Byla 2-1892-151/2014
Dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Jurgitai Radauskaitei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Pramoninė civilinė statyba“ atstovei advokato padėjėjai Indrei Rimkienei, atsakovui Ryčiui Karnilai, jo atstovui advokatui Laimučiui Jankauskui, trečiojo asmens UAB ,,Aveplast“ atstovui advokato padėjėjui Vidui Adomaičiui, nedalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Forsina“, UAB „Būstuva“, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Pramoninė civilinė statyba“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Forsina“, ieškinį atsakovui Ryčiui Karnilai, tretiesiems asmenims UAB „Forsina“, UAB ,,Aveplast'', UAB „Būstuva“, dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovui UAB „Pramoninė civilinė statyba" iš atsakovo Ryčio Karnilos 88 378,88 Lt; priteisti ieškovui UAB „Pramoninė civilinė statyba" iš atsakovo Ryčio Karnilos 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti ieškovui UAB „Pramoninė civilinė statyba" iš atsakovo Ryčio Karnilos patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje pateikiamus dokumentus (3-7 b.l.).

4Ieškinyje nurodė bei ieškovo atstovė advokato padėjėja Indrė Rimkienė teismo posėdyje paaiškino, kad Kauno apygardos teismas 2010-12-30 nutartimi UAB „Pramoninė civilinė statyba" iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Forsina". Teismo nutartis įsiteisėjo 2011-01-11. Remiantis ieškovo UAB „Pramoninė civilinė statyba" turimais duomenimis ir dokumentais, nustatyta, kad įmonės vadovu (direktoriumi) laikotarpiu nuo 2009-05-21 (įmonės įregistravimo dienos) iki 2011-01-11 (nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos) buvo atsakovas Rytis Karnila. Be to atsakovas Rytis Karnila nuo 2010-10-08 iki 2011-01-11 (nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos) yra vienintelis UAB „Pramoninė civilinė statyba" akcininkas, nuosavybės teise valdantis 100 proc. visų įmonės akcijų (VĮ Registrų centro išplėstinio išrašo su istorija kopija pridedama). Ieškinys reiškiamas remiantis LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 ir 23 punktais, įpareigojančiais bankroto administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesni kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveines vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais bei išieškoti skolas iš skolininkų ir kaltų asmenų.

5Sprendžiant atsakovo Ryčio Karnilos deliktinės atsakomybės klausimą, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246-6.249 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas.

6Remiantis bankroto administratoriui perduotais UAB „Pramoninė civilinė statyba" buhalterinės apskaitos duomenimis, nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Pramoninė civilinė statyba" ir RUAB „Būstuva" 2010-10-15 buvo pasirašytas atliktų darbų aktas Nr. 2 už 2010 m. 10 mėn. bei įteikta apmokėjimui 2010-10-15 PVM sąskaita faktūra Serija PCS Nr. 10013 bendrai 157 003,55 Lt sumai. Remiantis atliktų darbų aktu Nr. 2 už 2010 m. 10 mėn. nustatyta, kad medžiagų (PVC gaminių), panaudotų objekte Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), ir jų montavimo paslaugų pardavimo pajamos sudarė 87 514,12 Lt. Tuo tarpu pagal 2010-10-15 medžiagų ir paslaugų nurašymo aktą Nr. 10/10.15-1 buvo nurašyta medžiagų (PVC gaminių) ir jų montavimo paslaugų bendrai 124 179,20 Lt sumai. Tarp ieškovo UAB „Pramoninė civilinė statyba" ir RUAB „Būstuva" 2010-10-29 buvo pasirašytas atliktų darbų aktas Nr. 3 už 2010 m. 10 mėn. bei įteikta apmokėjimui 2010-10-29 PVM sąskaita faktūra Serija PCS Nr. 10014 bendrai 32 091,62 Lt sumai. Remiantis atliktų darbų aktu Nr. 3 už 2010 m. 10 mėn. nustatyta, kad medžiagų (PVC gaminių), panaudotų objekte Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), ir jų montavimo paslaugų pardavimo pajamos sudarė 18 814,14 Lt. Tuo tarpu pagal 2010-10-29 medžiagų ir paslaugų nurašymo aktą Nr. 10/10/29-1 buvo nurašyta medžiagų (PVC gaminių) ir jų montavimo paslaugų bendrai 22 863,63 Lt sumai. Tarp ieškovo UAB „Pramoninė civilinė statyba" ir RUAB „Būstuva" 2010-10-29 buvo pasirašytas atliktų darbų aktas Nr. 4 už 2010 m. 12 mėn. bei įteikta apmokėjimui 2010-12-30 PVM sąskaita faktūra Serija PCS Nr. 10017 bendrai 82 784,57 Lt sumai. Remiantis atliktų darbų aktu Nr. 4 už 2010 m. 12 mėn. nustatyta, kad medžiagų (PVC gaminių), panaudotų objekte Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), ir jų montavimo paslaugų pardavimo pajamos sudarė 68 417 Lt. Tuo tarpu pagal 2010-10-29 medžiagų ir paslaugų nurašymo aktą Nr. 2010/12/31-2 buvo nurašyta medžiagų (PVC gaminių) bendrai 116 081,31 Lt sumai. Taigi laikotarpiu nuo 2010-10-15 iki 2010-12-30 objekte Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), nurašytų medžiagų (PVC gaminių) ir jų montavimo paslaugų vertė sudarė 263 124.14 Lt (124 179,20 + 22 863,63 + 116 081,31), tuo tarpu medžiagų (PVC gaminių) ir montavimo paslaugų pardavimo pajamos sudarė 174 745.26 Lt (87 514,12 + 18 814,14 + 68 417). Darytina išvada, kad buvo nurašyta medžiagų (PVC gaminių) ir jų montavimo paslaugų už 88 378,88 Lt (263 124,14 - 174 745,26) daugiau, nei gauta pardavimo pajamų. Administratorius atsakovui Ryčiui Karnilai pateikė pretenziją, reikalaudamas paaiškinti medžiagų (PVC gaminių) objekte Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), nurašymo aplinkybes. Atsakydamas į pateiktą pretenziją, atsakovas pateikė 2013-07-03 atsakymą, kuriame nurodė, kad aliuminių profilius UAB „Būstuva" tiesiogiai įsigijo iš gamintojo Brugmann ir perdavė UAB „Aveplast", tačiau UAB „Aveplast" tariamai pateikė netikslias sąskaitas faktūras įtraukdama ir perduotų aliuminių profilių vertes, ko pasėkoje objekto savikainos suma tapo didesnė. UAB „Aveplast", atsakydama į bankroto administratoriaus prašymą paaiškinti PVM sąskaitų faktūrų išrašymo aplinkybes, pateikė 2013-10-18 pranešimą Nr. 01-18/10/13, kuriame nurodė, kad Sutarties - užsakymo Nr. 058219-GA, sudarytos tarp UAB „Aveplast" ir UAB „Pramoninė civilinė statyba", kaina buvo nustatyta įvertinus aplinkybę, kad dalį medžiagų (langų ir durų profilių), reikalingų Sutarties -užsakymo Nr. 058219-GA vykdymui, pateiks RUAB „Būstuva". Jokios sutarties tarp UAB „Aveplast" ir RUAB „Būstuva", numatančios, kad UAB „Aveplast" privalo apmokėti už UAB „Būstuva" pateiktas medžiagas, pasirašyta nebuvo. Taip pat nebuvo sudaryta trišalė sutartis ar susitarimas, numatantis, kad UAB „Aveplast" privalo sumažinti Sutarties - užsakymo Nr. 058219-GA kainą. Nustatyta, kad tarp UAB „Avelast" ir UAB „Pramoninė civilinė statyba" 2010-07-16 buvo sudaryta Sutartis - užsakymas Nr. N-058219-GA, pagal kurią UAB „Aveplast" įsipareigojo pagaminti plastikines ir aliuminines statybines konstrukcijas (langus ir duris), sukomplektuoti sutartyje numatytus jų priedus ir papildomas medžiagas. Sutarties 2.1 punktu šalys susitarė, kad sutarties kaina sudaro 295 622,21 Lt. Pagal šia sutartį UAB „Aveplast" išrašė ir įteikė UAB „Pramoninė civilinė statyba" PVM sąskaitas faktūras: 2010-07-27 Nr. 0058468-70 bendrai 63 008,81 Lt sumai, 2010-08-18 Nr. 0058837-39 bendrai 62 871,46 Lt sumai, 2010-09-23 Nr. 0060701-02 bendrai 24 955,37 Lt sumai, 2010-10-08 Nr. 0061445-47 bendrai 48 525,08 Lt sumai, 2010-11-30 Nr. 0061499-500 bendrai 41 328,89 Lt sumai, 2010-12-21 Nr. 0066780 bendrai 49 283,61 sumai, 2010-12-30 Nr. 0066815 bendrai 1 321,95 Lt sumai, viso 291 295,17 Lt sumai. UAB „Pramoninė civilinė statyba" atstovas Rytis Karnila pasirašė UAB „Aveplast" PVM sąskaitas faktūras, su išrašytose sąskaitose suma sutiko ir tai patvirtino savo parašu. Be to, pateikiamas teismui UAB „Pramoninė civilinė statyba" apyvartos žiniaraščio išrašas patvirtina dalinį skolos kreditoriui UAB „Aveplast" apmokėjimą. Tokiu būdu, apmokėdamas dalį PVM sąskaitų faktūrų, skolininkas UAB „Pramoninė civilinė statyba" pripažino savo prievolę kreditoriui UAB „Aveplast" apmokėti šias sąskaitas (CK 1.130 str. 2 d.). Kauno apygardos teismas 2011-03-21 nutartimi BUAB „Pramoninė civilinė statyba" bankroto byloje patvirtino kreditoriaus UAB „Aveplast" kreditorinį reikalavimą bendrai 98 286,36 Lt sumai su PVM. Konstatuotina, kad atsakovas Rytis Karnila vadovavimo įmonei laikotarpiu tinkamai nevykdė jam pavestų pareigų, t. y. atliko neteisėtus veiksmus nurašydamas materialines vertybes ar jas inventorizuodamas, nesiėmė priemonių bendrovės medžiagų ir prekių išsaugojimui (PVC gaminių), siekdamas išvengti atsakomybės neteisėtai nurašė materialines vertybes (PVC gaminius ir jų montavimo paslaugas). UAB „Pramoninė civilinė statyba" direktoriui Ryčiui Karnilai nepaneigus savo kaip juridinio asmens valdymo organo - direktoriaus - kaltės prezumpcijos dėl laikotarpiu nuo 2010-10-15 iki 2010-12-30 objekte Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), nurašytų medžiagų (PVC gaminių) ir jų montavimo paslaugų bendrai 88 378,88 Lt sumai, darytina išvada, kad šis turtas buvo prarastas dėl buvusio direktoriaus Ryčio Karnilos kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo). Nesant dokumentų, patvirtinančių medžiagų ir prekių (PVC gaminių) teisėtą panaudojimą ar pagrįstą nurašymą, atsakovas Rytis Karnila turi atlyginti bendrovei neteisėtai nurašytų medžiagų ir jų montavimo paslaugų vertę, kuri šiuo atveju lygi 88 378,88 Lt (CK 2.87 str., 6.245 str. - 6.249 str. ir 6.263 str.).

7Laikotarpiu nuo 2010-10-15 iki 2010-12-30 objekte Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), nurašius medžiagų (PVC gaminių) ir jų montavimo paslaugų daugiau, nei gauta pardavimo pajamų, įmonei buvo padaryta reali materialinė 88 378,88 Lt žala. Tarp nurodytų atsakomybės sąlygų priežastinis ryšys pasireiškė tuo, kad dėl atsakovo Ryčio Karnilos aplaidumo, nerūpestingumo, tyčinio neveikimo bendrovei buvo padaryta žala - gautos medžiagų (PVC gaminių) ir jų montavimo paslaugų pardavimo pajamos nesiekė nurašytų medžiagų vertės, medžiagos ir paslaugos parduotos nuostolingai arba ne visos nurašytos medžiagos buvo panaudotos objekte Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ). Nustačius visas atsakovo Ryčio Karnilos atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus atsakovo veiksmus, žalą, priežastinį ryšį tarp įmonės vadovo veiksmų ir kreditoriams atsiradusios žalos (CPK 178 straipsnis), ieškovui BUAB „Pramoninė civilinė statyba" iš atsakovo Ryčio Karnilos priteistina 88 378,88 Lt nuostolių suma (CK 2.87 str., 6.245 str, - 6.249 str., 6.263 str.). Iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Atsakovas Rytis Karnila pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti ir priteisti jam iš ieškovo (jo atstovo UAB „Forsina“) patirtas bylinėjimosi išlaidas (63-66 b.l.).

9Atsiliepime nurodė, bei jo atstovas advokatas Laimutis Jankauskas teismo posėdyje paaiškino, kad 2010 m, pirmoje pusėje vyko intensyvios derybos dėl Statybos rangos sutarties su RUAB „Būstuva" pasirašymo. Ieškojo subrangovo, kuris pagamintų plastikines ir aliumines statybines konstrukcijas (langus ir duris). Derybos dėl plastikinių ir aliuminių konstrukcijų buvo pradėtos su UAB „AVEPLAST", atstovaujamos direktoriaus Viliaus Eidukevičiaus. Derantis dėl darbų kainos RUAB ,,Būstuva" buvo pasiūlyta savo sąskaita nupirkti PVC profilius iš įmonės Lenkijoje ir perduoti UAB „AVEPLAST" su sąlyga, jog perkamų PVC profilių kaina bus išminusuota iš darbų kainos. Tokio susitarimo sąlygos tenkino tiek UAB „AVEPLAST“ tiek RUAB „Būstuva" ir 2010 m. liepos 2 d. RUAB „Būstuva" pervedė 19100 EUR (65895,00 LT) Lenkijos įmonei Brugmann S.A už medžiagas. 2010 m. liepos 13 d. UAB „AVEPLAST" direktorius Vilius Eidukevičius informavo, kad parengė 2010 m. liepos 14 d. darbų vykdymo grafiką su sumažinta sutarties kaina dėl neatlygintinai sutarties darbų vykdymui perduotų medžiagų - PVC profilių. Taip pat tą pačią dieną UAB „AVEPLAST" direktorius nusiuntė RUAB „Būstuva" papildomą susitarimą, kuriame UAB „Pramoninė civilinė statyba" ir UAB „AVEPLAST" susitaria jog iki 2010 m. liepos 21 d., UAB „Pramoninė civilinė statyba" pristatys ir neatlygintinai perduos, o UAB „AVEPLAST" panaudos perduotus PVC profilius Sutartyje numatytų statybinių konstrukcijų pagaminimui. Taip pat Sutarties kainą be PVM mažinama 65948,48 LT, tačiau toks susitarimas tarp UAB „AVEPLAST" ir UAB „Pramoninė civilinė statyba“ nebuvo pasirašytas. 2010 m. liepos 14 d. UAB „Pramoninė civilinė statyba" atstovaujama Ryčio Karnilos, ir RUAB „Būstuva", atstovaujamo gen. direktoriaus Tautvydo Čivo sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2010/07/14-1. Tą pačią dieną UAB „AVEPLAST" RUAB „Būstuvai" atsiuntė papildomą susitarimą ir sutarties vykdymo grafiką, kuriuose buvo išskaičiuota UAB „AVEPLAST" perduodamų PVC profilių kaina. Sutikdami su papildomu susitarimu ir sutarties vykdymo grafiku 2010 m. liepos 16 d. sudarė Sutartį-Užsakymą Nr. M-G58219-GA su UAB „AVEPLAST". UAB „AVEPLAST" įsipareigojo pagaminti plastikines ir aliumines konstrukcijas (langus ir duris), sukomplektuoti Sutartyje-užsakyme numatytus priedus ir papildomas medžiagas numatytomis sąlygomis ir terminais. Vykdant 2010 m. liepos 14 d. susitarimą į UAB „AVEPLAST" sandėlį buvo pristatyti PVC profiliai, tai patvirtina ant krovinio važtaraščio esantis UAB „AVEPLAST" sandėlininkės K. O. parašas ir antspaudas, PVC profiliai buvo pristatyti 2010 m. liepos 14 d. susitarime numatytu laiku, o tai reiškia, jog šalys minėto susitarimo laikėsi ir jį vykdė. Todėl nėra pagrindo teigti, jog susitarimas negalioja, nes nėra šalių pasirašytas. Vien tai, jog susitarimas nėra pasirašytas nedaro jo negaliojantį. Iš UAB „AVEPLAST", RUAB „Būstuva" ir BUAB „Pramoninė civilinė statyba“ veiksmų akivaizdu, jog 2010 m. liepos 14 d. susitarimas buvo galiojantis ir šalys jį vykdė. Buvo sutarta, jog UAB „AVEPLAST" išrašys kreditinę sąskaitą UAB „Pramoninė civilinė statyba" 78530,84 LT sumai. UAB „AVEPLAST“ net parengė kreditines sąskaitos projektą, tai tik dar kartą patvirtina faktą, jog UAB „AVEPLAST", RUAB „Būstuva" ir UAB „Pramoninė civilinė statyba" susitarė dėl medžiagų perdavimo ir jų vertes išskaičiavimo iš užsakymo kainos.

10Ieškinyje nurodoma, jog atsakovas priimdamas ir pasirašydamas UAB „AVEPLAST" sąskaitas patvirtino, jog sąskaitose nurodytos sumos yra teisingos. PVM sąskaitas faktūras priėmė ir jas pasirašė kitas asmuo, t.y. tuo metu direktoriaus pareigas ėjęs Tadas Zalagaitis, o ne atsakovas. Atsakovas priėmė ir pasirašė tik paskutinę UAB „AVEPLAST" išrašytą sąskaitą 2010 m, lapkričio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0061499. Sutikrinęs UAB „AVEPLAST" išrašytas sąskaitas pastebėjo, jog nėra išskaityta suma už UAB „AVEPLAST" perduotus PVC profilius. Tada 2010 m. gruodžio 14 d. raštu dėl sutarties sąlygų nevykdymo kreipėsi į UAB „AVEPLAST" reikalaudamas skubiai patikslinti PVM sąskaitas faktūras įvertinant UAB „Pramoninė civilinė statyba" perduotus PVC profilius, t.y. išminusuoti perduotų PVC profilių vertę iš minėtų sąskaitų, UAB „AVEPLAST" sąskaitų nepatikslino. 2010 m. gruodžio 21 d. UAB „AVEPLAST" direktorius informavo RUAB „Būstuva" apie likusią neapmokėtą sumą pagal Sutartį - užsakymą. 2011 m. sausio 12 d. raštu Nr. 11/01/12-1 atsakovas pakartotinai prašė pataisyti UAB „AVEPLAST" išrašytas sąskaitas, tačiau šios sąskaitos nebuvo pataisytos. Neįvertinus medžiagų pirkimo sąskaitos (65948,48 + PVM) negalima objektyviai vertinti darbų aktuose ir sąskaitose nurodytų sumų.

11UAB „AVEPLAST" pranešime Nr. 01-18/10/13 klaidingai nurodo, jog dalį medžiagų reikalingų Sutarties-užsakymo vykdymui pateiks RUAB „Būstuva“ tokio susitarimo nebuvo. Tarp RUAB „Būstuva" ir UAB „AVEPLAST" buvo vienintelis susitarimas, jog medžiagos bus perduodamos, o medžiagos perdavimo suma bus išskaičiuojama iš Sutarties-Užsakymo vykdymo kainos. Šią aplinkybę patvirtina Šalių veiksmai bei susirašinėjimas. Taigi už perduotas PVC profilius konstrukcijų gamybai iš galutinės Sutarties- užsakymo vykdymo kainos nebuvo išskaičiuota 78530,84 LT (65948,48 + PVM) suma. Taip pat UAB „AVEPLAST" neatliko Sutartyje-užsakyme visų numatytų darbų, ko pasėkoje RUAB „Būstuva" turėjo darbus pirkti iš kitos įmonės UAB „EKGKODAS", viso 10120,53 LT, todėl 10120,53 LT suma taip pat turėjo būti išskaičiuota. Įvertinus tai, galutinė Sutarties-užsakymo suma turėjo būti sumažinta 88651,37 LT (78530,84 +10120,53). Nors ieškovas nurodo, jog teismo patvirtintas UAB „AVEPLAST" reikalavimas yra 98286,36 LT, tačiau UAB „AVEPLAST" direktorius 2010 m. gruodžio 21 d. elektroniniame laiške nurodo, jog UAB "Pramoninės civilinės statybos" skolos likutis apmokėjimui iki 2010 m. gruodžio 20 d. yra tik 18433,57 LT. Ši laiške nurodyta suma dar kartą patvirtina, jog 2010 m. liepos 14 d. susitarime nurodyta suma (65948,48 + PVM) turėjo būti sumažinti ieškovo įsipareigojimai UAB „AVEPLAST". Todėl jokios žalas ieškovui atsakovas nepadarė, o skirtumas (tarp UAB "Pramoninės civilinės statybos" RUAB „Būstuva" išrašytose sąskaitose nurodytų sumų ir UAB "Pramoninės civilinės statybos" nurašymo aktuose nurodytų medžiagų kainų atsirado todėl, kad UAB „AVEPLAST" iš savo sąskaitų neišminusavo 2010 m, liepas 14 d. susitarime nurodytų PVC profilių kainos ir neišrašė kreditinės sąskaitos,

12Trečiasis asmuo UAB ,,Aveplast“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovo BUAB „Pramoninė civilinė statyba", ieškinio atsakovui Ryčiui Karnilai, patenkinimo/atmetimo klausimą spręsti teismo nuožiūra; priteisti trečiojo asmens UAB „Aveplast", naudai visas bylinėjimosi išlaidas (144-145 b.l.).

13Trečiasis asmuo UAB ,,Aveplast“ atsiliepime nurodė ir jo atstovas advokato padėjėjas Vidas Adomaitis teismo posėdyje paaiškino, kad susipažinus su į bylą pateiktais šalių procesiniais dokumentais bei jų priedais, ieškovo ieškinio patenkinimo/atmetimo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra. Posėdžio metu paaiškino, kad kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl dalies kreditorinio reikalavimo sumažinimo, nes buvo įskaičiuoti langų profiliai kuriuos jiems pateikė UAB „Būstuva“.

14Trečiasis asmuo UAB „Būstuva“ į bylą pateikė pašymus civilinę bylą Nr. 2-892-151/2014 nagrinėti trečiajam asmeniui nedalyvaujant (161, 176 b.l.).

15Nurodė, kad RUAB „Būstuva" informuotas apie įvyksiančius teismo posėdžius.

16UAB „Forsina“ kaip trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

17Ieškinys atmestinas visiškai.

18Ieškovas ieškiniu prašo priteisti ieškovui iš atsakovo 88 378,88 Lt žalos, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

19Bylos medžiaga nustatyta, kad 2010 12 30 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Pramoninė civilinė statyba“ iškelta bankroto byla (b.l. 8, 9) ir UAB „Forsina“ 2011 01 11 paskirta bankroto administratoriumi (b.l. 10-13). 2011 03 21 buvo patvirtintas finansinių reikalavimų sąrašas, kuriame nurodoma, kad trečiojo asmens UAB „Aveplast“ kreditorinis reikalavimas yra 98.286,36 Lt (b.l. 52-55).

20Ieškovas savo prašymą priteisti 88 378,88 Lt žalos grindžia sąskaitomis-faktūromis, atliktų darbų aktais, pažymomis apie atliktų darbų vertę, medžiagų ir paslaugų nurašymo aktais (b.l. 14-26).

21Ieškovas pateikė 2013 10 23 buhalterinę pažymą dėl objekto sąnaudų apskaitos (b.l. 27).

222010 07 14 tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Būstuva“ buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 2010/14-1 (b.l. 72-86), kuria atsakovas tarp visų kitų darbų 2.1.7. p. įsipareigojo atlikti namo įrengimo darbus „Langai“, už 366.682 Lt įskaitant PVM. Ši kaina buvo numatyta su langų bei durų pagaminimu bei jų sumontavimu.

232010 07 16 tarp UAB „Pramoninė civilinė statyba“ ir UAB „Aveplast“ buvo pasirašyta sutartis-užsakymas Nr. N-058219-GA, kurio 1.1 p. buvo susitarta, kad nurodytomis sąlygomis ir terminais pagamina plastikines ir aliuminines statybines konstrukcijas (langus ir duris), sukomplektuoja jų priedus ir papildomas medžiagas (b.l. 30, 31). Sutarties kaina 1.2.p. buvo numatyta 295.622,21 Lt.

24Iki pasirašant sutartis 2010 07 01 UAB „Pramoninė civilinė statyba“ kreipėsi į trečiąjį asmenį RUAB „Būstuva“ prašydamas nupirkti medžiagas (PVC profilius) langams ir durims, o už medžiagas sumokėta kaina bus mažinama iš bendros medžiagų kainos (b.l. 67). RUAB „Būstuva“ nupirko medžiagas sumokėdama 19100 Eur, t.y. 65948,48 Lt (b. l. 68) medžiagos buvo atvežtos (b.l. 99) ir perduotos trečiajam asmeniui UAB „Aveplast“ bei atsakovas išsiuntė papildomą susitarimą dėl kainos sumažinimo (b. l. 69-71). Atsakovas taip pat UAB „Aveplast“ pateikė kreditinės sąskaitos pavyzdį (b.l. 100), tačiau trečiasis asmuo jos neišrašė. 2010 12 14 ir 2011 01 12 atsakovas reikalavo patikslinti sąskaitas-faktūras, mažinant PVC profilių kainą (b. l. 101, 102), tačiau atsakovas atsakymo negavo.

252010 07 14 buvo surašytas papildomas susitarimas tarp UAB „Pramoninė civilinė statyba“ ir trečiojo asmens UAB „Aveplast“ dėl to, kad trečiajam asmeniui RUAB „Būstuva“ nupirkus PVC profilius sutartis turi būti mažinama 65.948,48 Lt be PVM ir 4 p. nurodoma, kad sutarties kaina su PVM sudarys 235.165,46 Lt (b.l. 88) bei pateikiamas sutarties vykdymo grafikas (b.l. 89), kuris pakeičia 2010 07 13 grafiką, tačiau ši sutartis tarp šalių nebuvo pasirašyta.

262010 07 19 buvo pasirašyta trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis (b.l. 49) tarp ieškovo atsakovo ir trečiojo asmens RUAB „Būstuva“, kuria RUAB „Būstuva“ sumoka už atsakovą skolą 63008,81 Lt UAB „Aveplast“ (sutarties 3 p.). Po to buvo pasirašytos dar dvi analogiškos trišalės sutartys, kuriomis dar buvo sumažinti UAB „Pramoninė civilinė statyba“ įsipareigojimai atitinkamai 100.000, Lt ir 30.000 Lt (b.l. 50, 51)

27Trečiasis asmuo UAB „Aveplast“ už atliktus darbus UAB „Pramoninė civilinė statyba“ pateikė PVM sąskaitas-faktūras, kuriose buvo pateikta langų kaina su PVC profiliais (b.l. 32-47).

28Atsakovas su ieškovo nuostoliais nesutinka ir nurodė, kad UAB „Aveplast“ 78.530,84 Lt turi išrašyti kreditinę sąskaitą, nes jie langus pagamino iš UAB „Būstuva“ medžiagų, tačiau perduodant langus išrašė sąskaitas, kaip, kad būtų gaminiai pagaminti iš jų medžiagų, todėl mano, kad atsakovas nuostolių bendrovei nepadarė (b. l. 28).

29UAB „Aveplast“ 2013 10 18 pranešimu Nr. 01-07-30 neigė šias aplinkybes (b.l. 29), atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad bylą nagrinėti teismo nuožiūra (b. l. 144,145).

30Teismui yra pateikta lentelė, kurioje nurodyta, kad atsakovas trečiajam asmeniui UAB „Aveplast“ yra skolinga 98.286,38 Lt (b.l. 48).

31Atsakovas taip pat pateikė, atliktų darbų aktą Nr. 5, kurį pateikė UAB „Ekokodas“, kuriame taip pat yra nurodoma, kad buvo atliekami langų montavimo darbai. Už šiuos darbus atsakovas turėjo sumokėti 10.120,53 Lt (b. l. 203, 104). Šiuos darbus RUAB „Būstuva“ priėmė ir apmokėjo (b. l. 105, 106).

32Taip pat teismui yra pateiktas susirašinėjimas, kuriame UAB „Aveplast“ nurodo, kad skola sudaro 18433,57 Lt (b. l. 107).

33Atsakovas teisme taip pat paaiškino, kad UAB „Aveplast“ langus tik gamino, tačiau montavimo darbų neatliko ir rekomendavo langų montavimo įmonę UAB „Įvairopas“, kuri netinkamai atliko langų montavimo darbus, kuriuos reikėjo ištaisyti bei pateikė teismui 2010 11 16 aktą „Dėl langų montavimo darbų atlikimo“, kuriame nurodyti visi nekokybiškai atlikti darbai (b.l. 166-168). Atsakovas paaiškino, kad šiuos darbus reikėjo ištaisyti.

34Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo UAB „Aveplast“ pateikė teismui kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą 78.530,84 Lt, be PVM 64901,52 Lt (b.l. 169, 170), t.y. pripažino, kad UAB „Pramoninė civilinė statyba“ pateiktos sąskaitos-faktūros apmokėjimui buvo pateiktos įskaičiavus ir medžiagas, t.y. PVC profilius. Pateikus teismui kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą 78.530,84 Lt, trečiasis asmuo UAB „Aveplast“, kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl kreditorinio reikalavimo sumažinimo 78.530,84 Lt (2 t. b.l. 3) ir prašo patvirtinti kreditorinį reikalavimą UAB „Pramoninė civilinė statyba“ iki 19.755,52 Lt.

35Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Šias sąlygas privalo įrodyti ieškovas, o jas nustačius įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

36Išvardintais rašytiniais įrodymais nustatytina, kad ieškovo reikalavimas 64.901,52 Lt atmestinas, nes UAB „Aveplast“ išrašė kreditinę sąskaitą ir kreipėsi dėl kreditorinio reikalavimo sumažinimo, taigi atsakovas įmonei žalos nepadarė ir jam negali būti taikomas CK 2.87 str. Atsakovas savo aktyviais veiksmais įrodė, kad žalos įmonei nepadarė, o ieškovas nepagrindė padarytos žalos pagal visas civilinės atsakomybės sąlygas (CK 6.246-6.249 str.).

37Ieškovas pareiškė ieškinį 88.378,88 Lt sumai. Teismui nustačius, kad atsakovui už padarytą įmonei žalą civilinė atsakomybė negali kilti dėl 64.901,52 Lt. Lieka neaptarta 23.477,36 Lt suma.

38Ieškovas žalą kildina iš medžiagų nurašymo aktų, t.y. kad atsakovas nurašė medžiagų daugiau nei langus pardavė trečiajam asmeniui RUAB „Būstuva“.

39Ieškovas nurodė, kad medžiagų buvo nurašyta daugiau, nei langai ir durys parduotos trečiajam asmeniui RUAB „Būstuva“. Atsakovas nurodė, kad langų ir durų montavimą, trečiojo asmens UAB „Aveplast“ rekomenduota, atliko UAB „Įvairopas“. Ši įmonė netinkamai sumontavo langus ir duris buvo padaryta daug broko, išdaužti langai, sugadinti langų profiliai, nesilaikant reikalavimų įstatyti langai, kuriuos reikėjo permontuoti ir tokiu būdu gamyboje atsirado nuostoliai. UAB „Įvairopas“ žadėjo trūkumus ištaisyti, tačiau trūkumų nepašalino, vadovų negalima buvo surasti, todėl 2010 11 16 buvo surašytas aktas „Dėl langų montavimo darbų atlikimo“, kuriame apžiūrėjus objektą ir įvertinus, UAB „Įvairopas“ atliktus darbus, buvo nustatyta, kad sumontuoti langai neatitinka normatyvų ir 80 procentų langų taisytini (b.l. 166-168).

40Po langų montavimo defektų nustatymo, dalį broko taisė UAB „Ekokodas“. Teismui pateiktas 2011 06 atliktų darbų aktas, kuriame „19 Langai“ nurodoma, kad atlikta langų montavimo darbų už 10.121,53 Lt (b.l. 103). Atsakovas taip pat nurodė, kad dalį langų montavimo broko atsakovas taisė savo darbuotojų jėgomis, todėl mano, kad savo veikla jokios žalos įmonei nepadarė.

41Kaip kasacinio teismo yra išaiškinta ieškovo pareiga yra įrodyti tris civilinės atsakomybės sąlygas - neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį.

42Ieškovas teismui pateikė tik vieną įmonės vykdomos veiklos poziciją, t.y. langų gamybą, montavimą, jų pardavimą ir skirtumą tarp montavimo darbų ir pardavimo kainos. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad šiais veiksmais įtakojo kreditorių teisių pažeidimus. Nepateikė teismui bendro bendrovės ūkinės finansinės veiklos vaizdo tiek bankroto bylos iškėlimo metu, tiek per pastaruosius trejus metus, kaip atsakovo veiksmai įtakojo žalos atsiradimą, kokia dalimi padidėjo kreditorinių įsipareigojimų, kurių įmonė nėra pajėgi padengti savo valdomu turtu, kokius neteisėtus veiksmus atliko atsakovas. Ieškovas nurodė, kad atsakovas šiuos veiksmus atliko tyčia, tačiau nenurodė, kokie veiksmai buvo tyčiniai.

43Sprendžiant vadovų įmonei padarytą žalą, atsiradusią jiems netinkamai tvarkant įmonės turtą, turi būti nustatomas šios žalos faktas ir dydis. Ieškovas pareiškęs ieškinį turi įrodyti faktines žalos padarymo aplinkybes, vadovaudamasis žalą patvirtinančiais įrodymais, kurie turi būti tiesioginiai, patikimi, konkretūs – atspindintys realius įmonės turto turėjimo ar praradimo (neišsaugojimo) faktus. Ieškovas šios pareigos neįvykdė.

44Atsakovui nustačius, kad darbai buvo atlikti nekokybiškai, buvo priverstas spręsti kaip pašalinti nustatytų darbų trūkumus ir imtis priemonių juos pašalinti. Atsakovas būtent šių veiksmų ir ėmėsi, o pašalinimas natūraliai sudarė sąlygas didėti išlaidoms. Trūkumus ištaisius trečiasis asmuo RUAB „Būstuva“ darbus priėmė, todėl tai laikytina gamybine rizika arba būtinybe atlikti darbus, tikslu įvykdyti rangos sutarties įsipareigojimus. Teismo nuomone, atsakovas negalėjo išvengti papildomų išlaidų.

45Atsakovas paaiškino, kad jis siūlė ieškovui prisiimti nekokybiškus langus, kurie buvo pakeisti taisant broką, tačiau bankroto administratorius atsisakė juos priimti. Ieškovas šios aplinkybės neginčijo, taigi tai netiesiogiai patvirtina, kad atsakovas taisydamas langų montavimo broką ir turėjo papildomų išlaidų.

46Kasacinis teismas nurodė, kad CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdant įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo (LAT nutartis civ. b. Nr. 3K-3-420/2013).

47Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotas išaiškinimas, kad bendrovės vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, reiškiančio aiškų ir nepateisinamą aplaidumą vykdant savo pareigas, todėl paprastas atsakovo neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės-komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindu atsirasti įmonės vadovo civilinei atsakomybei CK 6.263 straipsnio pagrindu (LAT civ. b. Nr. 3K-3-19/2012).

48Kaip minėta, ieškovas savo reikalavimą kildina dviem pagrindais:

  1. ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., kai bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.
  2. ĮBĮ 11 str. 3 d. 23 p. pagrindu - imasi priemonių skoloms išieškoti iš įmonės skolininkų.

49Bylos medžiaga nustatytina, kad ieškiniu nebuvo prašoma kokį nors sandorį pripažinti negaliojančiu, nes buvo pažeisti kitų kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. CK 6.66 str.), bei nepareikštas reikalavimas priteisti skolas iš įmonės skolininkų.

50Atsakovo atsakomybė įmonės bankroto atveju, gali kilti tik dviem pagrindais, t.y. ĮBĮ 8 str. 4 d. pagrindu, įmonės vadovas turi prievolę padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Šiuo atveju vadovui kyla civilinė atsakomybė pagal bendrąsias civilinio kodekso nuostatas.

51Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įmonės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės vadovui kyla atsakomybė.

52Antrasis pagrindas, kai įmonės vadovui kyla atsakomybė atlyginti žalą, jei privedė įmonę prie bankroto tyčia. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje yra apibrėžiamas tyčinio bankroto institutas, t.y. įmonės privedimas prie bankroto tyčia. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodytų, jog įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t.y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, nepasiteisinusi rizika, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo.

53Iš ieškovo pateikto ieškinio negalima nustatyti, kokiu iš nurodytų dviejų pagrindų ieškovas kildina atsakovo žalą, nes ieškovas nenurodė nei vieno iš pagrindų dėl ko kildinama atsakovui, kaip įmonės vadovui, žala. Ieškovo reikalavimas kildinamas visai kitais pagrindais, jau minėto CK 2.87 str. 1-4 d. pagrindu. Kaip jau minėta, šiuo pagrindu civilinę atsakomybę galima taikyti tik dėl vadovo tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, reiškiančio aiškų ir nepateisinamą aplaidumą vykdant savo pareigas, todėl paprastas atsakovo neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės-komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindu atsirasti įmonės vadovo civilinei atsakomybei. Ieškovas nenurodė nei atsakovo tyčios, nei didelio neatsargumo, nei savanaudiškų tikslų, tiesiog nurodė buhalterinės apskaitos duomenis, t.y. medžiagų nurašymo aktus, kainų skirtumą tarp nurašytų medžiagų ir prekių pardavimo kainos.

54Ieškovui nenurodžius pagrindinių civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų bei kokiu pagrindu ieškovas kildina atsakovui atsakomybę dėl žalos padarymo, pagal Įmonių bankroto įstatymą, teismo nuomone, atsakomybė atsakovui negali kilti.

55Atkreiptinas dėmesys, kad vadovas bendradarbiavo su bankroto administratoriumi. Perdavė visus įmonės buhalterinius dokumentus, rašė raštus, kad sureguliuoti įsiskolinimus su UAB „Aveplast“, todėl teismas neįžvelgia nesąžiningų, tyčinių ir neteisėtų vadovo veiksmų. Atsakovas tik taisė trūkumus, tikslu įvykdyti rangos sutartyje numatytus įsipareigojimus.

56Remiantis teismo nurodytais motyvais ieškovo ieškinys atmestinas visiškai kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 str.).

57Atmetus ieškinį, atmestinas prašymas dėl 486,42 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo trečiajam asmeniui UAB ,,Aveplast“, nes iš bylos medžiagos nustatytina, kad trečiasis asmuo UAB ,,Aveplast“ turėjo pateikti kreditinę sąskaitą-faktūrą, nes langai buvo pagaminti iš RUAB „Būstuva“ jiems pateiktų medžiagų. Atsakovas šią aplinkybę pripažino tik bylos nagrinėjimo metu, nes buvo pateikta kreditinė sąskaita-faktūra ir kreiptasi į Kauno apygardos teismą prašant sumažinti kreditorinį įsiskolinimą (LR CPK 93 str. 4 d.).

58Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos 31,96 Lt iš ieškovo BUAB „Pramoninė civilinė statyba“ valstybei nepriteistinos, nes ieškovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 2 d.).

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

60Ieškinį atmesti visiškai.

61Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Jurgitai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovui... 4. Ieškinyje nurodė bei ieškovo atstovė advokato padėjėja Indrė Rimkienė... 5. Sprendžiant atsakovo Ryčio Karnilos deliktinės atsakomybės klausimą,... 6. Remiantis bankroto administratoriui perduotais UAB „Pramoninė civilinė... 7. Laikotarpiu nuo 2010-10-15 iki 2010-12-30 objekte Daugiabutis gyvenamasis namas... 8. Atsakovas Rytis Karnila pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo... 9. Atsiliepime nurodė, bei jo atstovas advokatas Laimutis Jankauskas teismo... 10. Ieškinyje nurodoma, jog atsakovas priimdamas ir pasirašydamas UAB... 11. UAB „AVEPLAST" pranešime Nr. 01-18/10/13 klaidingai nurodo, jog dalį... 12. Trečiasis asmuo UAB ,,Aveplast“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 13. Trečiasis asmuo UAB ,,Aveplast“ atsiliepime nurodė ir jo atstovas advokato... 14. Trečiasis asmuo UAB „Būstuva“ į bylą pateikė pašymus civilinę bylą... 15. Nurodė, kad RUAB „Būstuva" informuotas apie įvyksiančius teismo... 16. UAB „Forsina“ kaip trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 17. Ieškinys atmestinas visiškai.... 18. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti ieškovui iš atsakovo 88 378,88 Lt... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2010 12 30 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB... 20. Ieškovas savo prašymą priteisti 88 378,88 Lt žalos grindžia... 21. Ieškovas pateikė 2013 10 23 buhalterinę pažymą dėl objekto sąnaudų... 22. 2010 07 14 tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Būstuva“ buvo sudaryta... 23. 2010 07 16 tarp UAB „Pramoninė civilinė statyba“ ir UAB „Aveplast“... 24. Iki pasirašant sutartis 2010 07 01 UAB „Pramoninė civilinė statyba“... 25. 2010 07 14 buvo surašytas papildomas susitarimas tarp UAB „Pramoninė... 26. 2010 07 19 buvo pasirašyta trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis (b.l.... 27. Trečiasis asmuo UAB „Aveplast“ už atliktus darbus UAB „Pramoninė... 28. Atsakovas su ieškovo nuostoliais nesutinka ir nurodė, kad UAB „Aveplast“... 29. UAB „Aveplast“ 2013 10 18 pranešimu Nr. 01-07-30 neigė šias aplinkybes... 30. Teismui yra pateikta lentelė, kurioje nurodyta, kad atsakovas trečiajam... 31. Atsakovas taip pat pateikė, atliktų darbų aktą Nr. 5, kurį pateikė UAB... 32. Taip pat teismui yra pateiktas susirašinėjimas, kuriame UAB „Aveplast“... 33. Atsakovas teisme taip pat paaiškino, kad UAB „Aveplast“ langus tik gamino,... 34. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo UAB „Aveplast“ pateikė teismui... 35. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 36. Išvardintais rašytiniais įrodymais nustatytina, kad ieškovo reikalavimas... 37. Ieškovas pareiškė ieškinį 88.378,88 Lt sumai. Teismui nustačius, kad... 38. Ieškovas žalą kildina iš medžiagų nurašymo aktų, t.y. kad atsakovas... 39. Ieškovas nurodė, kad medžiagų buvo nurašyta daugiau, nei langai ir durys... 40. Po langų montavimo defektų nustatymo, dalį broko taisė UAB „Ekokodas“.... 41. Kaip kasacinio teismo yra išaiškinta ieškovo pareiga yra įrodyti tris... 42. Ieškovas teismui pateikė tik vieną įmonės vykdomos veiklos poziciją, t.y.... 43. Sprendžiant vadovų įmonei padarytą žalą, atsiradusią jiems netinkamai... 44. Atsakovui nustačius, kad darbai buvo atlikti nekokybiškai, buvo priverstas... 45. Atsakovas paaiškino, kad jis siūlė ieškovui prisiimti nekokybiškus langus,... 46. Kasacinis teismas nurodė, kad CK 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas... 47. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotas išaiškinimas, kad... 48. Kaip minėta, ieškovas savo reikalavimą kildina dviem pagrindais: 49. Bylos medžiaga nustatytina, kad ieškiniu nebuvo prašoma kokį nors sandorį... 50. Atsakovo atsakomybė įmonės bankroto atveju, gali kilti tik dviem pagrindais,... 51. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įmonės vadovo... 52. Antrasis pagrindas, kai įmonės vadovui kyla atsakomybė atlyginti žalą, jei... 53. Iš ieškovo pateikto ieškinio negalima nustatyti, kokiu iš nurodytų dviejų... 54. Ieškovui nenurodžius pagrindinių civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų... 55. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovas bendradarbiavo su bankroto... 56. Remiantis teismo nurodytais motyvais ieškovo ieškinys atmestinas visiškai... 57. Atmetus ieškinį, atmestinas prašymas dėl 486,42 Lt bylinėjimosi išlaidų... 58. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos 31,96 Lt iš ieškovo BUAB... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270... 60. Ieškinį atmesti visiškai.... 61. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...