Byla B2-2308-104/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų yra įmonės akcijų administratorius P. A

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Natalja Cikoto, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vendito“ ieškinį atsakovui UAB „Dargis“ dėl bankroto bylos iškėlimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų yra įmonės akcijų administratorius P. A.,

Nustatė

2ieškovas UAB „Vendito“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Dargis“ ir nurodė, kad ieškovas 2009 m. lapkričio mėn. pagal atsakovo užsakymą atliko spaudos darbus už 1 234,20 Lt sumą. Už atliktus darbus atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaitą-faktūra Nr. VEN 0842, kurią UAB „Dargis“ turėjo apmokėti iki 2009-11-16. Ši suma nebuvo sumokėta, dėl to ieškovas atsakovui pateikė pretenziją. Taip pat nurodė, kad atsakovo bendra skola su 0,5 proc. dydžio delspinigiais šiai dienai yra 2 344,98 Lt. Atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs su ieškovu, net ir gavęs įspėjimą apie bankroto bylos iškėlimą vengia grąžinti skolą. Todėl ieškovas prašo atsakovui UAB „Dargis“ iškelti bankroto bylą Lietuvos Respublikos ĮBĮ 4 str. 2 d. pagrindu, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

32012 m. gruodžio 17 d. atsakovo UAB „Dargis“ direktorius D. V. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir nurodė, kad su ieškovo ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Dargis“ sutinka. Taip pat pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus. Todėl teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, vadovaujasi į bylą pateiktais duomenimis.

4Vilniaus apygardos teismo 2012-12-19 nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų įtrauktas įmonės akcijų administratorius P. A., kuris su ieškovo UAB „Vendito“ ieškiniu sutinka ir nurodo, kad UAB „Dargis“ yra nemoki.

5Ieškinys tenkinamas, UAB „Dargis“ keliama bankroto byla.

6Remiantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau - Lietuvos Respublikos ĮBĮ) 9 str. 7 d., įmonei bankroto byla keliama, kai ji yra nemoki. Lietuvos Respublikos ĮBĮ 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas – tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Atsakovo vadovas pateiktame atsiliepime prašo ieškovo ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinti. Nurodo, kad galimybių atsiskaityti su kreditoriais nėra, įmonė yra nemoki. Iš byloje esančio 2012-01-01 – 2011-09-30 balanso matyti, kad įmonės turtas sudaro 10 428 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus – 68 525 Lt, iš viso įmonės skolos sudaro 396 305 Lt. Iš pateiktos metinės pelno mokesčio deklaracijos už mokestinį laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 taip pat matyti, kad įmonė patyrė 388 803 Lt nuostolių. Įmonė, įspėta apie būsimą bankroto bylos inicijavimą, nesiėmė priemonių skolai padengti. Taigi, esant tokioms aplinkybėms, kai įmonės 2012 m. balanse (iki 2012 m. spalio mėn.) visų įmonės skolų suma – 396 305 Lt ženkliai viršija įmonės turimo turto sumą (10 428 Lt), teismas daro išvadą, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos), viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, UAB „Dargis“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (Lietuvos Respublikos ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

8Lietuvos Respublikos ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p. nustato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Pagal Lietuvos Respublikos ĮBĮ 11 str. 1 d., įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ sutinka teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „Dargis“. Pagal Lietuvos Respublikos ĮBĮ 11 str. 2 d., reikalavimą įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimą, kuriuo informuoja, kad asmuo, pretenduojantis administruoti UAB „Dargis“ atitinka teisės aktų reikalavimus. Duomenų, kad administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė“ kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. normoms, teismas neturi. Taigi UAB „Bankrotų administravimo grupė“ skirtina UAB „Dargis“ bankroto administratoriumi.

9Administratorius įpareigotinas atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p. ir 7 d. 8 p. (Lietuvos Respublikos ĮBĮ 10 str. 6 d.).

10Taip pat nustatytinas terminas UAB „Darhis“ valdymo organams prievolei įvykdyti - perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus, o įmonės kreditoriams - finansiniams reikalavimams pareikšti.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str., teismas:

Nutarė

12iškelti UAB „Dargis“, į.k. 186062541, Trumpoji g. 3, Vilnius, bankroto bylą.

13Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“, į.k. 302411512, L.Stuokos Gucevičiaus g. 9-10, Vilnius.

14Pavesti įmonės administratoriui atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 7 p. ir 7 d. 8 p. nurodytus veiksmus.

15Įpareigoti UAB „Dargis“ valdymo organus ne vėliau kaip per 15 d. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus

16Nustatyti 45 d. terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, UAB „Dargis“ kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

17Pavesti įmonės administratoriui ne vėliau kaip per 30 d. nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

18Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Bankrotų administravimo grupė“, sužinojus apie UAB „Dargis“ iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Dargis“ nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Areštuoti UAB „Dargis“, į.k. 186062541, Trumpoji g. 3, Vilnius, visą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20Pavesti įmonės administratoriui UAB „Bankrotų administravimo grupė“ nutarties dėl turto arešto patvirtintą kopiją pateikti vykdyti administratoriaus pasirinktam antstoliui.

21Nutarties dalis dėl turto arešto taikymo vykdoma skubiai (Lietuvos Respublikos CPK 152 str. 1 d.).

22Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovui UAB „Vendito“, atsakovui UAB „Dargis“, administratoriui UAB „Bankrotų administravimo grupė“, trečiajam asmeniui P. A. ir Turto arešto aktų registrui.

23Nutartis per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Natalja Cikoto, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas UAB „Vendito“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 3. 2012 m. gruodžio 17 d. atsakovo UAB „Dargis“ direktorius D. V. pateikė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2012-12-19 nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu,... 5. Ieškinys tenkinamas, UAB „Dargis“ keliama bankroto byla. ... 6. Remiantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau - Lietuvos... 7. Atsakovo vadovas pateiktame atsiliepime prašo ieškovo ieškinį dėl bankroto... 8. Lietuvos Respublikos ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p. nustato, kad priėmęs nutartį... 9. Administratorius įpareigotinas atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 10. Taip pat nustatytinas terminas UAB „Darhis“ valdymo organams prievolei... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., 291... 12. iškelti UAB „Dargis“, į.k. 186062541, Trumpoji g. 3, Vilnius, bankroto... 13. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“,... 14. Pavesti įmonės administratoriui atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4... 15. Įpareigoti UAB „Dargis“ valdymo organus ne vėliau kaip per 15 d. nuo... 16. Nustatyti 45 d. terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 17. Pavesti įmonės administratoriui ne vėliau kaip per 30 d. nuo nutarties... 18. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Bankrotų administravimo... 19. Areštuoti UAB „Dargis“, į.k. 186062541, Trumpoji g. 3, Vilnius, visą... 20. Pavesti įmonės administratoriui UAB „Bankrotų administravimo grupė“... 21. Nutarties dalis dėl turto arešto taikymo vykdoma skubiai (Lietuvos... 22. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovui UAB „Vendito“,... 23. Nutartis per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama...