Byla 2-102-446/2009
Dėl ivaikinimo

1Kelmes rajono apylinkes teismo teiseja Vilma Rašciuviene, sekretoriaujant Linai Normantaitei, dalyvaujant pareiškejams E. G. ir D. G. , suinteresuoto asmens - Kelmes rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriaus - atstovei Genei Jurgilienei,

2uždarame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal pareiškeju E. G. ir D. G. pareiškima suinteresuotiems asmenims Kelmes rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriui, Klaipedos apskrities viršininko administracijos Klaipedos sutrikusio vystymosi kudikiu namams, institucijai, teikianciai išvada Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos del ivaikinimo ir

3n u s t a t e :

4Pareiškejai prašo leisti jiems ivaikinti A. J. , gimusia ( - ), gyvenancia Klaipedos sutrikusio vystymosi kudikiu namuose, pripažinti juos A. J. iteviais, o A. J. – idukra, suteikiant jai Gecaites pavarde. Pareiškejai nurode, kad jie susituoke1993 m. balandžio 17 d., taciau santuokoje vaiku neturi, gyvena nuosavame bute Kelmeje, Lauceviciaus 6-23, abu darbingi ir dirbantys – ji prekybos centre „Maxima“ pamainos viršininko pavaduotoja, jis – pagal verslo liudijima statiniu atstatymo ir remonto darbus. Jie nurode, kad nei vienas sveikatos sutrikimu ir žalingu iprociu neturi, yra apsisprende isivaikinti ir užauginti be tevu globos likusia Auguste, gyvenancia Klaipedos sutrikusio vystymosi kudikiu namuose. Sužinoje apie mergaite, kuria yra galimybiu isivaikinti, jie iš karto aplanke ja, pamilo ir apsisprende ja užauginti.

5Suinteresuoto asmens – Kelmes rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriaus - atstove pareiškima palaiko. Ji nurode, kad vaiko teisiu apsaugos skyrius, susipažines su šeimos buities salygomis, diskutaves su pareiškejais vaiku auklejimo, auginimo, ivaikinamo vaiko adaptacijos klausimais, teikia išvada, kad šeima yra pasirengusi ivaikinti A. J. , E. ir D. G. yra pajegus išlaikyti vaika, suteikti jam geras gyvenimo ir augimo salygas.

6Klaipedos sutrikusio vystymosi kudikiu namai atsiliepime i pareiškima (b.l. 45-46) nurode, kad su paeiškeju D. G. ir E. G. pareiškimu del A. J. ivaikinimo sutinka, pareiškejai mergaite dažnai lanko, bendrauja su ja, domisi vaiko sveikata ir ugdymu, gyvenimo salygomis, tarp ju jau yra užsimezges artimas tarpusavio ryšys, Auguste pradejo juos pažinti, pareiškejai pasijuto jos laukiami ir megiami.

7Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, teikdama išvada teismui (b.l. 40-42), patvirtino, kad Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytu kliuciu A. J. , gimusios ( - ), ivaikinimui nera, sutinka, kad A. J. butu ivaikinta Lietuvos Respublikos pilieciams D. G. ir E. G. , nes ivaikinimas atitinka mergaites interesus augti šeimoje, gauti tinkama priežiura ir gyvenimo salygas, reikalingas normaliam jos fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi.

8Pareiškimas pagristas ir tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos CK 3.209 str. itvirtinta nuostata, kad ivaikinimas galimas tik vaiko interesais. Šio straipsnio antroje dalyje nurodyta, kad ivaikinti leidžiama tik tuos vaikus, kurie yra irašyti i ivaikinamu vaiku apskaita. Lietuvos Respublikos CK 3.209 str. 6 d. nustatyta, kad ivaikinti išskiriant seseris ir brolius leidžiama tik išimtinais atvejais, kai negalima užtikrinti seseru ir broliu gyvenimo kartu del ju sveikatos arba kai del ivairiu aplinkybiu seserys ir broliai jau yra išskirti, ir nera galimybiu užtikrinti ju gyvenimo kartu.

10Iš gimimo liudijimo (b.l. 16 ) matyti, kad A. J. gime ( - ), jos tevas yra A. J. , motina – S. J. . Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinio tarnybos išvadoje (b.l. 40-42) nurodyta, jog A. J. mire 2007 m. gruodžio 9 d. Iš Klaipedos sutrikusio vystymosi kudikiu namu atsiliepimo (b.l. 45-46) matyti, kad A. J. iš Klaipedos vaiku ligonines i Klaipedos sutrikusio vystymosi kudikiu namus atvežta 2008 m. vasario 21 d. 2008 m. vasario 13 d. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. AD1-253 A. J. nustatyta laikinoji globa, globeju paskirti Klaipedos sutrikusio vystymosi kudikiu namai (b.l. 45). 2008 m. kovo 5 d. Klaipedos miesto apylinkes teismo nutartimi patvirtintas S. J. sutikimas ivaikinti dukra A. J. (b.l. 25 ). A. J. 2008 m. gegužes 15 d. irašyta i galimu ivaikinti vaiku apskaita (b.l. 22). Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos išvadoje nurodyta, kad A. J. turi seseri S. J. , gimusia 1998 m. rugpjucio 17 d., kurios atžvilgiu motinos S. J. valdžia neterminuotai apribota 2003 m. lapkricio 27 d. Kalipedos miesto apylinkes teismo sprendimu. 2004 m. rugsejo 15 d. Klaipedos miesto apylinkes teismo sprendimu S. J. nustatyta nuolatine globa šeimoje, globeja paskirta L. S. , kuri raštu atsisake globoti A. J. . Esant tokioms aplinkybems, pagrista Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos išvada, kad A. J. jau yra išskirta su seserimi ir nera galimybiu užtikrinti ju gyvenimo kartu, todel A. J. ivaikinimas D. ir E. G. nepažeis CK 3.209 str. 6 d. nustatyto reikalavimo. 2008 m. gruodžio 8 d. medicininiame pažymejime (b.l. 17) nurodyta, jog A. J. normalios fiziologines raidos sutrikimas nepatvirtintas. Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos išvadoje (b.l. 42) nurodyta, kad kitu pilieciu prašymu ivaikinti be tevu globos likusia A. J. nera gauta. Šiu aplinkybiu visuma duoda pagrindo manyti, kad Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytu kliuciu A. J. ivaikinimui nera.

11Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.210 str. nuostatas ivaikintojais gali buti pilnameciai abieju lyciu asmenys iki penkiasdešimties metu, tinkamai pasirenge ivaikinti. Iš santuokos liudijimo (b.l. 5) matyti, kad pareiškejai Edita ir D. G. susituoke 1993 m. balandžio 17 d. Iš pareiškeju paaiškinimo, pateiktu dokumentu matyti, kad E. G. dirba prekybos centre „Maxima“ pamainos viršininko pavaduotoja (b.l. 14), D. G. – pagal verslo liudijima statiniu ir remonto darbus (b.l. 12-13), šeima gyvena dvieju kambariu, sutuoktiniams nuosavybes teisemis priklausanciame bute Kelmeje, Lauceviciaus g. 6-23 (b.l. 6, 15). Suinteresuoto asmens – Kelmes rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriaus - atstove patvirtino, kad pareiškeju buitines salygos geros, namu aplinka jauki. Iš Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos rašto (b.l. 7) matyti, kad Editos ir D. G. šeima 2008 m. birželio 27 d. itraukta i Lietuvos Respublikos pilieciu, pageidaujanciu ivaikinti vaika, apskaita. Medicininiuose pažymejimuose (b.l. 8, 9) nurodyta, kad pareiškejai sveiki, ivaikinti vaika gali. Informatikos ir ryšiu departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos registro duomenimis pareiškejai neteisti (b.l. 10, 48). Iš pareiškeju, suinteresuoto asmens - Kelmes rajono savivaldybes administracijos vaiko teisiu apsaugos skyriaus – atstoves paaiškinimu, pateiktos pajamu deklaracijos (b.l. 11-13) ir pažymos apie darbo užmokesti (b.l. 14) matyti, jog šeimos pajamos yra pakankamos ivaikintam vaikui išlaikyti. Iš Klaipedos sutrikusio vystymosi kudikiu namu atsiliepimo (b.l. 45-46), pareiškeju paaiškinimu matyti, kad pareiškejai lanko vaika, kuri ketina isivaikinti, domisi jo vystymusi, tarp ju yra užsimezges tarpusavio ryšys. Esant tokioms aplinkybems, yra pagrindo manyti, kad pareiškejai E. G. ir D. G. yra tinkami ir pasirenge užauginti ivaikinta A. J. .

12Remiantis bylos nagrinejimo metu nustatytu aplinkybiu ir aptartu rašytiniu irodymu visuma darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos teises aktuose numatytu kliuciu A. J. ivaikinimui nera, Dariaus ir E. G. šeimoje ivaikinta Auguste augs visapusiškai ir harmoningai vystydamasi, jausdama laime, meile, supratima.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 487 str. 2 d. nuostatomis, ivaikintojai D. G. ir E. G. pripažistami vaiko tevais, o ivaikintoji – ivaikintoju dukra. Pareiškejams prašant ivaikintai dukrai suteikiama ju pavarde (CPK 481 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.220 str. 1 d., CPK 259 str., 265 str., 270 str., teismas

Nutarė

15Pareiškima tenkinti.

16Leisti E. G. , a.k. ( - ) ir D. G. , a.k. (duomenys neskelbtini) gyvenantiems Kelmeje, Lauceviciaus g. 6-23, ivaikinti A. J. , gimusia ( - ), a.k. ( - ) gyvenancia Klaipedos sutrikusio vystymosi kudikiu namuose, Klaipedoje, Turistu g. 18.

17Pripažinti E. G., a.k. ( - ) ir D. G. , a.k. ( - ) A. J. , a.k. ( - ) tevais, A. J. , a.k. ( - ) - E. G. , a.k. ( - ) ir D. G. , a.k. ( - ) dukra ir suteikti A. J. G. pavarde.

18Sprendimas per trisdešimt dienu gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Šiauliu apygardos teismui per Kelmes rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai