs įstatymų reikalavimus tokio pobūdžio pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti. Įstatymas numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik, kas tiesiogiai numatyta sutartyje, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė. Šiuo atveju visi įsipareigojimai , kuriuos šalys prisiėmė sutarčių pagrindu, anksčiau ar vėliau turi būti įvykdyti. Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad UAB "Eiginta" buvo pasirašiusi įsipareigojimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2003 04 01 pradėti prekybos centro "Šilas" statybą minėtame 3800 kv.m. sklype, o 750 kv.m. sklype - įrengti parkingą ir jų neįvykdymas ginčo dienai, nėra pirkimo - pardavimo sutarčių sąlyga sutartį nutraukti ar pagrindas revizuoti sutartį ieškovo pareiškimu.

75Atsiliepime į Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ieškinį (b.l.91-95, t. 3) atsakovas UAB „Eiginta“ ieškinį prašė atmesti ir nurodė tokius savo prašymo motyvus.

76Atsakovas AB „Eiginta“ parengiamajame teismo posėdyje pateikė reikalavimą taikyti ieškinio senatį (b.l. 22-27, t. 3). Jis nurodė, kad iš byloje pateiktų dokumentų - nuosavybės teisių atkūrimo į E. Š. žemę bylos - darytina išvada, kad pretendentas į nuosavybės teisių atkūrimą A. Š. ir jo įpėdinis M. Š. aktyviai dalyvavo nuosavybės teisių atkūrimo procese ir nėra jokių duomenų, kad A. Š. ar ieškovas būtų buvę klaidinami. Iki 2002-06-14 Kauno apskrities viršininko įsakymo, pretendentas turėjo teisę tik į 0,20 ha žemės sklypą- likusi žemė, vadovaujantis LR piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymu ir poįstatyminiais aktais, buvo valstybės išperkama.1995-12-19 buvo priimtas Kauno miesto valdybos sprendimas Nr.621 "Dėl detalaus suplanavimo projektų tvirtinimo", 1997-04-08 sprendimas Nr.350 „Dėl detaliųjų planų" .1991-07-31 - 2002-09-26 laikotarpiu, iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-19 redakcijos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" , pretendentas neturėjo teisės į nuosavybės teisių atkūrimą iki 1995 metų miestams priskirtose teritorijose, grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje, išskyrus nustatyto dydžio žemės sklypą prie turimų statinių.2001-10-30 Kauno miesto savivaldybės valdyba sprendimu Nr.1475 patvirtino žemės sklypo ( - ) detalųjį planą. Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo (1995 m. gruodžio 12 d. Nr.I-1120 redakcija) 2 str. 4p., detalusis planavimas - tai savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms, teisėms ir prievolėms nustatyti, pakeisti arba panaikinti. Detalieji planai yra dokumentai, kurie suteikia teises fiziniams ir juridiniams asmenims plėtoti veiklą žemės sklype. Teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 2 d. l p. nurodyta, jog detalieji planai privalomai turi būti rengiami tuomet, kai yra numatyta statyba, rekonstrukcija ar griovimas. Vadovaujantis LR CK 1.125 str. 4d., reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais yra numatytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai asmuo, kurio teisės pažeistos priimtu juridinio asmens organo sprendimu, sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Ieškinio senatis - tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Šio instituto tikslas- sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę, palengvinti įrodinėjimo procesą. Taigi ieškinio institutas nustatytas tiek ieškovo, tiek atsakovo interesais. Žemės sklypo ( - ) detalusis planas buvo patvirtintas 2001-10-30 Kauno miesto savivaldybės valdybos sprendimu. Ieškovas M. Š. kreipėsi į teismą 2006-07-10 prašydamas panaikinti nurodytą sprendimą, t.y. praėjus 5 metams po detaliojo plano patvirtinimo. Atsižvelgiant į tai, kad teritorijos detalieji planai yra svarstomi bei skelbiami viešai, ieškovas, elgdamasis rūpestingai ir apdairiai, turėjo ir galėjo sužinoti, kad jo teisė pažeista parengtu detaliuoju planu. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas ( 2001-05-09 redakcija) numatė pareigą detalųjį planą svarstyti viešai. Apie ruošiamą teritorijos detalųjį planą, atliekant viešojo svarstymo procedūras, visuomenė buvo informuota „Kauno dienoje". Vertintina, kad viešas informacijos paskelbimas yra pagrindas teigti, kad apie miesto teritorijų planavimą, jų panaudojimą informacija pateikta tinkamai ir negalima teigti, kad tiek pretendentas, tiek jo įpėdinis neturėjo galimybės gauti informaciją ar pastaroji būtų buvusi sąmoningai nuo jų slepiama ar iškraipoma. Byloje ieškovas neteisus, teigdamas, kad nepraleisti ieškinio senaties terminai ar terminai skundui pateikti dėl teisės pažeidimo viešojo ar vidaus administravimo srityje, todėl senatis ieškovo reikalavimams taikytina, atsižvelgiant į momentą, kada atsirado teisė atkurti nuosavybę į visą buvusią ir visuomenės poreikiams nepaimtą, miesto žemę. Įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę kreiptis dėl pažeistų teisių teisminės gynybos, siekia sukurti stabilius teisinius santykius. Nustatytu terminu nesikreipus į teismą, kita šalis gali tikėtis, kad atitinkami faktai ir veiksmai, sprendimai nebus ginčijami ir elgtis pagal esamą padėtį. Piliečio nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą teisės realizavimas ir gynyba, nors ir pripažįstami prioritetiniais, negali būti suabsoliutinami kitų piliečių, realizuojančių savo teises kitų įstatymų pagrindu, atžvilgiu. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo ir poįstatyminių aktų sisteminė analizė leidžia teigti, kad įstatymų leidėjas, išplėsdamas nuosavybės teisės atkūrimo garantijas, tuo pačiu siekė užtikrinti susiklosčiusių iki šio Įstatymo priėmimo santykių stabilumą bei ieškoti pusiausvyros tarp buvusių savininkų ir esančių žemės naudotojų interesų. Šiuo atveju ieškovas reikalauja revizuoti valstybinių institucijų priimtus aktus, kurie buvo priimti iki pretendento teisių atsiradimo.

77Ieškovas, pateikdamas teismui prašymą dėl pirkimo-pardavimo sutarties negaliojimo ir restitucijos taikymo nurodo, kad UAB "Multiimpex" jokio statinio nebuvo pastačiusi, nebuvo net pradėjusi pagal projektą statyti, todėl tarp šios įmonės bei atsakovo UAB "Eiginta" sudaryta statinio 1999-12-29 pirkimo - pardavimo sutartis yra pripažintina negaliojančia. Pagrindu šiam sandoriui sudaryti buvo naikintina neteisėta aukščiau minėta statybos inspekcijos 1999-12-27 pažyma Nr. 509-6-99. Panaikinus sandorį, turi būti taikoma restitucija (CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str.). Pritaikius įmonei restituciją, įmonei "Multiimpex" turi būti grąžinami "U" raide išdėstyti 3 betono blokai, o bendrovei "Eiginta" - 235.600 Lt. 1999-12-29 pirkimo-pardavimo sutartis tarp Lietuvos-Vokietijos bendros įmonės „Multiimpex" ir UAB „Eiginta" buvo sudaryta, vadovaujantis 1964 metų redakcijos Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Pardavėjas pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė pradėtą statyti statinį, kurį pirkėjas planavo pastatyti, koreguodamas projektą ir prisiimdamas įsipareigojimus tretiesiems asmenims. Pirkimo-pardavimo sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta, jei sutarties turinys leidžia nustatyti daikto pavadinimą ir kiekį. Pardavėjas perdavė pirkėjui pradėtą statybą. Statybų tolesnė eiga priklausė nuo statybų finansavimo ir pirkėjo finansinės padėties. Šiuo atveju buvo tiksliai aptartas sutarties dalykas, sutartis patvirtinta notariškai. Atsakovas UAB „Eiginta" ginčo statinį sąžiningai ir tikslingai įsigijo įstatymų nustatyta tvarka iš pardavėjo, vertindama įgyjamą daiktą jo paskirties, kokybės, funkcionalumo, perspektyvumo prasme. Statinys buvo siejamas su perspektyva ateičiai, kadangi pardavėjui buvo išduoti visi statybai reikalingi dokumentai. Vienas iš svarbiausių civiliniuose santykiuose galiojančių principų - sutarties laisvės principas. Šis principas suteikia teisę civilinių teisinių santykių subjektams laisvai spręsti, sudaryti jiems konkrečią sutartį ar jos nesudaryti, taip pat pasirinkti, su kuo tą sutartį sudaryti, be to, savarankiškai spręsti dėl sutarties turinio bei formos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas ar jos turinį nustato imperatyviosios įstatymo normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja viešoji tvarka, teisės principai, gera moralė. Sutarties laisvės principas taip pat apima šalių teisę pasirinkti ir sudaryti tokios rūšies sutartį, kuri labiausiai atitinka jų interesus. Įsigydamas pradėtą statybą, pirkėjas neturėjo pareigos tikrinti perduodamų dokumentų teisėtumą kaip kad neabejojo savo ketinimais statyti statinį. Įstatyminėje nuostatoje sąžiningumas siejamas su asmens negalėjimu ir neturėjimu žinoti, kad jis turtą įgyja iš asmens, neturinčio teisės jį perleisti, t,y, jeigu jis nežino ir negali žinoti, kad įgyja turtą ne iš to turto savininko ar kitokiu būdu pažeidžia tikrojo savininko nuosavybės teisę. Įstatymas, garantuodamas savininko teisių gynimą ir nustatydamas nuosavybės teisės gynimo būdus, tuo pačiu atsižvelgia ir į teisėtus kitų asmenų interesus. Tokia įstatymo nuostata grindžiama konstituciniu asmenų lygiateisiškumo principu, kuris neleidžia absoliutizuoti vienų asmenų teisių ir interesų kitų asmenų teisių ir interesų sąskaita. Teisingumo ir sąžiningumo principai reikalauja, kad šis interesų konfliktas būtų sprendžiamas ieškant interesų pusiausvyros. Pirkėjas, vadovaudamasis 1964 metų redakcijos CK 263 str., pardavėjui nereiškė pretenzijų dėl parduoto daikto trūkumų, kurie nebuvo aptarti iki daikto perdavimo pirkėjui ir įstatyme numatyti terminai: šeši mėnesiai nuo daikto perdavimo dienos ar vieneri metai nuo namo perdavimo dienos -jau seniai pasibaigę. LR CK ( 1964 metų redakcija) 47 -58 str. numatė sąlygas ir aplinkybes, kuomet sandoriai yra negaliojantys. Dabartiniu metu galiojantis LR CK IV skyrius numato negaliojančius sandorius. Ieškovas, pateikdamas ieškinį ir vadovaudamasis LR CPK 135 str. privalo nurodyti ieškinio pagrindą ir dalyką, kadangi LR CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma, kuri sandorio negaliojimą sieja su jo prieštaravimu imperatyviosioms teisės normoms, t. y. vienašališkai įstatyme įtvirtintoms nuostatoms, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės interesus, viešąją tvarką. Tokiu būdu ieškovo pareiga nurodyti prašomos pripažinti negaliojančia pirkimo-pardavimo sutarties neatitikimą įstatymo reikalavimams. CK detaliai reglamentuoja negaliojančių sandorių pasekmes ir konkrečiai įvardija jas prie kiekvieno negaliojimo pagrindo. LR CK 1.80 straipsnis nustato, kad imperatyviosioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, o viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa tai, ką yra gavusi pagal šį sandorį (restitucija). Manytina, kad šiuo atveju, pripažinus sandorį niekiniu, neįmanoma visiškai atkurti status quo ante. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie LR Ūkio ministerijos skelbia informaciją apie vykdomas bankroto procedūras. Iš pateikiamos informacijos matyti, kad 2005-10-24 Kauno apygardos teismo nutartimi pirkimo-pardavimo sutarties šaliai - UAB „Multiimpex" buvo iškelta bankroto byla, o VĮ Registrų centras pateikia informaciją, kad 2007-03-15 Kauno apygardos teismo nutarties pagrindu minėta įmonė registruota bankrutavusia. Tokiu būdu ieškovo siūloma restitucija yra negalima.

78LR CK 4.96 str. l d. nurodo, kad įstatymine nuostata sąžiningumas siejamas su asmens negalėjimu ir neturėjimu žinoti, kad jis turtą įgyja iš asmens, neturinčio teisės jį perleisti, t,y, jeigu jis nežinojo ir negali žinoti, kad įgyja turtą ne iš to turto savininko ar kitokiu būdu pažeidžia tikrojo savininko nuosavybės teisę. Vadovaudamasis LAT 1999 09 06 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-384, kategorija 35, atkreiptinas dėmesys, kad sąžiningo įgijėjo teisių ir interesų apsauga, įtvirtinta CK 143 straipsnyje ( redakcija iki 2001 07 01), yra vieno pagrindinių civilinės teisės principų - sąžiningumo - išraiška. Įstatymas, garantuodamas savininko teisių gynimą (Konstitucijos 23 str., CK 142 str.) ir nustatydamas nuosavybės teisės gynimo būdus, tuo pačiu atsižvelgia ir į teisėtus kitų asmenų interesus. Tokia įstatymo nuostata grindžiama konstituciniu asmenų lygiateisiškumo principu (Konstitucijos 29 str.), kuris neleidžia absoliutizuoti vienų asmenų teisių ir interesų kitų asmenų teisių ir interesų sąskaita. Teisingumo ir sąžiningumo principai reikalauja, kad šis interesų konfliktas būtų sprendžiamas ieškant interesų pusiausvyros. Klausimas, ar asmuo konkrečiu atveju yra sąžiningas ar nesąžiningas įgijėjas, yra fakto klausimas ir teisingai atsakyti į jį galima tik išsiaiškinus visas turto perleidimo aplinkybes.

79Teritorijų planavimo dokumentas - detalusis planas yra viešojo svarstymo dokumentas. Laikoma, kad asmenys, pretenduojantys atkurti nuosavybę į išlikusį nekilnojamąjį turtą, yra tinkamai informuoti apie ruošiamą teritorijų bendrąjį ir detalųjį planą ir įstatymo nustatyta tvarka gali svarstyme dalyvauti ir pareikšti savo nuomonę. Iki 1994 07 01 žemės sklypų suteikimo naudotis tvarką ir sąlygas bei kilusius ginčus dėl žemės teisinių santykių sprendimo tvarką nustatė Žemės kodeksas. Šio kodekso 19 straipsnis buvo imperatyvi norma, draudžianti naudotis suteiktu žemės sklypu, jeigu nenustatytos šio sklypo ribos natūroje ir neišduotas teisę naudotis žeme patvirtinantis dokumentas.

80Ieškinio senaties terminus nustato bendra teisės norma: LR CK 1.125 straipsnis. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas, taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Šiuo atveju ieškovo prašymui panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 1999-12-27 pažymą Nr. 509-6-99 dėl prekybinio administracinio pastato 1B statybos pagal leidimą 1999-12-23 Nr. 1205-6-99 žemės sklype, esančiame ( - ), Kaune, taikytinas būtent sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas.. LR CK 1.127 str. numato ieškinio senaties termino pradžią: ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Byloje esančios medžiagos pagrindu, tame tarpe ir nuosavybės teisių atkūrimo bylos (1490) Nr. 108/2707 į E. Š. žemę pagrindu, darytina išvada, kad pretendento į nuosavybės teisių atkūrimą įpėdiniai buvo aktyvūs, siekdami nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Pretendento įpėdiniui teisė pareikšti ieškinį sietina su teise į nuosavybės teisių atkūrimą. Paveldėjimo teisės liudijimas ieškovui išduotas 2003-08-14. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2001-04-02 nutarimu pripažino, kad piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 5 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, kad laisva (neužstatyta) žemė negrąžinama natūra, jei pilietis neturi gyvenamojo namo ar kito pastato prie nuosavybės teise turėtos žemės, nors šiai laisvai (neužstatytai) žemei nėra konkretaus visuomenės poreikio, taip pat įstatymo 12 straipsnio 3 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad yra išperkama žemės dalis, liekanti perdavus piliečiui neatlygintinai prie gyvenamojo namo ar kito pastato esantį naudojamą žemės sklypą, kuri yra nuosavybės teise turėtoje žemėje, nors minėtai laisvai (neužstatytai) žemei nėra konkretaus visuomenės poreikio, prieštarauja LR Konstitucijos 23 straipsnio 3 daliai. Atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo nutarimą, 2002-04-02 pataisytas piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 5 straipsnis, įsigaliojo LRV nutarimas Nr.1475 "Dėl LRV 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 "Dėl LR nuosavybės teisių atkūrimo į išsilikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų" pakeitimo". Atsižvelgiant į reikalavimo teisės atsiradimą, ieškovui taikytinas ieškinio senaties terminas, nes pastarasis sietinas ne su įstatymo ar kito norminio akto pataisa, o su tiesiogine ieškovo teise ginčyti norminį aktą.

81Ieškovas prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001-10-30 sprendimą Nr.1475 "Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo" ir Kauno apskrities viršininko 2002-09-24 įsakymą Nr. 02-01-5175 "Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) , Kaune pardavimo", bet tai daro praėjus LR ABTĮ numatytiems senaties terminams ginčyti viešojo administravimo institucijų priimtus aktus ir neprašo šių terminų atstatyti bei nenurodo priežasčių, kurios trukdė laiku tai padaryti. Vadovaujantis LR CK 1.126 str. 2d. svarstytinas klausimas dėl ieškinio senaties taikymo. Įvertinus tai, kad ieškovas be svarbių priežasčių praleido ieškinio senaties terminą bei vadovaujantis CK 1.126 straipsnio 2 dalimi, atsakovas UAB “Eiginta” prašė taikyti ieškinio senatį ir priimti dalinį sprendimą - ieškovo M. Š. ieškinį atsakovams dėl pažeistų teisių, susijusių su nuosavybės atkūrimu, gynimo atmesti kaip pareikštą praleidus ieškinio senaties terminą.

82Nagrinėjant bylą 2009 m. sausio 27 d. teismo posėdyje prokurorė ir ieškovas M. Š. prašė visus ieškiniuose pareikštus reikalavimus patenkinti, priteisti ieškovui M. Š. jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, o atsakovų atstovai - ieškinius atmesti.

83Ieškiniai atmestini.

84Išnagrinėjęs bylą, teismas pripažįsta nustatytomis tokias bylai išspręsti reikšmingas aplinkybes.

85Ieškovo M. Š. tėvas A. Š. 1991 12 19 pateikė Kauno miesto valdybai prašymą atstatyti nuosavybės teises į jo motinos E. Š. išlikusį nekilnojamąjį turtą - žemę (apie 4-5 ha) , esančią Kaune, grąžinant ją natūra ( b.l. 23, t. 1).

861996 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 01-02 ir sprendimu Nr.389 Kauno apskrities valdytojo administracija atstatė nuosavybės teises A. Š. į jo motinos E. Š. nuosavybės teise ( - ), Pažaislio valsčiuje, turėtą 7,5 ha žemės sklypą, suteikiant neatlygintinai 2000 kv.m. žemės sklypą ( - ), Kauno mieste, kartu nuspręsdama, kad 7,30 ha žemės išperka valstybė, pretendentui pasirinkus kompensavimo būdą (b.l. 13-14, t. 1).

872002 m. birželio 14 d. Kauno apskrities viršininkas įsakymu „Dėl Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996-01-04 įsakymo Nr. 01-02 ir sprendimo Nr. 389 dalinio pakeitimo“, atsižvelgdamas į A. Š. prašymą, iš dalies pakeitė 1996 01 04 įsakymą bei sprendimą, nustatydamas, kad nuosavybės teisė į 7,30 ha žemės bus atkurta vėliau, pretendentui pasirinkus atlyginimo būdą (b.l. 15).

882003 m. sausio 3 d. A. Š. mirė ( b.l. 10, t. 1). Po A. Š. mirties jo turtą pagal įstatymą paveldėjo sūnus M. Š. (ieškovas) , kuriam 2003 08 14 išduotame Paveldėjimo teisės liudijime pagal įstatymą (b.l. 11-12, t. 1) nurodyta, kad paveldimą turtą sudaro ir reikalavimo teisė į neišmokėtą kompensaciją už valstybės išperkamos 7,30 ha žemės.

892003 03 28 Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto Žemėtvarkos skyriui ieškovas M. Š. , kaip A. Š. įpėdinis, pateikė pareiškimą, kuriame pareiškė valią dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą. Šiame pareiškime jis nurodė, kad į žemės dalį, į kurią atkurtos nuosavybės teisės, bet kuri nėra grąžinta natūra, nuosavybės teisės būtų atkurtos tokiu būdu: dalis atlyginta vertybiniais popieriais, kita dalis – perduodant lygiavertį žemės, vandens ar miško plotą ( Prijungtos Nuosavybės teisių atkūrimo bylos Nr. 2707 lapas Nr. 34).

902006 m. gegužės 29 d. Kauno apskrities viršininkas įsakymu Nr. 02-01-6095 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2002-06-14 įsakymo Nr. 02-12-3571 ir 1996-01-04 sprendimo Nr. 389 pakeitimo“ buvo aptikslinta, kad A. Š. nuosavybės teisės atkuriamos iš viso į 7,3180 ha žemės, ir kad į 7,1180 ha nuosavybės teisės bus atkuriamos vėliau, pretendentui pasirinkus atlyginimo būdą (Prijungtos Nuosavybės teisių atkūrimo bylos Nr. 2707 lapas Nr. 69).

912006 m. gegužės 29 d. Kauno apskrities viršininkas įsakymu Nr. 02-01-6096 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ atkūrė nuosavybės teisę A. Š. (mirusiam) į jo motinos E. Š. nuosavybės teise turėto 7,3180 ha žemės sklypo dalį – 0,5544 ha , grąžindamas natūra 0,3827 ha ir 0,1717 ha žemės sklypus ( - ), Kauno mieste, ir numatydamas, kad nuosavybės teisės į 6,5636 ha žemės bus atkurtos vėliau (Prijungtos Nuosavybės teisių atkūrimo bylos Nr. 2707 lapas Nr. 71).

922006 m. gruodžio 29 d. Kauno apskrities viršininkas įsakymu Nr. 02-01-14304 „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno m.)“ atkūrė nuosavybės teisę A. Š. (mirusiam) į jo motinos E. Š. nuosavybės teise turėto 7,3180 ha žemės sklypo dalį – 0,4431 ha , grąžindamas natūra 0,2792 ha ir 0,1639 ha žemės sklypus ( - ), Kauno mieste, ir numatydamas, kad nuosavybės teisės į 6,1205 ha žemės bus atkurtos vėliau (Prijungtos Nuosavybės teisių atkūrimo bylos Nr. 2707 lapas Nr. 95).

93Kauno miesto valdybos 1994-09-27 potvarkiu Nr. 1238-v „Dėl žemės sklypo išnuomojimo bendrajai Lietuvos-Vokietijos įmonei „Multiimpex““ nutarė bendrai Lietuvos-Vokietijos įmonei „Multiimpex" išnuomoti vietoje anksčiau išnuomoto kito žemės sklypo, grąžinto savininkams, 3800 kv. m sklypą administraciniam-komerciniam pastatui statyti prie ( - ) (b.l. 103, t. 1).

941995-10-05 buvo sudaryta valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis Nr.19/95-1781, pagal kurią bendrai Lietuvos-Vokietijos uždarajai įmonei „Multiimpex" išnuomotas 3800 kv. m. valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ) , Kaune, ūkinių ir komercinių pastatų bei inžinerinių įrenginių statybai (b.l. 101, t.1).

951999 metais Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei „Multiimpex“ buvo išduotas Prekybinio administracinio pastato statybos ( - ) projektavimo sąlygų sąvadas, parengti šio pastato architektūriniai sprendimai (priedai prie 1 bylos tomo).

961999-12-19 sprendimu Nr. 621 „Dėl detalaus suplanavimo projektų patvirtinimo“ Kauno miesto valdyba patvirtino be kitų ir ( - ) rajono vakarinės dalies, į kurią patenka ir žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, detalųjį planą (b.l. 72-75, t. 1).

971999-12-23 išduotas leidimas Nr. 1205-6-99 bendrai Lietuvos-Vokietijos įmonei „Multiimpex" vykdyti statybos darbus - statyti ( - ), Kaune, prekybinį administracinį pastatą. 2000 05 14 šis leidimas remiantis pirkimo-pardavimo sutartimi perregistruotas UAB „Eiginta“ (b.l. 63, t. 1; b.l. 151, t. 3).

98Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyrius 1999-12-27 išdavė pažymą Nr. 509-6-99, kurioje nurodė, kad statyba vykdoma pagal projektą ir statybos leidimą, be esminių nukrypimų nuo patvirtinto projekto, statinio perimetru (išskyrus statinio plotį -23,85 m nuo ( - )) pakloti pamatai apie 1,0 (mato vienetas nenurodytas) virš esamo žemės paviršiaus (b.l. 129, t. 1; b.l.152, t. 3).Šios pažymos pagrindu, kaip nurodė VĮ Registrų centro Kauno filialas 2007 01 11 rašte Nr. S-51-2022 (b.l. 125, t. 2), nebaigtas statyti prekybinis – administracinis pastatas (baigtumo procentas – 4 proc.) adresu ( - ), Kaune, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

991999-12-28 adresu ( - ), Kaunas, buvo įregistruotas nebaigtas statyti statinys, kurio baigtumas 4 %, unikalus Nr. ( - ), UAB „Multiimpex" nuosavybės teise (b.l.66, t. 1).

1001999-12-29 buvo sudaryta sutartis, kuria bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB „Multiimpex" pardavė UAB „Eiginta" prekybinį-administracinį pastatą 1B0 (nebaigtą statyti, baigtumas 4 proc.) esantį Kaune, ( - ) , už 235 600 litų (b.l. 125, t. 1).

1012000-01-05 prekybinis – administracinis pastatas (nebaigta statyba) ( - ), Kauno mieste, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip UAB „Eiginta“ privati nuosavybė, tai padaryta 1999-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

1022000-04-14 Kauno apskrities viršininko administracija priėmė įsakymą Nr. 02-01-2998, kuriuo įsakė išnuomoti UAB „Eiginta" prie nuosavybės teise priklausančio statinio ( - ), Kaune, 3800 kv. m naudojamą žemės sklypą (b.l. 17, t. 1).

1032000-04-18 buvo sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 19/2000-0497 tarp Kauno apskrities viršininko administracijos ir UAB „Eiginta", kuria šiam atsakovui komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų statybai ir eksploatavimui buvo išnuomotas 99 metams 3800 kv. m žemės sklypas Nr. 1901/0063, esantis ( - ) , Kaune (b.l.16, t. 1).

1042001-10-30 Kauno miesto savivaldybės valdyba sprendimu Nr. 1475 patvirtino 4550 kv. m žemės sklypo ( - ) detalųjį planą ir nustatė pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį – teritorijos prekybos, smulkios gamybos įmonėms statyti ir eksploatuoti (b.l. 54, t. 1). Prieš šio plano patvirtinimą jis buvo nustatyta tvarka suderintas bei patikrintas (b.l. 55-56, t. 1).

105Kauno apskrities viršininkas 2002-07-24 įsakymu Nr. 02-01-4356 “Dėl leidimo UAB “Eiginta” įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą Kaune” išdavė leidimą UAB „Eiginta" įsigyti nuosavybėn 0,455 ha žemės sklypo ( - ) ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo dalį - 0,075 ha (b.l. 98, t.1).

106Kauno apskrities viršininkas 2002 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 02-01-5175 “Dėl valstybinio žemės sklypo ( - ), Kaune, pardavimo” nutarė parduoti uždarajai akcinei bendrovei “Eiginta” 4550 kvm žemės sklypo ( - ), Kaune, dalį – 750 kv.m. (b.l. 20, t. 1).

1072002-10-23 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo privačios nuosavybės teise sutartimi UAB „Eiginta" už 31464 Lt įsigijo nuosavybėn 750 kv. m (dalį) sklypo, esančio (duomenys neskelbtini) , Kaune, kurio bendras plotas 4550 kv.m., unikalus numeris: ( - ) (b.l. 21, t. 1).

1082008-09-16 teismo paskirtos Statybos ekspertizės akte ( priedas prie bylos 3 tomo) ekspertai nurodė, kad žemės sklype ( - ), Kaune, esantys surenkami betoniniai blokai neatitinka statinio pamatams keliamų reikalavimų, taip pat pamatų blokai neatitinka 1998 m. paruoštam projektui, statyba ant tokių pamatų blokų negalima ir kad 1999 metais pradėtą statybą ( - ), Kaune, nebuvo pagrindo įvertinti nebaigtu statyti pastatu, nes sumontuotus ant žemės paviršiaus betoninius blokus yra būtina išmontuoti.

109Įvertinęs paminėtas teismo nustatytas aplinkybes, ieškovų bei atsakovų argumentus dėl ieškinių reikalavimų pagrįstumo arba nepagrįstumo, teismas daro tokias išvadas.

110Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia 1999-10-05 valstybinės žemės nuomos sutartį

111Prokuroras 2008 02 11 pateiktame teismui ieškinyje prašo pripažinti negaliojančia 1995-10-05 valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartį Nr. 19/95-1781, pagal kurią bendrai Lietuvos - Vokietijos įmonei „Multiimpex" išnuomotas 3800 kv. m valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune. Pagrįsdamas savo tokį reikalavimą paminėtas ieškovas ieškinyje nurodė, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos žemės įstatymu ( 1995 06 13 įstatymo Nr. I-939 redakcija) žemės naudojimo, jos nuomos arba suteikimo naudotis juridiniams ir fiziniams asmenims bendrą tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos žemės nuomos įstatymo (1995-06-13 įstatymo Nr. I-941 redakcija) 6 straipsnyje nustatyta, kad valstybinė žemė gali būti išnuomojama aukcione Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Žemė išnuomojama aukcione, jeigu ji neužstatyta būsimam nuomininkui priklausančiais statiniais arba neužstatyta kitiems asmenims priklausančiais statiniais, kurie neišnuomojami kartu su šia žeme <...>. 1993-07-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 550 patvirtintos Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos (1994-06-21 nutarimo Nr. 500 redakcija) 7.1 p. nustatyti atvejai, kada valstybiniai žemės sklypai ne žemės ūkio veiklai išnuomojami ne aukciono tvarka. Žemė įmonei „Multiimpex" buvo išnuomota administraciniam-komerciniam pastatui statyti. Tačiau tokiam tikslui žemė ne aukciono tvarka pagal minėto nutarimo nuostatas negalėjo būti nuomojama. Ne aukciono tvarka galėjo būti išnuomojama žemė tik savo lėšomis statyti labdaros tikslams skirtus objektus.

112Nors prokuroro ieškinyje ir teigiama, kad prašoma pripažinti negaliojančia 1995-10-05 žemės nuomos sutartis prieštaravo imperatyvioms teisės normoms, teismas pripažįsta, kad tokių teiginių pagrįstumas neįrodytas.

113Argumentuodamas pareikšto reikalavimo pagrįstumą, ieškovas nurodė, kad nuomos sutartis prieštaravo Žemės įstatymo 6 str., Žemės nuomos įstatymo 6 str. ir 1993-07-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 550 patvirtintos Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos (1994-06-21 nutarimo Nr. 500 redakcija, Žin., 1994, Nr. 48-903) 7.1 p.

114Žemės nuomos įstatymo (1995-06-13 įstatymo Nr. I-941 redakcija) 6 straipsnis „Valstybinės žemės išnuomojimas aukcione“ reglamentavo žemės išnuomojimo aukcione bendrą tvarką, t.y. nustatė, kokia žemė ir kaip gali būti išnuomota aukcione. Tačiau šiuo įstatymu nebuvo nustatyta, kad visa valstybinė žemė privalėjo būti išnuomota tik aukciono tvarka. Todėl nėra pagrindo pripažinti, jog 1995-10-05 žemės nuomos sutartis prieštaravo Žemės nuomos įstatymui ir konkrečiai ieškovo nurodytai šio įstatymo nuostatai – 6 šio įstatymo straipsniui.

115Žemės įstatymo (1995 06 13 įstatymo Nr. I-939 redakcija) 6 straipsnio 2 dalis iš tiesų įtvirtino ieškovo paminėtą nuostatą, kad žemės naudojimo, jos nuomos arba suteikimo naudotis juridiniams ir fiziniams asmenims bendrą tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ieškovas nurodo, kad ginčijama 1995-10-05 žemės nuomos sutartis prieštaravo 1993-07-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 550 patvirtintos Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos (1994-06-21 nutarimo Nr. 500 redakcija) 7.1 p. nuostatoms. Paminėtos tvarkos 7.1 p. numatė 14 atvejų , kada valstybinė žemė gali būti išnuomota ne aukciono tvarka, tačiau ši tvarka galiojo tik iki 1999 m. liepos 21 d. Todėl negalima pripažinti, jog 1999-10-05 žemės nuomos sutartis prieštaravo Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkai, patvirtintai 1993-07-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 550 (1994-06-21 nutarimo Nr. 500 redakcija).

116Prokuroro prašomos pripažinti negaliojančia 1999-10-05 žemės nuomos sutarties sudarymo metu galiojo (nuo 1995-07-21 iki 1999-06-10) Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarka , patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 07 17 nutarimu Nr. 987 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos patvirtinimo“. Kad ginčijama žemės nuomos sutartis būtų prieštaravusi šiai tvarkai, ieškovas nenurodo. Sandorių negaliojimą reglamentuojantys civiliniai įstatymai, galioję 1995-10-05 sutarties metu bei galiojantys šiuo metu, numato, kad teismas sandorį pripažinti niekiniu gali ir savo iniciatyva (ex officio), kada nustato, jog sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms. Nagrinėjamu atveju teismas nelaiko galimu 1999-10-05 žemės nuomos sutartį pripažinti niekine, nes jos sudarymo metu galiojusios Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos 8.1.5 p. leido ne aukciono tvarka išnuomoti žemę juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie nustatytąja tvarka buvo išsinuomoję žemės sklypus komercinei- ūkinei veiklai, bet buvo priversti nutraukti tyrimo bei projektavimo ar statybos darbus dėl vėliau nustatytų priežasčių, ribojančių ar draudžiančių žemės sklypų panaudojimą šiai veiklai. Iš Kauno miesto valdybos 1994 09 27 potvarkio „Dėl žemės sklypo išnuomojimo bendrajai Lietuvos – Vokietijos įmonei „Multiimpex““ (b.l. 103, t. 1) matyti, kad 3800 kv.m. žemės sklypą ( - ), Kaune, buvo

Nutarė

117išnuomoti administraciniam-komerciniam pastatui statyti vietoje kito anksčiau išnuomoto sklypo Pramonės prospekte, Kauno mieste. Šio įrodymo, byloje pateikto atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos su atsiliepimu į ieškovo M. Š. ieškinį dar 2006 08 11 (b.l. 96-103), ieškinį pareiškęs prokuroras nevertino.

118Atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes, teismas reikalavimą pripažinti negaliojančia 1999-10-05 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 19/95-1781, pagal kurią buvo išnuomotas įmonei „Multiimpex“ 3800 kv.m. valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, kaip teisiškai nepagrįstą atmeta (CPK 263 str. 1 d.).

Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 1999-12-27 pažymą Nr. 509-6-99 ir panaikinimo 1999-12-27 atliktos pastato ( - ) , Kaune, teisinės registracijos UAB „Multiimpex“ vardu

120Reikalavimus panaikinti arba pripažinti negaliojančia Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 1999 12 27 pažymą Nr. 509-6-99 dėl prekybinio administracinio pastato 1B0 statybos pagal 1999 12 23 leidimą Nr. 1205-6-99 žemės sklype, esančiame ( - ) , Kaune, pareiškė ieškovas M. Š. , 2007 09 14 pateiktame papildomame ieškinyje, ir prokuroras 2008 02 11 pateiktame ieškinyje, o reikalavimą panaikinti 1999-12-27 atliktą pastato (unikalus numeris: ( - )) ( - ), Kaune, teisinę registraciją, UAB „Multiimpex“ vardu abu ieškovai savo ieškiniuose.

121Prokuroras, reikšdamas aptariamus reikalavimus nurodė, jog akivaizdu, kad atliekant statinio kadastrinius matavimus ir pastato registraciją buvo nesilaikyta įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 1996-09-24 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnyje (1999-11-04 įstatymo Nr. VIII-1384 redakcija) nurodyta, kad nekilnojamojo turto registre registruojami pastatai, statiniai, o 12 straipsnis nustatyto, kad naujai sukurtas nekilnojamasis turtas registruojamas tik tada, kai Vyriausybės nustatyta tvarka yra inventorizuotas. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir 1998-01-22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 85 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų 46 p. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 1999-08-25 įsakymu Nr. 264 patvirtino Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodiką , kuri nustato statinių kadastro matavimo tvarką. Šios metodikos 3.3 p. nustatyta, kad statinių kadastro matavimai ir kadastro duomenų surinkimas atliekami objekte, o 3.6 p. nustatyta, kad nebaigti statyti pastatai matuojami, jei atlikti požeminių ar antžeminių aukštų pagrindinių konstrukcijų montavimo darbai. ( - ), Kaune, įregistruotas nebaigtas statyti prekybinis – administracinis pastatas negali būti laikomas statiniu, kadangi neatitinka statinio sąvokos, kuri pateikiama Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (1996-03-19 įstatymo Nr. 1-1240 redakcija) 2 straipsnyje: statinys - pastatas, priestatas, tiesinys (inžineriniai tinklai, keliai ir pan.), statinio sklypas ir visa tai, kas statoma (montuojama, tiesiama) ar pastatyta (sumontuota, nutiesta) naudojant statybines medžiagas, statybos gaminius, statybos dirbinius ir yra pastoviai tvirtai sujungta su žeme. Šis statinys taip pat neatitinka 1964 m. CK 95-3 str. nuostatų, apibrėžiančių nuosavybės teisės objektus ir nekilnojamąjį turtą.

122Teismas nepagrįstais pripažįsta šio ieškovo teiginius, jog akivaizdu, kad atliekant statinio kadastrinius matavimus ir pastato registraciją buvo nesilaikyta įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Negalima laikyti, kad buvo pažeisti ieškovo nurodyti teisės aktai , kadangi Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 1999-08-25 įsakymu Nr. 264 patvirtino Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodiką, tačiau joje nustatyta statinių kadastro matavimų duomenų rinkimo bei apdorojimo tvarka taikoma tik nuo 2000-01-01. Tą nustatė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-11-08 įsakymas Nr.356 „Dėl aplinkos ministro 1999-08-25 įsakymo Nr.264 “Dėl statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos patvirtinimo” ir 1999-09-30 įsakymo Nr.310 “Dėl reglamento STR 1.14.01:1999 “Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka” patvirtinimo” dalinio pakeitimo“, kuriuo iš dalies pakeistas aplinkos ministro 1999-08-25 įsakymo Nr.264 “Dėl Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos patvirtinimo” 3 punktas ir išdėstytas taip: “3. Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikoje nustatytą statinių kadastro matavimų duomenų rinkimo bei apdorojimo tvarką taikyti nuo 2000-01-01, pradėjus taikyti statybos techninį reglamentą “Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka”. Kadangi statinio ( - ), Kaune, kadastro duomenys nustatyti 1999-12-27, t.y. iki 2000-01-01, ieškovo nurodyta metodika vadovautis ir pažeisti jos reikalavimus nebuvo galima.

123Nesutinka teismas ir su paminėta ieškovo nuomone, kad ( - ), Kaune, įregistruotas nebaigtas statyti prekybinis – administracinis pastatas negali būti laikomas statiniu, kadangi neatitinka statinio sąvokos, kuri pateikiama Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (1996-03-19 įstatymo Nr. 1-1240 redakcija) 2 straipsnyje. Šiame įstatyme sąvoka statinys apibrėžiama taip : statinys - pastatas, priestatas, tiesinys (inžineriniai tinklai, keliai ir pan.), statinio sklypas ir visa tai, kas statoma (montuojama, tiesiama) ar pastatyta (sumontuota, nutiesta) naudojant statybines medžiagas, statybos gaminius, statybos dirbinius ir yra pastoviai tvirtai sujungta su žeme. Kadangi statiniu pagal šį sąvokos apibrėžimą laikomas ir „statinio sklypas ir visa tai, kas statoma, pastatyta, naudojant statybines medžiagas, statybos gaminius <...>“, aukščiau nurodyta ieškovo nuomonė, jog užregistruotas nebaigtas statyti prekybinis - administracinis pastatas negali būti laikomas statiniu, yra nepagrįsta. Paminėtą statinį pagal išduotą leidimą buvo pradėta statyti, t.y. pradėti montuoti pamatai. Kai atlikti pirmieji statinio statybos darbai, statyba laikoma pradėta. Tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-10-04 įsakymu Nr.316 patvirtintos Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarkos (Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1999) 6 p. Todėl esant pradėtai , bet nebaigtai statybai, teismo vertinimu, galėjo būti išduota pažyma apie vykdomą statybą , o jos pagrindu įregistruotas nebaigtas statyti prekybinis –administracinis pastatas.

124Ieškovai, reikšdami aptariamus reikalavimus, teigia, žemės sklype ( - ), Kaune, jokio statinio nėra, ten yra tik sudėti pamatų blokai. Tokius teiginius jie grindė UAB "Įraža” atliktu pamatų, esančių žemės sklype ( - ) , statybinių konstrukcijų techninės būklės tyrimu ir jo pagrindu surašytu 2006 07 05 Nr.06-07/01-1 aktu , kuriame konstatuota, kad minėtame sklype esančios sumestos statybinės konstrukcijos negali būti vertinamos įrengtais statinio pamatais, kadangi jos neatitinka norminiais aktais pamatams keliamų reikalavimų. Ekspertas nurodė, kad jokių statinių statyba ant sklype sumestų pamatų blokų negalima (2 t. b.l. 58-61). Šis įrodymas (CPK 177 str. 2 d.) patvirtina, kad 1999 12 27 išduota pažyma Nr. 509-6-99 yra neteisinga ir neatitinkanti tikrovės, kad statinys pradėtas statyti pagal projektą bei išduotą leidimą. O šios neteisėtos pažymos pagrindu Registrų centro atliktas nebaigto statyti prekybinio - administracinio pastato (baigtumo 4 %) įregistravimas atsakovo - įmonės "Multiimpex" vardu yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pakartotinai patikrinus padėtį vietoje 2006 07 20, teismo antstolis M.Petrovskis surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 123-06-71, kuriame konstatuota, kad žemės sklype ( - ) , apaugusiame įvairiais krūmais, žole, nendrėmis (nuotraukos 2 t. b.l. 64, 65, 66), matyti "U" forma sudėti pilkos spalvos betono blokai: 15 vnt. betono blokų lygiagrečiai su esančia degaline, 15 vnt. betono blokų lygiagrečiai su prekybos centru "Ryterna" ir 10 vnt. betono blokų lygiagrečiai su prekybos centru "Tavydas".( t.2, b.l. 66-67). Nurodyti blokų išmatavimai - iškilę virš žemės paviršiaus atitinkamai 40-45 cm (minėtoje 1999 12 27 pažymoje Nr.509-6-99, neteisingai buvo nurodyta, kad pamatai apie 1,0 m virš esamo žemės paviršiaus). Protokole užfiksuota, kad betono blokai nėra sujungti tarpusavyje, tarpai užnešti smėliu, apaugę žole, tarpai nuo 1 cm iki 4 cm (2 t. b.l. 63, 66-69). Teismo antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas turi didesnę įrodomąją galią nei kiti įrodymai (CPK 197 str. 2 d.).

125Teismas nesivadovauja byloje pateiktu UAB „Įraža“ Statybinių konstrukcijų techninės būklės tyrimo 2006-07-05 aktu Nr. 06-07/01-1, pasirašytu eksperto Dr.J.R., nes toks tyrimas atliktas be atsakovo UAB „Eiginta“ , kuri pagal nekilnojamojo turto registro duomenis yra nebaigto statyti pastato savininku, žinios, ir ne teismui byloje pavedus ekspertams atlikti ekspertizę. Teismo antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotus duomenis teismas vertina kaip duomenis apie tai, kaip atrodė žemės sklypas ( - ), Kaune, paminėto protokolo surašymo dieną – 2006 m. liepos 20 d. Vertindamas šiuos duomenis nesivadovauja antstolio konstatuotu faktu, kad sklype pamatų blokai tik sudėti, o ne sumontuoti pamatai, kadangi antstolis nelaikytinas statybų specialistu.

126Byloje CPK nustatyta tvarka paskyrus statinio ekspertizę, ją 2008 09 16 atlikę UAB „Kauno komprojektas“ ekspertai padarė išvadas, kad žemės sklype ( - ), Kaune, esantys surenkami betoniniai blokai neatitinka statinio pamatams keliamų reikalavimų, taip pat pamatų blokai neatitinka 1998 m. paruoštam projektui, statyba ant tokių pamatų blokų negalima ir kad 1999 metais pradėtą statybą ( - ), Kaune, nebuvo pagrindo įvertinti nebaigtu statyti pastatu, nes sumontuotus ant žemės paviršiaus betoninius blokus yra būtina išmontuoti (priedas prie bylos 3 tomo).

127CPK 218 straipsnis nustato, kad eksperto išvada teismui neprivaloma. Teismas iš dalies nesutinka su ekspertų pateiktomis išvadomis, o konkrečiai su išvada Nr. 4, kad „1999 metais pradėtą statybą ( - ), Kaune, nebuvo pagrindo įvertinti nebaigtu statyti pastatu, nes sumontuotus ant žemės paviršiaus betoninius blokus būtina išmontuoti, nes jie atlikti neturint tinkamai paruošto pamatų projekto“. Ekspertizės akto 4. dalyje „Tyrimas“ ekspertai konstatavo, kad pamatų blokai yra sumontuoti, montuojant betoninius blokus po jais papiltas smėlio sluoksnis, t.y. kaip vertina teismas, imtasi priemonių, kad jie būtų tvirtai sujungti su žeme, tačiau pamatų montavimo darbai atlikti ne visai tinkamai. Taigi statyba buvo pradėta, pamatai pradėti montuoti. Tą konstatavo ekspertai ir tai leidžia vertinti, jog 1999 m. pradėtas statyti statinys tapo nebaigta statyba. Todėl ekspertų išvada, kad tokios pradėtos statybos 1999 metais nebuvo galima laikyti nebaigta statyba, teismo vertinimu yra nepagrįsta. Ekspertai savo nuomonę grindė tik aplinkybe, kad pamatų blokus šiuo metu būtina išmontuoti, tačiau jie nenurodė, kodėl 1999 metais pradėtos statybos, ką jie faktiškai pripažino, tuo metu nebuvo galima pripažinti nebaigta. Kadangi pamatai buvo pradėti montuoti 1999 metais, o ieškovai teikė teismui įrodymus apie jų būklę 2006-2008 metais, t.y. praėjus ilgam laiko tarpui, teismas pripažįsta neįrodytu, jog 1999 metais pradėta statyba buvo netinkamai įvertinta. Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyrius 2008 02 19 rašte dėl 1999-12-27 pažymos išdavimo (b.l.79, t. 3) nurodė, kuo jis vadovavosi 1999 metais išduodamas ginčijamą pažymą ir kad tuo metu įvertinti pamatų įrengimo kokybę dėl klimatinių sąlygų pilnai negalėjo. Netikėti šiame rašte pateikta informacija teismas pagrindo neturi. Todėl dabartinė pamatų būklė, negalimumas ant esamos būklės pamatų tęsti statybą, teismo vertinimu, negali būti pagrindu pripažinti, kad statyba sklype ( - ), Kaune, 1999 m. iš viso nebuvo pradėta. Taip pat šiame žemės sklype esančių pastato pamatų dabartinė būklė bei galiojančio statybos leidimo nebuvimas negali būti pagrindu pripažinti 1999 metais atliktą pastato teisinę registraciją neteisėta.

128Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas daro išvadą, jog reikalavimai panaikinti arba pripažinti negaliojančia Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 1999 12 27 pažymą Nr. 509-6-99 dėl prekybinio administracinio pastato 1B0 statybos pagal 1999 12 23 leidimą Nr. 1205-6-99 žemės sklype, esančiame ( - ), Kaune, yra nepagrįsti. Nepatenkinus šio reikalavimo nėra teisinio pagrindo panaikinti ir 1999-12-27 atliktą pastato (unikalus numeris ( - )) ( - ), Kaune, teisinę registraciją, UAB „Multiimpex“ vardu.

Dėl reikalavimų pripažinti negaliojančia 1999-12-29 pirkimo pardavimo sutartį, kuria bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė „Multiimpex“ pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta“ prekybinį-administracinį pastatą, esantį ( - ), Kaune, taikyti restituciją ir panaikinti šio pastato teisinę registraciją UAB „Eiginta“ vardu

130Reikalavimus pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 1999 12-29 pirkimo pardavimo sutartį, kuria bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė „Multiimpex“ pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta“ prekybinį-administracinį pastatą, esantį ( - ), Kaune, ir taikyti restituciją pareiškė ieškovas M. Š. 2007 09 14 pateiktame papildomame ieškinyje ir prokuroras 2008 02 11 pateiktame ieškinyje, o reikalavimą panaikinti pastato ( - ), Kaune, teisinę registraciją, UAB „Eiginta“ vardu ieškovas M. Š. pradiniame ieškinyje.

131Prokuroras savo reikalavimą grindė ta aplinkybe, kad ginčijama sutartimi parduotas statinys neatitinka statiniui ir nekilnojamajam daiktui keliamų reikalavimų, jis negalėjo būti nekilnojamojo daikto 1999-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties dalyku. Todėl prokuroras ir prašo pirkimo-pardavimo sutartis panaikinti ir taikytina restitucija. UAB" Eiginta" negali būti laikoma sąžiningu statinio įgijėju, kadangi kiekvieno asmens pareiga prieš sudarant sandorį imtis visų įmanomų priemonių išsiaiškinti visas aplinkybes, susijusias su perkamu turtu. Asmuo, kuris prieš sudarydamas sandorį nesiima visų įmanomų priemonių išsiaiškinti visų aplinkybių, negali būti laikomas sąžiningu ir turi prisiimti visus tokio neapdairumo padarinius. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad UAB „Eiginta" įsigijo ne statinį, o statybinius blokus, kurių rinkos vertė 3385 Lt (pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą) už beveik 70 kartų didesnę sumą (235600 Lt), todėl akivaizdu, kad buvo siekiama ne įsigyti statinį, o pagal galiojančius teisės aktus gauti teisę naudotis žemės sklypu, kuriame yra statinys. Todėl ši pirkimo-pardavimo sutartis yra apsimestinis sandoris (1964 m. CK 52 str.) ir pripažintinas negaliojančiu.

132Ieškovas M. Š. savo reikalavimus grindė analogišku pagrindu. Jo vertinimu, UAB „Multiimpex" jokio statinio nebuvo pastačiusi, nebuvo net pradėjusi pagal projektą statyti, todėl tarp šios įmonės bei atsakovo UAB „Eiginta" sudaryta statinio 1999 12 29 pirkimo - pardavimo sutartis yra pripažintina negaliojančia ab initio, t.y. nuo jos sudarymo momento (CK 1.95 str.). Sandorio sudarymo metu galiojusio 1964 m. redakcijos CK 253 str. numatė, kad pirkimo - pardavimo sutartimi šalis parduoda turtą pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas įsipareigoja pardavėjui sumokėti už parduodamą turtą. Pagal 1999 12 29 pirkimo -pardavimo sutartį, patvirtintą buvusio Kauno m. 16-ojo notarų biuro notarės R.Sipavičienės, buvo tariamai parduotas 4 procentų baigtumo prekybinis - administracinis pastatas 1B0, kurio faktiškai nebuvo ir net dabar nėra. Pagrindu šiam sandoriui sudaryti buvo naikintina neteisėta aukščiau minėta statybos inspekcijos 1999 12 27 pažyma Nr. 509-6-99. Panaikinus sandorį, turi būti taikoma restitucija (CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str.). Pritaikius įmonei restituciją, įmonei "Multiimpex" turi būti grąžinami "U" raide išdėstyti betono blokai, o UAB "Eiginta" - 235.600 Lt.

133Teismas šiuos ieškovų reikalavimus pripažįsta nepagrįstais ir jų netenkina.

134Negalima vertinti, jog UAB „Multiimpex“ ieškovų prašoma pripažinti negaliojančia 1999-12-29 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta“ pastatą, kurio nebuvo. Kaip teismas jau yra pripažinęs, žemės sklype ( - ) UAB „Multiimpex“ 1999 m. gruodžio mėnesį teisėtai buvo pradėjusi pastato statybą, Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas nebaigtas statyti pastatas. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Teismui nenustačius pagrindų, dėl ko būtų galima panaikinti šio nebaigto statyti pastato 1999-12-27 atliktą teisinę registraciją UAB „Multiimpex“ vardu, negalima pripažinti, kad 1999-12-29 nebuvo sandorio (pirkimo-pardavimo) objekto.

135Nepagrįstu, teismo vertinimu, laikytinas ir tas prokuroro ieškinyje nurodytas argumentas, kad buvo siekiama ne įsigyti statinį, o pagal galiojančius teisės aktus gauti teisę naudotis žemės sklypu, kuriame yra statinys, dėl ko ginčijama pirkimo-pardavimo sutartis yra apsimestinis sandoris (1964 m. CK 52 str.) ir toks pripažintinas negaliojančiu. Teisė naudotis žemės sklypu yra susijusi su teise į žemės sklype esantį statinį, įgijus statinį atsiranda pagrindai įgyti teisę naudotis ir žemės sklypu, kuriame pastatytas statinys. Šis ryšys yra akivaizdus. Perleisdamas statinį savininkas paprastai perleidžia ir savo turimą teisę naudotis žemės sklypu, kuriame pastatytas statinys, jei toks parduodamas ne nusikėlimui. Kadangi apsimestiniu laikomas sandoris, kuriuo siekiama pridengti kitą sandorį, o teisė naudotis žemės sklypu pereina kartu su teise į statinį, kas elementariai akivaizdu, 1999-12-29 pirkimo-pardavimo sutarties negalima pripažinti apsimestiniu sandoriu. Laikytina, kad tikroji sandorio šalių valia ir buvo perleisti pradėtą statyti pastatą kartu su teise naudotis žemės sklypu, tai nebuvo slepiama, taigi nebuvo stengiamasi pridengti tokią valią kitokiu sandoriu.

136Bylos nagrinėjimo metu atsakovas UAB „Eiginta“ nurodė, kad jis ginčo statinį sąžiningai ir tikslingai įsigijo įstatymų nustatyta tvarka iš pardavėjo, vertindamas įgyjamą daiktą jo paskirties, kokybės, funkcionalumo, perspektyvumo prasme. Statinys buvo siejamas su perspektyva ateičiai, kadangi pardavėjui buvo išduoti visi statybai reikalingi dokumentai. Vadovaudamasis vienu iš svarbiausių civiliniuose santykiuose galiojančių principu - sutarties laisvės principu, šis atsakovas savarankiškai sprendė dėl sutarties turinio bei formos, pasirinko ir sudarė tokios rūšies sutartį, kuri labiausiai atitiko jo interesus. Įsigydamas pradėtą statybą, atsakovas UAB „Eiginta“ pirkėjas neturėjo pareigos tikrinti perduodamų dokumentų teisėtumą kaip kad neabejojo savo ketinimais statyti statinį. Pardavėjas jam pardavė pradėtą statyti statinį, kurį pirkėjas planavo pastatyti, koreguodamas projektą ir prisiimdamas įsipareigojimus tretiesiems asmenims.

137Tokiais atsakovo paaiškinimais teismas neturi pagrindo abejoti, todėl paminėtus argumentus pripažįsta pagrįstais ir nelaiko, jog atsakovas UAB „Eiginta“ buvo nesąžiningas. Iš byloje pateikto statinio projekto, jo suderinimo dokumentų, leidimo statyti (priedai prie 1 bylos tomo) matyti, kad UAB „Eiginta“ įgijo teisėtai pradėtą statyti pastatą, kurį vertinti tik pamatų verte, neatsižvelgiant į pasirengimo statyti pastatą darbus (projektavimo darbai, projektų derinimai, leidimų gavimas ir t.t.), negalima. Todėl ir ginčijamo sandorio kaina laikytina atitinkančia šalių valią, neprieštaraujančia teisės aktų reikalavimams.

138Vertindamas tai, kad atsakovas UAB „Eiginta“ 1999-12-29 pirkimo sutartimi išreiškė valią įsigyti pradėtą statyti statinį, įvertinęs ir jo perspektyvą, pirko teisiška įregistruotą nekilnojamąjį daiktą, buvo sąžiningas įgijėjas, teismas pripažįsta, jog iš jo, kaip tą numato CK 4.96 str., negali būti išreikalautas įgytas nekilnojamas daiktas.

139Dėl nurodytų priežasčių aptariamus ieškinių reikalavimus teismas atmeta.

Dėl reikalavimų pripažinti negaliojančiais Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-04-14

141įsakymo Nr. 02-01-2998 dėl 3800 kv.m. naudojamo prie statinio ( - ) , Kaune, žemės sklypo išnuomojimo uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta" ir 2000-04-18 valstybinės žemės 3800 kv.m sklypo nuomos sutarties su UAB „Eiginta"

142Reikalavimus pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-04-14 įsakymą Nr. 02-01-2998 dėl 3800 kv.m. naudojamo prie statinio ( - ), Kaune, žemės sklypo išnuomojimo uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta" ir pripažinti negaliojančia 2000-04-18 valstybinės žemės 3800 kv.m sklypo nuomos sutartį su UAB „Eiginta" pareiškė abu ieškovai. Jie nurodė, kad neteisėta 1999-12-29 pirkimo-pardavimo sutartis, kuria UAB „Eiginta“ nupirko iš UAB „Multiimpex“ nebaigtą statyti prekybinį-administracinį pastatą, esantį ( - ), Kaune, buvo pagrindas neteisėtam žemės suteikimui, t.y. žemės nuomai.

143Atsakovai su tokiu ieškovų reikalavimu nesutiko, laikydami, kad žemė buvo išnuomota nepažeidžiant įstatymų reikalavimų.

144Iš Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-04-14 įsakymo (b.l.17, t. 1) ir valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 19/2000-0457 (b.l. 16, t. 1) matyti, jog atsakovui UAB „Eiginta“ 3800 kv.m naudojamas žemės sklypas ( - ), Kaune, buvo išnuomotas prie jam priklausančio statinio. Kadangi 1999-12-29 statinio įgijimo sutartis yra galiojanti, teismas nepripažįsta priešingai, paminėti ieškovų reikalavimai laikytini nepagrįstais ir atmestini.

Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2001-10-30 Kauno miesto valdybos sprendimą Nr. 1475,

146kuriuo buvo patvirtintas 4550 kv. m žemės sklypo ( - ) , Kaune, detalusis planas

147Pripažinti negaliojančiu 2001-10-30 Kauno miesto valdybos sprendimą Nr.1475, kuriuo buvo patvirtintas 4550 kv. m žemės sklypo ( - ), Kaune, detalusis planas, prašo abu ieškovai.

148Prokuroras ieškinyje nurodė, kad Kauno miesto valdyba 2001-10-30 sprendimu Nr. 1475 patvirtino sklypo, kurio plotas 4550 kv. m detalųjį planą, kuriame prie įregistruoto 3800 kv. m sklypo buvo prijungtas 750 kv. m sklypas, kuris neva negali būti suformuotas kaip atskiras sklypas. Tačiau tai, kad sklypas gali būti formuojamas kaip atskiras, patvirtina aukščiau nurodytos aplinkybės, tai matyti ir iš detalaus plano brėžinio. Todėl 2001-10-30 Kauno miesto valdybos sprendimas Nr. 1475 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo.

149Ieškovas M. Š. papildomame ieškinyje nurodė, kad iš pateiktų dokumentų dėl detaliojo plano patvirtinimo UAB "Eiginta" žemės sklype ( - ), akivaizdu, kad buvo pažeistas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas bei Detaliųjų planų taisyklės, patvirtintos 1996 11 15 įsakymu Nr. 159. Pažymoje (1 t. b.l. 55) nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, kad suformuoti naują sklypą nenumatyta, tai užsakovui pageidaujant, buvo suprojektuotas 4450 kv.m. žemės sklypas. Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimą ir nuomą reguliuoja LR Vyriausybės 1999 06 02 nutarimas Nr.692 ir juo patvirtintos naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės, kurie buvo akivaizdžiai pažeisti, nes išnuomotas naujas žemės sklypas juridiniam asmeniui ne aukciono tvarka. Iš pateiktų dokumentų akivaizdu, kad detalaus plano rengimo tikslas - laisvos valstybinės žemės prijungimas prie jau įregistruoto sklypo (1 t. b.l. 58, 59), keičiant žemės sklypo ribas, sklypo nuomojimo būdą ir t.t. Pažeidžiant planavimo proceso ir procedūros reikalavimus, Detaliųjų planų taisyklių 56 p., detalus planas negalėjo būti ruošiamas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka.

150Nesutikdama su tokiais ieškovų argumentais Kauno miesto savivaldybė nurodė, jog Žemės sklypas ( - ) suformuotas ir detalusis planas parengtas vadovaujantis ( - ) rajono vakarinės dalies detaliuoju planu, patvirtintu Kauno miesto valdybos 1995 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 621 „Dėl detalaus suplanavimo projektų tvirtinimo" ir Kauno miesto dalies prie ( - ) vystymo koncepcija, patvirtinta Kauno miesto valdybos 1997 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 350 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo". Taigi, jau iki ginčijamo sprendimo priėmimo teritorijų planavimo dokumentais buvo detaliai suformuotas ginčo žemės sklypas, o ginčijamu sprendimu patvirtinto detaliojo plano sprendiniai atitiko ankstesnius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Detaliojo plano sprendiniai atitiko ir rengiamo Kauno miesto bendrojo plano sprendinius. Detaliojo plano viešojo svarstymo procedūros buvo atliktos tinkamai, teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto išvada teigiama, detalųjį planą siūloma tvirtinti. Todėl, šio atsakovo nuomone, teisinių pagrindų panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 1475 „Dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano patvirtinimo" nėra, jis priimtas laikantis tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų, visos detaliojo planavimo procedūros atliktos tinkamai. Be to, ieškovas M. Š. ieškinyje nenurodo konkrečių materialinių subjektinių teisių bei procesinių teisės normų pažeidimų, padarytų priimant ginčijamą sprendimą, remiasi tik abstrakčiu teiginiu, jog sprendimas pažeidė Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas, tačiau nenurodo kokios asmeninės jo teisės ar įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti Kauno miesto valdybai sprendimu patvirtinus žemės sklypo ( - ) detalųjį planą.

151Teismas, spręsdamas dėl aptariamo reikalavimo pagrįstumo, sutinka su atsakovo Kauno miesto savivaldybės nuomone. Iš byloje pateiktos medžiagos ( - ) vakarinės dalies , kur yra ir ( - ) žemės sklypas, detalaus suplanavimo projekto matyti, kad šis žemės sklypas buvo suplanuotas dar 1995 metais, tvirtinant detalaus suplanavimo projektus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo „Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ nuo 2001-02-20 iki 2002-10-14 galiojusios redakcijos 2.15 p numatė : „ tais atvejais, kai pagal patvirtintąjį teritorijos detalųjį planą joje nenumatyta (negalima) suformuoti naujų žemės sklypų, laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp išnuomotų valstybinių ar privačių žemės sklypų, savivaldybių merams (valdyboms) pritarus, apskrities viršininko sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu greta jų esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų valstybinės žemės sklypų nuomininkams ar privačios žemės savininkams, jeigu jie sutinka su savivaldybių merų (valdybų) pasiūlytomis infrastruktūros plėtros sąlygomis ir žemės sklypų pardavimo kaina. Šių žemės sklypų pardavimo kaina turi būti nustatoma pagal šiuo nutarimu patvirtintos Naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 7.3 punktą“. Teismas vertina, kad šio teisės akto reikalavimai 2001 10 30 Kauno miesto savivaldybės valdybai tvirtinant žemės sklypo ( - ) detalųjį planą, t.y. numatant, jog prie UAB „Eiginta“ nuomojamo 3800 kv.m žemės sklypo prijungiama šiai įmonei parduodama 750 kv.m žemės, pažeisti nebuvo. Ieškovo M. Š. ieškinyje nurodytą argumentą, kad buvo pažeistos Detaliųjų planų taisyklės , jų 56 p., nes detalus planas buvo paruoštas , derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka, teismas pripažįsta nepagrįstu. Detaliųjų planų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-25 įsakymu Nr. 159, galiojusios nuo 19997-01-01 iki 2004-05-14, 56 p. 3 papunktyje numatė, kad supaprastinti detalieji planai rengiami didinant žemės sklypo plotą nenaudojamos valstybinio fondo žemės sąskaita, t.y. kai perkamas ar nuomojamas besiribojantis su turimu žemės sklypu papildomas valstybinio fondo žemės sklypas. Kadangi buvo sprendžiama dėl būtent tokio žemės prijungimo, teismas laiko , jog Detaliųjų planų taisyklės pažeistos nebuvo. Nors prokuroro ieškinyje ir teigiama, kad galėjo būti suformuotas atskiras 750 kv.m ploto žemės sklypas, teismas nesutinka su tokiu vertinimu. Šis ieškovas teigia, kad tokią išvadą galima daryti tik iš plano. Tačiau toks sklypas nebuvo numatytas Kauno miesto valdybos 1995 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 621 „Dėl detalaus suplanavimo projektų tvirtinimo" patvirtintame ( - ) vakarinės dalies detalaus suplanavimo projekte, be to teismui didelių abejonių kelia tokio nedidelio žemės sklypo su 150 kv. m servitutu transformatorinei statyti ir eksploatuoti tikslingumas ir netgi paklausumas.

152Pripažinti, kad buvo pažeistas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, kaip kad ieškinyje nurodo ieškovas M. Š. , nenurodžius, kokios šio įstatymo nuostatos pažeistos priimant prašomą pripažinti negaliojančiu Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001-10-30 sprendimą Nr. 1475, teismas neturi pagrindo.

153Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas aptartą ieškovų reikalavimą pripažįsta nepagrįstu ir atmeta.

Dėl reikalavimų pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko 2002-07-24 įsakymą Nr. 02-01-

1554356, kuriuo išduotas leidimas UAB „Eiginta" įsigyti nuosavybėn 0,455 ha žemės sklypo ( - ) ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo dalį - 0,075 ha , pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko 2002-08-30 leidimą Nr. 82, uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta" įsigyti nuosavybėn ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą ir pripažinti negaliojančia 2002-10-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, kuria UAB „Eiginta" įsigijo nuosavybėn 750 kv. m sklypą, esantį ( - ) , Kaune, taikyti restituciją, įpareigojant UAB „Eiginta" grąžinti žemės sklypą valstybei, iš valstybės priteisiant uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta" 37 640,16 Lt.

156Šiuos reikalavimus, kuriais prašoma pripažinti neteisėtu 750 kv.m. valstybinės žemės pardavimą 2002 -10-23 atsakovui UAB „Eiginta“ ir pripažinti negaliojančiais šį pardavimą leidusius Kauno apskrities viršininko įsakymus, byloje pareiškė abu ieškovai. Kaip matyti iš ginčijamų dokumentų (b.l.20,21 ir 98, t. 1) , atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 30 sprendimą Nr. 1475, Kauno apskrities viršininkas pardavė uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta“ už 37640 Lt 4550 kv.m žemės sklypo, kurio unikalus numeris: ( - ), dalį – 750 kv.m. žemės.

157Prokuroras ieškinyje teigia, kad 750 kv. m žemės sklypas buvo suformuotas buvusioje E. Š. žemėje, į kurią atkurti nuosavybės teises pretendavo M. Š. . Kauno apskrities viršininko 2002-07-24 įsakymu Nr. 02-01-4356 išduotas leidimas UAB „Eiginta" įsigyti nuosavybėn 0,455 ha žemės sklypo ( - ) ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo dalį - 0,075 ha neatitiko 1996-06-20 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo 8 straipsnio reikalavimų ir prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms, todėl yra neteisėtas ir vadovaujantis Civilinio kodekso 1.3 str. 4 d., 1.138 str. 7 p. turi būti pripažintas negaliojančiu. Niekinio ir negaliojančio leidimo pagrindu sudarytas ir prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sandoris taip pat yra niekinis ir negaliojantis (CK 1.80 str.). Be to Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (2001-02-20 nutarimo Nr. 179 redakcija) 2.15 punkte nurodyta, kad jog tais atvejais, kai pagal patvirtintą teritorijos detalųjį planą joje nenumatyta (negalima) suformuoti naujų žemės sklypų, laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp išnuomotų valstybinės ar privačių žemės sklypų, savivaldybių merams (valdyboms) pritarus, apskrities viršininko sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu greta jų esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų valstybinės žemės sklypų nuomininkams ar privačios žemės savininkams, jeigu jie sutinka su savivaldybių merų (valdybų) pasiūlytomis infrastruktūros plėtros sąlygomis ir žemės sklypų pardavimo kaina. 750 kv. m naujas laisvas valstybinės žemės sklypas nebuvo įsiterpęs tarp privačių ar išnuomotų valstybinės žemės sklypų, todėl negalėjo būti parduotas UAB „Eiginta".

158Ieškovas M. Š. nurodo, kad atsakovo Kauno apskrities viršininko paminėti įsakymai bei sutartis yra neteisėti, nes pažeidžia jo kaip ieškovo teises. Visas 4550 kv.m. žemės sklypas, kuris buvo UAB "Eiginta" suteiktas ir parduotas, priklausė jo, t.y. ieškovo, senelei iki 1940 07 22 asmeninės nuosavybės teise. Pagal CK 6.394 str. 1 d. nuostatas, pagal pastato, įrenginio ar kito nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartį pirkėjui kartu su nuosavybės teise į tą daiktą pardavėjas perduoda ir šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teises į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri būtina jam naudoti pagal paskirtį. Atsakovui UAB „Eiginta" teisės į ginčo žemę apskrities viršininko administracijos negalėjo būti perleistos, nes žemės sklype nėra pastato. Be to, UAB "Eiginta" buvo pasirašiusi įsipareigojimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2003 04 01 pradėti prekybos centro "Šilas" statybą minėtame 3800 kv.m. sklype, o 750 kv.m. sklype - įrengti parkingą. Šie įsipareigojimai neįvykdyti. Valstybė, įsipareigodama atkurti pažeistą nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą kaip faktinis to turto valdytojas, prisiėmė ir prievolę neperleisti to turto kitiems asmenims tol, kol galutinai nebus išspręstas šio turto grąžinimo klausimas. Vadinasi, kol nėra galutinai išspręstas klausimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo vienu ar kitu įstatyme numatytu būdu, negalima pripažinti, kad pažeista nuosavybė yra realiai apginta. Kadangi savivaldybės bei valstybės institucijos pažeidė LR Piliečių nuosavybės teisų į nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatas ir priėmė neteisėtus įsakymus, sprendimus, sudarė neteisėtus sandorius, todėl jie naikintini.

159Teismas paminėtus ieškovų reikalavimus atmeta kaip nepagrįstus. Nepagrįstais šie reikalavimai, teismo vertinimu, laikytini dėl tokių priežasčių.

160Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo (1996-06-20 Nr. I-1392) iki 2003-03-20 galiojusios redakcijos 8 straipsnis nustatė, kad žemės, į kurią pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalo būti atstatytos Lietuvos Respublikos piliečio nuosavybės teisės, kol jos nėra atstatytos, ją valdanti subjektas negali parduoti. Tokią žemę šio įstatymo nustatyti subjektai gali įsigyti tik po to, kai pagal įstatymus bus atstatytos Lietuvos piliečio nuosavybės teisės ir žemės nuosavybė bus įstatymo nustatyta tvarka įregistruota. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad 1996 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 01-02 ir sprendimu Nr.389 Kauno apskrities valdytojo administracija atstatė nuosavybės teises ieškovo M. Š. tėvui A. Š. į jo motinos E. Š. nuosavybės teise ( - ), Pažaislio valsčiuje, turėtą 7,5 ha žemės sklypą, suteikiant neatlygintinai 2000 kv.m. žemės sklypą ( - ), Kauno mieste, kartu nuspręsdama, kad 7,30 ha žemės išperka valstybė , pretendentui pasirinkus kompensavimo būdą (b.l. 13-14, t. 1). Todėl negalima teigti, kad po nuosavybės teisių atstatymo į E. Š. turėtą žemę 1996 m. sausio 4 d. sprendimu, Kauno apskrities viršininkas negalėjo parduoti žemės sklypo ( - ) žemės.

161Teismas nelaiko, kad parduodant 750 kv.m žemės uždarajai akcinei bendrovei „Eiginta“ buvo pažeisti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" tuo metu galiojusio redakcijos 2.15 punkte numatytos sąlygos, nes šioje žemėje, kaip jau teismo yra pripažinta, nebuvo galima suformuoti atskiro sklypo, žemė buvo įsiterpusi tarp kitų sklypų , planuojamo privažiavimo.

162Nepagrįstu teismas laiko ieškovo M. Š. argumentą, kad atsakovui UAB „Eiginta" teisės į ginčo žemę apskrities viršininko administracijos negalėjo būti perleistos, nes žemės sklype nėra pastato, o be to, UAB "Eiginta" buvo pasirašiusi įsipareigojimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2003 04 01 pradėti prekybos centro "Šilas" statybą minėtame 3800 kv.m. sklype, o 750 kv.m. sklype - įrengti parkingą, šie įsipareigojimai neįvykdyti. Teismas yra pripažinęs, kad žemės sklype ( - ) yra pradėta pastato statyba, įregistruotas nekilnojamasis daiktas – pastatas (nebaigta statyba), todėl negalima sutikti su teiginiu, jog apskrities viršininkas negalėjo perleisti atsakovui UAB „Eiginta“ nuosavybės teisių į žemę prie jo turimo pastato. Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad UAB "Eiginta" buvo pasirašiusi įsipareigojimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2003 04 01 pradėti prekybos centro "Šilas" statybą minėtame 3800 kv.m. sklype, o 750 kv.m. sklype - įrengti parkingą ir tokių įsipareigojimų laiku neįvykdė , nėra žemės pirkimo-pradavimo sutarties sąlyga , kuri būtų pagrindu sutartį nutraukti ar ją revizuoti sutartį ieškovo M. Š. pareiškimu.

163Spręsdamas dėl aptariamų reikalavimų, o taip pat ir dėl kitų ieškovo M. Š. reikalavimų, kiek tokie grindžiami tuo, kad buvo pažeistos atkurti nuosavybės teises į žemę turinčių asmenų teisės, teismas pripažįsta, kad ieškovo M. Š. teisės atkurti nuosavybės teises visais ginčijamais aktais bei sandoriais pažeistos nebuvo. Šis ieškovas nėra savarankiškas pretendentas dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Pretendentu į nuosavybės teisių atkūrimą buvo jo tėvas A. Š. . Šiam pretendentui 1996-01-04 Kauno apskrities valdytojo administracijos sprendimu Nr.389 ir 1996-01-04 Kauno apskrities valdytojo administracijos įsakymu Nr.01-12 buvo atstatytos nuosavybės teisės į 7,5 ha žemės, turėtos Pažaislio valsč., ( - ), suteikiant neatlygintinai jam 0,20 ha 30.336 Lt. vertės sklypą ( - ), Kaune . Sprendimo 3.1.4 p. numatė, kad 7,3 ha bendros 78178,13 Lt vertės turėtas žemės plotas išperkamas, suteikiant teisę pasirinkti kompensavimo būdus. 2002-06-14 Kauno apskrities viršininkas įsakymu Nr.02.01.3571 pakeitė 1996-01-04 Kauno apskrities valdytojo administracijos sprendimą Nr.389 ir 1996-01-04 Kauno apskrities valdytojo administracijos įsakymą Nr.01-12. Įsakymu nurodoma, kad nuosavybės teisė į 7,3 ha žemės bus atkurta vėliau, pretendentui pasirinkus atlyginimo būdą. Po A. Š. mirties 2003-01-03, M. Š. 2003-08-14 buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Šiame liudijime (b.l. 11-12, t. 1) nurodyta, kad paveldimą turtą sudaro ir reikalavimo teisė į neišmokėtą kompensaciją už valstybės išperkamos 7,30 ha žemės. Kadangi M. Š. kaip paveldėtojas negalėjo įgyti teisių daugiau nei turėjo jo tėvas A. Š. , o pastarais sutiko su sprendimu atlyginti už turėtą žemę, nereikalavo grąžinti jos natūra, negalima pripažinti, kad buvo pažeidžiamos ieškovo teisės.

164Kad ieškovo M. Š. teisės byloje ginčijamais sandoriais ir aktais nebuvo pažeistos, teismui leidžia vertinti ir nustatyta aplinkybė, jog 2003-03-28 M. Š. raštu nurodė, kad pageidauja jog nuosavybės teisės būtų atkurtos ir dalis žemės būtų grąžinta natūra, perduodant lygiavertį žemės, miško, vandens plotą, o dalis atlyginta vertybiniais popieriais. Duomenų, kad šis asmuo būtų pakeitęs savo nuomonę, prašęs atkurti nuosavybės teises į žemę grąžinant žemę natūra buvusioje jos vietoje, Nuosavybės teisių atkūrimo byloje nėra.

165Remdamasis visais aukščiau paminėtais motyvais, teismas ieškovų reikalavimus atmeta, pripažindamas, jog jie yra nepagrįsti.

166Taikyti ieškinio senatį, kaip to prašo atsakovas UAB „Eiginta“, teismo nuomone, pagrindų nėra, nes nėra pagrindų taikyti sutrumpintus ieškinio senaties terminus. Savivaldybės ir apskrities viršininko priimtiems sprendimams CK 1.125 str. 4 d. numatytas sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas netaikytinas, nes byloje ginčijami aktai nėra laikomi juridinio asmens organo sprendimai, tai - viešojo valdymo organo administraciniai sprendimai. Administracinių bylų teisenos įstatymo nustayti senaties terminai šioje byloje netaikytini, nes ginčas nagrinėjamas civilinio proceso tvarka. Bendro civilinėje teisėje taikomo senaties termino ieškovai nėra praleidę.

167Atmetus ieškinius, ieškovui M. Š. priteisti jo tureėtas bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo.

168Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – žemės sklypo ( - ), Kaune, areštas ir draudimas šiame sklype vykdyti bet kokius statybos darbus, taikytos Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 25 d. nutartimi, sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos.

169Vadovaudamasis CPK 268 ir 270 straipsniais , teismas n u s p r e n d ž i a :

170Ieškinius atmesti.

171Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones - žemės sklypo ( - ), Kaune, areštas ir draudimas šiame sklype vykdyti bet kokius statybos darbus, taikytos Kauno miesto apylinkės teismo 2006 m. liepos 25 d. nutartimi (Turto arešto aktų registre Turto arešto akto numeris: ( - )).

172Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Editai Vazgienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Genovaitei Liaškinienei, ieškovui M. Š. , ieškovo... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas M. Š. 2006 07 19 pateiktu ieškiniu (b.l.3-7, t. 1)... 6. Papildomu, 2007 09 18 pateiktu, ieškiniu (b.l. 119-124, t. 2) ieškovas M. Š.... 7. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras 2008 02 11 pateiktu ieškiniu... 8.
 1. Pripažinti negaliojančiu Kauno... 9. Ieškovas M. Š. savo reikalavimus grindė tokiomis ieškinyje nurodytomis... 10. Jo senelei E. Š. iki 1940 metų liepos 22 d. asmeninės nuosavybės teise... 11. 3800 kv.m. žemės sklypas, esantis ( - ), Kauno mieste, buvo išnuomotas... 12. Minėti atsakovų priimti įsakymai, sprendimas bei sutartys yra neteisėti,... 13. Papildomame ieškinyje ieškovas nurodė, kad 1995 10 05 su UAB... 14. UAB "Įraža” atliko pamatų, esančių žemės sklype ( - ), statybinių... 15. Minėta pažyma naikintina, nes ji sukėlė teisines pasekmes. Apie šią... 16. Apie šią ginčijamą sutartį ieškovui tapo žinoma iš VĮ Registrų centro... 17. Teismui pateiktas 1999 12 23 leidimas Nr. 1205-6-99 vykdyti statybos darbus -... 18. Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis su įmone... 19. Taip pat ieškovas M. Š. nurodo, kad Kauno apskrities viršininko... 20. Be to ieškovas teigia, jog pradiniame ieškinyje ieškovas nurodė, kad... 21. Ieškovas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras savo reikalavimus grindė... 22. Jis nurodė, kad tiriant M. Š. pareiškimą surinktais duomenimis nustatyta:... 23. Kauno miesto valdybos 1994-09-27 potvarkiu Nr. 1238-v nuspręsta bendrai... 24. 1995-10-05 buvo sudaryta valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos... 25. 1999-12-23 išduotas leidimas Nr. 1205-6-99 bendrai Lietuvos-Vokietijos įmonei... 26. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno... 27. 1999-12-27 adresu (duomenys neskelbtini), Kaunas, buvo įregistruotas nebaigtas... 28. 1999-12-29 buvo sudaryta sutartis, kuria bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė... 29. Kauno apskrities viršininko administracija 2000-04-14 priėmė įsakymą Nr.... 30. 2000-04-18 buvo sudaryta 3800 kv. m valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis... 31. 2001-10-30 Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 1475 buvo patvirtintas 4550 kv.... 32. Kauno apskrities viršininkas 2002-07-24 įsakymu Nr. 02-01-4356 išdavė... 33. Kauno apskrities viršininkas 2002-08-30 išdavė leidimą Nr. 82 UAB... 34. 2002-10-23 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo privačios nuosavybės teise... 35. Šie administraciniai aktai ir sandoriai, susiję su valstybinės žemės... 36. Dėl statinio (unikalus Nr. ( - )) teisinės registracijos... 37. 1996-09-24 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 5... 38. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 1999-08-25 įsakymu Nr. 264 patvirtino... 39. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše pažymėta, kad... 40. Akivaizdu, kad atliekant statinio kadastrinius matavimus ir registraciją, buvo... 41. Šis pastatas negali būti laikomas statiniu, kadangi neatitinka statinio... 42. Antstolio M. Petrovskio 2006-07-20 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole... 43. Konstitucinio teismo jurisprudencijoje įtvirtinta nuostata, kad iš... 44. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad UAB „Eiginta" įsigijo ne statinį, o... 45. Dėl 3800 kv. m žemės sklypo nuomos... 46. 1994-04-26 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (1995 06 13 įstatymo Nr.... 47. 1993-07-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 550 patvirtintos... 48. Statinį, esantį žemės sklype ( - ), Kaune, nuosavybėn įsigijus UAB... 49. Pripažinus 1999-12-29 pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia ir panaikinus... 50. Dėl 750 kv. m žemės sklypo pardavimo UAB „Eiginta" ir su pardavimu... 51. 750 kv. m žemės sklypas UAB „Eiginta" buvo parduotas vadovaujantis... 52. Konstitucinio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad žemės, į kurią pagal... 53. 750 kv. m žemės sklypas buvo suformuotas buvusioje E. Š. žemėje, į kurią... 54. Nutarimo 6.1 punkte nustatyta, kad kai prašoma įsigyti nuosavybėn naują ne... 55. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų... 56. Kauno miesto valdyba 2001-10-30 sprendimu Nr. 1475 patvirtino sklypo, kurio... 57. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškinį (b.l. 49-53, t.1)... 58. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog jam nepagrįstai neatkuriamos nuosavybės... 59. Ieškinio argumentai, jog „blokai nėra susiję su žeme, todėl jie nėra... 60. Statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog „statinys - visa tai,... 61. Ieškovo argumentai, kad ginčo žemės sklype esantys pamatai (blokai)... 62. Ieškinyje nepagrįstai teigiama, jog „savivaldybės institucijos pažeidė... 63. Žemės sklypas ( - ) suformuotas ir detalusis planas parengtas vadovaujantis (... 64. Taigi teisinių pagrindų panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001... 65. Atsakovas Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepime (b.l. 96-97,... 66. Kauno miesto valdybos 1994 m. rugsėjo 27 d. potvarkiu Nr.l238-v „Dėl... 67. Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-04-14 įsakymu Nr.02-01-2998... 68. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 69. Atsakovas UAB „Eiginta“ atsiliepime (b.l. 105-109, t.1), pateiktame teismui... 70. Ieškovas neginčija pirkimo-pardavimo sutarties. Šios sutarties dalykas -... 71. Atsakovas UAB „Eiginta“ atsiliepime be to nurodė, kad disponavimo žeme... 72. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas numato detaliojo... 73. Civilinėje teisėje sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama... 74. Teismas, svarstydamas klausimą dėl sandorio negaliojimo, privaloma tvarka... 75. Atsiliepime į Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ieškinį (b.l.91-95,... 76. Atsakovas AB „Eiginta“ parengiamajame teismo posėdyje pateikė... 77. Ieškovas, pateikdamas teismui prašymą dėl pirkimo-pardavimo sutarties... 78. LR CK 4.96 str. l d. nurodo, kad įstatymine nuostata sąžiningumas siejamas... 79. Teritorijų planavimo dokumentas - detalusis planas yra viešojo svarstymo... 80. Ieškinio senaties terminus nustato bendra teisės norma: LR CK 1.125... 81. Ieškovas prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2001-10-30... 82. Nagrinėjant bylą 2009 m. sausio 27 d. teismo posėdyje prokurorė ir... 83. Ieškiniai atmestini.... 84. Išnagrinėjęs bylą, teismas pripažįsta nustatytomis tokias bylai... 85. Ieškovo M. Š. tėvas A. Š. 1991 12 19 pateikė Kauno miesto valdybai... 86. 1996 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 01-02 ir sprendimu Nr.389 Kauno apskrities... 87. 2002 m. birželio 14 d. Kauno apskrities viršininkas įsakymu „Dėl Kauno... 88. 2003 m. sausio 3 d. A. Š. mirė ( b.l. 10, t. 1). Po A. Š. mirties jo turtą... 89. 2003 03 28 Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto... 90. 2006 m. gegužės 29 d. Kauno apskrities viršininkas įsakymu Nr. 02-01-6095... 91. 2006 m. gegužės 29 d. Kauno apskrities viršininkas įsakymu Nr. 02-01-6096... 92. 2006 m. gruodžio 29 d. Kauno apskrities viršininkas įsakymu Nr. 02-01-14304... 93. Kauno miesto valdybos 1994-09-27 potvarkiu Nr. 1238-v „Dėl žemės sklypo... 94. 1995-10-05 buvo sudaryta valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos... 95. 1999 metais Bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei „Multiimpex“ buvo... 96. 1999-12-19 sprendimu Nr. 621 „Dėl detalaus suplanavimo projektų... 97. 1999-12-23 išduotas leidimas Nr. 1205-6-99 bendrai Lietuvos-Vokietijos įmonei... 98. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno... 99. 1999-12-28 adresu ( - ), Kaunas, buvo įregistruotas nebaigtas statyti... 100. 1999-12-29 buvo sudaryta sutartis, kuria bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė... 101. 2000-01-05 prekybinis – administracinis pastatas (nebaigta statyba) ( - ),... 102. 2000-04-14 Kauno apskrities viršininko administracija priėmė įsakymą Nr.... 103. 2000-04-18 buvo sudaryta valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr.... 104. 2001-10-30 Kauno miesto savivaldybės valdyba sprendimu Nr. 1475 patvirtino... 105. Kauno apskrities viršininkas 2002-07-24 įsakymu Nr. 02-01-4356 “Dėl... 106. Kauno apskrities viršininkas 2002 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 02-01-5175... 107. 2002-10-23 Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo privačios nuosavybės teise... 108. 2008-09-16 teismo paskirtos Statybos ekspertizės akte ( priedas prie bylos 3... 109. Įvertinęs paminėtas teismo nustatytas aplinkybes, ieškovų bei atsakovų... 110. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančia 1999-10-05 valstybinės žemės... 111. Prokuroras 2008 02 11 pateiktame teismui ieškinyje prašo pripažinti... 112. Nors prokuroro ieškinyje ir teigiama, kad prašoma pripažinti negaliojančia... 113. Argumentuodamas pareikšto reikalavimo pagrįstumą, ieškovas nurodė, kad... 114. Žemės nuomos įstatymo (1995-06-13 įstatymo Nr. I-941 redakcija) 6... 115. Žemės įstatymo (1995 06 13 įstatymo Nr. I-939 redakcija) 6 straipsnio 2... 116. Prokuroro prašomos pripažinti negaliojančia 1999-10-05 žemės nuomos... 117. išnuomoti administraciniam-komerciniam pastatui statyti vietoje kito anksčiau... 118. Atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes, teismas reikalavimą pripažinti... 120. Reikalavimus panaikinti arba pripažinti negaliojančia Valstybinės... 121. Prokuroras, reikšdamas aptariamus reikalavimus nurodė, jog akivaizdu, kad... 122. Teismas nepagrįstais pripažįsta šio ieškovo teiginius, jog akivaizdu, kad... 123. Nesutinka teismas ir su paminėta ieškovo nuomone, kad ( - ), Kaune,... 124. Ieškovai, reikšdami aptariamus reikalavimus, teigia, žemės sklype ( - ),... 125. Teismas nesivadovauja byloje pateiktu UAB „Įraža“ Statybinių... 126. Byloje CPK nustatyta tvarka paskyrus statinio ekspertizę, ją 2008 09 16... 127. CPK 218 straipsnis nustato, kad eksperto išvada teismui neprivaloma. Teismas... 128. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas daro išvadą, jog reikalavimai... 130. Reikalavimus pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 1999 12-29... 131. Prokuroras savo reikalavimą grindė ta aplinkybe, kad ginčijama sutartimi... 132. Ieškovas M. Š. savo reikalavimus grindė analogišku pagrindu. Jo vertinimu,... 133. Teismas šiuos ieškovų reikalavimus pripažįsta nepagrįstais ir jų... 134. Negalima vertinti, jog UAB „Multiimpex“ ieškovų prašoma pripažinti... 135. Nepagrįstu, teismo vertinimu, laikytinas ir tas prokuroro ieškinyje nurodytas... 136. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas UAB „Eiginta“ nurodė, kad jis ginčo... 137. Tokiais atsakovo paaiškinimais teismas neturi pagrindo abejoti, todėl... 138. Vertindamas tai, kad atsakovas UAB „Eiginta“ 1999-12-29 pirkimo sutartimi... 139. Dėl nurodytų priežasčių aptariamus ieškinių reikalavimus teismas atmeta.... 141. įsakymo Nr. 02-01-2998 dėl 3800 kv.m. naudojamo prie statinio ( - ) , Kaune, ... 142. Reikalavimus pripažinti negaliojančiu Kauno apskrities viršininko... 143. Atsakovai su tokiu ieškovų reikalavimu nesutiko, laikydami, kad žemė buvo... 144. Iš Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-04-14 įsakymo (b.l.17,... 146. kuriuo buvo patvirtintas 4550 kv. m žemės sklypo ( - ) , Kaune, detalusis... 147. Pripažinti negaliojančiu 2001-10-30 Kauno miesto valdybos sprendimą... 148. Prokuroras ieškinyje nurodė, kad Kauno miesto valdyba 2001-10-30 sprendimu... 149. Ieškovas M. Š. papildomame ieškinyje nurodė, kad iš pateiktų dokumentų... 150. Nesutikdama su tokiais ieškovų argumentais Kauno miesto savivaldybė nurodė,... 151. Teismas, spręsdamas dėl aptariamo reikalavimo pagrįstumo, sutinka su... 152. Pripažinti, kad buvo pažeistas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo... 153. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas aptartą ieškovų reikalavimą... 155. 4356, kuriuo išduotas leidimas UAB „Eiginta" įsigyti nuosavybėn 0,455 ha... 156. Šiuos reikalavimus, kuriais prašoma pripažinti neteisėtu 750 kv.m.... 157. Prokuroras ieškinyje teigia, kad 750 kv. m žemės sklypas buvo suformuotas... 158. Ieškovas M. Š. nurodo, kad atsakovo Kauno apskrities viršininko paminėti... 159. Teismas paminėtus ieškovų reikalavimus atmeta kaip nepagrįstus.... 160. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto... 161. Teismas nelaiko, kad parduodant 750 kv.m žemės uždarajai akcinei bendrovei... 162. Nepagrįstu teismas laiko ieškovo M. Š. argumentą, kad atsakovui UAB... 163. Spręsdamas dėl aptariamų reikalavimų, o taip pat ir dėl kitų ieškovo M.... 164. Kad ieškovo M. Š. teisės byloje ginčijamais sandoriais ir aktais nebuvo... 165. Remdamasis visais aukščiau paminėtais motyvais, teismas ieškovų... 166. Taikyti ieškinio senatį, kaip to prašo atsakovas UAB „Eiginta“, teismo... 167. Atmetus ieškinius, ieškovui M. Š. priteisti jo tureėtas bylinėjimosi... 168. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – žemės sklypo ( - ),... 169. Vadovaudamasis CPK 268 ir 270 straipsniais , teismas n u s p r e n d ž i a :... 170. Ieškinius atmesti.... 171. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones - žemės... 172. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos...