Byla 2-1754-490/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Damulienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovams D. P. ir E. S. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai solidariai iš atsakovų D. P. ir E. S. 789,85 Lt žalos atlyginimui ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovams D. P. ir E. S. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimams į ieškinį pateikti, įteikti asmeniškai atsakovams atitinkamai 2012 m. birželio 18 d. ir 2012 m. birželio 20 d. tinkamai, teisės aktų nustatyta tvarka (LR CPK 123 str.). Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2010 m. kovo 1 d. Žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutarties kopija (b.l. 14), Kauno teritorinės ligonių kasos 2011 m. rugsėjo 1 d. rašto „Dėl neatlygintos žalos PSDF biudžetui“ Nr. 10-128 kopija (b.l. 15), įplaukų išrašai (b.l. 16-17) patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

8Nustatyta, kad 2010 m. kovo 1 d. ieškovė, atstovaujama Kauno teritorinės ligonių kasos administravimo skyriaus vyr. specialistės (teisininkės), ir atsakovai sudarė Žalos privalomojo sveikatos draudimo fondui atlyginimo sutartį Nr. Ž-5/260, pagal kurią atsakovai 3189,85 Lt dydžio žalą įsipareigojo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginti solidariai per 24 mėnesius, pradedant nuo 2010 m. kovo 1 d. ir įmokant į sutartyje nurodytą sąskaitą kiekvieną mėnesį po 132,92 Lt. Atsakovai tinkamai ir per sutartyje nustatytus terminus sutartyje numatytų savo įsipareigojimų nevykdė, iki šiol padarytos žalos visiškai nėra atlyginę. Atsakovams buvo siunčiamas pranešimas dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tačiau atsakovai tinkamai savo sutartinių įsipareigojimų ir po to neįvykdę. Dalį skolos- 300,00 Lt - atsakovas D. P. sumokėjo ieškovei jau kreipusis į teismą.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.256 str.). Remiantis LR CK 6.6 str. nuostatomis solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, ir ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, be to, kai prievolės dalykas yra nedalus. Tuo atveju, jei skolininkų pareiga yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek ir jos dalį.

10Nustatyta, jog atsakovai pažeidė savo sutartinę solidarią prievolę nustatyta tvarka ir terminais pagal 2010 m. kovo 1 d. Žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartį Nr. Ž-5/260 atlyginti ieškovei 3189,85 Lt dydžio žalą, yra skolingi ieškovei 789,85 Lt, kurie ir priteistini ieškovei solidariai iš atsakovų.

11LR CK 6.37 str. 2 d. nurodyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai tinkamai ir lauku savo prievolių neįvykdė, ieškovei priteistina solidariai iš atsakovų 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. balandžio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., už pareikštą ieškinį turėjo būti sumokėtas 71,00 Lt dydžio žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė remiantis LR CPK 83 str. 1 d. 10 p. yra atleista. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra 13,74 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys patenkintas visiškai, valstybei iš atsakovų priteistina po ½ dalį už pareikštą ieškinį mokėtino žyminio mokesčio - iš kiekvieno iš atsakovų po 35,50 Lt, ir po ½ dalį išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu - iš kiekvieno iš atsakovų po 6,87 Lt. Iš viso iš kiekvieno iš atsakovų valstybei priteistina po 42,37 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 92 str., 93 str., 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 96 str., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovei Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilnius, Europos a. 1, kodas 191351679, a.s. Nr. LT217300010002484333, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, solidariai iš atsakovų D. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir E. S., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ) 789,85 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt devynis litus aštuoniasdešimt penkis centus) žalos atlyginimui ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. balandžio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš D. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) valstybei 42,37 Lt (keturiasdešimt du litus trisdešimt septynis centus) bylinėjimosi išlaidų (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Priteisti iš E. S., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), valstybei 42,37 Lt (keturiasdešimt du litus trisdešimt septynis centus) bylinėjimosi išlaidų (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

18Atsakovai D. P. ir E. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai