Byla e2-12124-880/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Strolita“ ieškinį atsakovui UAB „Kazand“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį dėl 1200 Eur skolos, 8 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo. Ieškovas nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo susiklostę tarptautinio krovinių pervežimo santykiai, pagal kuriuos ieškovas buvo vežėjas, įsipareigojantis teikti krovinių gabenimo paslaugas, priimti prekes, gabenti ir pristatyti prekes į paskirties vietą, o atsakovas buvo minėtų paslaugų užsakovas, kuris įsipareigojo už šias paslaugas vežėjui sumokėti pagal išrašytą ir pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą. Ieškovas kaip vežėjas visus savo prisiimtus įsipareigojimus įvykdė tinkamai, t. y. įvykdė prekių pervežimą - priėmė ir nugabeno krovinį į reikiamą vietą ir tai padarė tinkamu laiku. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė, t. y. neįvykdė savo kaip užsakovo prievolės visiškai atsiskaityti su ieškovu kaip vežėju už jo suteiktas paslaugas per numatytą atsiskaitymo terminą, dėl ko pažeidė prievolę ir neatsiskaitydamas iki šiol - veikia nesąžiningai ieškovo turtinių interesų atžvilgiu.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka per Elektroninių paslaugų portalą (įteikta 2018 m. spalio 2 d.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas.

7Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių be pateisinamų priežasčių procese elgiantis pasyviai, kitos šalies prašymu teismas priima sprendimą už akių byloje pateiktų įrodymų pagrindu. Sprendimo už akių instituto tikslas – išplėsti asmenų subjektinių teisių teisminės gynybos ir dispozityvumo principo ribas, taip pat užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis bei nustatyti šalies pasyvaus elgesio civiliniame procese padarinius. Tuo siekiama skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, laiku ir rūpestingai pateikti savo poziciją teismui, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, nevilkinti proceso. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos įtvirtintos civilinio proceso kodekso 285 straipsnyje. Minėtas straipsnis numato, kas sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais. CPK 142 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad teismas turi teisę priimti sprendimą už akių ir tuo atveju, jeigu, esant ieškovo prašymui, atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį. Taigi sprendimas už akių gali būti priimtas, kai, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, šalis nevykdo procesinės pareigos rūpintis proceso skatinimu arba piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdama nepagrįstai užtęsti (vilkinti) bylos nagrinėjimą.

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas sudarė užsakymą-sutartį Nr. ( - ), kuriuo ieškovas įsipareigojo pervežti atsakovo krovinį iš Vokietijos į Lietuvą, o atsakovas įsipareigojo sumokėti 1200 Eur pervežimo kainą. Iš CMR tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščio matyti, kad ieškovas pristatė atsakovo krovinį tinkamai. Pervežęs krovinį ieškovas 2018 m. balandžio 17 d. atsakovui išrašė sąskaitą faktūrą ( - ), kurią atsakovas turėjo apmokėti per 45 kalendorines dienas po sąskaitos faktūros ir dviejų CMR originalų gavimo. Atsakovas sąskaitos faktūros nėra apmokėjęs iki šiol.

10CK 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal prievolės esmę, skolininkas privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 straipsnis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.200 straipsnis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai ir sąžiningai – sutartais terminais pervežė atsakovo krovinį. Atsakovas laiku neatsiskaitydamas už jam suteiktas paslaugas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė. Atsakovas neginčijo atliktų paslaugų kokybės, terminų ir pan. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ieškovo naudai iš atsakovo priteistina reikalaujama 1200 Eur suma.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas yra specialus įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį, nustatant palūkanas už pavėluotus mokėjimus, atliekamus pagal komercinius sandorius. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad komercinė sutartis – ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sutartis, pagal kurią už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai. Remiantis šia nuostata, tarp šalių buvo sudarytas komercinis sandoris. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotojų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Europos centrinio banko viešais duomenimis, vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma sudaro 0 %. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 8,00 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2018 m. rugsėjo 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12CPK 93 straipsnio 1 dalis nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 27 Eur žyminis mokestis ir 314,60 Eur išlaidas teisinei pagalbai mokėti, iš viso 341,60 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovo UAB „Strolita“, į. k. 304477137, naudai iš atsakovo UAB „Kazand“, į. k. 302323763, 1200 Eur skolos, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-09-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 341,60 Eur bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus regiono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai