Byla e2A-356-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų E. Z. ir I. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015m. rugsėjo 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2356-653/2015 pagal ieškovo J. S. ieškinį atsakovams E. Z., I. Z., uždarajai akcinei bendrovei „BALTJUMA“, dalyvaujant tretiesiems asmenims AIG Europe Limited, Vilniaus miesto 21-ojo notaro biuro notarei V. Š., dėl be pagrindo įgytų lėšų gražinimo bei ieškovų E. Z. ir I. Z. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „BALTJUMA“, J. S. dėl reikalavimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas J. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams E. Z., I. Z., UAB „BALTJUMA“, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų E. Z. ir I. Z. 400 000 Lt (115 848 Eur) ir 100 000 Lt palūkanų (28 962,00 Eur), priteisti subsidiariai iš atsakovo UAB „BALTJUMA“ 400 000 Lt (115 848 Eur) ir 100 000 Lt (28 962 Eur) palūkanų, 5 proc. metinių procesinių palūkanų (civilinė byla Nr. 2-4484-653/2014).

5Ieškovas nurodė, kad atsakovai 2008 m. sausio 31 d. sudarė susitarimą Nr. VŠ-219, kurio 3.3 p. šalys susitarė iki 2008 m. liepos 31 d. sudaryti pagrindinę mainų sutartį. Pagrindine sutartimi šalys ketino išmainyti E. Z., I. Z. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą į atsakovui UAB „BALTJUMA“ priklausantį nekilnojamąjį turtą. Šalys 2008 m. sausio 31 d. susitarime nurodė, jog mainų sutarties sudarymo užtikrinimui UAB „BALTJUMA“ sumokėjo E. Z. 270 000 Lt ir dar 100 000 Lt perves į E. Z. sąskaitą susitarimo pasirašymo dieną (Susitarimo 3.5. p.). Iki 2008 m. liepos 31 d. pagrindinė mainų sutartis nebuvo sudaryta.

6Ieškovas pažymėjo, jog 2008 m. rugpjūčio 22 d. atsakovai ir ieškovas pasirašė susitarimą Nr. VŠ-3159, kuriuo pakeitė 2008 m. sausio 31 d. susitarimo sąlygas - E. Z. ir I. Z. įsipareigojo sudaryti mainų sutartį su J. S., mainant atsakovams priklausantį turtą į butą, priklausantį J. S.. Šalys įsipareigojo pagrindinę mainų sutartį sudaryti iki 2008 m. spalio 31 d. (Susitarimo 1.4 p.), taip pat šalys susitarė, kad 400 000 Lt, sumokėti UAB „BALTJUMA“ pagal 2008 m. sausio 31 d. susitarimą, įskaitomi kaip ieškovo sumokėtas avansas pagal šį susitarimą (Susitarimo 1.2. p.). Nesudarius pagrindinės sutarties, 2008 m. spalio 31 d. šalims prievolė ją sudaryti pasibaigė.

7Ieškovo teigimu, pagal preliminarią sutartį atsakovams I. Z. ir E. Z. sumokėta suma buvo sumokėta avansu, todėl atsakovams atsirado pareiga avansą grąžinti. Ieškovas 2014 m. kovo 19 d. išsiuntė atsakovams 2014 m. kovo 7 d. pretenziją grąžinti be pagrindo įgytą turtą, kuri atsakovams įteikta 2014 m. kovo 24 d., tačiau atsakovai atsakymo į pretenziją nepateikė.

8Ieškovas pažymėjo, jog atsakovas UAB „BALTJUMA“ garantavo ieškovui, kad atsakovai įvykdys prievolę, todėl laikė šią įmonę subsidiariai atsakinga dėl visos ieškovui negrąžintos sumos.

9Ieškovas taip pat prašė už laikotarpį, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie nepagrįstą pinigų gavimą, priteisti 5 proc. metinės palūkanas (CK 6.240 str. 1 d.) nuo 2009 m. balandžio 30 d. iki 2014 m. balandžio 30 d., t. y. 100 000 Lt.

10Atsakovai I. Z. ir E. Z. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovų teigimu, ieškovas neturėjo reikalavimo teisės reikšti reikalavimo atsakovams, kadangi 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimas nepatvirtino ieškovo reikalavimo teisės, nes jame nėra nurodyta apie reikalavimo teisės perleidimą, o kalbama tik apie avanso įskaitymą. Atsakovai pažymėjo, jog nurodytą sumą, esant reikalavimui, atsakovai turėtų perduoti UAB „BALTJUMA“, bet ne ieškovui. Šios sumos grąžinimas bet kokiam kitam asmeniui galėtų pažeisti UAB „BALTJUMA“ kreditorių interesus, todėl galėtų būti pripažintas neteisėtu, o atsakovams dėl to galėtų kilti civilinė atsakomybė.

11Atsakovai pažymėjo, jog atsakovė UAB „BALTJUMA“ yra sumokėjusi atsakovams 130 000 Lt už turtą, tačiau minėta bendrovė atsakovams reikalavimų nereiškė. UAB „BALTJUMA“ ir ieškovas neperdavė atsakovams 270 000 Lt sumos. Šią aplinkybę ieškovas žinojo, kadangi jis buvo UAB „BALTJUMA“ vadovu ir pats prašė susitarime nurodyti didesnę turto kainą. Atsakovų teigimu, ieškovas, neatskleisdamas savo tikrųjų ketinimų, suklaidino atsakovus. Šios aplinkybės yra žinomos ir agentei I. D., kuri dalyvavo pasirašant 2008 m. sausio 31 d. ir 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimus.

12Atsakovai laikė ieškovo reikalavimą dėl 100 000 Lt palūkanų nepagrįstu, kadangi pagrindinė mainų sutartis nebuvo sudaryta dėl ieškovo kaltės, t. y. ieškovui negavus finansavimo iš banko turto įsigijimui. Atsakovai pažymėjo, jog iš pradžių savo įsipareigojimus pažeidė UAB „BALTJUMA“, nes per nustatytą terminą nesudarė pagrindinės mainų sutarties ir nesumokėjo atsakovams priemokos, vėliau savo įsipareigojimus pažeidė ieškovas, nesudaręs pagrindinės sutarties per papildomai nustatytą terminą.

13Ieškovai E. Z., I. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „BALTJUMA“, J. S., prašydami pripažinti, kad atsakovė UAB „BALTJUMA“ ieškovams neperdavė 270 000 Lt arba 78 197,40 Eur grynaisiais pinigais pagal 2008 m. sausio 31 d. susitarimą Nr. VŠ-219, pripažinti 2008 m. sausio 31 d. susitarimo Nr. VŠ-219, sudaryto tarp I. Z., E. Z., L. Z. ir UAB „BALTJUMA“ 3.5 punktą dalyje, kurioje nurodyta, kad „UAB „BALTJUMA“ atstovas J. S. iki šios sutarties pasirašymo E. Z. sumokėjo 270 000 Lt (du šimtus septyniasdešimt tūkstančių litų) arba 78 197,40 EUR (septyniasdešimt aštuonis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt septynis eurus ir 40 ct) grynaisiais pinigais“ negaliojančiu nuo sudarymo momento, pripažinti 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo Nr. VŠ-3169, sudaryto tarp I. Z., E. Z., L. Z., UAB „BALTJUMA“ ir J. S., 1.2 punktą dalyje, kurioje nurodyta, kad „400 000 Lt, sumokėtų UAB „BALTJUMA“, kuriai atstovauja J. S., pagal ankstesnį susitarimą, patvirtintą Vilniaus m. 21-ame notaro biure 2008-01-31, reg. Nr. VŠ-219, užskaitomi kaip J. S. (kaip fizinio asmens) atlikta įmoka pagal šį susitarimą“, negaliojančiu nuo sudarymo momento (civilinė byla Nr. 2-5755-823/2014).

14Ieškovai nurodė, kad nuo 2004 m. gyvena Jungtinėje Karalystėje, neužsiima ūkine-komercine veikla, susijusia su nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu. Norėdami parduoti turtą, ieškovai kreipėsi į nekilnojamo turto agentę I. D., su kuria 2006 m. gruodžio 8 d. sudarė atstovavimo parduodant nekilnojamą turtą sutartį. I. D. surado potencialų pirkėją – J. S., kuris pasiūlė ieškovams sudaryti mainų sutartį su priemoka, nurodė, kad mainų sutartį sudarys UAB „BALTJUMA“, kurios vadovu buvo J. S.. J. S. paprašė padidinti turto kainą 270 000 Lt suma. Ieškovai, neturėdami patirties parduodant nekilnojamąjį turtą, nesuprato, kad toks J. S. prašymas yra nesąžiningas ir neteisėtas, todėl sutiko pasirašyti preliminarią mainų sutartį.

15Ieškovai 2008 m. sausio 31 d. notarų biure pasirašė J. S. pateiktą dokumentą, tariamai patvirtinantį 270 000 Lt sumos gavimą. J. S. per klaidą pateikė kasos pajamų orderį, o ne 2008 m. sausio 31 d. kasos išlaidų orderį, kurio neoriginalią kopiją pateikė į bylą. Ieškovų teigimu, J. S. į bylą pateiktas 2008 m. sausio 31 d. kasos išlaidų orderis yra suklastotas, nes jame pasirašė ne E. Z.. Ieškovai pažymėjo, jog J. S. nepateikus šio dokumento originalo, dokumentas nelaikytinas įrodymu.

16Ieškovai nurodė, jog šalims pasirašius 2008 m. sausio 31 d. susitarimą, UAB „BALTJUMA“ banko pavedimu sumokėjo E. Z. 100 000 Lt avansą, tačiau 270 000 Lt sumos ieškovams niekuomet neperdavė. Šią aplinkybę patvirtina išrašai iš ieškovų atsikaitomųjų sąskaitų, kuriuose nėra duomenų apie 270 000 Lt sumos gavimą.

17Ieškovai pažymėjo, jog privatus juridinis asmuo negali neatlygintinai perleisti reikalavimo teisės kitiems asmenims, toks reikalavimo perleidimo susitarimas turtėtų būti pripažintas neteisėtu. Be to, jeigu J. S. būtų perėmęs reikalavimo teisę į 400 000 Lt sumą, tai būtų pripažįstama J. S. pajamomis, už kurias jis turėtų sumokėti gyventojo pajamų mokestį.

18Ieškovai nurodė, jog 2014 m. kovo 24 d. ieškovų sūnus A. Z. gavo J. S. 2014 m. kovo 7 d. reikalavimą grąžinti be pagrindo įgytą turtą. 2014 m. kovo 28 d. susitikime A. Z. pasiūlius taikiai išspręsti ginčą J. S. nesutiko, todėl ieškovai suprato, kad J. S. nusprendė piktnaudžiauti teise ir siekia nepagrįstai praturtėti.

19Ieškovų teigimu, nustačius, kad UAB „BALTJUMA“ ieškovams neperdavė nurodytos sumos, pripažintina, kad toks susitarimas prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei ir sudarytas tik dėl akių, todėl yra negaliojantis. Pažymėjo, jog atsakovė UAB „BALTJUMA“ yra pelno siekiantis juridinis asmuo, todėl laikytina stipresniąja šalimi santykiuose su ieškovais fiziniais asmenimis. Susitarimų tekstai notarų biure buvo parengti J. S. prašymu ir ieškovams iš anksto susipažinti nebuvo siunčiami, todėl laikė, kad visi susitarimuose esantys neaiškumui turi būti aiškinami jas priėmusios šalies, t.y. ieškovų naudai.

20Atsakovas J. S. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog visos UAB „BALTJUMA“ teisės ir pareigos, susijusios su sumokėtu 400 000 Lt. avansu, įskaitant teisę reikalauti jį grąžinti, yra perduotos J. S.. Be to, apie reikalavimo perleidimą ieškovai buvo informuoti ir jie su tokiu reikalavimo perleidimu sutiko raštu. Dėl to atsakovas laikė, jog įvyko šalių pasikeitimas prievolėje, kylančioje iš pirminio 2008 m. sausio 31 d. susitarimo.

21Atsakovas pažymėjo, jog Civilinio kodekso normos nenumato imperatyvaus draudimo privačiam juridiniam asmeniui neatlygintinai perleisti reikalavimo teisę kitiems asmenims (CK 6.102 str.), ieškovai nėra bendrovės dalyviai, kreditoriai, ir nepatenka į subjektų, galinčių turėti teisę ginčyti bendrovės sudarytus sandorius, net jei būtų tam koks nors teisėtas pagrindas. Be to, reikalavimo perleidimas nebuvo neatlygintinis.

22Atsakovas ieškovų teiginius, kad jie negavo 270 000 Lt avanso laikė nepagrįstais, kadangi ieškovai pasirašė rašytinius dokumentus, kuriuose aiškiai yra užfiksuotas atsiskaitymo (pinigų perdavimo) faktas, t. y. UAB „BALTJUMA“ 2008 m. sausio 31 d. kasos išlaidų orderiu Nr.453 patvirtinamas faktinis 270 000 Lt sumos išdavimas gavėjui E. Z.. Atsakovas pažymėjo, jog kasos išlaidų orderis savo esme ir paskirtimi yra pirminis įrodymas, patvirtinantis pinigų išmokėjimą iš įmonės kasos. Be to, ieškovų 270 000 Lt sumos grynais pinigais faktinį gavimą įrodo notariškai patvirtintas 2008 m. sausio 31 d. susitarimas (Susitarimo 3.5 p.), visos 400 000 Lt avanso sumos (apimančios tiek pavedimais sumokėtus ne ginčo 130 000 Lt., tiek ginčo 270 000 Lt.) gavimą ieškovai dar kartą raštu patvirtino 2008 m. rugpjūčio 22 d. notariškai patvirtintu susitarimu (Susitarimo 1.2 p.).

23Trečiasis asmuo notarė V. Š. atsiliepimu prašė ieškovų ieškinį atmesti. Nurodė, jog tvirtindama 2008 m. sausio 31 d. susitarimą rėmėsi aiškiai išreikšta sandorio dalyvių valia: sandorio šalys perskaitė susitarimo tekstą ir patvirtino, jog rašytinis susitarimo tekstas atitinka jų valią. Ieškovas E. Z., prieš pasirašydamas šį susitarimą, pareiškė, kad 270 000 Lt gavo grynais pinigais iš UAB „BALTJUMA“ atstovo J. S., kaip mainų sutarties sudarymo užtikrinimą. Pažymėjo, jog šalims išaiškinošio notarinio susitarimo prasmę ir pasekmes, CK 6.165 str. reglamentavimą dėl preliminarių susitarimų. Pasirašant 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimą ieškovas E. Z. išreiškė valią, kad iš UAB „BALTJUMA“ yra gavęs 400 000 Lt ir sutiko su šių įmokų užskaitymu fiziniam asmeniui J. S..

24Trečiasis asmuo AIG Europe Limited atsiliepimu prašo ieškovo J. S. ieškinį spręsti teismo nuožiūra, atmesti ieškovų E. Z. ir I. Z. ieškinį.

25Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartimi nutarė sujungti civilines bylas, civilinę bylą Nr. 2-5755-823/2014 prijungiant prie civilinės bylos Nr. 2-2356-653/2015 (ankstesnis civilinės bylos Nr. 2-4484-653/2014).

26II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

27Vilniaus apygardos teismas 2015m. rugsėjo 16 d. sprendimu nusprendė J. S. ieškinį tenkinti iš dalies, E. Z., I. Z. ieškinį atmesti, priteisti solidariai iš atsakovų E. Z. ir I. Z. ieškovo J. S. naudai 115 848 Eur ir 587 Eur palūkanų, taip pat 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 116 435 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitoje dalyje ieškinį atmesti, priteisti iš atsakovų E. Z. ir I. Z. lygiomis dalimis 11,18 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

28Teismas nustatė, jog ieškovas reikalauja grąžinti jam sumokėtas lėšas, kaip be pagrindo sumokėtą avansą. Tarp šalių ginčas kilo dėl atsakovams sumokėtos pinigų sumos dydžio, šio mokėjimo paskirties bei ieškovo reikalavimo teisės buvimo, taip pat dėl byloje esančio kasos išlaidų orderio įrodomosios reikšmės.

29Teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo teisės, pažymėjo, jog svarbu nustatyti, kokiu tikslu šalys sudarė 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimą, pakeičiantį ankstesnio susitarimo tam tikras sąlygas (2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1 p., 2 p.). Teismas, įvertinęs minėtą susitarimą, nustatė, jog pagal ankstesnį susitarimą iki nustatyto termino pagrindinė sutartis sudaryta nebuvo, tačiau šalys susitarė tęsti sutartinius santykius, pakeičiant sutarties šalį, t.y. sudaryti pagrindinę mainų sutartį ne su UAB „BALTJUMA“, o su ieškovu, kuris įsipareigojo išmainyti atsakovų turtą į jam priklausantį asmeninės nuosavybės teise butą (2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1.1 p.). Šalys taip pat susitarė, kad 400 000 Lt, sumokėtų atsakovams UAB „BALTJUMA“ pagal ankstesnį susitarimą, užskaitomi kaip J. S. (kaip fizinio asmens) atliktą įmoką pagal šį susitarimą.

30Teismas pažymėjo, jog teismo posėdyje duoti atsakovo E. Z. paaiškinimai patvirtina, jog jis suprato, kad tokiu būdu keičiasi sutarties šalis. Dėl to teismas darė išvadą, jog atsakovai aiškiai išreiškė valią ateityje sutartį sudaryti ne su UAB „BALTJUMA“, o su J. S.. Teismas nurodė, jog atsakovų gautą piniginę įmoką sumokėjo UAB „BALTJUMA“, kuri pasišalino iš sutartinių santykių su atsakovais, todėl šalys, tame tarpe ir UAB „BALTJUMA“, taip pat aptarė ir naujos sutarties šalies įvykdytų prievolių apimtį, t. y. susitarė, kad ši įmoka užskaitoma kaip atlikta J. S. pagal šį susitarimą. Teismas pažymėjo, jog priešingu atveju atsakovams tektų grąžinti gautus pinigus UAB „BALTJUMA“, o ieškovui – sumokėti tą pačią sumą atsakovams. Teismas nurodė, kad susitarimo šalys susitarė, jog sumokėtos lėšos yra ieškovo, kuris ateityje įsipareigojo sudaryti pagrindinę sutartį, įmoka. Tuo tarpu, trečiojo asmens UAB „BALTJUMA“ prievolės atsakovams pasibaigė ir bendrovei teisių į minėtą įmoką susitarime nenumatyta.

31Teismas nurodė, jog J. S. ir UAB „BALTJUMA“ prieštaravimų dėl to, kad visos teisės ir pareigos, susijusios su įmoka, buvo perleistos ieškovui, nepareiškė. Teismas nustatė, jog liudytojo F. V. (buvęs UAB „BALTJUMA“ buhalteris) parodymai, jog ieškovas įnešdavo į įmonę pinigines sumas, kaip paskolas, bei ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai (t. 3, b. l. 11-22) patvirtino, jog ieškovas ir UAB „BALTJUMA“ galėjo turėti tarpusavio turtinių prievolių. Teismas nenustatė sandorio akivaizdžiai negaliojimo pagrindų, dėl kurių būtų pagrindas teismui spręsti šį klausimą ex officio.

32Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti E. Z., I. Z. ieškinio dalyje dėl 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo Nr. VŠ-3169 1.2 punkto nuginčijimo.

33Teismas pažymėjo, jog bylos duomenys patvirtina, jog minėto susitarimo 1.2 punktas buvo įrašytas pačių susitarimo šalių iniciatyva, atsakovas šį punktą suprato kaip šalies pasikeitimą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog J. S. ir UAB „BALTJUMA“ tarpusavio teisiniai santykiai neturėjo įtakos atsakovų teisėms ir pareigoms, į aptartus šalių susitarimus dėl šalies pasikeitimo ir įmokos užskaitymo, sprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas J. S. neturi reikalavimo teisės.

34Teismas nustatė, jog šalys nenustatė baudinių sankcijų, be to, šalys susitarė dėl likusios pinigų sumos (Susitarimo 3.7 p.), todėl teismas sprendė, jog mokėjimas pagal šią sutartį atliko ne netesybų, bet avanso už būsimą sutartį funkciją. Bylos duomenys patvirtina, jog sudarant susitarimą, šalys 3.5 p. neturėjo ketinimų susitarti ir nesusitarė nei dėl netesybų, nei dėl kitų prievolės užtikrinimo būdų. Teismas pažymėjo, jog iki teisminio ginčo atsakovai nei pranešė ieškovui apie atliktą įskaitymą (CK 6.130 str. 1 d., 6.131 str. 2 d.), nei reikalavo sumokėti baudą, tuo tarpu, įskaityti teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama (CK 6.134 str. 1 d. 1 p.).

35Teismas nurodė, jog aplinkybę dėl 270 000 Lt grynųjų pinigų perdavimo atsakovams turėjo įrodyti ieškovas. Teismas nustatė, jog šią aplinkybę ieškovas grindė 2008 m. sausio 31 d. susitarimo 3.5 p., 3.6 p., 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1.2 p., kasos išlaidų orderiu, liudytojo F. V. parodymais, jog tuo metu UAB „BALTJUMA“ kasoje buvo apie 300 000 Lt ir įmonės vadovas J. S. teigė, jog reikės mokėti pagal preliminarią sutartį; notarės paaiškinimais, jog prieš pasirašant susitarimą atsakovas patvirtino 270 000 Lt gavimo grynais faktą (t. 3, b. l. 68).

36Teismas pažymėjo, kad atsakovas teismo posėdyje pripažino, jog pasirašytą susitarimų tekstą perskaitė, suprato jo esmę, notarė jam išvertę tekstą į rusų kalbą, todėl teismas sprendė, jog atsakovas neįrodė, jog buvo suklaidintas, jog nesuprato susitarimų sąlygos apie pinigų gavimą.

37Teismas nurodė, jog atsakovas neigia realiai gavęs 270 000 Lt sumą. Atsakovas šią aplinkybę grindė atsiskaitomosios sąskaitos išrašais, tačiau ieškovas teigė ir atsakovas susitarimuose patvirtino, jog šią sumą jis gavo ne per banką, o grynais pinigais, todėl teismas darė išvadą, jog sąskaitos išrašai neįrodo bylai reikšmingų aplinkybių. Teismas, atsakovo argumentus, jog atsakovai negalėjo išsivežti iš Lietuvos 270 000 Lt pinigų sumos į Didžiąją Britaniją, laikė deklaratyviais. Teismas nurodė, jog atsakovai minėtos sumos galėjo ir neišvežti, kadangi atsakovai turėjo ryšių su Lietuva (čia gyvena jų sūnus, jie turi nekilnojamojo turto).

38Teismas laikė ieškovo paaiškinimus, jog pinigai buvo perduoti notarų biure, neprieštaraujančiais notarės paaiškinimams, kurios teigimu, jos akivaizdoje pinigų perdavimas nevyko, kadangi, teismo vertinimu, pinigai galėjo būti perduoti notarų biuro patalpose nedalyvaujant notarei.

39Teismas laikė nepagrįstais atsakovo argumentus, jog susitarimuose ieškovo prašymu jis nurodė gavęs ginčo sumą, tam, kad ieškovas gautų kreditą. Teismas konstatavo, jog atsakovo sūnus teismo posėdyje nurodė žinojęs, kad kai pinigai nėra faktiškai perduodamai, kartu pasirašomas raštelis, jog pinigai grąžinti. Teismas nurodė, jog atsakovas tokio raštelio nepasirašė. Teismas pažymėjo, jog atsakovas, išsilavinęs žmogus, kurį taip pat konsultavo jo sutuoktinė I. Z., buhalterė, žinodamas visas galimas pasekmes bei teisingai suprasdamas susitarimų esmę, neatsisakė pasirašyti nei susitarimo, patvirtinant pinigų gavimą, nei buhalterinio dokumento 270 000 Lt sumai.

40Teismas nevertino byloje esančios kasos išlaidų orderio kopijos, nes laikė ją pertekliniu įrodymu, kadangi atsakovas pripažino, pasirašęs buhalterinį dokumentą ir pats jame įrašęs 270 000 Lt sumą. Dėl to teismas aplinkybę, jog atsakovas pasirašė buhalterinį dokumentą dėl grynųjų pinigų gavimo laikė nustatyta. Tuo tarpu, aplinkybę, ar jis pasirašė būtent byloje esantį dokumentą, dėl kurio tikrumo tarp šalių kilo ginčas, laikė teisiškai nereikšminga.

41Teismas, nustatydamas pinigų (270 000 Lt) perdavimo faktą, nesivadovavo liudytojos I. D. parodymais, kadangi laikė juos neinformatyviais ir neobjektyviais, liudytojai pareiškus, jog ji nenori pakenkti nei vienai šaliai.

42Teismas liudytojo A. Z. parodymus taip pat laikė neturinčius įrodomosios vertės, kadangi jis nedalyvavo sudarant sandorius. Teismas šio liudytojo parodymus apie susitarimo esmę laikė subjektyvia nuomone bei informacija, gauta iš tėvo (atsakovo E. Z.). Teismas taip pat liudytojo A. Z. parodymus apie susitarimų sudarymo metu dalyvavusius asmenis notarų biure laikė prieštaraujančiais kitiems byloje esantiems įrodymams.

43Teismas, atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 31 d. susitarimo 3.5 p., 3.6 p., į 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1.2 p., kuriuose aiškiai ir nedviprasmiškai išreikštas atsakovo patvirtinimas apie grynųjų 270 000 Lt pinigų gavimą, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas šių faktų nepaneigė, sprendė, jog ieškovas įrodė 400 000 Lt dydžio avanso sumokėjimo faktą.

44Teismas nurodė, jog nesudarius sandorio, už kurį buvo sumokėtas avansas, atsakovai kaip solidarūs skolininkai, turi grąžinti šias lėšas kaip be pagrindo įgytą turtą (CK 6.237 str. 1,2 d.). Dėl minėtų motyvų apie susitarimo turinio aiškumą teismas atmetė atsakovo argumentas apie neaiškios sąlygos aiškinimą atsakovo naudai.

45Teismas nustatė, jog ieškovas prašė priteisti jam palūkanas už naudojimąsi pinigais nuo 2009 m. balandžio 30 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. (CK 6.240 str. 1 d.). Teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendė, jog atsakovai 2014 m. kovo 24 d. sužinojo apie nepagrįstą pinigų gavimą, todėl palūkanos gali būti skaičiuojamos tik nuo 2014 m. kovo 25 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. Dėl to teismas sprendė, jog ieškinys šioje dalyje tenkintinas iš dalies, priteisiant 587 Eur palūkanas už 37 dienas (115 848 Eur x 5 proc. x 37 dienas) (CPK 6.240 str. 1 d., 6.210 str.), kitoje dalyje ieškinys dėl palūkanų priteisimo atmestinas.

46Teismas sprendė, jog iš atsakovų E. Z. ir I. Z. priteistina 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 116 435 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-05-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

47Teismas darė išvadą, jog atmestinas ieškinys dalyje, pareikštoje UAB „BALTJUMA“, nes ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų apie garantijos jam suteikimą už kitų atsakovų reikalavimų įvykdymą (CK 6.91 str.).

48Teismas nustatė, jog ieškovas patyrė 6317, 05 Eur bylinėjimosi išlaidų (t. 3 b. l. 207-223), atsakovas – 2 618,61 Eur bylinėjimosi išlaidų (t. 3, b. l. 224-233). Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovo J. S. ieškinys tenkintinas iš dalies (80 proc.), o E. Z. ir I. Z. ieškinys atmestinas, sprendė, jog iš atsakovo ieškovui priteistina 3 686 Eur bylinėjimosi išlaidų.

49Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 2 d. papildomu sprendimu nusprendė priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų E. Z., I. Z. trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų AIG Europe Limited (Finland Branch) naudai 1260 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų E. Z., I. Z. ieškovo J. S. naudai 3686 Eur bylinėjimosi išlaidų.

50III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

51Atsakovai E. Z. ir I. Z. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo J. S. ieškinį atsakovams E. Z. ir I. Z. atmesti, atsakovų E. Z. ir I. Z. ieškinį ieškovui J. S. ir trečiajam asmeniui UAB „BALTJUMA“ tenkinti, pripažinti 2008 m. sausio 31 d. susitarimo Nr. VŠ-219, sudaryto tarp I. Z., E. Z., L. Z. ir UAB „BALTJUMA“ 3.5 punktą dalyje, kurioje nurodyta, kad „UAB „Batljuma“ atstovas J. S. iki šios sutarties pasirašymo E. Z. sumokėjo 270 000 Lt (du šimtus septyniasdešimt tūkstančių litų) arba 78 197,40 EUR (septyniasdešimt aštuonis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt septynis eurus ir 40 ct) grynaisiais pinigais“, negaliojančiu nuo sudarymo momento, pripažinti 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo Nr. VŠ-3169, sudaryto tarp I. Z., E. Z., L. Z., UAB „BALTJUMA“ ir J. S., 1.2 punktą dalyje, kurioje nurodyta, kad „400 000 Lt, sumokėtų UAB „BALTJUMA“, kuriai atstovauja J. S., pagal ankstesnį susitarimą, patvirtintą Vilniaus m. 21-ame notaro biure 2008-01-31, reg. Nr. VŠ-219, užskaitomi kaip J. S. (kaip fizinio asmens) atlikta įmoka pagal šį susitarimą“, negaliojančiu nuo sudarymo momento, priimti į bylą Vilniaus miesto 21-ojo notaro biuro notarės V. Š. patvirtintus 2006 m. gruodžio 8 d. įgaliojimus Nr. 5524 ir Nr. 5525, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė reikalavimo perleidimą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, todėl neteisingai nustatė, kad tarp UAB „BALTJUMA“ ir ieškovo buvo sudaryta reikalavimo teisės perleidimo (cesijos) sutartis. Atsakovų įsitikinimu, nustačius, jog pagrindinė mainų sutartis nebuvo sudaryta ir nesant nei vienos iš šalių kaltės, kiekviena šalis turėtų pareigą grąžinti viena kitai tai, ką gavo pagal preliminarią sutartį;
 2. Ieškovas mokėjimų atsakovams neatliko, todėl neturi teisės reikalauti jų grąžinti. 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1.2 punktas neatitinka reikalavimo perleidimo sutarčiai keliamų reikalavimų, todėl ieškovas neįgijo teisės reikalauti už UAB „BALTJUMA“. Minėtame susitarime nėra aiškiai nurodyta, kad UAB „BALTJUMA“ perleidžia reikalavimo teisę ieškovui, neaptarti teisiniai santykiai tarp ieškovo ir UAB „BALTJUMA“, todėl toks susitarimas neatitinka reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarčiai keliamų reikalavimų;
 3. Susitarimų tekstai buvo parengti ieškovo ir UAB „BALTJUMA“, todėl pripažintina, kad šias susitarimų sąlygas pasiūlė ieškovas ir UAB „BALTJUMA“. Dėl to susitarimų sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Tuo tarpu, ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų iš anksto derinęs susitarimus su atsakovais;
 4. CK 6.44 str. 1 d. įtvirtinta, kad prievolė turi būti įvykdyta kreditoriui arba jo atstovui, taip pat kreditoriaus paskirtam asmeniui arba asmeniui, kuris įstatymų ar teismo yra įpareigotas priimti prievolės įvykdymą. Skolininkas turi pareigą įvykdyti prievolę tik tinkamam kreditoriui, priešingu atveju jis prisiima netinkamos prievolės įvykdymo riziką. Pareigą įrodyti, kad jis yra tinkamas kreditorius, turi reikalavimą reiškiantis asmuo, neįvykdžius šios pareigos, atsakovai prievolės vykdyti neprivalo;
 5. Pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir įvertino atsakovo paaiškinimus, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas pasirašė kitą dokumentą, nei buvo pateiktas teismui, todėl neteisingai nustatė reikšmingas aplinkybes. Atsakovas notaro biure pasirašė dokumentą, kuriame ranka įrašė sumą „du šimtai septyniasdešimt tūkstančių litų“, tačiau ieškovo teismui pateiktame neoriginaliame dokumente - 2008 m. sausio 31 d. kasos išlaidų orderyje – ši suma nurodyta skaitmenimis ir atspausdinta kompiuteriu. Ši aplinkybė atsakovams tapo žinoma tik susipažinus su ieškovo teismui pateikta 2008 m. sausio 31 d. kasos išlaidų orderio kopija;
 6. 2008 m. sausio 31 d. kasos išlaidų orderis neatitinka apskaitos dokumentams nustatytų reikalavimų. Ieškovas nepateikė minėto dokumento originalo, be to, pateiktoje kopijoje nėra atsakovo paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimo, numerio ir įrašo apie gyvenamąją vietą;
 7. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į aplinkybę, kad ieškovas galimai pateikė netikrą dokumentą;
 8. Pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir įvertino liudytojos I. D. parodymus, todėl neteisingai nustatė reikšmingas aplinkybes ir padarė klaidingas išvadas. Liudytojos nesieja santykiai nei su ieškovu, nei su atsakovais, todėl nebuvo pagrindo jos parodymų laikyti neobjektyviais. Liudytoja I. D. paliudijo, kad ji dalyvavo sudarant preliminarias sutartis, pati derino šių sutarčių sąlygas su notare. Remiantis I. D. parodymais darytina išvada, jog yra labiau tikėtina, kad UAB „BALTJUMA“ nemokėjo atsakovams 270 000 Lt grynaisiais pinigais, nei kad sumokėjo;
 9. Pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir įvertino liudytojo F. V. parodymus, nepagrįstai jais rėmėsi, neatsižvelgdamas į tai, jog minėtas liudytojas yra artimas ieškovo giminaitis – ieškovo motinos vyras. Tuo tarpu, liudytojo A. Z. parodymais nesivadovavo, kadangi jis yra atsakovų sūnus;
 10. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė, kad atsakovas iš UAB „BALTJUMA“ gavo 270 000 Lt grynaisiais pinigais. Ieškovas, reikalaudamas priteisti šią sumą, turi pareigą įrodyti aplinkybę, kad tokia suma tikrai buvo sumokėta. Nurodytą sumą turėjo sumokėti ne fizinis, bet juridinis asmuo, todėl ši operacija turėjo būti tinkamai užfiksuota apskaitos dokumentuose. Iš sutarties teksto nėra aišku, kokia valiuta, t. y. 270 000 Lt ar 78 197,40 Eur turėjo būti sumokėta atsakovams, todėl vien tik iš susitarimo teksto negalima spręsti apie grynųjų pinigų sumokėjimo faktą. Atsakovų pateikti sąskaitų išrašai patvirtina, jog nurodyta suma atsakovams nebuvo pervesta. Be to, remiantis notarės paaiškinimais bei liudytojos I. D. parodymais, darytina išvada, kad notarų biure grynieji pinigai atsakovams sumokėti nebuvo;
 11. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovų reikalavimą dėl sutarties nuostatų pripažinimo negaliojančiomis. Atsakovai prašė pripažinti 2008 m. sausio 31 d. susitarimo 3.5 p. dalį ir 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1.2 p. dalį negaliojančiomis CK 1.81 str. 1 d. ir CK 1.86 str. 1 d. pagrindu. Turto kaina buvo padidinta ieškovo prašymu, kad pastarasis gautų didesnę paskolą ir taip įrodytų, kad padarė didesnį įnašą, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo ištirti ir įvertinti aplinkybę dėl kredito suteikimo ieškovui. Be to, bylos duomenys patvirtina, jog UAB „BALTJUMA“ atsakovams grynaisiais pinigais sumokėjo 270 000 Lt, tačiau šalys nesiekė sukurti jokių teisių ir pareigų;
 12. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai UAB „BALTJUMA“ atsakovams sutarties sudarymo užtikrinimui sumokėtą sumą laikė avansu, o ne netesybomis. Aplinkybė, kad UAB „BALTJUMA“ atsakovams pretenzijų nereiškia, o ieškovas pretenzijas pareiškė po ilgo laiko nuo susitarimo pabaigos, įrodo, kad atsakovams sumokėta suma buvo skirta pagrindinės sutarties sudarymo užtikrinimui. Nei ieškovui, nei trečiajam asmeniui nesudarius pagrindinės sutarties, ši suma turėtų būti pripažįstama netesybomis ir trečiajam asmeniui negrąžinama;
 13. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovų prašymą išreikalauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis apie UAB „BALTJUMA“ iš ieškovo gautas ir grąžintas paskolas už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki šios dienos (ataskaitos forma Nr. FR0711) arba išduoti teismo liudijimą apie teisę gauti šį įrodymą, išreikalauti iš AB DNB banko išrašą iš UAB „BALTJUMA“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki šios dienos arba išduoti teismo liudijimą apie teisę gauti šį įrodymą, todėl pažeidė atsakovų teisę į teisminę gynybą ir proceso teisingumo principą;
 14. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė Atsakovų prašymą prijungti prie bylos atsakovų I. D. išduotą įgaliojimą.

52Ieškovas J. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

 1. Atsakovai nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė reikalavimo perleidimą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, todėl tariamai neteisingai nustatė, kad tarp UAB „BALTJUMA“ ir ieškovo buvo sudaryta reikalavimo teisės perleidimo (cesijos) sutartis;
 2. Atsakovai nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, neteisingai nustatė byloje reikšmingas aplinkybes ir padarė nepagrįstas ir neteisėtas išvadas;
 3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovų reikalavimą dėl susitarimų nuostatų pripažinimo negaliojančiomis;
 4. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė užtikrinimą reglamentuojančias CK nuostatas, todėl pagrįstai atsakovams sumokėtą sumą laikė avansu, o ne netesybomis;
 5. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė atsakovų prašymą dėl įrodymų išreikalavimo bei pagrįstai atmetė atsakovų prašymą prijungti prie bylos atsakovų I. D. išduotą įgaliojimą.

53Trečiasis asmuo notarė V. Š. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

 1. Tvirtindama 2008 m. sausio 31 d. susitarimą, notarė rėmėsi aiškiai išreikšta sandorio dalyvių valia: sandorio šalys perskaitė susitarimo tekstą, sandorio šalims jis išverstas žodžiu į rusų kalbą ir sandorio šalys patvirtino, kad rašytinis susitarimo tekstas atitinka jų valią, atsakovas, prieš pasirašydamas šį susitarimą, pareiškė, kad 270 000 Lt gavo grynais pinigais iš UAB „BALTJUMA“ atstovo J. S. kaip mainų sutarties sudarymo užtikrinimą;
 2. 2008 m. sausio 31 d. susitarimo tvirtinimo metu, tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo jokių ginčų, nesusipratimų, jokios prievartos, jokių realių grasinimų ar ekonominio spaudimo, todėl nebuvo jokių abejonių dėl sandorio patvirtinimo galimumo;
 3. Prieš pasirašant sandorio šalims 2008 m. sausio 31 d. susitarimą, notarė išaiškino šio notarinio veiksmo prasmę ir pasekmes (Notariato įstatymo 30 str.), taip pat išaiškino, kad pagal šį susitarimą sandorio šalims atsiranda prievolė atlikti numatytus susitarime veiksmus, ir numatytų veiksmų neatlikimas gali sukelti teisminius ginčus, taip pat CK 6.165 straipsnio esmę;
 4. Ruošti būsimojo 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo teksto į notaro biurą atvyko E. Z. ir J. S.. E. Z. pateikė I. Z. įgaliojimą, patvirtintą Vilniaus miesto 6-ajame notaro biure. E. Z. ir J. S. paprašė įrašyti tekstą, t. y. punktą Nr. 1.2: „J. S. įsipareigoja I. Z., kuriai atstovauja E. Z., ir E. Z., išmokėti mainų priemoką, kurią nustatys mainų sandorio metu šalys: 400 000 Lt (keturi šimtai tūkstančių litų), sumokėtų UAB „BALTJUMA“, kuriai atstovauja J. S., pagal ankstesnį susitarimą, patvirtintą Vilniaus m. 21-ajame notaro biure 2008-01-31 reg. Nr. VŠ-219, užskaitomi kaip J. S. (kaip fizinio asmens) atlikta įmoka pagal šį susitarimą“. Prašant įrašyti aukščiau nurodyto punkto tekstą, E. Z. notarė išreiškė savo valią, kad iš UAB „BALTJUMA“ yra gavęs 400 000 Lt (keturis šimtus tūkstančių litų) ir sutinka su šių įmokų užskaitymu fiziniam asmeniui J. S..

54IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

55Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

56Dėl bylos nagrinėjimo ribų

57Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovų E. Z. ir I. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015m. rugsėjo 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2356-653/2015, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

58Dėl papildomų įrodymų priėmimo į bylą

59Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantai kartu su apeliaciniu skundu pateikė papildomus naujus įrodymus (Vilniaus miesto 21-ojo notaro biuro notarės V. Š. patvirtintus 2006 m. gruodžio 8 d. įgaliojimus Nr. 5524 ir Nr. 5525D), kuriuos prašo priimti į bylą. Atsižvelgiant į tai, jog apeliantai siekia paneigti pirmosios instancijos teismo sprendime padarytas išvadas, įrodyti apeliaciniame skunde nurodomas aplinkybes, teisėjų kolegija pateiktus su apeliaciniu skundu įrodymus priima į bylą bei vertina.

60Dėl įrodymų išreikalavimo

61Apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovų prašymą išreikalauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis apie UAB „BALTJUMA“ iš ieškovo gautas ir grąžintas paskolas už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki šios dienos (ataskaitos forma Nr. FR0711) arba išduoti teismo liudijimą apie teisę gauti šį įrodymą, išreikalauti iš AB DNB banko išrašą iš UAB „BALTJUMA“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki šios dienos arba išduoti teismo liudijimą apie teisę gauti šį įrodymą, todėl pažeidė atsakovų teisę į teisminę gynybą ir proceso teisingumo principą.

62CPK 199 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad fiziniai asmenys ar juridiniai asmenys, neturėdami galimybės pateikti reikalaujamą rašytinį įrodymą arba negalėdami jo pateikti per teismo nustatytą terminą, privalo pranešti apie tai teismui ir kartu nurodyti to priežastis. Pagal CPK180 straipsnio reikalavimus teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės byloje aplinkybes.

63Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad byloje pakanka įrodymų, nustatyti turinčias reikšmės bylai aplinkybes, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai prašomus išreikalauti įrodymai laikė pertekliniais. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas patenkinti atsakovų prašymą, priešingai nei teigia apeliantai, nepažeidė pastarųjų teisės į teisminę gynybą ir proceso teisingumo principą

64Dėl reikalavimo perleidimo teisės

65Nagrinėjamu atveju apeliantai, nesutikdami su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė reikalavimo perleidimą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, todėl neteisingai nustatė, kad tarp UAB „BALTJUMA“ ir ieškovo buvo sudaryta reikalavimo teisės perleidimo (cesijos) sutartis. Apeliantų teigimu, nustačius, kad pagrindinė mainų sutartis nebuvo sudaryta ir nei vienos iš šalių kaltės nebuvo, kiekviena šalis turėtų pareigą grąžinti viena kitai tai, ką gavo pagal preliminarią sutartį. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apeliantų argumentus kaip nepagrįstus.

66Bylos duomenys patvirtina, jog šalys 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimą sudarė siekdamos pakeisti 2008 m. sausio 31 d. susitarimo tam tikras sąlygas (2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1 p., 2 p.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog pagal 2008 m. sausio 31 d. susitarimą iki 2008 m. liepos 31 d. mainų sutartis sudaryta nebuvo, tačiau šalys susitarė tęsti sutartinius santykius, pakeičiant sutarties šalį, t.y. sudaryti pagrindinę mainų sutartį ne su UAB „BALTJUMA“, o su ieškovu, kuris įsipareigojo išmainyti atsakovų turtą į jam priklausantį asmeninės nuosavybės teise butą (2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1.1 p.). Bylos duomenys patvirtina, jog E. Z. patvirtino supratęs, kad sudarant 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimą, buvo keičiama sutarties šalis.

67Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantų argumentus, jog 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarime nėra aiškiai nurodyta, kad UAB „BALTJUMA“ perleidžia reikalavimo teisę ieškovui J. S..

68Bylos duomenys patvirtina, jog šalys 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1.2. punktu susitarė: „J. S. įsipareigoja I. Z., kuriai atstovauja E. Z., ir E. Z., išmokėti mainų priemoką, kurią nustatys mainų sandorio metu šalys; 400 000 Lt (keturi šimtai tūkstančių litų), sumokėtų UAB „Baltjuma“, kuriai atstovauja J. S., pagal ankstesnį susitarimą, patvirtintą Vilniaus m. 21-ame notaro biure 2008-01-31, reg. VŠ-219, užskaitomi kaip J. S. (kaip fizinio asmens) atlikta įmoka pagal šį susitarimą“. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo abejoti įvykusio reikalavimo teisės perleidimo teisėtumu, kadangi bylos duomenys patvirtina, jog apie jį apeliantai buvo informuoti ir su juo sutiko, pasirašydami 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimą.

69CK 6.101 – 6.110 straipsniai reglamentuoja reikalavimo perleidimą. Teisėjų kolegija pažymi, jog minėtos teisės normos nereikalauja cesijos sutartyje detalizuoti senojo kreditoriaus ir naujojo kreditoriaus tarpusavio teisinius santykius. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs ne tarp senojo ir naujojo kreditoriaus, o dėl negrąžinto avanso priteisimo iš skolininko (atsakovų). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovo ir UAB „BALTJUMA“ tarpusavio teisiniai santykiai neturėjo įtakos atsakovų teisėms ir pareigoms.

70Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog J. S. ir UAB „BALTJUMA“ prieštaravimų dėl to, kad visos teisės ir pareigos, susijusios su įmoka, buvo perleistos ieškovui J. S., nepareiškė, o reikalavimo perleidimas apeliantų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia. Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas turėjo reikalavimo teisę.

71Teisėjų kolegija apeliantų argumentus, jog susitarimų sąlygos turėjo būti aiškinamos apeliantų naudai, laiko teisiškai nereikšmingais nagrinėjamu atveju.

72Dėl įrodymų vertinimo

73CPK 176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Pagal CPK 185 straipsnio 1 dalį teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

74Teisėjų kolegija pažymi, jog teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2012; 2015 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-159-690/2015; 2016 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-611/2016).

75Apeliantai apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir įvertino atsakovo paaiškinimus, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas pasirašė kitą dokumentą, nei buvo pateiktas teismui, todėl neteisingai nustatė reikšmingas aplinkybes. Teisėjų kolegija laiko šiuos apeliantų argumentus nepagrįstais.

76Bylos duomenys patvirtina, jog patys apeliantai patvirtino 270 000 Lt sumos gavimo faktą įrodančio dokumento pasirašymą. Apeliantė I. Z. 2014 m. spalio 14 d. teismo posėdžio metu nurodė, jog ji yra buhalterė ir suprato dokumento dėl grynųjų pinigų gavimo pasirašymo reikšmę, vyrui šiuos padarinius išaiškino ir jis dokumentą dėl grynųjų pinigų gavimo pasirašė. Be to, pats apeliantas procesiniuose dokumentuose pripažino, kad dokumentą, patvirtinantį pinigų gavimą, pasirašė, t. y. apeliaciniame skunde nurodo: „atsakovas notaro biure pasirašė dokumentą, kuriame ranka įrašė sumą „du šimtai septyniasdešimt tūkstančių litų“, tačiau ieškovo teismui pateiktame neoriginaliame dokumente - 2008 m. sausio 31 d. kasos išlaidų orderyje – ši suma nurodyta skaitmenimis ir atspausdinta kompiuteriu. Ši aplinkybė atsakovams tapo žinoma tik susipažinus su ieškovo teismui pateikta 2008 m. sausio 31 d. kasos išlaidų orderio kopija“. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog apeliantai pripažino, jog raštu patvirtino 270 000 Lt gavimo faktą, tuo tarpu, teisėjų kolegijos vertinimu, dokumento pavadinimas neturi teisinės reikšmės ir nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų.

77Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantų argumentus, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir įvertino liudytojos I. D. parodymus, todėl neteisingai nustatė reikšmingas aplinkybes ir padarė klaidingas išvadas. Apeliantų teigimu, liudytojos nesieja santykiai nei su ieškovu, nei su atsakovais, todėl nebuvo pagrindo jos parodymų laikyti neobjektyviais, remiantis liudytojos I. D. parodymais darytina išvada, jog yra labiau tikėtina, kad UAB „BALTJUMA“ nemokėjo atsakovams 270 000 Lt grynaisiais pinigais, nei kad sumokėjo.

78Teisėjų kolegija pažymi, jog priešingai nei teigia apeliantai, bylos duomenys patvirtina, jog liudytojos I. D. teigimu, šalys savo valią išreiškė susitarimuose.

79Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad atsižvelgus į tai, kad 2008 m. sausio 31 d. susitarimo 3.5 p., 3.6 p., 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1.2 p. aiškiai ir nedviprasmiškai išreikštas atsakovo patvirtinimas apie grynųjų 270 000 Lt pinigų gavimą, nesant byloje kitiems šį faktą paneigiantiems įrodymams, o vien tai, kad nėra pinigų perdavimo faktą galinčių patvirtinti liudytojų, nėra pakankamas pagrindas spręsti, kad pinigai negalėjo būti realiai perduoti atsakovui. Dėl to pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovas J. S. įrodė 400 000 Lt dydžio avanso sumokėjimo faktą.

80Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir įvertino liudytojo F. V. parodymus, nepagrįstai jais rėmėsi, neatsižvelgdamas į tai, jog minėtas liudytojas yra artimas ieškovo giminaitis – ieškovo motinos vyras, tuo tarpu, liudytojo A. Z. parodymais nesivadovavo, kadangi jis yra atsakovų sūnus. Teisėjų kolegija laiko šiuos apeliantų argumentus nepagrįstais pagal byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes.

81Bylos duomenys patvirtina, jog liudytojo F. V. paaiškinimus patvirtino byloje pateikti įrodymai, t. y. mokėjimo nurodymai, patvirtinantys, jog ieškovas įnešdavo į įmonę pinigines sumas, kaip paskolas (t. 3, b. l. 11-22).

82Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė vadovautis apeliantų sūnaus parodymais bei pagrįstai laikė subjektyvia nuomone bei informacija, gauta iš tėvo (atsakovo E. Z.), kadangi pastarasis nedalyvavo sudarant sandorius.

83Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantų argumentus, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė, kad atsakovas iš UAB „BALTJUMA“ gavo 270 000 Lt grynaisiais pinigais. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovų teiginius, jog pastarieji negalėjo išsivežti iš Lietuvos 270 000 Lt pinigų sumos į Didžiąją Britaniją laikė deklaratyviais. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog vien tai, jog notarė nematė pinigų perdavimo fakto, nepaneigia fakto, kad minėta suma galėjo būti perduota notarų biuro patalpose nedalyvaujant notarei.

84Teisėjų kolegija atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo apeliantų 270 000 Lt grynųjų pinigų gavimo faktą ir apeliantai tai nepaneigė.

85Dėl susitarimų nuostatų pripažinimo negaliojančiomis

86Nagrinėjamu atveju apeliantai teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovų reikalavimą dėl sutarties nuostatų pripažinimo negaliojančiomis. Atsakovai prašė pripažinti 2008 m. sausio 31 d. susitarimo 3.5 p. dalį ir 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1.2 p. dalį negaliojančiomis CK 1.81 str. 1 d. ir CK 1.86 str. 1 d. pagrindu. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais šiuos apeliantų argumentus.

87CK 1.81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. CK 1.86 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja.

88Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog apeliantų teiginys, jog turto kaina buvo padidinta ieškovo prašymu, kad pastarasis gautų didesnę paskolą ir taip įrodytų, kad padarė didesnį įnašą, nepagrįstas jokiais įrodymais. Be to, apeliantai neįrodė, jog nagrinėjamu atveju ginčijamos susitarimų nuostatos yra tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių), prieštarauja viešajai tvarkai, gerai moralei. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai E. Z. ir I. Z. ieškinio dalies dėl susitarimų nuostatų pripažinimo negaliojančiomis netenkino.

89Dėl sumokėto avanso

90Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantų argumentus, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai ir nepagrįstai UAB „BALTJUMA“ atsakovams sutarties sudarymo užtikrinimui sumokėtą sumą laikė avansu, o ne netesybomis.

91CK 6.98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad rankpinigiais negali būti užtikrinama preliminarioji sutartis, taip pat sutartis, kuriai pagal įstatymus privaloma notarinė forma.

92Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog sudarant 2008 m. sausio 31 d. susitarimą, šalys 3.5 p. neturėjo ketinimų susitarti ir nesusitarė nei dėl netesybų, nei dėl kitų prievolės užtikrinimo būdų. Be to, 2008 m. sausio 31 d. susitarimo 5.5 punktu šalys susitarė, jog nenustato jokių baudinių sankcijų. 2008 m. sausio 31 d. susitarimo 3.7 p. šalys susitarė dėl likusios pinigų sumos.

93Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, daro išvadą, kad mokėjimas pagal susitarimą atliko ne netesybų, bet avanso už būsimą sutartį funkciją.

94Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

95Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

96Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

97Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovo J. S. ieškinį atsakovams E. Z., I. Z., UAB „BALTJUMA“ dėl be pagrindo įgytų lėšų gražinimo bei ieškovų E. Z. ir I. Z. ieškinį atsakovams UAB „BALTJUMA“, J. S. dėl reikalavimo pripažinimo neteisėtu, priešingai nei teigia apeliantai, tinkamai ištyrė ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso bei civilinio kodekso normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

98Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2015m. rugsėjo 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

99Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

100Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą apeliantams turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepriteistinos (CPK 93, 98 str.).

101Ieškovas apeliaciniu skundu prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kartu su prašymu pateikė 341,77 Eur bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog ieškovo J. S. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme tenkintinas.

102Tretysis asmuo AIG Europe Limited apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą dėl 288,75 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme priteisimo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog trečiojo asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme tenkintinas.

103Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

104Vilniaus apygardos teismo 2015m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

105Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų E. Z. ir I. Z. ieškovui J. S. 341,77 Eur (tris šimtus keturiasdešimt vieną eurą ir septyniasdešimt septynis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

106Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų E. Z. ir I. Z. trečiajam asmeniui AIG Europe Limited 288,75 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus ir septyniasdešimt penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas J. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams E. Z., I. Z., UAB... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovai 2008 m. sausio 31 d. sudarė susitarimą Nr.... 6. Ieškovas pažymėjo, jog 2008 m. rugpjūčio 22 d. atsakovai ir ieškovas... 7. Ieškovo teigimu, pagal preliminarią sutartį atsakovams I. Z. ir E. Z.... 8. Ieškovas pažymėjo, jog atsakovas UAB „BALTJUMA“ garantavo ieškovui, kad... 9. Ieškovas taip pat prašė už laikotarpį, kai asmuo sužinojo arba turėjo... 10. Atsakovai I. Z. ir E. Z. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti,... 11. Atsakovai pažymėjo, jog atsakovė UAB „BALTJUMA“ yra sumokėjusi... 12. Atsakovai laikė ieškovo reikalavimą dėl 100 000 Lt palūkanų nepagrįstu,... 13. Ieškovai E. Z., I. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 14. Ieškovai nurodė, kad nuo 2004 m. gyvena Jungtinėje Karalystėje, neužsiima... 15. Ieškovai 2008 m. sausio 31 d. notarų biure pasirašė J. S. pateiktą... 16. Ieškovai nurodė, jog šalims pasirašius 2008 m. sausio 31 d. susitarimą,... 17. Ieškovai pažymėjo, jog privatus juridinis asmuo negali neatlygintinai... 18. Ieškovai nurodė, jog 2014 m. kovo 24 d. ieškovų sūnus A. Z. gavo J. S.... 19. Ieškovų teigimu, nustačius, kad UAB „BALTJUMA“ ieškovams neperdavė... 20. Atsakovas J. S. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 21. Atsakovas pažymėjo, jog Civilinio kodekso normos nenumato imperatyvaus... 22. Atsakovas ieškovų teiginius, kad jie negavo 270 000 Lt avanso laikė... 23. Trečiasis asmuo notarė V. Š. atsiliepimu prašė ieškovų ieškinį... 24. Trečiasis asmuo AIG Europe Limited atsiliepimu prašo ieškovo J. S. ieškinį... 25. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartimi nutarė sujungti... 26. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 27. Vilniaus apygardos teismas 2015m. rugsėjo 16 d. sprendimu nusprendė J. S.... 28. Teismas nustatė, jog ieškovas reikalauja grąžinti jam sumokėtas lėšas,... 29. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo teisės, pažymėjo, jog svarbu... 30. Teismas pažymėjo, jog teismo posėdyje duoti atsakovo E. Z. paaiškinimai... 31. Teismas nurodė, jog J. S. ir UAB „BALTJUMA“ prieštaravimų dėl to, kad... 32. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendė, jog nėra... 33. Teismas pažymėjo, jog bylos duomenys patvirtina, jog minėto susitarimo 1.2... 34. Teismas nustatė, jog šalys nenustatė baudinių sankcijų, be to, šalys... 35. Teismas nurodė, jog aplinkybę dėl 270 000 Lt grynųjų pinigų perdavimo... 36. Teismas pažymėjo, kad atsakovas teismo posėdyje pripažino, jog pasirašytą... 37. Teismas nurodė, jog atsakovas neigia realiai gavęs 270 000 Lt sumą.... 38. Teismas laikė ieškovo paaiškinimus, jog pinigai buvo perduoti notarų biure,... 39. Teismas laikė nepagrįstais atsakovo argumentus, jog susitarimuose ieškovo... 40. Teismas nevertino byloje esančios kasos išlaidų orderio kopijos, nes laikė... 41. Teismas, nustatydamas pinigų (270 000 Lt) perdavimo faktą, nesivadovavo... 42. Teismas liudytojo A. Z. parodymus taip pat laikė neturinčius įrodomosios... 43. Teismas, atsižvelgdamas į 2008 m. sausio 31 d. susitarimo 3.5 p., 3.6 p., į... 44. Teismas nurodė, jog nesudarius sandorio, už kurį buvo sumokėtas avansas,... 45. Teismas nustatė, jog ieškovas prašė priteisti jam palūkanas už... 46. Teismas sprendė, jog iš atsakovų E. Z. ir I. Z. priteistina 5 proc. metinių... 47. Teismas darė išvadą, jog atmestinas ieškinys dalyje, pareikštoje UAB... 48. Teismas nustatė, jog ieškovas patyrė 6317, 05 Eur bylinėjimosi išlaidų... 49. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 2 d. papildomu sprendimu nusprendė... 50. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 51. Atsakovai E. Z. ir I. Z. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 52. Ieškovas J. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 53. Trečiasis asmuo notarė V. Š. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 54. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 55. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16... 56. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 57. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 58. Dėl papildomų įrodymų priėmimo į bylą... 59. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės... 60. Dėl įrodymų išreikalavimo... 61. Apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas... 62. CPK 199 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad fiziniai asmenys ar juridiniai... 63. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad byloje pakanka... 64. Dėl reikalavimo perleidimo teisės... 65. Nagrinėjamu atveju apeliantai, nesutikdami su skundžiamu sprendimu,... 66. Bylos duomenys patvirtina, jog šalys 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimą... 67. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantų argumentus, jog 2008 m.... 68. Bylos duomenys patvirtina, jog šalys 2008 m. rugpjūčio 22 d. susitarimo 1.2.... 69. CK 6.101 – 6.110 straipsniai reglamentuoja reikalavimo perleidimą. Teisėjų... 70. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog J. S.... 71. Teisėjų kolegija apeliantų argumentus, jog susitarimų sąlygos turėjo... 72. Dėl įrodymų vertinimo ... 73. CPK 176 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo... 74. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismai, vertindami įrodymus, remiasi... 75. Apeliantai apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas... 76. Bylos duomenys patvirtina, jog patys apeliantai patvirtino 270 000 Lt sumos... 77. Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantų argumentus, jog... 78. Teisėjų kolegija pažymi, jog priešingai nei teigia apeliantai, bylos... 79. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog pirmosios instancijos... 80. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir... 81. Bylos duomenys patvirtina, jog liudytojo F. V. paaiškinimus patvirtino byloje... 82. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 83. Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantų argumentus, jog... 84. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, jog... 85. Dėl susitarimų nuostatų pripažinimo negaliojančiomis... 86. Nagrinėjamu atveju apeliantai teigia, jog pirmosios instancijos teismas... 87. CK 1.81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog viešajai tvarkai ar gerai moralei... 88. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, jog apeliantų teiginys,... 89. Dėl sumokėto avanso ... 90. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantų argumentus, jog pirmosios... 91. CK 6.98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad rankpinigiais negali būti... 92. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 93. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, daro išvadą,... 94. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų... 95. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 96. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 97. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 98. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 100. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą apeliantams turėtos... 101. Ieškovas apeliaciniu skundu prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kartu... 102. Tretysis asmuo AIG Europe Limited apeliacinės instancijos teismui pateikė... 103. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 104. Vilniaus apygardos teismo 2015m. rugsėjo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 105. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų E. Z. ir I. Z. ieškovui J. S. 341,77... 106. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų E. Z. ir I. Z. trečiajam asmeniui AIG...