Byla 2-277-424/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB Ūkio banko lizingas ieškinį atsakovui J. K. dėl 2859,64 Lt neišpirktos turto dalies, 1477,76 Lt skolos (nesumokėtų įmokų), 221,13 Lt palūkanų, 978,01 Lt delspinigių, 7,88 Lt pašto išlaidų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ir

Nustatė

3Atsakovui ieškovės procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų, nepateikė atsiliepimo į ieškinį be pateisinamų priežasčių, todėl ieškovei prašant priimamas sprendimas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Iš 2009-01-24 išperkamosios nuomos sutarties Nr. 901838995 (toliau – Sutartis) matyti, kad ieškovė įsigijo televizorių SAMSUNG LCD LE40A456C2D (toliau – Nuomojama Prekė), kuris buvo perduotas atsakovui valdymo ir naudojimosi teise pagal 2009-01-24 turto priėmimo-perdavimo aktą (b.l. 6, 7). P. S. atsakovas įsipareigojo per 36 mėnesių turto išpirkimo laikotarpį sumokėti už Nuomojamą prekę jos kainą. Atsakovas sumokėjo ieškovei dalį Nuomojamos prekės kainos, tačiau kitų periodinių įmokų nemokėjo, todėl Sutartis buvo nutraukta (b.l. 10).

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

7Kadangi atsakovas neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su ieškove už išperkamąją nuomą pagal Sutartį, todėl jis įsiskolino ieškovei 2859,64 Lt neišpirktos turto dalies, 1477,76 Lt skolos (nesumokėtų įmokų), 221,13 Lt palūkanų ir 7,88 Lt pašto išlaidų, iš viso 4664,21 Lt sumą. Dėl išdėstyto ieškovės reikalavimas dėl neišpirktos turto dalies, nesumokėtų įmokų, palūkanų ir pašto išlaidų priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo taip pat yra pagrįstas ir šioje dalyje tenkintinas.

9Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

10Sutarties 11.1 punktas nustato, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų, moka ieškovei 0,2 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną, kurie, mokami kas dieną, sudaro net 73 procentus per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme. Dėl išdėstyto konstatuotinas pagrindas delspinigių mažinimui.

11Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

12Minėta, kad pagal Sutarties 11.1 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovei, moka 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 6). Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl mažintini iki 0,02 procento.

13Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku ieškovė patyrė didesnių nuostolių nei 0,02 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška, todėl laikytina, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai, t. y. ieškovei, patirtus nuostolius dėl nesavalaikio prievolės įvykdymo.

14Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį prašomi priteisti 0,2 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 978,01 Lt sumą (b.l. 4). Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,02 procento priteistini, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 97,80 Lt sumą. Dėl išdėstyto ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

16Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, CPK 93 straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, konstatuotina, kad patenkinta 84,12 procento ieškovės reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 139,64 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

17Taip pat iš atsakovo valstybei priteistina 1,88 Lt bylinėjimosi išlaidų (išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu).

18Vadovaudamasis CPK 93, 96, 142 str. str., 262 str. 2 d., 270, 285-288 str. str., teismas

Nutarė

19ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš J. K. 2859,64 Lt neišpirktos turto dalies, 1477,76 Lt skolos (nesumokėtų įmokų), 221,13 Lt palūkanų, 97,80 Lt delspinigių, 7,88 Lt pašto išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4664,21 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2010-12-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ir 139,64 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB Ūkio banko lizingas.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti iš J. K. 1,88 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

23J. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24UAB Ūkio banko lizingas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, vadovaudamasi CPK... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Atsakovui ieškovės procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Iš 2009-01-24 išperkamosios nuomos sutarties Nr. 901838995 (toliau –... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Kadangi atsakovas neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su ieškove už... 8. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 9. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 10. Sutarties 11.1 punktas nustato, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų,... 11. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 12. Minėta, kad pagal Sutarties 11.1 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs... 13. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku... 14. Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys pagrįstas ir tenkintinas... 16. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, CPK 93 straipsnyje nurodytos išlaidos... 17. Taip pat iš atsakovo valstybei priteistina 1,88 Lt bylinėjimosi išlaidų... 18. Vadovaudamasis CPK 93, 96, 142 str. str., 262 str. 2 d., 270, 285-288 str.... 19. ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš J. K. 2859,64 Lt neišpirktos turto dalies, 1477,76 Lt skolos... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš J. K. 1,88 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 23. J. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. UAB Ūkio banko lizingas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...