Byla 2A-685/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Titano ranga“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimo, kuriuo patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „YIT Technika“ ieškinys, priimto civilinėje byloje Nr. 2-493-368/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „YIT Technika“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Titano ranga“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui restruktūrizuojamai B. individualiai firmai „Boresta“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 108 492,67 Lt skolą ir 6 proc. procesines palūkanas. Dublike atsisakė 6 759,87 Lt reikalavimo ir prašė priteisti iš atsakovo 101 732,80 Lt skolą ir 6 proc. procesines palūkanas. Ieškinio reikalavimus kildino iš 2009 m. kovo 5 d. atsakovo UAB „Titano ranga“ (generalinio rangovo) su trečiuoju asmeniu – B. IF „Boresta“ statybos rangos sutarties, kuria, B. IF „Boresta“ įsipareigojo atlikti rangos (rekonstrukcijos) darbus ( - ) ir iš ieškovas UAB „Titano ranga“ (generalinio rangovo) ir B. IF „Boresta“ 2009 m. rugpjūčio 20 d. papildomo susitarimo Nr. 9, kuriuo atsakovas įsipareigojo mokėti tiesiogiai ieškovui – subrangovui UAB „YIT Technika” pagal rangovo B. IF „Boresta“ išrašytas sąskaitas faktūras.

4Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino pilnai -priteisė ieškovui iš atsakovo 101 732,80 Lt skolą, 2 500 Lt už advokato darbą, 3 035 Lt žyminio mokesčio, 6 proc. procesines palūkanas nuo 2010 m. lapkričio 16 d. iki teismo sprendimo įvykdymo ir valstybei 65,09 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

5Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Titano ranga“ prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimą, priimti ieškovo atsisakymą nuo 6 759,878 Lt ieškinio reikalavimo dalies ir šią civilinės bylos dalį nutraukti; ieškovo reikalavimus dėl 101 732,80 Lt skolos ir 6 proc. procesinių palūkanų priteisimo atmesti; iš naujo paskirstyti bylinėjimosi išlaidas.

6Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi nutarė procesinį sprendimą byloje priimti ir paskelbti 2012 m. gruodžio 13 d.

72012 m. gruodžio 11 d. apeliantas teismui pateikė prašymą atidėti nutarties paskelbimą, nes šalys tariasi dėl taikos sutarties šioje byloje sudarymo.

8Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi bylos nagrinėjimą iš esmės apeliacine tvarka atnaujino.

92011 m. balandžio 14 d. teisme gautas apelianto UAB „Titano ranga“ prašymas patvirtinti 2013 m. sausio 9 d. šalių sudarytą taikos sutartį.

10Taikos sutartis tvirtintina, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina.

11Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidų pagalba, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė atsižvelgiant į įstatymo nustatytas ribas laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

12Nagrinėjamu atveju, taikos sutartimi ieškovas atsisako savo reikalavimo, o atsakovas įsipareigoja nustatyta tvarka sumokėti ieškovui 55 000 Lt skolą, o ieškovas įsipareigoja perleisti atsakovui 55 000 Lt dalį savo turimo reikalavimo į restruktūrizuojamą B. individualią firmą „Boresta“, šalims kartu su šia taikos sutartimi pasirašant atskirą reikalavimo perleidimo sutartį. Bet kokius iš taikos sutarties kylančius mokesčius, jei tokių atsirastų, įsipareigoja apmokėti atsakovas. Šalys susitarė, kad tinkamai įvykdžius taikos sutartį, neturės ir ateityje viena kitai nereikš jokių pretenzijų dėl šioje byloje kilusio ginčo ir šalys laikys, kad jų tarpusavio prievolės pagal šalių sudarytą 2009 m. rugpjūčio 20 d. Papildomą susitarimą Nr. 9 prie 2009 m. kovo 5 d. Rangos sutarties Nr. 15/09-S yra įvykdytos visiškai ir tinkamai, ir dėl to nereikš viena kitai jokių pretenzijų. Šalys patvirtina, kad joms žinomos taikos sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje, teismo patvirtintos taikos sutarties res judicata galią. Šalys taip pat susitarė, kad visos jų patirtos išlaidos susijusios su šios sutarties sudarymu ir bylinėjimosi išlaidos (išlaidos advokatams, ekspertams ar bet kokios kitos išlaidos) lieka jas patyrusiai šaliai, o išlaidas valstybei atlygins atsakovas (3 t., 140-141 b. l.).

13Pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka šalių valią taikiai išspręsti teisminį ginčą. Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir/ar viešajam interesui, todėl taikos sutartis tvirtintina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d.). Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios galėtų būti kliūtimi tvirtinti šalių valią atitinkančią taikos sutartį.

14Ieškovui ir atsakovui taikiai užbaigus apeliacine tvarka nagrinėjamą ginčą ir teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

15Pirmosios instancijos teisme buvo patirtos 65,09 Lt su procesinių dokumentų įteikimu susijusios bylinėjimosi išlaidos (1 t.,129 b. l.), kurios pagal šalių susitarimą priteistinos valstybei iš atsakovo. Apeliacinės instancijos teisme tokių išlaidų nebuvo.

16Ieškinys buvo apmokėtas 3 170 Lt žyminiu mokesčiu (1 t., 6 b. l.). Šalys neprašo grąžinti šio žyminio mokesčio, tačiau pagal CPK 87 straipsnio 5 dalį, teismas gali savo iniciatyva jį grąžinti, todėl ieškovui grąžinama 75 proc. (2 377,50 Lt) žyminio mokesčio (87 str. 2 d.).

17Apeliacinis skundas buvo apmokėtas 3 035 Lt (3 t., 41 b. l.) žyminiu mokesčiu, todėl atsakovui grąžinama 75 proc. (2276,25 Lt) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, nes taikos sutartis sudaryta pradėjus nagrinėti bylą apeliacinio proceso tvarka.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 ir 5 dalimis, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

19Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-493-368/2011.

20Patvirtinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „YIT Technika“ (į. k. 211495540, buveinės adresas Naugarduko g. 102, Vilnius) ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Titano ranga“ (į. k. 144558926, buveinės adresas Žalgirio g. 8, Šiauliai), 2013 m. sausio 9 d. sudarytą taikos sutartį, kuria šalys abipusių nuolaidų būdu susitarė teisminį ginčą dėl skolos ir procesinių palūkanų užbaigti taikiai šiomis sąlygomis:

211. Ieškovas atsisako nuo byloje pareikštų savo reikalavimų.

222. Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 55 000 LTL (penkiasdešimt penkis tūkstančius litų). Atsakovas ne vėliau kaip per dvi savaites po šią taikos sutartį patvirtinančios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos įsipareigoja atlikti pirmąjį 5 000 Lt (penkių tūkstančių litų) mokėjimą ir visą sumą sumokėti lygiomis dalimis per vienuolika mėnesių.

233. Ieškovas įsipareigoja perleisti atsakovui dalį savo turimo reikalavimo į restruktūrizuojamą B. individualią firmą „Boresta“ ( - ) bendrai 55 000 Lt (penkiasdešimt penkių tūkstančių litų) sumai, šalims kartu su šia taikos sutartimi pasirašant atskirą reikalavimo perleidimo sutartį.

244. Bet kokius iš šios taikos sutarties kylančius mokesčius, jei tokių atsirastų, moka atsakovas.

255. Šalys, tinkamai įvykdžius šią taikos sutartį, neturės ir ateityje viena kitai nereikš jokių pretenzijų dėl Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjamoje byloje 2A-685/2012 kilusio ginčo bei šalys laikys, kad jų tarpusavio prievolės pagal šalių sudarytą 2009 m. rugpjūčio 20 d. Papildomą susitarimą Nr. 9 prie 2009 m. kovo 5 d. Rangos sutarties Nr. 15/09-S yra įvykdytos visiškai ir tinkamai, ir dėl to nereikš viena kitai jokių pretenzijų.

266. Šalys yra susipažinusios su CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu bei 294 straipsnio 2 dalimi ir supranta, kad teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

277. Šalys patvirtina, kad šią sutartį sudaro laisva valia ir niekieno neverčiamos, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais ir siekdamos taikiai abipusių nuolaidų būdu išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Visos šios sutarties sąlygos yra priimtos abipusių derybų būdu ir visos iki šios sutarties sudarymo dienos tarp šalių vykusios derybos buvo sąžiningos, šalims nebuvo daroma jokio ekonominio spaudimo, jokių grasinimų ar kitokios neleistinos įtakos, kuriai esant sutartis nebūtų buvusi sudaryta. Visas šios sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka jų tikrąją valią.

288. Šalys susitaria, kad visos jų patirtos išlaidos susijusios su šios sutarties sudarymu, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos (išlaidos advokatams, ekspertams ar bet kokios kitos išlaidos) lieka jas patyrusiai šaliai ir nė viena iš šalių kitai šaliai jų nekompensuoja. Bet kokias išlaidas valstybės biudžetui įsipareigoja atlyginti atsakovas.

29Civilinę bylą Nr. 2A-72/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „YIT Technika“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Titano ranga“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui restruktūrizuojamai B. individualiai firmai „Boresta“ nutraukti.

30Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Titano ranga“ 65,09 Lt (šiašiasdešimt penkis litus 9 cnt.) su procesinių dokumentų įteikimu susijusių išlaidų.

31Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Yit Technika“ 2010 m. lapkričio 9 d. mokėjimo nurodymu Nr. 38 Swedbank AB sumokėtą 2 377,50 Lt žyminio mokesčio dalį už ieškinį.

32Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Titano ranga“ advokatų kontoros „Bernotas ir Dominas Glimstedt“ 2011 m. birželio 2 d. mokėjimo nurodymu Nr. 4606 AB SEB bankui sumokėtą už atsakovą 2 276,25 Lt (du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt šešis litus 25 cnt.) žyminio mokesčio dalį už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 108 492,67 Lt skolą ir 6... 4. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. sprendimu ieškovo... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Titano ranga“ prašė panaikinti... 6. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 26 d.... 7. 2012 m. gruodžio 11 d. apeliantas teismui pateikė prašymą atidėti... 8. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2012 m. gruodžio 13 d.... 9. 2011 m. balandžio 14 d. teisme gautas apelianto UAB „Titano ranga“... 10. Taikos sutartis tvirtintina, skundžiamas pirmosios instancijos teismo... 11. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę baigti bylą taikos... 12. Nagrinėjamu atveju, taikos sutartimi ieškovas atsisako savo reikalavimo, o... 13. Pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka šalių valią taikiai išspręsti... 14. Ieškovui ir atsakovui taikiai užbaigus apeliacine tvarka nagrinėjamą... 15. Pirmosios instancijos teisme buvo patirtos 65,09 Lt su procesinių dokumentų... 16. Ieškinys buvo apmokėtas 3 170 Lt žyminiu mokesčiu (1 t., 6 b. l.). Šalys... 17. Apeliacinis skundas buvo apmokėtas 3 035 Lt (3 t., 41 b. l.) žyminiu... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 19. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. sprendimą,... 20. Patvirtinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „YIT Technika“ (į. k.... 21. 1. Ieškovas atsisako nuo byloje pareikštų savo reikalavimų.... 22. 2. Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 55 000 LTL (penkiasdešimt... 23. 3. Ieškovas įsipareigoja perleisti atsakovui dalį savo turimo reikalavimo į... 24. 4. Bet kokius iš šios taikos sutarties kylančius mokesčius, jei tokių... 25. 5. Šalys, tinkamai įvykdžius šią taikos sutartį, neturės ir ateityje... 26. 6. Šalys yra susipažinusios su CPK 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3... 27. 7. Šalys patvirtina, kad šią sutartį sudaro laisva valia ir niekieno... 28. 8. Šalys susitaria, kad visos jų patirtos išlaidos susijusios su šios... 29. Civilinę bylą Nr. 2A-72/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 30. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Titano... 31. Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Yit Technika“ 2010 m.... 32. Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Titano ranga“ advokatų...