Byla e2-38353-868/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovui E. S. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo E. S. 791,73 EUR žalos atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 3-iojo PK Kriminalinės policijos skyrius atliko ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 14-1-01600-10 dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnio 1 dalyje. Atsakovo nusikalstamais veiksmais buvo sužaloti K. B. ir P. S., kurie dėl patirtų sužalojimų gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų. Suteiktų gydymo paslaugų kaina – 823,40 EUR. Atsakovas atlygino 31,68 EUR žalą už nukentėjusiajam K. B. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, o 791,73 EUR žala dėl P. S. suteiktų gydymo paslaugų iki šiol nėra atlygintina.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2015-10-08 buvo įteikti ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 3-iojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimų skyriuje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 14-1-01600-10 dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 284 straipsnio 1 dalyje (e. b. l. 4). Remiantis ikiteisminio tyrimo duomenimis nustatyti įtariamasis E. S. ir nukentėjusieji K. B. ir P. S.. Kaip nurodo ieškovas, atsakovo nusikalstamais veiksmais šie asmenys buvo sužaloti ir dėl patirtų sužalojimų gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmenų sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų (e. b. l. 7-8). Suteiktų gydymo paslaugų kaina – 823,40 EUR. Atsakovas atlygino 31,68 EUR žalą už nukentėjusiajam K. B. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau 791,73 EUR žala dėl P. S. suteiktų gydymo paslaugų iki šiol nėra atlygintina. Ieškovas ragino atsakovą atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą (e. b. l. 9), tačiau, byloje duomenų, kad žala būtų atlyginta, nėra (CPK 178 str.).

7Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos padarymo neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.245 str. 4 d., 6.246 str.). CK 6.263 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, o šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.283 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, jeigu šis suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, privalo atlyginti už tai atsakingas asmuo. Pagal CK 6.280 straipsnį atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, 31 straipsnio 1 punkte, 34 straipsnio 1 punkte, nurodyta, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą vykdo, jo lėšas naudoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinės ligonių kasos. Minėto įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 6 punkto c papunktyje nurodyta, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamas, be kitų įplaukų, sudaro iš fizinių ir juridinių asmenų išieškotos lėšos už apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu sveikatai padarytą žalą, kai už jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas sumokama iš šio biudžeto lėšų.

8Duomenų apie tai, jog atsakovas būtų atlyginęs ieškovui žalą, nėra (CPK 178, 185 str.). Nagrinėjamu atveju ieškovo patirta žala buvo sąlygota atsakovo veiksmų. Teismas sprendžia, kad ieškovas, apmokėjęs už atsakovo veiksmais sužaloto asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įgijo regreso teisę reikalauti kompensacijos iš asmens, dėl kurio kaltės padaryta žala. Teismo vertinimu, šiuo atveju egzistuoja visos būtinos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti (žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, kaltė ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusių nuostolių, (CK 6.246-6.249 str.), todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 791,73 EUR žalą yra tenkintinas.

9CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

11Ieškovas pagal įstatymą yra atleistas nuo žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.). Ieškinys pareikštas 791,73 Eur sumai, todėl už jį mokėtinas 18,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Ieškovą atleidus nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, ieškinį patenkinus, ši suma priteistina iš atsakovo valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 96 str. 1 d.). Atsakovui išaiškintina, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas ji privalo sumokėti pavedimu į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui Vilniaus teritorinei ligonių kasai, juridinio asmens kodas 188783796, iš atsakovo E. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio M. Š. g. 74, Vilnius, 791,73 EUR (septynių šimtų devyniasdešimt vieno euro 73 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (791,73 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovo E. S., asmens kodas ( - ) gyvenančio M. Š. g. 74, Vilnius, 18,00 Eur (aštuoniolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas valstybei.

16Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai